Småcells lungcancer 1, 2, 3, 4 steg: prognos

Överlevnadsnivåer kan berätta hur många personer med samma typ och cancerstadium fortfarande lever under en viss tid (vanligtvis 5 år) efter det att de diagnostiserades. Dessa siffror kan inte berätta hur länge du kommer att leva, men de kan hjälpa dig att bättre förstå sannolikheten för framgången med din behandling. Vissa människor vill lära sig överlevnadsnivåer för sin typ av cancer och stadium, och vissa människor kommer inte. Om du inte vill veta, behöver du inte den. Nedan tittar vi på lungcancer i lungcancer 1, 2, 3, 4, prognosen och överlevnadsgraden.

Vad är 5 års överlevnad?

Prognostisk statistik för en viss typ och cancerfas ges ofta som 5 års överlevnad, men många lever längre (ofta mycket längre) än 5 år. 5 års överlevnad är andelen människor som bor minst 5 år efter att ha diagnostiserats med cancer. Till exempel innebär en 5-årig överlevnad på 50% att det uppskattas att 50 av 100 personer som har denna cancer lever fortfarande, 5 år efter diagnosen. Men kom ihåg att många av dessa människor lever mycket längre än 5 år efter diagnosen.

Relativ överlevnad är ett mer exakt sätt att bedöma effekten av cancer på överlevnad. Dessa siffror jämför personer med cancer med människor i befolkningen. Om 5 års relativ överlevnadshastighet för en viss typ och cancerfall är 50% betyder det att människor med denna cancer är ungefär 50% mer sannolika (i genomsnitt) än personer som inte har denna cancer kommer att leva för minst 5 år efter att ha diagnostiserats.

Men kom ihåg att överlevnadsgraden är uppskattningar - din förutsägelse kan variera beroende på ett antal faktorer som är specifika för dig.

Överlevnadsnivåer visar inte hela bilden.

Överlevnadsnivåer bygger ofta på de tidigare resultaten av ett stort antal personer som har haft sjukdomen, men de kan inte förutsäga vad som kommer att hända när det gäller en enda person. Det finns ett antal begränsningar att överväga:

 • Numren nedan är bland de mest exakta just nu. Men för att bestämma 5-års överlevnad måste läkare titta på personer som behandlades för minst 5 år sedan. Eftersom behandling förbättras över tiden kan personer som nu diagnostiseras med lungcancer (SCLC) få en bättre prognos än vad statistik visar.
 • Denna statistik är baserad på cancerfasen när den först diagnostiserades. De relaterar inte till fall av SCLC, som senare återkommer eller sprids.
 • Prognosen för lungcancer i små celler varierar beroende på cancerstadiet. I allmänhet är överlevnadsgraden högre hos personer med tidigare cancerfaser. Men andra faktorer kan påverka prognosen, såsom en persons ålder och allmän hälsa, och hur bra han svarar på behandlingen. Perspektivet för varje person beror på hans eller hennes omständigheter.

Din läkare kan berätta hur dessa nummer kan tillämpas på dig eftersom han är bekant med din speciella situation.

Överlevnadsnivåer för lungcancer i småceller i etapper

Nedan är de relativa överlevnadshastigheterna beräknade i SEER-databasen från National Cancer Institute baserat på personer som diagnostiserats med lungcancer från lungcancer från 1988 till 2001.

Dessa överlevnadsnivåer baseras på TNM-klassificeringen av maligna tumörer som användes vid den tiden, vilket ändrats lite sedan dess. TNM står för:

 • T (tumör - tumör) - beskriver storleken på den ursprungliga (primära) tumören och huruvida den faller i den intilliggande vävnaden.
 • N (Limph Noder - Lymfknuder) - beskriver närliggande lymfkörtlar som är involverade.
 • M (metastaser - metastaser) - beskriver avlägsna metastaser (spridningen av cancer från en del av kroppen till en annan).

På grund av detta kan överlevnadsgraden skilja sig något från den senaste versionen av TNM.

 • 5 års relativ överlevnad för personer med lungcancerstadiet 1 - prognosen för överlevnad är cirka 31%.
 • 5 års relativ överlevnad för personer med lungcancerstadiet 2 - Överlevnadsprognosen är ca 19%.
 • 5 års relativ överlevnad för personer med lungcancerstadiet 3 - prognosen för överlevnad är ca 8%.
 • 5 års relativ överlevnad för personer med lungcancerstadiet 4 - prognosen för överlevnad är ca 2%. MRL-spridning till andra delar av kroppen är ofta svår att behandla. Men människor med detta stadium av cancer har ofta behandlingsalternativ.

Kom ihåg att dessa överlevnadsnivåer bara är uppskattningar - de kan inte förutsäga vad som kommer att hända med en enda person. Vi förstår att denna statistik kan vara vilseledande och kan leda till fler frågor. Tala med din läkare för att bättre förstå din situation.

Fyra cancerformer med minst 5 års överlevnad

bukspottkörtelcancer (prostatacancer),
primär levercancer,
mesoteliom,
esofageal cancer.


Förhållandet mellan mortalitet och morbiditet i prostatacancer är 0,98. Nästan 2% av patienterna hos de sjuka dör inte av denna sjukdom inom 5 år utan behandling.

Bukspottkörtelcancerkirurgi

Kemoterapi för cancer i bukspottskörteln

Prostatacancer - bukspottkörtelcancer - kemoresistant tumör. På grund av överdrivenhet och dödlighet är de viktigaste kriterierna för utvärdering av terapeutiska effekter medianen av den totala livslängden, 1 och 2 års överlevnad. GERGOR-studien (Houston) visade att med lokal avancerad prostatacancer i bukspottskörteln, parallell strålning och kemoterapi är värre än konsekvent användning av dessa metoder, måste du börja med kemoterapi.

Gemcitabin är en erkänd standardkomponent av olika kombinationer vid behandling av oåterkallelig prostatacancer. Det mest populära läget är GEMOX (gemcitabin + oxaliplatin). Kontrollen av tumörtillväxt uppnås hos 50% av patienterna, medianens totala förväntad livslängd är 9,5 månader, överlevnadstiden på 1 år är 40% (Airodi, 2004). Det visades att administrering av två läkemedel på en dag är effektivare än den behandling där gemcitabin injiceras på dag 1 och oxaliplatin på dag 2: effektiviteten med sådana behandlingsalternativ var 27 och 10%, median total livslängd var 7,6 och 3,2 månader respektive.

Gemcitabine + xeloda eller andra fluoropyrimidiner är den näst mest populära. I en metaanalys från 2007 argumenteras att denna kombination ger en högre medellivslängd jämfört med gemcitabin monoterapi (HR = 0,9).

I Israel används nya protokoll för behandling av bukspottkörtelcancer, baserat på genomiska tester av personlig onkologi.

Levercancer

Hepatocellulär cancer (HCC) genom incidens tar 5: e plats i världen bland män och den 8: e bland kvinnor (cirka 650 000 fall 2007). HCR är den tredje vanligaste onkologiska dödsorsaken (mer än 600.000 patienter dör i världen). 80% av HCC-fallen uppstår i länderna i Asien och Afrika på grund av den hotande spridningen av viral hepatit B i dessa länder. I Moçambique blir unga människor sjuka med HCR 50 gånger oftare än sina kamrater i Europa, och de äldre i Moçambique blir sjuka oftare sjuk än 15 liknande åldersgrupp i Europa eller Amerika. Andelen av antalet dödsfall till den nyregistrerade är 0,92. Denna indikator karakteriserar situationen som extremt ogynnsam.

Ryssland vad gäller dödligheten från GCR rankar 31: e i världen och 9: e i Europa. Kirurgisk behandling (radikal leverresektioner eller hepatektomi med efterföljande organtransplantation) är endast möjlig hos 10-15% av patienterna med HCC. Enligt sammanfattningsdata är 5-års överlevnad 25-30%, de bästa indikatorerna (42%) finns i Japan, men patienter med tumörer som är mindre än 5 eller till och med 3 cm drivs där.

Kemoembolisering kan ge oåterkalleliga patienter med en medellivslängd på 2 år i frånvaro av extrahepatiska metastaser.

I Israel används nya protokoll för behandling av levercancer, baserat på genomiska tester av personlig onkologi, samt operationer på leverresektion med da Vincis robot och radiohymoembolisering av kärlens SIRT-behandling för flera metastaser.

mesoteliom

Mesoteliom är en primär tumör i pleura (i 90%) eller peritoneum, förekommer mycket sällan i andra organ. 5 års överlevnad är 3%, median förväntad livslängd är 9 månader. (Priesman, 2007). Kirurgisk behandling kan vara extremt sällsynt, de flesta patienter är registrerade i ett tillstånd av spridning.

Median förväntad livslängd hos patienter med adenokarcinom med CRR var 70 månader, utan CRR - 26 månader; bland patienter med plavocellkarcinom med рCR - 44 månader, utan CRC - 14 månader. Varaktigheten av den återfallsfria perioden för adenokarcinom är 59 månader, med pCR och 13 månader. utan pCR, med squamous cancer - 41 månader. med pCR och 14 månader. utan pCR. Manifestation av återkommande sjukdom: hos adenokarcinom är 68% avlägsna metastaser, 32% är lokala återfall. med placenta cellkarcinom, i 100% finns avlägsna metastaser (i levern - i 40%, i lungorna - hos 16%, i benen - i 20% i paraplycellens lymfkörtlar - i 4%).

I flera studier efter induktion av neoadjuvant terapi (FLEP + 40 Gy bestrålning) randomiserades patienterna till kirurgiska behandlingsgrupper och fortsatt exponering för 60 Gy. Medellivslängden var 18,9 och 11,5 månader, 5 års överlevnad var 27,9 och 17,1% (0,67% till förmån för de opererade patienterna).

I Israel används nya protokoll för behandling av mesoteliom, baserat på genomiska tester av personlig onkologi, och operationer utförs på resektion av mesoteliom.

Esofagus cancer

I Israel betraktas behandlingsstandarden för stadium II - III cancer i matstrupen, kirurgi, strålning och kemoterapi. Neoadjuvant terapi regimer baserade på taxaner används i stor utsträckning. I fall av flera små tumörer i matstrupen är mukosektomi möjligt med efterföljande kemoradieringsterapi: 4 års överlevnad uppnås i 76%.

Den allestädes närvarande trenden vid behandling av resecterbar cancer är inte begränsad till operation för esophageal cancer, strålning och kemoterapi bör användas.

Överlevnads förutsägelser

I onkologi mäts chanserna att överleva hos patienter vanligtvis med en femårsperiod.
Det är under denna period att den nödvändiga statistiken samlas på grundval av vilken den så kallade. överlevnad, uttryckt i andelen patienter som överlever 5 år efter detektering av en malign tumör.

Denna indikator är i viss utsträckning som en annan statistisk data ett mycket ungefärligt värde eftersom det är av generaliserad natur baserat på föråldrad data som inte tar hänsyn till den nuvarande läkarvården och viktigast avspeglar inte patientens individuella egenskaper: allmän hälsa, livsstil, individuella reaktioner på terapeutiska effekter.

Med andra ord kan den femåriga överlevnadshastigheten inte förutsäga hur sjukdomen kommer att passera i det här fallet. Och bara den behandlande läkaren som är bekant med alla detaljer i medicinsk historia kan förklara för patienten hur man tolkar statistiska uppgifter om hans situation.
Överlevnad är dock mycket tydligt korrelerad med cancerformer och deras stadier.
Män dör oftast från maligna tumörer i lung, mage, rektum och prostatakörtel, och bröstcancer och livmoderhalscancer är särskilt skadliga för kvinnor.

Prognos för botemedel mot lungcancer

Med diagnosen "småcellscancer" och frånvaron av någon behandling är den genomsnittliga livslängden 2-4 månader. Men med tidig diagnos blir prognosen för överlevnad för en lungtumör mer optimistisk eftersom metastaser är mycket känsliga för strålning och kemoterapi. Men även med korrekt behandling är prognosen för en femårig horisont 10%

Överlevnadsförutsägelser för magkräftor

De inledande stadierna av gastrisk cancer ger en förutsägelse av överlevnad i femårsperioden på 80%. Men med den tredje och fjärde etappen lever patienterna till den tidsgräns som antas på onkologin betydligt mindre ofta - i 10-20% av fallen.

Överlevnad i tjocktarmen och tarmkanalen

Överlevnad av patienter med maligna tumörer i rektum är direkt beroende av djupet av tumörets djup och närvaron av sekundär foci av patologi.

I de tidiga stadierna av sjukdomen når den femåriga överlevnadsgraden 65-74%, förutsatt att den nödvändiga behandlingen utförs. Efterföljande steg i operationen ger en indikator i intervallet 5-30%.

Prostatacancer överlevnadsprognos

Ju tidigare det är möjligt att diagnostisera en prostatatumör, desto bättre. Det tidiga upptäcktsfasen av sjukdomen, som i första hand tyvärr är asymptomatisk, säkerställer överlevnad vid en nivå av 75-85%. Men i de sena stadierna av patologin lever patienterna i genomsnitt ett till två år.

Andelen överlevnad i bröstcancer

Bland alla typer av cancerdödlighet bland kvinnor är bröstcancer otvivelaktigt i spetsen. Samtidigt överträffar nästan 50% av patienterna med en sådan diagnos framgångsrikt de första fem åren och 35% lever upp till 10 år.

Sannolikheten att överleva i livmoderhalscancer

Upp till fem år efter, beroende på sjukdomsstadiet, lever 5-85% av kvinnorna med en diagnos av en malign tumör i livmoderhalsen. Och i de tidigaste skeden ges en prognos med 85-90% fem års överlevnad. Det motsatta är sant i de senare stegen: här överstiger indikatorn inte 7%.

Levercanceröverlevnad

Patienter med levercancer övervinner endast en femårsperiod i 10% av fallen. Men var inte rädd för den här siffran, för den ledsna statistiken är inte kondenserad av själva cancer, utan genom närvaro i patienten av inte mindre dödliga sjukdomar - samma levercirros. I avsaknad av samtidiga bördor och med rätt behandling når överlevnadsgraden 50-70%.

Ovariecancer: överlevnadsprognos

Den första etappen av äggstockscancer karakteriseras av överlevnad upp till 75% på femårshorisonten, den andra etappen sänker hastigheten till 55-60%, den tredje etappen ger endast 15-20% av de positiva resultaten, den fjärde - högst 5%.

Hudcanceröverlevnad

Långa år av observation av patienter med cancerhårskador är uppmuntrande: om i efterkrigsåren var överlevnadsfrekvensen 49%, sedan 2010 var det redan 92%.
Dessutom började patienter med denna diagnos inte bara leva längre, många av dem är framgångsrikt botade av sjukdomen.
Samtidigt påverkar patientens ålder det specifika antalet: Ju äldre de är desto sämre är prognosen.

Risken för botemedel mot hjärncancer

Att ge förutsägelser om överlevnad för hjärncancer är en otrolig uppgift. Det beror inte bara på sjukdomsfasen, patientens ålder, men också på de många nyanser som är förknippade med typen av tumör, dess beteende och vilken del av hjärnan som påverkas. I allmänhet visar statistiken att i andra och tredje etappen lyckas få patienter att övervinna tröskeln på två år, och i diagnosen av det fjärde etappen är poängen redan på dagarna. Samtidigt, på grund av att "huvudet är ett mörkt ämne", kan ett tillräckligt antal patienter med en önskan om liv och behandling leva med hjärncancer i dussintals år.

Vad betyder 5 års överlevnad

Metod Beskrivning

Statistik över resultaten av behandling av patienter med en viss typ och cancerframsteg är vanligtvis baserad på en 5-årig period, men många människor lever längre - och ibland mycket längre - 5 år. 5 års överlevnad är andelen patienter som har bott i minst 5 år från dagen för diagnosen cancer. Om 5 års överlevnadshastighet är till exempel 70% betyder det att cirka 70 av 100 cancerpatienter fortfarande lever 5 år efter diagnosen. Man bör dock komma ihåg att många människor lever mycket längre än 5 år.

Relativ överlevnad är en mer exakt parameter för att bedöma cancerens inverkan på patienternas liv. Det är resultatet av att man jämför patienter med blåscancer med den återstående befolkningen. Om 5 års relativ överlevnad för patienter med blåscancer vid ett visst stadium är 80% betyder det att fem års överlevnadsgränsen överstiger 80% av patienterna och 80% av friska människor.

Men glöm inte: 5 års relativa överlevnadsnivåer är bara ungefärliga siffror. Din förutsägelse beror på olika faktorer som är specifika för din situation.

Kolla priset hos en specialist

Kaplan-Meier utvärdering

För censurerade, men inte grupperade observationer av livstider kan överlevnadsfunktionen direkt bedömas.

Låt valda - Moment of time.

För varje tidpunkt beräknar vi sannolikheten att uppleva detta ögonblick. En sådan uppskattning skulle vara förhållandet mellan antalet överlevande i detta ögonblick till det antal som observerades vid detta ögonblick. Då, enligt regeln för multiplikation av sannolikheter, multiplicerar vi sannolikheten för överlevnad i varje intervall erhåller vi följande formel.

Uppskattningen av överlevnadsfunktionen beräknas med formeln

- Antalet objekt som lever vid en tidpunkt, exklusive pensionerade,

- Antalet objekt för vilka resultatet inträffade i taget

Observera att du kan multiplicera värdena endast för de tider då minst ett utfall inträffade, eftersom, om, då och multiplikation med en inte ändrar resultatet.

Denna uppskattning av överlevnadsfunktionen, kallad multiplikatorns poäng, föreslogs först av Kaplan och Meyer (1958).

Överlevnadsfrekvenser visar hur många som levde en viss tid efter att de lärde sig om sin diagnos. Dessa data är grupperade efter specifika typer och stadium av cancer. Oftast innehöll statistiken en överlevnadsfrekvens om 5 år eller 10 år.

Det totala antalet avser antalet personer som har bott 5 eller 10 år efter diagnosen. Överlevnadsstatistik tar hänsyn till information om patienter vid olika stadier av sjukdomsbekämpning:

 • data om patienter som är botade med cancer (i avsaknad av tecken på patologi);
 • data om patienter som genomgår cancerbehandling i Israel.

Överlevnadsstatistik och individuell förutsägelse

Överlevnadsnivåer är ofta baserade på resultaten av behandling av stora grupper av patienter med samma sjukdom, men de kan inte förutsäga resultatet av terapi i ett visst fall. Tänk på de statistiska begränsningarna:

 • För att få statistik över 5 års överlevnad måste läkare analysera resultaten av behandlingen av patienter som behandlats för minst 5 år sedan. Eftersom behandlingsmetoderna förbättras över tiden, bör prognosen för patienter med blåscancer vara bättre.
 • Statistik baseras endast på cancerfas vid tidpunkten för den första diagnosen. Denna statistik tar inte hänsyn till återkommande eller progressiv cancer.
 • Prognosen för patienter med blåscancer beror på scenen (omfattning) av cancer. I allmänhet är högre överlevnadsnivåer karakteristiska för de tidiga stadierna av sjukdomen. Ändå beror den individuella prognosen på en mängd olika faktorer, inklusive patientens ålder och allmänna hälsa, liksom typen av tumörens svar på behandlingen. I samtliga fall beräknas prognosen utifrån enskilda omständigheter.

Eftersom läkaren är bekant med din personliga situation kan han berätta vad statistiken betyder i ditt personliga fall.

Graden av malignitet hos tumören

Numren nedan baseras på resultaten av behandlingen av tusentals patienter som har haft blåscancer från 1988 till 2011.

 • Den 5-åriga relativa överlevnadshastigheten för blåscancer-stadium 0 är cirka 98%.
 • Den 5-åriga relativa överlevnaden för stadium I-urinblåscancer är cirka 88%.
 • I fas II blåscancer är 5 års relativ överlevnad cirka 63%.
 • Den 5-åriga relativa överlevnadsfrekvensen för blödcancer i stadium III är ungefär 46%.

Blåscancer som har spridit sig till andra inre organ är ofta svår att behandla. 5 års relativ överlevnad för stadium IV blåscancer är cirka 15%. Ändå finns det olika metoder för behandling av denna sjukdom, även i senare skeden.

Överlevnadstalet i bröstkörteln beror direkt på scenen för cancerutveckling, tumörens storlek och i vilken utsträckning lymfkörtlarna påverkas av metastaser. En 5-års prognos bestämmer i de flesta fall scenen för cancerutveckling vid vilken tumören detekterades. Onkologer delar dem i 4 steg:

 • 0-1 - tumörens diameter är mindre än 2 cm, det finns inga cancerceller i lymfkörtlarna. I detta skede förutser läkare 70-95% av patientens återhämtning.
 • 2 - tumörstorlek 2-5 cm berörs inte lymfkörtlarna. Samma kategori omfattar situationer när en tumör inte är mer än 2 cm, men 2 till 5 lymfkörtlar påverkas. Vid andra etappen är sannolikheten för helande 50-80%.
 • 3 - tumörens storlek är redan 5 cm i diameter, lymfkörtlarna har redan börjat påverkas av cancerceller. Risken för återhämtning i detta fall är cirka 10-50%.
 • 4 - storleken på en malign tumör kan vara vilken som helst, men metastaser avslöjas. Chanserna att överleva är 0-10%.

Kostnaden för diagnos och behandling av blåscancer i Israel

I tabellen nedan kommer priserna på vissa medicinska och diagnostiska procedurer i Ichilov Cancer Center presenteras.

Överlevnadstid?

Registrering: 04/06/2006 Meddelanden: 1

Medloblastom hittades och avlägsnades i mitt barn, överallt de skriver om överlevnadstiden på 5 år, vad är det? Är det en max i tid med en sådan diagnos?

Medlem sedan: 26 april 2005 Meddelanden: 803

Andrei N, överlevnad i sådana fall förstås som tiden som förflutit före förekomsten av återfall. Det betraktas som "genomsnittlig temperatur på sjukhuset" - någon har noll, och någon har 40.
5 år betyder inte att patienten kommer att leva ytterligare fem år och det är det. Detta innebär att 5 år är en kritisk tid då majoriteten av sjukdomen kan återvända. MÖJLIG, MEN INTE GARANTIERAD.
Läkare - forumkonsulter kommer förmodligen att ge dig mer exakt information. Men frågan "Hur mycket är kvar?" bara i ditt fall, vänta inte på svaret - inte en enda behörig läkare ger sådana förutsägelser. Och om du redan har någon "tänkt ut" någonting, spotta det ut. Det finns alltid andra alternativ.

Medlem sedan: 24 maj 2005 Meddelanden: 17

Det handlar inte om en 5-års överlevnad men om en genomsnittlig femårsöverlevnad hos patienter med en bestämd diagnos. Om till exempel 80% av fem års överlevnad sägs, betyder det att fem år efter behandlingens slut lever 80% av patienterna. Och de återstående 20 procenten av dödsorsakerna, som jag förstår det, kontrolleras inte - det vill säga att en av dem kunde ha dött i en bilolycka etc. (låt experterna rätta mig om jag har fel).

Det finns också en terminsrelaterad femårig överlevnad. Han talar om procentandelen patienter som inte har återfall efter fem års behandling.

Termen om fem år, så vitt jag förstår, är vald eftersom sannolikheten för ett återfall efter fem år blir så litet att det kan ignoreras.

Vad är "femårig överlevnad" i onkologi?

Detta är en suspenderad mening om 5 år, vid vilken de flesta av sjukdomsrepporna förekommer. Alla härdade onkologiska sjukdomar riskerar att återkomma, därför är patienter efter behandling under övervakning av oncogynecologen. De flesta återfall utvecklas under de två första åren. Sedan minskar antalet av dessa återfall kraftigt över tiden och efter fem år närmar sig nästan noll. Det finns också begreppet "femårig återfallslös överlevnad", det vill säga det finns en möjlighet att en patient återkommer under dessa fem år. Ibland, under ett återfall, genomför vi också behandling, och dessa patienter lever dessa 5 år längre. Dessa begrepp är mer för statistik så att vi vet hur effektiva våra behandlingsmetoder är.

Vilka organ metastaserar livmoderhalscancer?

Cervixcancer börjar sin utveckling från bäckenet, första regionala metastaser utvecklas i bäckens lymfkörtlar, i bäckenbindningarna, då uppstår metastaser i urinblåsan, i ändtarmen. Nästa. läs vidare

Hur ofta ska jag kontakta en gynekologisk onkolog efter kirurgisk behandling av livmoderhalscancer?

Efter onkologiska sjukdomar ska patienten gå till kontroller för ett helt år en gång var tredje månad. Var noga med att ta en vattpinne från vagina-kupolen, om den används på eller från livmoderhalsen, om den hålls. läs vidare

Hur återhämtar patienterna sig från operation för att behandla livmoderhalscancer?

Huvudproblemet efter operationen är att organen i urinvägarna lider, för med denna operation bryts nervfibrerna som passerar till blåsan och bortom. läs vidare

Efter hur mycket kan du planera en graviditet efter en supra-fuktig amputation eller konisering?

Man tror att efter varje konvertering eller amputation av livmoderhalsen under det första året undersöks patienten var tredje månad. Om hon har det bra under det första året, har hon inga förändringar, sedan efter ett år kan hon. läs vidare

5 års överlevnad för njurecancer

Metastatisk njurecancer: symptom, behandling, diagnos

 • Utvecklingsmekanism
 • Tecken på
 • Njurcancermetastaser
 • diagnostik
 • behandling
 • utsikterna
 • förebyggande

Under många år försöker man bota njurar?

Chef för Nephrologiska institutet: "Du kommer att bli förvånad över hur lätt det är att bota dina njurar genom att bara ta det varje dag.

Bland alla cancerformer ligger njurcancer 10, vilket är cirka 3% av den totala statistiken. Kvinnor blir sjuka mycket mindre ofta än män. Njurcancer kompliceras också av det faktum att patienten redan vid diagnos har avlägsna metastaser i hela kroppen (metastatisk njurcancer) och detta påverkar direkt den ytterligare prognosen och behandlingen.

Utvecklingsmekanism

Oftast förefaller njurcancer vara njurcellscancer. Tumörbildning börjar från det inre skiktet i njurtubulerna. Samtidigt bildar atypiska celler i kroppen, som börjar splittras kontinuerligt och skapar en aggressiv tumör.

Främja utvecklingen av njurecancer, fetma, rökning, ärftliga faktorer och högt blodtryck. Även njurcancer påverkas ofta av företrädare för Negroid-rasen, personer med mörk hud, patienter med diabetes.

För behandling av njurar använder våra läsare framgångsrikt Renon Duo. Med tanke på populariteten av det här verktyget bestämde vi oss för att erbjuda det till er uppmärksamhet.
Läs mer här...

Tecken på

Huvud tecken på njurecancer är smärta och hematuri. Blod i urinen kan dyka upp och försvinna sedan. Smärta manifesterar vanligen sig i slutstadiet av tumörutveckling när det finns metastasering. I samma skeden kan du lätt känna utbildning och misstänker onkologi.

Njurcancermetastaser

I 25% av patienterna under diagnosperioden finns metastaser i olika organ och vävnader. Om metastaser är närvarande, diagnostiseras metastatisk cancer i njuren.

Metastaser kallas sekundära ställen för malignitet. De kan förekomma i lymfkörtlar, lungor, lever eller ryggrad.

Frekvensen av metastaser:

 • i lymfkörtlar 64%;
 • i lungorna 76%;
 • i hjärnan 11%;
 • i benen 43%.

Metastatisk cancer i njurarna metastaseras sällan endast till ett enda organ. I regel finns det flera och avlägsna metastaser. Metastaser börjar bildas nästan omedelbart efter tumörutvecklingen.

Separata tumörceller tränger in i blodomloppet eller lymfkärlen och ger upphov till nya tumörer när de når en viss plats.

diagnostik

Diagnos av metastatisk njurecancer utförs på grundval av röntgenundersökning, ultraljudsundersökning och magnetisk resonansbildning. Radioisotopscintigrafi är också tilldelad, om det behövs.

Dessutom differentierar metastatisk cancer i njurarna med många liknande sjukdomar.

behandling

Behandling av metastatisk njurecancer utförs i flera steg.

Ta bort metastaser genom kombinerade metoder:

 • kirurgisk behandling
 • immunterapi
 • riktade terapi

Kirurgi för njurecancer innefattar nefrektomi med avlägsnande av det drabbade organet. Sådana metoder som kemoterapi och strålterapi i närvaro av metastaser ger i praktiken inget resultat, därför används de i sällsynta fall. Immunoterapi förbättrar överlevnad i metastatisk njurecancer med några procent.

utsikterna

Den mest ogynnsamma prognosen bildas om tumören har påverkat renalven och avlägsna lymfkörtlar. Användningen av riktade läkemedel vid behandling av njurecancer gör det möjligt att öka patientens chanser att överleva och förbättra livskvaliteten. Efter kirurgisk behandling observeras 5 års överlevnad hos cirka 50-70% av patienterna.

förebyggande

Förebyggande av njursjukdom är att följa en hälsosam livsstil, eliminera dåliga vanor och snabb diagnos av många kroniska och infektionssjukdomar.

Manlig blåscancer - symptom, behandling, prognos

Maligna neoplasmer i urinvägarna råder över cancerstrukturen. Enligt statistik förekommer blåscancer hos män flera gånger oftare än hos kvinnor, vilket främst beror på brist på kultur av vätskeintag och vidhäftning till skadlig missbruk - alkohol och rökning. Förlängd kontakt av slemhinnan med urin, innehållande en ökad koncentration av metaboliter av cancerframkallande ämnen, bidrar till utvecklingen av onkologiska processer.
Hur man förhindrar en fruktansvärd sjukdom, orsaker, diagnos och möjliga behandlingsmetoder diskuteras i artikeln.

Riskfaktorer

Orsakerna till blåscancer är föremål för kontrovers och diskussioner om det medicinska samhället. Sannolikheten för bildandet av maligna tumörer ökar i närvaro av kroniska inflammatoriska processer i urinväg och papillomvirus. Bevisade riskfaktorer är:

 • Rökning, som förklaras av penetrering av cancerframkallande ämnen i blodet och deras efterföljande inträde i urinen, där det är en negativ effekt på blåsans och slemhinnan i urinblåsan och urinröret.
 • Egenskaper av maktens natur.
 • Arbeta i industrier med skadliga arbetsförhållanden. Påverkar personer anställda i färgbutiker, kemisk industri.
 • Biverkande miljöfaktorer, inklusive användning av klorerat vatten.
 • Otillbörlig tömning av blåsan.

Enligt statistiken är män som har överskridit tröskeln för trettioåren föremål för sjukdomen, och det råder ingen tvekan om genetisk predisposition.

Karaktäristiska symptom

Hur länge lever männen när de upptäcker blåscancer, och vilka symptom signalerar ett problem i urogenitala området? Inledningsskedet kännetecknas av frånvaron av några manifestationer, men ett tidigt tecken som behöver uppmärksamhet - utseendet av blod i urinen. I de flesta fall ignoreras mindre blödningsepisoder, och patologin utvecklas i latent form vilket försenar undersökningen. När den maligna processen fortskrider växer volymen av cancer och det uppstår svåra symptom:

 • svårighet att tömma urinblåsan
 • smärta i nedre delen av buken, sakrum, ljummen
 • ökade blödningsepisoder
 • försämring av det allmänna tillståndet.

Om blåsans hals, urinrör och binjurar påverkas kan njursvikt uppstå. Mot bakgrund av försvagad immunitet och urininfektioner ökar risken för dödsfall avsevärt.

Utvecklingsstadier och prognoser

Riskerna för återkommande och överlevnad i blåscancer hos män beror på tumörens histologiska typ, dess storlek och engagemang i den patologiska processen hos närliggande vävnader och organ.

Den ursprungliga formen av onkologi kännetecknas av skada på blåsans epitel. Med tidig upptäckt av mer än 90% av fallen lyckades man övervinna den femåriga överlevnadsgränsen. Tack vare modern medicinsk teknik och läkemedel återvänder de flesta patienter till en normal livsstil efter behandling.

I stadium 2 av sjukdomen infekterar tumörceller det muskulära skiktet i blåsan. Behandlingen är effektiv hos mer än 70% av patienterna som har goda chanser och gynnsamma prognoser för full rehabilitering.

Steg 3 cancer karakteriseras av en aggressiv kurs, tumören växer genom organets väggar och metastaserar till närliggande vävnader. Med adekvat terapi observeras fem års överlevnad hos 50% av patienterna. Full rehabilitering eller förväntad livslängd på mer än 10 år noteras hos patienter utan ytterligare medicinska problem i anamnesen.

Vid den sista etappen påverkar en cancerous tumör organen i det lilla bäckenet och lymfkörtlarna. Kirurgisk ingrepp och alla typer av specifika terapier är ineffektiva. Palliativ behandling utförs för att lindra tillståndet. Prognosen är ogynnsam, endast 5% av fallen överstiger fem års överlevnad.

Grundläggande diagnostiska metoder

Om man misstänker onkologi genomförs en visuell undersökning för att identifiera den sanna diagnosen och omfattningen av vävnadsskador och en omfattande undersökning är planerad, vilken innefattar följande åtgärder:

 1. Palpation i ändtarmen.
 2. Urinalys, bakteriologisk kultur, cytologisk undersökning av sedimentet.
 3. Biokemi av blod
 4. Ultraljud - ett informativt förfarande gör att du kan identifiera tumörens lokalisering och struktur och bedöma spridningen av patologi.
 5. MR och CT - magnetisk resonans och beräknad tomografi präglas av breda diagnostiska förmågor och används för att bedöma tumörens storlek och lokalisering, tillståndet för regionala lymfkörtlar och bukväggen.
 6. Den viktigaste och obligatoriska metoden för tumöravbildning är uretrocystoskopi - endoskopisk undersökning av urogenitalt nervsystemet. Under manipulationen utvärderas tillståndet av urotellen och omfattningen av tumörprocessen, taktiken för kirurgisk behandling bestäms.
 7. Osteoscintigrafi appliceras efter en malign process detekteras i manstruken. Undersökningen genomförs för att identifiera metastaser i skelettens ben.

Vid behov kan diagnostiska åtgärder kompletteras med bäckens CT-angiografi, vilket gör det möjligt att bestämma graden av vaskulära lesioner.

Sjukdomsklassificering

Beroende på förekomsten av blåscancer hos män är uppdelad i ytlig och infiltrativ när tumören växer till intilliggande vävnader. Det finns 4 huvudsakliga histologiska former av sjukdomen:

 • urotelial karcinom, kännetecknat av slemhinnans lammbildning, som leder till blåsan, noteras hos 90% av patienterna;
 • Squamouscellkarcinom är aggressivt och förekommer i mer än 5% av fallen;
 • adenokarcinom;
 • odifferentierat karcinom.

Alla typer av cancerframkallar är benägna att metastasera och påverkar organets muskler och sedan urinlederna, leveren, lungorna, benen och de regionala lymfkörtlarna. Sjukdomen är återkommande och även efter en lyckad terapi måste patienten genomgå en screening minst en gång per år.

Behandlingsprocedurer

För behandling av blåscancer hos patienter med små lokaliserade tumörer, huvudsakligen i de första stadierna, används transuretral resektion av orgelet - TUR, vilket också betraktas som en diagnostisk procedur. Behandlingen utförs med hjälp av högteknologisk endoskopisk utrustning genom urinröret. Huvuduppgiften är den mest exakta penetrationen av verktyg i den drabbade vävnaden. I närvaro av små multipla neoplasmer är det lämpligt att genomföra transuretral elektroförångning - en minimalt invasiv metod för värmebehandling av de drabbade vävnaderna. För att utesluta återfall, kompletteras förfarandet med kemoterapi och immunterapi.

Hur man behandlar patologi med en djup grad av skada och en vanlig process? I detta fall genomförs öppen resektion, radikal cystektomi, strålning och kemoterapi. Kirurgiska metoder skiljer sig åt närmar sig, men slutresultatet innefattar botemedel av cancer, samtidigt som blåsans funktioner bevaras.

Orgelhärdande taktik med plastbyte av defekt används med låg prevalens och hög grad av differentiering av en malign neoplasm. Det används strikt enligt indikationer på ett begränsat antal patienter när tumören inte överstiger 5-6 cm i storlek.

Med histologiskt bekräftade risker för återfall utförs radikal cystektomi, följt av organrekonstruktion och kemoterapibehandling. Operationen involverar fullständigt avlägsnande av blåsan, prostata och regionala lymfkörtlar.

ÖVERLEVANDE

Hittills har cancer betraktats som dödsdom, men modern onkologi möjliggör härdning av många tumörer i 100% av fallen. I onkologi är tidig diagnos mycket viktig - ju tidigare en tumör detekteras och behandlingen initieras, desto gynnsammare blir resultatet.

SKAPA EN NY MEDDELANDE.

Men du är en obehörig användare.

Om du registrerat dig tidigare, logga du in (inloggningsformulär längst upp till höger på sidan). Om du är här för första gången, registrera dig.

Om du registrerar dig kan du fortsätta spåra svaren på dina inlägg, fortsätta dialogen i intressanta ämnen med andra användare och konsulter. Dessutom kan registrering göra det möjligt för dig att göra privat korrespondens med konsulter och andra användare av webbplatsen.

Blåscancer: överlevnadsprognos

Överlevnadsnivåer anger hur många personer med samma typ och cancerframsteg överlever efter en viss period (vanligtvis den här perioden är 5 år) från diagnosdagen. Med dessa siffror är det omöjligt att förutsäga hur länge du måste leva, men de kan ge en allmän uppfattning om hur framgångsrik din behandling är.

Artikelnavigering

Vad är 5 års överlevnad?

Statistik över resultaten av behandling av patienter med en viss typ och cancerframsteg är vanligtvis baserad på en 5-årig period, men många människor lever längre - och ibland mycket längre - 5 år. 5 års överlevnad är andelen patienter som har bott i minst 5 år från dagen för diagnosen cancer. Om 5 års överlevnadshastighet är till exempel 70% betyder det att cirka 70 av 100 cancerpatienter fortfarande lever 5 år efter diagnosen. Man bör dock komma ihåg att många människor lever mycket längre än 5 år.

Relativ överlevnad är en mer exakt parameter för att bedöma cancerens inverkan på patienternas liv. Det är resultatet av att man jämför patienter med blåscancer med den återstående befolkningen. Om 5 års relativ överlevnad för patienter med blåscancer vid ett visst stadium är 80% betyder det att fem års överlevnadsgränsen överstiger 80% av patienterna och 80% av friska människor.

Men glöm inte: 5 års relativa överlevnadsnivåer är bara ungefärliga siffror. Din förutsägelse beror på olika faktorer som är specifika för din situation.

Överlevnadsstatistik och individuell förutsägelse

Överlevnadsnivåer är ofta baserade på resultaten av behandling av stora grupper av patienter med samma sjukdom, men de kan inte förutsäga resultatet av terapi i ett visst fall. Tänk på de statistiska begränsningarna:

 • För att få statistik över 5 års överlevnad måste läkare analysera resultaten av behandlingen av patienter som behandlats för minst 5 år sedan. Eftersom behandlingsmetoderna förbättras över tiden, bör prognosen för patienter med blåscancer vara bättre.
 • Statistik baseras endast på cancerfas vid tidpunkten för den första diagnosen. Denna statistik tar inte hänsyn till återkommande eller progressiv cancer.
 • Prognosen för patienter med blåscancer beror på scenen (omfattning) av cancer. I allmänhet är högre överlevnadsnivåer karakteristiska för de tidiga stadierna av sjukdomen. Ändå beror den individuella prognosen på en mängd olika faktorer, inklusive patientens ålder och allmänna hälsa, liksom typen av tumörens respons till terapi. I samtliga fall beräknas prognosen utifrån enskilda omständigheter.

Överlevnadsnivåer för blåscancer

Enligt de senaste uppgifterna, när man redovisar alla steg i blåscancer:

 • 5 års överlevnad är ungefär 77%;
 • 10 års överlevnad är cirka 70%;
 • Den 15-åriga överlevnadsgraden når ungefär 65%.

Man bör komma ihåg att 5-åriga överlevnadsnivåer är baserade på resultaten av behandlingen av personer som diagnostiserades för över 5 år sedan. 10-års överlevnadsstatistik baseras på resultaten av behandling av patienter som har utvecklat cancer för mer än 10 år sedan. Följaktligen är 15 års överlevnadsnivåer baserade på resultaten av behandlingen av patienter som började behandling för minst 15 år sedan.

Överlevnadsstatistik i steg

Numren nedan baseras på resultaten av behandlingen av tusentals patienter som har haft blåscancer från 1988 till 2011.

 • Den 5-åriga relativa överlevnadshastigheten för blåscancer-stadium 0 är cirka 98%.
 • Den 5-åriga relativa överlevnaden för stadium I-urinblåscancer är cirka 88%.
 • I fas II blåscancer är 5 års relativ överlevnad cirka 63%.
 • Den 5-åriga relativa överlevnadsfrekvensen för blödcancer i stadium III är ungefär 46%.

Blåscancer som har spridit sig till andra inre organ är ofta svår att behandla. 5 års relativ överlevnad för stadium IV blåscancer är cirka 15%. Ändå finns det olika metoder för behandling av denna sjukdom, även i senare skeden.

Historien om Evgenia från Chelyabinsk, Ichilov Cancer Center patient

- Jag är 42 år gammal. I maj 2015 fick jag diagnosen blåscancer. En minut var jag helt frisk, lida inte av någon cancer, var engagerad i att springa och yoga, lekte med tre döttrar. Och nästa minut blev jag plötsligt en cancerpatient. Hemma erbjöds jag bara blåsborttagning och tillväxt. Jag leder en aktiv livsstil, spelar sport, så jag bestämde mig för att gå till en utländsk klinik, där jag kunde återställa min blåsan. Mitt val föll på israeliska Ichilov Cancer Center.

Efter att doktorn berättade om alla tillgängliga cancerbehandlingar i Israel valde jag att skapa en ny urinblåsa. Neocistis passade mig mer än andra alternativ.

Först var jag väldigt rädd. När jag gick in på kliniken trodde jag att jag skulle bli hälsad av en typisk sjukhusatmosfär. Men vid Ichilov Cancer Center ser allt ser varmt och gästvänligt ut. Här arbetar mycket vänliga människor. På den första dagen fick jag veta om alla behandlingsegenskaper. Jag träffade läkarna den dagen. Passade testet, passerade blodprov. Snart blev jag informerad om resultaten av diagnosen.

Jag passerade diagnosen, behandlingen och rehabilitering. Nu njuter jag av livet igen. Allt är tillbaka till en fyrkant. Jag gör samma sak som tidigare. Jag går till gymmet igen, jag tränar yoga.

Kommentar av den onkologiska centerläkaren:

- Eugenia anlände till vårt onkologiska centrum för undersökning den 12 maj 2015. 3 dagar senare, den 15 maj, genomgick hon en biopsi. Efter 2 veckor utförde vi en operation för att bilda en ny urinblåsa från patientens egen vävnad. Vävnaden vi tog från tunntarmen. Ur funktionell synvinkel är allt bra: den nya blåsan fungerar, urinering är normal, det finns ingen inkontinens. Urinvägarnas funktion har helt återhämtat sig, och Eugene har till och med börjat gå till gymmet igen.

Vad gäller framgången för cancerbehandling, har Evgenia för tillfället inga tecken på patologi. Vi kommer att fortsätta att övervaka dess skick. Övervakningen kommer att vara flera år.

Kostnaden för diagnos och behandling av blåscancer i Israel

I tabellen nedan kommer priserna på vissa medicinska och diagnostiska procedurer i Ichilov Cancer Center presenteras.

European Medical News EuroMedNews

Varje år ökar antalet personer med cancer. Bland kvinnliga cancerformer kommer bröstcancer först. Idag kan modern medicinsk teknik effektivt hantera brösttumörer, inklusive illamående. Goda resultat i denna svåra situation visas av tyska kliniker med specialiserade bröstcancerbehandlingscentra, där behandling väsentligt påverkar patientens livslängd.

Förväntad livslängd för bröstcancerpatienter

På livslängd i bröstcancer, förutom tidig diagnos, påverkar andra faktorer också. När läkarna gör en liknande diagnos bör de göra en ungefärlig prognos utifrån följande aspekter:

 1. Hur många lymfkörtlar påverkas av metastaser. Om ett stort antal lymfkörtlar påverkas av metastaser, är prognosen dålig, eftersom risken för återfall ökar. Om lymfkörtlarna inte påverkas är överlevnaden för bröstcancer 75%, annars - endast 25%. Om metastaser finns 2 - 3 eller mindre lymfkörtlar, då en tioårsöverlevnad på ca 35%, mer än 4 - mindre än 15%.
 2. Tumörens storlek Med tiden ökar den maligna tumören i storlek, ökar aggressiviteten hos sjukdomen, vilket ökar metastasens process. Detta är en annan anledning till att det är extremt viktigt att identifiera sjukdomen i sina tidiga skeden.
 3. Plats för tumören.
 4. Hur malign bildandet av grodda kärl: lymfatiskt och blod.
 5. En mängd onkologi.
 6. Aktivitetsnivån för DNA-syntesen.
 7. Hur intensivt delas de drabbade cellerna, med hänsyn tagen till mängden Ki-67-antigen, mitosin-kärnprotein.
 8. Metod för behandling (kirurgi, kemoterapi, läkemedelsbehandling).
 9. Förekomsten eller frånvaron av metastaser i axillär och andra noder.
 10. Nivån av plasminogenhämmare, aktivatorer. Detta protein är involverat i processerna (metastasering, invasion) som förekommer i cellerna.

Ökar också risken för ett långt liv, närvaron av hormonell känslighet hos tumören i sig självt mot droger. Risken för ett negativt resultat vid bröstcancer är sannolikt om:

 1. Her2neu-tumörmarkören detekterades i patienten under undersökningen, eftersom hon har ökad aggressivitet hos neoplasmen. Detta finns i 20-30% av fallen.
 2. Ålder av kvinnor under 35 år.

Graden av malignitet hos tumören

Överlevnadstalet i bröstkörteln beror direkt på scenen för cancerutveckling, tumörens storlek och i vilken utsträckning lymfkörtlarna påverkas av metastaser. En 5-års prognos bestämmer i de flesta fall scenen för cancerutveckling vid vilken tumören detekterades. Onkologer delar dem i 4 steg:

 • 0-1 - tumörens diameter är mindre än 2 cm, det finns inga cancerceller i lymfkörtlarna. I detta skede förutser läkare 70-95% av patientens återhämtning.
 • 2 - tumörstorlek 2-5 cm berörs inte lymfkörtlarna. Samma kategori omfattar situationer när en tumör inte är mer än 2 cm, men 2 till 5 lymfkörtlar påverkas. Vid andra etappen är sannolikheten för helande 50-80%.
 • 3 - tumörens storlek är redan 5 cm i diameter, lymfkörtlarna har redan börjat påverkas av cancerceller. Risken för återhämtning i detta fall är cirka 10-50%.
 • 4 - storleken på en malign tumör kan vara vilken som helst, men metastaser avslöjas. Chanserna att överleva är 0-10%.

Vad betyder 5-årig canceröverlevnad?

För att sammanställa statistik, effektiviteten av metoder och bestämning av hur lång tid en patient kommer att leva efter borttagande av en malign formation är det vanligt att ta hänsyn till 5-års livslängd. Kärnan är det antal patienter som fortsätter att leva efter 5 år efter att ha tagit en tumör i bröstet bort. Onkologer säger att mer än 50% av kvinnorna lever mer än 5 år efter korrekt och snabb behandling. Utan adekvat behandling är 5 års överlevnad 10-15%.

Hur många människor lever med cancer utan behandling

Ibland föredrar kvinnor som är rädda för radikala behandlingar okonventionella behandlingar - örter, mormor, tomter, lotioner, poultices, etc. Detta är en extremt felaktig handling, för överlevnad i detta fall kommer inte vara mer än 15%. Onkologi kan botas endast genom att få adekvat och snabb medicinsk vård vid tidigt upptäcktsfasen av sjukdomen.

Artikeln "Överlevnad i bröstcancer" av EuroMedNews den 04/11/2018
Alla artiklar från EuroMedNews →

Dela med dina vänner!