Hur många människor bor med bröstcancer 1-4 grader?

Konceptet bröstcancer innehåller ett antal olika maligna tumörer. Typ av cancer beror på storleken på primärskadorna, dess placering, framsteg i tumörtillväxten, närvaron av metastaser. Beroende på alla dessa faktorer fastställs behandlingsmetoder, och även en patientöverlevnadsprognos görs.

Överlevnad beroende på graden av karcinom

Motsvarande effektiva botemedel mot bröstcancer anses vara livslängden på 5 år. Det totala antalet efterlevande som kvarstår efter en sådan diagnos i 5 år är ungefär hälften av patienterna, under förutsättning att terapeutiska åtgärder tillämpas. I avsaknad av korrekt behandling är förhållandet inte mer än 15%.

Det påverkar också signifikant överlevnadshastigheten, vilket väsentligt minskar den, faktorn för närvaron av en aggressiv typ av onkologisk bildning, bestämd av markören Her2neu, som detekteras hos 20-30% av patienterna.

Prognos för 5 år

Överlevnadsfrekvensen för bröstcancer hos patienter beror också på scenen av tumörutveckling, som sticker ut 4:

 • Den första bestäms av förekomsten av tumörer som inte är större än 2 cm i diameter. Inflammatoriska processer i lymfkörtlarna är helt frånvarande. Överlevnad, enligt prognosen, är 70-95%.
 • Den andra är konventionellt uppdelad i 2a och 2b. Med 2a graden av sjukdomsframsteg är det inflammation av upp till 5 lymfkörtlar i armhålorna, medan själva tumören har en storlek som inte överstiger 2 cm i diameter. Grad 2b kännetecknas av en signifikant ökning av onkologisk bildning, upp till 5 cm, utan lesioner av noden i hjärt-kärlsystemet. Prognosen för 5 år är 50-80%.
 • Den tredje uttrycks av tillväxten av tumörbildningen mer än 5 cm, med lymfkörtlar och samtidig metastaser i bröstet och benet. Överlevnadshastigheten med en sådan svårighetsgrad av sjukdomen är 10-50%.
 • Den fjärde åtföljs av en signifikant tillväxt av tumören till en godtycklig storlek. Metastaser tränger in i ett stort antal organ och system i kroppen, såsom: ben, mage, lever, hud, lungor. Graden av överlevnad i detta avancerade stadium överstiger inte 10%.

Prognos för 10 år

Om vi ​​tar hänsyn till andelen överlevnad inom 10 år efter upptäckten av en malign tumör är det, beroende på graden av sjukdomens svårighetsgrad, det:

 • 1: a etappen - 60-80%;
 • 2: a är 40-60%;
 • 3: a etappen - 0-30%;
 • 4 - 0-5%.

Av stor betydelse för att bestämma prognosen tillsammans med graden av svårighetsgrad är närvaron och antalet metastaser i lymfkörtlarna och benen. Så, i avsaknad av penetration i friska delar av kroppen, är prognosen för 10 år 75%. Med befintliga metastaser är överlevnaden endast 25%.

Med penetrationer i mindre än 4 lymfkörtlar är prognosen 35%. Men när det gäller framsteg av cancer i vävnaden hos fyra eller flera kärl eller ben, är överlevnadshastigheten inte mer än 15% av alla fall.

drift

Operationer för att ta bort en tumör, en del av bröstet eller fullständigt avlägsnande av bröstkörtlarna producerar bara upp till stadium 4 och i närvaro av grunda metastaser som inte påverkar benen och vitala organen. Projektioner i frånvaro av metastaser efter operation, upp till 96%. I händelse av en betydande inflytande av cancer utanför bröstområdet i området av ben och andra vitala system, hur mycket procent är prognosen för livet, först efter en noggrann analys av patientens allmänna tillstånd kan endast en läkare bestämma.

återfall

Efter en tidsperiod som sträcker sig från ett par månader till flera år kan symtom på cancer förekomma igen. Relapses uppträder oftast efter en tidigare, lågkvalitativ typ av cancer. Ofta förekommer återfall efter invasivt duktalt karcinom, eftersom det kännetecknas av signifikanta manifestationer av metastaser i armhålorna. Utseendet av återfall uppträder också ganska ofta efter avlägsnande av storstora tumörer.

Andelen överlevnad i sådana situationer beror direkt på de terapeutiska mekanismerna och är 1-2 år.

Ursprungsort för patologi

Lokaliseringen av en malign tumör påverkar väsentligt resultatet av sjukdomsförloppet, eftersom intensiteten i metastasutvecklingen och inriktningen av införandet i friska celler och ben direkt beror på denna faktor.

Den högsta andelen överlevnad finns i utseendet av tumörer i området utanför bröstet, eftersom det är lättare att märka deras förekomst från början. Dessutom kan du göra operationer för att avlägsna anomali med större noggrannhet och effektivitet.

I händelse av patologier i andra delar av bröstet är sannolikheten för metastaser hög. Eftersom procentdelen av överlevnad i denna situation, till och med som en följd av en mycket framgångsrik operation, sjunker avsevärt.

Det finns en kategori av patienter som inte accepterar traditionella terapier och som söker medicin på traditionella sätt. I sådana situationer, utan korrekt behandling, överskrider inte en positiv prognos för 5 år 15%.

Typ av cancerformer

En av de viktigaste omständigheterna som kännetecknar maligniteten i bröstet är tumörens förmåga att växa och tränga in i andra vävnader och organ. Baserat på detta, utmärker läkare flera typer av bröstkorg:

 • infiltrativt duktalt karcinom,
 • invasiv lobulär cancer,
 • inflammatorisk typ, kallad dåligt differentierbar,
 • hormonberoende,
 • tre gånger negativ
 • luminal.

Att bestämma typen av bröstcancer är mycket viktigt, eftersom valet av de mest effektiva terapeutiska åtgärderna beror på den exakta diagnosen.

Duktalt karcinom

Infiltrativt duktalt karcinom är den vanligaste formen av malignitet i bröstet, vilket förekommer hos 78% av sjukdomarna. På mammografiska bilder har infiltrerande duktalkarcinom formen av en stjärna eller en rund punkt med skarpa gränser. Vid en stjärnformad tumör kännetecknas sjukdomen av en avsevärd grad av svårighetsgrad. Prognosen för överlevnad beror på svårighetsgraden av sjukdomen, som kunde fastställa diagnosen. Så vid stadium 1 är det 91,8%, vid 2 - 64,5%, i steg 3 - 42%. Vid extrema försummelser kan du bara med hjälp av vidhäftande behandling uppnå ett resultat av 28%.

Lobulär cancer

Invasivt lobulärt karcinom framträder som en tjock tjocklek i övre delen av bröstets inre del. Formationer är ofta känsliga för kvinnliga hormoner, eftersom hormonbehandling i de flesta fall av lobulär cancer, när inte lanserade former av sjukdomen är mycket effektiv. Men med tanke på att det är svårt att diagnostisera en sjukdom i dess tidiga former, ges en bra prognos inte ofta. De viktigaste problemen med tidig diagnos av lobulär cancer är den otillgängliga platsen för tumörlokalisering, liksom mycket oregelbundna förebyggande åtgärder. I de inledande stadierna av invasiv lobulär cancer är den 54%. De sena stadierna av onkologi av lobulärt karcinom med djupa metastaser i ben, hud, lungor och lever gör det möjligt att förutsäga en livslängd på upp till 3 år efter att sjukdomen hittats i 2-12% av fallen.

Inflammatorisk utseende

För många faktorer är dålig differentierad cancer identisk med mastit. Det är dock en ganska aggressiv form av karcinom. Sjukdomen i de inledande stadierna av utbildning efter kirurgisk behandling ger en positiv prognos i 45% av fallen av dåligt differentierad bröstcancer.

hormonberoende

Eftersom denna typ av cancer åtföljs av ett ganska vagt symptom i början av bildningen, är det oftast i steg 2-3. Prognosen för en lång behandling av hormonbehandling är 27%. Vid återfall är prognosen för överlevnad omöjlig.

Tre gånger negativ

Trippel negativ bröstcancer, med korrekt behandling vid inledningsskedet, ger en prognos på 77% överlevnad. Med 2 svårighetsgrad av sjukdomen är det möjligt att nå 42%. Och i fallet med försummade former av trefaldig negativ cancer når den maximala prognosen 9%. Trippel negativ bröstcancer är dock en mycket aggressiv bildning. På grund av den höga utvecklingshastigheten hos ett triply negativt karcenom kan det i de flesta fall hittas endast i senare skeden.

För närvarande är dock vissa subtyper av trippel negativ karcinom kända. Läkare har ännu inte lyckats samla in tillräckligt med forskningsdata för att isolera dessa typer av triple negativ cancer i separata grupper. Det är emellertid redan känt att i en signifikant procentandel av de studerade har tre gånger negativ cancer en icke-aggressiv form. Detta faktum kan öka överlevnadsgraden i närvaro av tre-negativa formationer.

luminala

Den luminala typen av bröstcancer är villkorligt uppdelad i 2 underarter: A och B. Typ A har en hög överlevnadsfrekvens på grund av känslighet för hormonbehandling. I de inledande stadierna är prognosen för luminalkreft 94%. Typ B, som är en mycket aggressiv form av sjukdomen, är mycket svår att behandla och är benägen att återfalla i de flesta fall. Prognosen för denna typ av luminalkreft är inte högre än 46%.

Det finns många typer av cancerformer som påverkar bröstkörtlarna och producerar ofta metastaser till vitala organ och ben. Att ge en universell noggrann prognos om sjukdomsutvecklingen och graden av överlevnad efter det är mycket svårt. Framgången att behandla någon av de onkologiska formationerna, det vill säga det är lobulärt, trippel negativt eller en annan möjlig cancer, beror till stor del på de förebyggande åtgärderna som vidtagits. Det är viktigt att omedelbart söka medicinsk hjälp, valet av en effektiv behandlingsmetod, såväl som det allmänna hälsotillståndet och psykiska stämningen. Man måste komma ihåg att även den minsta procentsatsen av framgång är en chans för livet.

Bröstcancer aggressiv

Aggressiva former av bröstcancer påverkar ofta feta kvinnor.

En unik studie av professor Liza Makovsky och hans team vid University of North Carolina Medical School fann att överviktiga kvinnor har högre risk att utveckla en av de mest aggressiva formerna av bröstcancer. En artikel som beskriver den studerade undersökningen beskriver de biologiska mekanismerna i processen genom vilken fetma skapar den mest gynnsamma miljön för utveckling av basal bröstcancer.

Professor Makovsky noterar: "Fetma är ett utbrett fenomen och en av riskfaktorerna för utseende av brösttumörer. Lyckligtvis kan varje person styra sin egen kroppsvikt. " Vid genomförandet av detta experiment försökte forskare att klargöra de molekylära mekanismerna för bröstcancer. Dessutom var en viktig uppgift för forskare att identifiera biomarkörer som binder övervikt och brösttumörer.

Bröstcancer är en heterogen sjukdom som innehåller flera subtyper och sorter. Basalkarcinom är en cancer i bröstkanalerna. Detta är en av de mest aggressiva typerna av brösttumörer, som detekteras hos 15-20% av patienterna med bröstcancer. Oftast detekteras denna typ av neoplasma hos unga kvinnor. Representanter för afroamerikansk nationalitet har en något större mottaglighet för denna patologi. Basalkreft bestämmer den negativa prognosen för liv och återhämtning hos sådana patienter. Typiskt svarar dessa tumörer dåligt på genomförd hormonell och strålbehandling.

Uniktheten i denna studie ligger i det faktum att den här gången forskarna fokuserade på bröststromaens roll i utvecklingen av cancer. Forskarna drog slutsatsen att denna vävda vävnad utgör grunden för utseende av maligna tumörer. Att inrikta sig på fetma i förekomsten av denna patologi betonar folkhälsoinsatserna i förebyggandet av denna sjukdom.

Några intressanta fakta om bröstcancer:

 • Bröstcancer leder bland annat cancer hos kvinnor;
 • bröstcancer förekommer i en mängd olika åldersgrupper;
 • Enligt statistiken riskerar varje åttonde kvinna att utveckla brösttumörer;
 • varje år upptäckes ca 1.250.000 nya fall av denna cancer i världen;
 • Under de senaste 20 åren har incidensen av bröstcancer ökat och fortsätter att öka gradvis.
 • sannolikheten för att utveckla tumörer ökar efter 40 års ålder och ökar med varje efterföljande år;
 • för varje 100 fall av brösttumörer hos kvinnor finns det en sjuk man;
 • bröstcancerfall på grund av genetisk predisposition utgör inte mer än 5% av fallen;
 • De exakta orsakerna till bröstcancer är fortfarande inte kända, men bland riskfaktorerna ingår fetma, stress, dålig näring, alkoholism, sen förlossning eller frånvaro av graviditeter.
 • Den mest effektiva metoden att förebygga sjukdom är regelbundna kontroller.
 • Om cancer upptäcks i de tidiga stadierna når återhämtningsgraden 94%;
 • Tidig upptäckt av tumörer möjliggör kirurgisk behandling av tumörer med bevarande av det ursprungliga bröstutseendet.

Det är viktigt att veta om grundlösheten hos vissa myter om bröstcancer, till exempel:

 • preventivmedel ökar risken för att utveckla bröstcancer;
 • regelbunden bärning av en bh bidrar till cancer;
 • antiperspiranter och kaffe leder till utveckling av bröstcancer;
 • kvinnor med små bröststorlekar har en låg cancerrisk.

Och igen bröstcancer: analys av steg 1

Bröstcancerstadiet 1 - bildandet av cancerceller i epitelskiktet. Hittade ganska tidigt, vilket är extremt sällsynt. Tumören i första etappen utvecklas ca 1 år. Cancer i första etappen har ett annat namn - invasiv bröstcancer. Denna cancer under de senaste åren är ganska vanlig, och är i första hand inom onkologi hos kvinnor.

Naturligtvis är kvinnor mer benägna att lida än män. Enligt statistiken tar det inte sista platsen - 30% av alla onkologiska sjukdomar faller på bröstcancer. I det första steget utmärks symtomen inte, så det är svårt att känna igen fienden. I den här artikeln kommer du att lära dig om orsakerna, diagnosen, behandlingen och prognosen.

De första tecknen på rmzh

 • Bröstsvullnad.
 • Rödhet i någon del av körteln
 • Återföring av bröstvårtan och isola.
 • Konsolidering i bröstet.
 • Blod eller purulent urladdning från bröstvårtor.
 • Smärta med tryck eller smärta i hela körteln.
 • Ökad subfiltemperatur.

OBS! När ett symptomkomplex upptäcks är det nödvändigt att kontakta en av läkarna: en bröstläkare, en onkolog och en allmänläkare.

skäl

 • ärftlighet
 • strålning
 • abort
 • Sena klimakteriet
 • fetma
 • Hormonal misslyckande
 • Har redan lidit cancer
 • Epitelial hyperplasi
 • Fel kurs i preventivmedel och hormonella droger.
 • Ålder över 45 år
 • Tidig menstruationscykel upp till 12 år
 • Sköldkörtel patologi
 • Bröstskada
 • Långläkande sår på bröstet
 • Alkohol och narkotikamissbruk
 • Sen graviditet

Etikologin på sjukdomen onkologi har inte studerats, det finns många hypoteser av forskare runt om i världen. Oftast påverkar inte en faktor påverkan av en tumör, men flera faktorer samtidigt.

Cancerformer

 1. Pagets sjukdom. Hela bröstet är täckt med scarlet fläckar, nippelkonturen har inga klara gränser, fläckar dyker upp på bröstets hud. Det finns sår och eksem. Metastaser sprids snabbt i hela kroppen. Lymfkörtlar vid beröring förstorad, fast, rörlig. Överlevnad i denna form är ungefär två år.
 2. Erysipelatous form. Bröstet blir hyperemiskt, nippelns räckvidd förlorar sitt tidigare utseende, och bröstvårtan deformeras. Prognosen är ogynnsam. Även de högst kvalificerade specialisterna kommer inte att kunna berätta om exakt livslängden, eftersom sjukdomen är mycket aggressiv.
 3. Armored form. Det är denna form som länge har identifierats. Cancer växer aggressivt, om några månader kan det gå vidare till nästa steg. Bröstet är helt deformerat, dimples visas på den. Redan i andra etappen finns cancerceller i lymfkörtlarna.
 4. Mastipodobnaya form. En av de vanligaste formerna, karakteriserad av tumörens aggressiva tillväxt. Det är svullnad och bröst ökning i storlek.

Understeg 1 grad

1A - bildandet av högst 2 cm. Ondartade celler sträcker sig inte bortom bröstkorgen, och därför finns ingen metastasering.

1B - uppdelad i två typer:

 • Tumörens storlek är ca 2-2,5 cm, men det finns redan en ackumulering i lymfkörtlarna.
 • Det finns ingen utbildning i bröstkörteln själv, men maligna celler finns i lymfkörtlarna, med dimensioner på ca 2 mm.

OBS! Skynda bort myten omedelbart att risken för sjuklighet beror på bröstets storlek. I själva verket beror inget på det.

diagnostik

 • Mammografi - är den viktigaste diagnostiska metoden, men det ger inte en noggrann diagnos, men endast information om tumörens placering.
 • Ultraljud är en av de första diagnoserna, tittar på brösttillståndet som helhet, hur långt tumören har trängt in och om lymfkörtlarna inte påverkas.
 • Biokemiska och kliniska blodprov - kan visa en liten avvikelse från balansen i den röda vätskan, vilket också kan indikera onkologi.
 • Radiografi - eliminera lungmetastaser.
 • Biopsi - urval av celler eller delar av utbildningen. I första etappen används en fina nålbiopsi för immunhistokemi. Denna metod utförs med hjälp av en speciell nål, det tränger in i neoplasma eller lymfkörtlar och samlar in cellerna. Biopsi är den mest exakta diagnosen cancer.
 • MRI - magnetisk resonansavbildning möjliggör undersökning av en tumör i tre dimensioner - storleken, formen, graden av invasion.

OBS! I det första steget kanker inte cancern metastasering, och kräver därför inte ytterligare forskning.

behandling

Efter standardisering, undersökning av bröstvävnad och andra typer av diagnostik väljer onkologer en behandling för patienten. Terapi kommer vara mild, eftersom det här är det allra första steget. Den maligna tumören är mycket liten och har inte spridit sig över bröstet.

De huvudsakliga behandlingsmetoderna:

 • Kirurgisk avlägsnande.
 • Kemoterapi.
 • Strålningsterapi.
 • Ibland använder komplexet kemoterapi med hormonbehandling.

Kirurgisk ingrepp

I första etappen är hela bröstet inte avlägsnat, som i 3 eller 4 steg. Det finns tre typer av organbesparande operationer:

 1. Lampectomy - borttagning av tumören i bindvävskedjan, som bokstavligen täcker nerverna och blodkärlen.
 2. Tilektomi - tumören skärs ut tillsammans med huden, utan att röra på fascien.
 3. Quadrantectomy - ta bort tumören tillsammans med huden, vidrör ansikterna (bindvävskedjan).
 4. Mastektomi är en annan typ av operation, i det här fallet tas inte bara tumören bort, utan också själva bröstet, tillsammans med lymfkörtlarna, men detta görs oftare vid senare skeden av sjukdomen.

OBS! När en tumör avlägsnas tas inte bara neoplasmen bort utan även 1-3 cm av den omgivande vävnaden. Efter resektion skickas en bit av tumör eller lymfkörtel för cytologisk eller histologisk undersökning.

Strålbehandling

Efter karcinomresektion är kemoterapi nödvändig, trots att detta bara är första etappen. Även i början av bildandet av maligna celler som kan förstöra hela kroppen. Det finns en chans att ett par celler missades någon gång under operationen, strålbehandling kommer hänsynslöst att förhindra deras utveckling.

kemoterapi

Liksom strålterapi kan kemoterapi förstöra de kvarvarande maligna tumörcellerna. Ibland används istället för strålbehandling, kemoterapi, detta ordineras individuellt av den behandlande läkaren och används endast när det finns en chans att neoplasmen kommer att återkomma.

Hormonbehandling

Utsedd när en kvinnas blodhormonreceptornivåer av progesteron och östrogen är förhöjda. Antiinflammatoriska hormonella läkemedel förhindrar tumörtillväxt. Kvinnor som inte har nått toppen av klimakteriet föreskrivs äggstocksablation för att tillfälligt stoppa produktionen av hormoner.

utsikterna

Prognosen för bröstcancerstadiet 1 är mycket fördelaktig - överlevnaden är 97%. Efter behandlingen återställs patientens kropp lätt. Om undersökningen avslöjar gener som muterar, då under behandling, injiceras Herceptin (monoklonala antikroppar), detta läkemedel kan blockera tillväxten av patogena celler.

Herceptin kan prova dyspné och svullnad i hjärtat, det här är en komplikation, men det är lätt att bli av med, det finns inga allvarliga konsekvenser av detta läkemedel. I inget fall är det omöjligt att vägra detta läkemedel, eftersom det är han som kan minska tumörens storlek och helt bli av med den.

Efter rehabiliteringsperioden

Under denna period är det nödvändigt att strikt följa doktors recept och hålla sig till rätt näring. Du kan inte äta:

 • Söt mjöl
 • Oljig mat
 • potatis
 • alkohol
 • Stekt mat
 • Konserverad mat
 • korvar
 • Mat med färgämnen, cancerframkallande ämnen, smakförstärkare.
 • Kolsyrade söta drycker

Om en kvinna observerar alla regler, kommer tumören att försvinna helt om några år och kommer att kunna leva helt. Senare råder läkare dig att hålla fast vid en anti-cancer diet så att fienden aldrig kommer att återvända.

Och igen bröstcancer: analys av steg 1 Länk till huvudpublikationen

Bröstcancer (bröstcancer) 3 grader: former och sjukdomsfaser (invasiv, infiltrativ och andra), behandling, livslängdsprognos

Den vanligaste cancer som uppstår hos kvinnor är bröstcancer. Med upptäckten av sjukdomen i de tidiga stadierna ökar andelen av överlevnad och patienternas livslängd avsevärt. Men statistik visar att bröstcancer ofta kan hittas redan när den gick in i aggressiva 3 och 4 grader. Det är därför som det rekommenderas att genomgå regelbundna rutinundersökningar och undersökningar med hjälp av en mammografi.

Vad är bröstcancerstadiet 3, livslängd

En synonym för bröstcancer är karcinom. Grad 3 bröstcancer anses vara en obotlig sjukdom där patientens liv kan förlängas i högst 10 år. Livslängden beror på formen och scenen av onkologiska processer.

Den tredje graden utvecklas, är progressiv. När det inträffar infiltrerar de atypiska cellerna i närliggande vävnader bortom det drabbade organet. Distribution går mest till lymfkörtlarna i armhålorna och bröstkorgen.

Enligt statistiken är incidensen signifikant "åldrad" - sjukdomen är oftast hos kvinnor 60-70 år gammal. Den femåriga överlevnadsfrekvensen (det vill säga chansen att bröstcancer inte kommer att återvända under de närmaste 5 åren) är cirka 55-80% av det totala antalet patienter under normal medicinsk behandling. Denna indikator beror på ett antal faktorer:

 • stadium av sjukdomen vid tidpunkten för kontakt med kliniken;
 • histologiska strukturer i neoplasmen (vissa av dem är mer aggressiva, och med vissa kan du leva i många år utan att ens veta om sjukdomen);
 • hormonreceptornivåer i tumörceller (som påverkar känsligheten för vissa typer av behandling);
 • Förekomsten av samtidiga sjukdomar;
 • allmänna villkor etc.

Vid stadium 3 infiltrerar bröstcancer med atypiska celler i de intilliggande vävnaderna som sträcker sig bortom det drabbade organet.

I olika situationer registreras också olika grader av svårighetsgrad av sjukdomen. Dela den tredje graden i flera typer:

 1. 3A. En tumör är inte mer än 5 cm, sekundärfoci är inte mer än 6 cm. 1-3 lymfkörtlar påverkas av onkologisk sjukdom.
 2. 3B. Tumören sprids till lymfkörtlarna med pectoral muskler. Tumörens storlek är inte mer än 8 cm. Detta stadium leder till utvecklingen av aggressiv cancer, som slutar snabbt nog med döden.
 3. 3C. Neoplasmen tar mer än 8 cm. 10 lymfkörtlar påverkas. Fickorna är placerade på kragen och nacken. Läkemedlet har låga chanser även med hänsyn till moderna metoder och förberedelser.

Alla dessa grader skiljer sig i malignitetsnivån. Sjukdomen är klassificerad i ett antal former som skiljer sig åt i deras manifestationer, tecken och prevalens.

Video: Tre tecken på bröstcancer

Grad 3 karcinom i bröstet: invasiva och icke-invasiva former

Det finns två kategorier (villkorligt) för bröstcancer: invasiva och icke-invasiva.

Invasiv (infiltrativ) kännetecknas av det faktum att tumörceller expanderar på grund av mutationen i kroppen där de växer. Denna typ av tumör fortskrider ganska snabbt, tränger in i fettvävnad, ligament och sprider sig med flödet av lymf och blod.

Non-invasiv bröstcancer spirer bara i kroppens vävnader, utan att gå utöver det. Det går långsamt, ger metastaser mycket senare än sin aggressiva motsvarighet.

Baserat på detta klassificeras ett antal former av invasiv bröstcancer:

 • Invasivt duktalt karcinom är den vanligaste cancer. Förutom sälar finns det smärtor i lesionsfokuset, förändring i form, kontur och storlek på bröstet och bröstvårtutmatning;
 • invasivt lobulärt karcinom (infiltrerande lobulär karcinom): bröstkulor som ligger i lobulära sektioner (från bröstvårtan till armhålan). Utvecklar som en invasiv kanal typ;
 • Medullary Cancer: kvinnor under 50 är mest mottagliga för det. Tumören växer snabbt, men beter sig som en godartad neoplasma. Metastaserar sällan. Vanligtvis erkänd redan i de fallen när den når ett värde av 2-3 cm;
 • adenoidcystisk cancer: en extremt sällsynt typ av sjukdom. Huvudsakligen hos kvinnor 50-63 år. Webbplatsen har en diameter på 1 till 3 cm. Den anses vara en av de minst aggressiva formerna av cancer. Har gynnsamma utsikter
 • Sekretorisk karcinom (ungdomskreft): förekommer hos unga och barn, och hos både män och kvinnor. Hos barn och ungdomar har de mest gynnsamma prognoserna;
 • cystisk hypersekretorisk karcinom: en sällsynt sjukdom, förekommer hos patienterna 34-79 år. Neoplasmen kan nå 10 cm. Det har flera cyster;
 • apokrine cancer: en sällsynt sjukdom i bröstkanalerna. Diagnostiseras oftast hos patienter 50-70 år. Ofta är denna typ förvirrad med godartade tumörer;
 • cancer med tecken på endokrin neoplasma (primär karcinoid tumör, apudom): en sällsynt sjukdom i form av en enda nod 1-5 cm. Ibland kan den ha en multi-nodstruktur. Ofta förvirrad med andra typer av cancer;
 • trippel negativ bröstcancer är en av de mest aggressiva typerna av cancer. Ungefär ¼ av patienter faller på denna blankett. Det svarar inte på de tre huvudtyperna av hormoner, och därför är det svårt att behandla. Hormonbehandling i denna form används inte på grund av dess ineffektivitet;
 • cribrous cancer: en lättare form av bröstcancer, tidig upptäckt kan behandlas väl. Neoplasmer har en öskaraktär, vinklad, tydligt avgränsad. Denna form kombineras ofta med rörformig cancer;
 • Det finns också en speciell typ av sjukdom - Pagets sjukdom. Det påverkar området kring bröstvårtan och själva bröstvårtan. Ganska ofta kombinerad direkt med en form av bröstcancer. Detta är en mycket sällsynt typ av onkologi som utvecklas under eller efter klimakteriet. Symtom ligner psoriasis - huden exfolierar och blir täckt på platser som påverkas av skalor, kliar och brännskador. Denna form behandlas vanligen kirurgiskt;
 • Metaplastisk cancer svarar inte på olika typer av hormoner. Därför används inte hormonbehandling i sin behandling på grund av ineffektiviteten hos tekniken. Tumören är aggressiv, den växer snabbt och metastaserar;
 • skikulärt cellkarcinom utvecklas ofta från metaplastisk. Ej behandlingsbar med östrogen och progesteron. Huden över tumören kan vara immobil, det är svullnad, rodnad och ömhet i huden vid sårplatsen, smärta och urladdning från bröstvårtan. Hemligheten kontrolleras i laboratoriet för förekomst av cancerceller;
 • cancer med osteoklastliknande celler: sällsynta Patienternas ålder är cirka 50-55 år. Utbildning ligger i bröstets övre ytterkvadrant i form av röda bruna fläckar på huden med en tydlig gräns och ökad densitet. I vävnaderna är en knut på 3 cm gropad och rodnad på huden;
 • kolloid cancer (slemhinnan, cricoidring): tumören består mestadels av slem, den är mobil och inte associerad med huden. Sällsynt, väl lämpad för hormonbehandling
 • papillärcancer: utvecklas sällan, främst hos kvinnor äldre än 60 år. Formationen runt bröstvårtan är lokaliserad och orsakar utsläpp från den. Metastaser i lymfsystemet uppträder sällan, men cystor kan bildas i bröstet. Denna form kallas också papillär cancer.
 • rörformig karcinom: Denna cancer kan förekomma hos kvinnor mellan 20 och 80 år, men utvecklas oftast inom 40-50 år. När det bryter ner strukturen hos lobulerna i körtlarna, bildas nya tillväxtar, som liknar tubuli, av epitelvävnad.

Icke-invasiv cancer delas i sin tur i flera andra former:

 • intradukt karcinom (duktalt karcinom): cirka en tredjedel av patienterna med denna form kan få infiltrativ cancer inom 5 år efter behandlingen. Tumören är icke-invasiv, utvecklas i mjölkkanalen, huvudsakligen från papillom;
 • lobulärt karcinom är tydligt synligt längs linjen av lobben. Kan vara i båda brösten samtidigt. Den omgivande vävnaden är inte täckt.

Vi bör också nämna den inflammatoriska typen av cancer, vilka läkare är mer benägna att få hos yngre patienter. Symtom som mastit. Cancerceller blockerar kanalen i lymfsystemet i bröstet, vilket provar utvecklingen av inflammation i vävnaderna. Symptom som en smittsam sjukdom.

En tumör kan vara av blandad typ, när flera former av cancer kombineras och skapar sin egen typ av tumör. Behandling i sådana fall är planerad med hänsyn till särdragen i sjukdomsförloppet.

Orsaker och utvecklingsfaktorer

Det finns flera anledningar till varför någon form av bröstcancer kan utvecklas:

 • Rökning sedan ungdomar
 • felaktig näring stekt, fet, innehållande konserveringsmedel mat;
 • trauma mot bröstkörtlarna;
 • förändringar i hormonella nivåer (abort, graviditet, klimakterium, och så vidare);
 • infertilitet;
 • brist på amning
 • sen förlossning
 • brist på kön efter 25 år
 • oregelbunden kön;
 • ekologi;
 • inflammatoriska sjukdomar: mastit, mastopati och så vidare;
 • strålningsexponering
 • endokrina störningar
 • fetma;
 • genetisk predisposition.

Hormonal bakgrund och dess instabilitet - den vanligaste orsaken till bröstcancer. Men den genetiska faktorn eller ärftligheten spelar en ganska liten roll och påverkar extremt sällan förekomsten av tumörer av denna art. Även faktorer i utvecklingen av tumörer innefattar reproduktionssystemets problem - som börjar med frekventa sjukdomar (inklusive viral, bakteriell, svamp) och slutar med den långvariga bevarandet av jungfrun.

Om tidigare en kvinna hade cancer av ett bröst, då kan sjukdomen efter en tid utvecklas i andra. Samtidigt är det sexuella systemet inte försäkrad. Så tidigare överförda onkologiska sjukdomar hos dessa organ är också faktorer för utveckling.

Symtom och tecken på bröstcancer från tredje etappen

Symtomen varierar och beror på sjukdomsformen. De första tecknen på sjukdomen är smärtsyndrom och utseende av knölar. Metastaser kan också påverka närliggande vävnader, såsom hud. Patienten kan uppleva:

 • smärta i det drabbade området
 • rodnad i huden
 • urladdning från nippeln, ibland blandad med blod eller slem
 • ändra form, storlek, form av bröstet;
 • Närvaron av knölar eller klumpar i bröstet.
 • hudförändringar: skalning, överväxt, rynkor, retraktion (kan likna en apelsinskal);
 • sugande bröstvårtor (navelsträngning);
 • svullnad av de drabbade organvävnaderna;
 • sår och erosion vid skadestedet (till exempel när Pagets cancer lokaliseras i bröstvårtområdet);
 • svullnad, täthet i armhålorna, liksom nära bröstvårtan;
 • viktminskning
 • anemi;
 • aptitlöshet;
 • snabb trötthet, svaghet, generell sjukdom
 • inflammation i kroppen.

Som regel kan en kvinna misstänka en onkologisk sjukdom när atypiska manifestationer påverkar huden - krymper, inhalerar och så vidare. Detta är vanligtvis ett tecken på att tumören har vuxit till en viss storlek, vilket påverkar integumentet. Också många går till doktorn efter palpation (vid beröring) hitta klumpar eller knölar i bröstet, speciellt om de regelbundet ger smärta.

De mest sanna symptomen på bröstcancer: bröstkulor, förändringar i form, bröststorlek, hudyta och lymfkörtelförstoring med armhålorna

Klassisk och differentialdiagnostik

Diagnos är särskilt viktig för att bestämma inte bara cancer som en sjukdom, men också dess form. Vissa typer av sjukdomar förväxlas med mindre farliga sjukdomar: mastit, mastopati, godartade tumörer. För att bestämma förekomsten av bröstcancer i grad 3 bör därför ett antal diagnostiska åtgärder vidtas:

 • en mammologs osmor som palpation avgör om det finns tätningar i bröstkörtlarna;
 • Bröstets ultraljud. Det ger möjlighet att se tumörens volymbild,
 • mammografi. Det är en röntgen av bröstkörtlarna, vilket gör att man kan bestämma tumörens form och storlek för att utesluta mastopati.
 • biopsitestning. Om en tätning hittas, tas en biopsi, som skickas till laboratoriet för att bestämma sjukdoms typ och malignitet. detta utesluter den godartade formen av sjukdomen;
 • urin och blodprov. Obligatorisk diagnostisk studie. Reflektera närvaron av tumör och inflammatoriska processer i kroppen;
 • computertomografi. Det ger möjlighet att studera bröstkörtelns och neoplasmens struktur.
 • magnetisk resonansbildning. Förser uppgifter som erhållits från andra studier.

Detta är ett professionellt sätt att diagnostisera bröstcancer. Som en förebyggande åtgärd, en gång per år eller två, bör kvinnor från 35 till 80 år genomgå en specialistutredning, liksom ett mammogram.

Självdiagnos är också en bra metod för att kontrollera situationen, så att du kan förebygga cancer i de tidiga stadierna

Bröstcancer kan också detekteras hos barn och män. Därför är det nödvändigt vid de första tecknen att konsultera en läkare för inspektion och diagnos.

Bröstcancerbehandling

Det är bevisat att behandling av bröstcancer, som inleddes i de tidiga stadierna, har större sannolikhet för fullständig botemedel. Samtidigt ökar överlevnadsgraden, och chansen att bli sjuk med onkologi minskar igen flera gånger. Bröstcancerstadiet 3 är oftast metastatisk. Effektiviteten av behandlingen beror till stor del på sjukdomsformen och graden av malignitet, aggressiva tillväxter.

Kemoterapi och hormonbehandling

Vid upptäckt av bröstcancer används grad 3 i vissa fall kemoterapi och hormonbehandling. Faktum är att detta bara är det första skedet av cancerbehandling av detta stadium. Separat från andra metoder kommer de inte att ge ett fullständigt resultat.

Studier har visat att även tumörens lilla storlek inte är en garanti för att cellerna inte kommer att spridas utanför det drabbade organet. Ovanstående typer av terapi väljs individuellt, baserat på patientens tillstånd, förekomsten av cancer och metastas, menstruationscykeln och patientens förmåga att klara de biverkningar som läkemedel har på kroppen. Dessa tekniker tillåter i tredje etappen att minska tumörernas storlek, för att minska metastasens effekt på lesionerna.

Kemoterapi gör att du kan förstöra och sakta tillväxten av cancerceller. Varaktigheten av kursen beror inte bara på scenen, men också på karaktären av cancerformen. Beredningar av denna teknik administreras antingen intravenöst eller oralt i tablettform. Kemoterapi utförs cykliskt, det vill säga i flera kurser. Det hjälper från den absoluta majoriteten av cancertyper. I tredje etappen kan det utföras med hormonbehandling före operation för att minska neoplasmens storlek. I vissa fall ges kvinnor som är beredda på mastektomi, i denna kategori, vilket gör det möjligt att minska även stora tumörer. Som ett resultat kan det kirurgiska förfarandet ersättas med en lumpektomi.

Kemoterapi gör att du kan förstöra och sakta tillväxten av cancerceller

Hormonbehandling tillåter dig att sakta ner eller stoppa tillväxten av en tumör och förhindra tillväxten av nya tillväxthormonceller. Faktum är att sådana droger blockerar sjukdomsnäringens förmåga, vilket gör att man inte bara kan stoppa tillväxten utan också för att förhindra utveckling i det andra bröstet. Hormonbehandling erbjuds vanligtvis i form av tabletter, men kan också ges som en injektionsbehandling. Denna metod för att undertrycka cancerceller tar lång tid - upp till flera år. Men när det gäller bröstcancerstadiet 3, förbättras hormonell (faktiskt undertryckande) behandling med kemoterapi för att uppnå dubbel effekt: å ena sidan - för att hålla tillväxten och å andra sidan - för att förstöra befintliga tumörer.

Kirurgisk behandling (mastektomi). Återhämtning efter operation

Kirurgisk behandling utförs endast när det var möjligt att kontrollera tumörtillväxt med kemoterapi och hormonella läkemedel. I sådana fall utförs mastektomi. Detta är en operation där bröstet som påverkas av en neoplasma elimineras, liksom lymfkörtlar. Bröstkörteln är helt borttagen. Med lumpektomi kan kirurgen ta bort den del av det organ som påverkades av neoplasmen.

Mastektomi refererar till en radikal typ av kirurgisk ingrepp. Om tumören har växt kraftigt, kan en del av pectoralmusklerna tas bort tillsammans med bröstkörteln och lymfkörtlarna. Faktum är att verksamheten är uppdelad i fem typer:

 1. Radikal mastektomi (enligt Halstead) innebär borttagning av abapularis och axillärt fett, pectoral muskler.
 2. Enligt Urban: tekniken imiterar den radikala metoden, men de parasternala lymfkörtlarna tas också bort (om det finns metastaser).
 3. Enligt Payti-Dyson: bröstkörteln, abnapularis, axillärfiber, liten pectoral muskel tas bort.
 4. Enligt Madden: avlägsnande av abapulär, intermuskulär, axillär vävnad, lymfkörtlar och bröstkörtel på en gång.
 5. Amputation av bröstet endast.

Operationen utförs i flera steg, under vilka de drabbade vävnaderna avlägsnas:

 1. Ta bort bröstet direkt.
 2. Avlägsnande av fiber med lymfkörtlar (lymfadenektomi).
 3. Installation av dränering för utflöde av blod och vätskor från den opererade vävnaden.
 4. Sömmar på såret.

Restaurering av bröstets form med hjälp av plastikkirurgi är möjlig, men först efter strålbehandling och återhämtningsperiod har slutförts. För att göra detta måste du rådgöra med lämpliga läkare.

Mastektomi är en effektiv del av en kombinationsbehandling som kan rädda en patients liv.

Många kvinnor efter mastektomi står inför det faktum att de inte känner sig fullständiga, förlorar intresse för sociala kontakter, sexliv. Ett sådant tillstånd orsakas ofta av förändringar i den hormonella bakgrunden som påverkar mental stabilitet. I detta fall ordineras ofta antidepressiva medel om tillståndet bedöms av läkaren som svår. Protetik hjälper också till att lösa det estetiska problemet med brist på bröst.

Mastektomi är inte klar om patienten har bröstcancer 3B och 3C i kombination med inflammatoriska processer i kroppen eller själva tumören orsakar inflammation.

Efter operationen är det särskilt viktigt att övervaka patientens hälsotillstånd, eftersom det finns en risk att utveckla ett antal komplikationer - från svullnad av lymfkörtlarna till nedsatt rörlighet och krökning av hållningen. Det är nödvändigt att genomgå en fullständig återhämtning, fysioterapi, för att återigen kunna leva och fungera fullt ut i samhället.

Mastektomi och lumpektomi. Jämförelse av två operationer - video

Strålbehandling

Strålbehandling behandlas ibland i stället för kemoterapi, och kan också kombinera olika tekniker i komplex behandling. Detta tillvägagångssätt kommer att säkerställa att cancerceller i kroppen kommer att dödas, samt minska möjligheten till återkommande onkologi. Hela kursen varar 5-7 veckor. Per dag antas ett förfarande för bestrålning med metastaser. Om det finns en partiell effekt på bröstkörteln, så är två förfaranden möjliga. Strålning hämmar tillväxten av tumörceller, vilket hindrar dem från att sprida sig till normala vävnader.

Avbrytning av behandlingsförloppet är möjligt i flera dagar om människokroppen reagerar på strålbehandling för kraftigt, vilket ger hudsymptom. Under påverkan av strålning förstörs också normala celler, men i slutet av kursen återhämtar kroppen gradvis. Bestrålning utförs oftast på de ställen där en tumör har bildats, och lymfkörtlar kan också påverkas av strålning, som kan sprida cancerceller i hela kroppen.

Strålbehandling för bröstcancer - video

Målad terapi

Målad terapi är en nyare metod för behandling av cancer. Det är baserat på påverkan inte så mycket på själva neoplasmen, som på det genetiska materialet i cancerceller. Således slutar tumören växa. Följande kategorier av läkemedel används:

 • monoklonala antikroppar:
 • aromatasenzymhämmare:
  • letrozol;
  • Anastozol;
  • exemestan;
 • antihormonala droger:
  • tamoxifen;
  • toremifen;
  • fulvestran;
  • foreston;
  • fazlodeks.

Målad behandling anses vara mer godartad. Som en separat behandling rekommenderas inte detta tillvägagångssätt, men det är lämpligt som ett effektivt element i den kombinerade behandlingen. Läkemedel som används vid exponering för tumören har låg toxicitet. Därför kan de användas även i de fall där det finns kontraindikationer mot andra behandlingsmetoder, exempelvis hos äldre eller i svårt tillstånd hos patienten. Dessutom kan riktade droger också användas som cancerförebyggande.

Bröstcancerbehandlingsmetoder - Video

Companion Diet

För bröstcancer grad 3 är det rekommenderat att upprätthålla en bråkdel av kost, där en måltid tas var tredje och upp till 6 gånger om dagen. Denna princip kommer att tillåta att lossa kroppen, kommer inte att tillåta att överdriva och gradvis avlägsna en av riskfaktorerna - fetma. Delarna är uppdelade så att de är små, men inte kvar hungriga. Produkter som du använder bör inte vara skadliga, innehåller konserveringsmedel, dofter, smaker. Det bästa alternativet är att byta till friska produkter. Bland de tillåtna är:

 • fet fisk: makrill, sill, tunga, torsk och så vidare.
 • kål (alla slag);
 • gula och gröna grönsaker;
 • bär, frukt med mycket vitamin C;
 • fiskolja;
 • linfrön;
 • valnötter;
 • vegetabiliska oljor;
 • mineralvatten: Truskavets, Mirgorodskaya, Rychal-Su och så vidare;
 • färska juicer;
 • grönsaker (tomater, äggplanter, rädisor, pumpa, ingefära, och så vidare);
 • spannmål (brunt ris, bovete);
 • grönt te;
 • pumpa frön.
De mest användbara produkterna för bröstcancer - foton

Produkter som ska uteslutas

Det är nödvändigt vid valet av produkter att observera en viss sort och känna till åtgärden. Till exempel, om du får bäras bort med hjälp av linfrö, kan du orsaka diarré, vilket leder till försämring av absorberbarheten av de använda läkemedlen. Det är också nödvändigt att utesluta stekt, fet, rökt produkter - det vill säga vad har direkt skada på kroppen. Förvara produkter som majonnäs och ketchup, juice, konserver, etc. Ej tillåtna. Följande produkter ska inte konsumeras:

 • eldfasta, animaliska fetter, margarin;
 • fettmjölkprodukter;
 • rika buljonger (det är bättre att föredra analoger gjorda av hemlagad kyckling eller kaninkött);
 • marinader, röka produkter, konserver, snabbmat, halvfabrikat;
 • för salta, söta eller kryddiga rätter
 • syltade grönsaker och hemlagad beredning med ättika;
 • konfekt, bageriprodukter;
 • svampar och rätter från dem;
 • bearbetade och saltade ostar;
 • choklad, kaffe;
 • alkohol.

Det bästa alternativet är övergången till rätt näring, vilket kommer att ge fler fördelar, läka, närma dig med användbara och nödvändiga ämnen och hjälpa till att stödja kroppen i kampen mot sjukdomen.

I bröstcancer är det nödvändigt att eliminera en sådan dålig vana som att röka.

Bröstcancer och näringsriktlinjer - Video

Behandlingsprognos: vilka komplikationer och konsekvenser är möjliga

Prognosen för behandling av bröstcancer i 3 grader beror till stor del på cancerformen, patientens tillstånd, storlek, penetration av tumören och graden av metastasering. Vid behandling av moderna farmakologiska medel och tekniker finns det en chans att återhämta sig från sjukdomen. Enligt statistiken kunde cirka 70% av patienterna bli av med neoplasmen och genomgå en gradvis rehabiliteringskurs.

I 65-75% av fallen blir det möjligt att förlänga patientens liv med 10 år med rätt behandling. men detta är mer sant för typ 3A-cancer. Andra typer har en lägre sannolikhet för tioårsöverlevnad: 3B - 10-40% och 3C - högst 10%. Minskar även överlevnadshastigheten och utvecklingen av möjliga komplikationer efter operationen:

 • lymphorrhea;
 • nedsatt rörlighet i axelledet;
 • Brottsskador - Spinal krökning
 • smärt syndrom;
 • lymphostasis - lymfatiskt ödem;
 • suppuration av postoperativa ärr.

Alla dessa komplikationer kan inte nödvändigtvis förekomma hos patienten, speciellt om han följer läkarens rekommendationer i den postoperativa och återhämtningsperioden. För att öka risken för överlevnad måste du följa de närmaste läkarnas rekommendationer, följa kost och lämplig näring, gå igenom en period av återhämtning och fysisk terapi och också uppmärksamma riskfaktorer som fortfarande kan vara kvar vid behandlingstillfället. Rökning, fetma, kontakt med skadliga ämnen, påfrestningar och så vidare. Alla negativa element måste elimineras från patientens livstid.

förebyggande

Bröstcancerförebyggande omfattar:

 • eliminering av riskfaktorer för förekomsten av sjukdomen igen;
 • upprätthålla en bra livsstil;
 • diet, begränsning av skadliga produkter;
 • eliminera dåliga vanor
 • hantera fetma
 • eliminering av stress från livet
 • Uppkomsten av sexuell aktivitet upp till 25 år, barnets födelse under 30 år, amning i minst sex månader.
 • undersökning av bröstkörtlarna är obligatorisk, särskilt om sjukdomen redan har varit en gång. Medicinska undersökningar en gång per år.

Recensioner av patienter som genomgår mastektomi

Tidig upptäckt av bröstklumpar kommer att minska dödligheten. Det är därför som det är nödvändigt att noggrant övervaka din hälsa och vid de första tecknen gå till mammologen. Kom ihåg att i avancerade stadier av behandling blir det mycket svårare, ofta med komplikationer och hög risk för patientens liv.

 • Författaren: Valeria Kalchenko
 • Skriv ut

En ny metod för att diagnostisera aggressiv bröstcancer har uppträtt.

Forskare har upptäckt en ny metod för att diagnostisera bröstcancer, vilket avslöjar om det blir aggressivt eller inte. Detta kommer att hjälpa många kvinnor att undvika bröstkirurgi.

Resultaten av en studie utförd av forskare från University of Michigan (USA), publicerad i tidskriften Scientific Reports.

Hittills fanns det inget sätt att veta om en form av bröstcancer är aggressiv eller inte. För att vara säker, följde de flesta patienterna därför intensiv och ofta hälsoskadlig behandling. Den nya diagnostiska metoden BRIM, som bygger på matematiska beräkningar och använder fluorescensmikroskopi, hjälper till att undvika detta.

Forskare har använt denna metod för att identifiera aggressiva typer av den vanligaste formen av bröstcancer (den står för 80% av alla maligna neoplasmer i detta område) - duktalt karcinom.

Det kommer att vara intressant för dig: BHen som diagnostiserar en cancer är skapad.

Duktalt karcinom (PC) är en sjukdom där abnorma celler ligger i bröstkanalerna. Men ibland sprider cancerceller inte till andra vävnader i bröstet - de är lokaliserade endast i mjölkkanalerna. I andra fall kan datorn bli aggressiv och invadera omgivande vävnader. Sedan till idag hade läkare inte möjlighet att förutsäga hur en neoplasm ska uppträda, de rekommenderade sällan kemoterapi eller operation till kvinnor med en sådan diagnos.

Det fanns dock ett annat problem: 20-53% av sjukdomar som ursprungligen felaktigt klassificerades som godartade tumörer visade sig senare vara cancer i bröstet. Och för många kvinnor bara 10 år efter den första diagnosen, gjordes en korrekt diagnos och en lämplig behandling påbörjades (hjärtat kan inte manifesteras länge).

Forskare studerade bröstbiopsiprover som tagits från 23 patienter med PC. Specialister använde färgning av vävnadsprover - för att identifiera viktiga biomarkörer, medan flera biomarkörer användes samtidigt. Därefter kunde forskarna med hjälp av datoranalyser fastställa att 22% av alla de studerade proven tillhörde den icke-aggressiva formen av PC. Således kunde forskare diagnostisera korrekt. En ny diagnosmetod hjälper till att ordinera allvarlig behandling endast till de patienter som verkligen behöver det.

Bröstcancer: 7 självgranskningssteg som du behöver memorera