Förebyggande

Karcinom

Esofagus leiomyom

Karcinom

Esofagus leiomyoma är en godartad neoplasma, som bildas från spindelväggens muskelceller och utvecklas i form av enkla eller flera knutpunkter. En enda knut har släta konturer, medan flera är sammankopplade och flätar matstrupen cirkulärt.

Gamma-knivbehandling: Framtidens avancerade teknik idag

Karcinom

Radiosurgical behandling anses vara en av de mest avancerade metoderna för kirurgi. Installation Gamma Knife (Gamma Knife) är avsedd för stereotaktisk radiokirurgi vid behandling av patologiska förändringar i hjärnan.

Myom

Människa lungor

Myom

Lungorna är luftens organ som andas in i människor, reptiler, fåglar, många amfibier, alla däggdjur, och till och med vissa fiskar (lupinandning, polypea och cross furred). Människa lungor är en del av ett ganska komplext organsystem.

Röda prickar på kroppen: de främsta orsakerna till utseendet

Myom

Det finns inte en enda person som under livet inte såg röda prickar på huden. Alla har samma fråga: vad är det? Ett entydigt svar på denna fråga kan inte ges.

Teratom