sarkoidos

Var så snäll att förklara vad SARKOIDOSIS är, orsakerna till sjukdomen (SKRIV INTE VAD DU INTE VET), hur livshotande och vad ska man göra? Särskilt orolig för orsaken till sjukdomen och om det är farligt för andra runt patienten? Kanske kan du ge råd om var du ska gå eller ange länkar på internet.

Sarcoidos är en systemisk sjukdom (det vill säga många organ och system kan påverkas), som kännetecknas av granulombildning i de drabbade vävnaderna (detta är ett av sjukdomsdiagnostiska tecken som detekteras genom mikroskopisk undersökning). De oftast drabbade lymfkörtlarna, lungorna, leveren, mjälten, mindre ofta huden, benen, ögonorganet etc. Orsaken till sjukdomen är okänd. Sarcoidos gäller inte infektionssjukdomar och överförs inte till andra. Sjukdomen utvecklas oftare i ung och medelålder, oftare hos kvinnor. Sarcoidos kan vara asymptomatisk under lång tid och kan detekteras av en slump (till exempel i lungröntgen eller vid fluoroskopisk undersökning). Glukokortikoidhormoner (prednison) används huvudsakligen vid behandling. Med tanke på att sjukdomen ibland kan lösas självständigt, kan det i vissa fall begränsas till observation utan att förskriva en behandling. I Moskva kan du kontakta Institute of Phthisiopulmonology MMA. IM Sechenov (Dostoevsky St., 4 tfn 281-84-22). Detta forskningsinstitut har ett specialiserat centrum för behandling av sarkoidos. För mer information, i frågor och svar, encyklopedi på www.med2000.ru

I augusti blev jag diagnostiserad med sarkoidos. Den behandlande läkaren föreskrev behandling med prednison. I november, enligt röntgenresultatet, noterade läkaren att min sjukdom förbättrades väsentligt. Jag var dock tvungen att slutföra behandlingen med prednison. I slutet av kursen hade jag obehagliga symptom: blödning (hals, näsa, tandkött), lever och njurar, men inte särskilt stark. Min hälsotillstånd förändras periodiskt. Med vitaminer, blödning, kunde jag nästan eliminera. Då uppträdde symtom på sarkoidos: andfåddhet (det var inte där förut), svettning. Vänligen svara på mina följande frågor. Är läkemedel mjukare än prednison tillgängligt? Hur kan en livsstil (fysisk aktivitet, kost, etc.) hjälpa till att bota eller lindra sjukdomsförloppet?

1. Glukokortikoidhormoner, som inkluderar prednison, är det valfria läkemedlet vid behandling av sarkoidos. Metylprednisolon (till exempel metipred, medrol) har en systemisk bieffekt mindre uttalad än prednisolon. Frågan om att ersätta ett läkemedel med en annan måste samordnas med din läkare.
2. Kost och fysisk aktivitet påverkar inte signifikant sarkoidos. Men när du tar glukokortikoidhormoner är kostbehov nödvändiga för att minska allvaret av biverkningarna av dessa läkemedel. Först begränsa användningen av salt och vätska (förebyggande av ökande tryck och ödem). Det rekommenderas också att övervaka kaloriintaget för att förhindra betydande viktökning. Det är nödvändigt att konsumera mat som är rik på kalcium (mejeriprodukter, särskilt stearinost). Det är också önskvärt att ta beredningar av joniserat kalcium (Calcium Sandoz Forte) eller kalcium med D-vitamin (Calcium D3 Nicomed) - detta tjänar som förebyggande av osteoporos (benförlust).

Vad betyder Sarcoidosis 2 st, grupp A3? Vilka är konsekvenserna efter ett botemedel? Är det möjligt att födas efter fullständig återhämtning?

Lungsarcoidos är en godartad systemisk sjukdom, vilken är baserad på reticuloendotelialsystemet med bildandet av granulomer utan caseos (sönderdelning) och perifokal inflammation i frånvaro av Mycobacterium tuberculosis. Patienter med denna sjukdom är under överinseende av en fisioterapeut (tuberkulosspecialist). Steg 2 innebär att det finns en lesion av de intrathoraciska lymfkörtlarna och lungvävnaden. Grupp A3-grupp av dynamisk observation av patienter med första gången diagnos. Den totala varaktigheten av observation med en gynnsam sjukdom är 2 år. Efter avslutad behandling bör en kontrollundersökning utföras minst en gång och vid 3 månader. under det första året och minst 1 gång i 6 månader. under det andra året av observation. Återstående effekter pneumoskleros, emfysem, självhäftande pleurisy (ibland), fibros av lungrötterna med förkalkning. Det är också möjligt att utveckla förändringar på grund av olika komplikationer i form av stenos (minskning) av bronchus, andningssvikt. Frågan om graviditet (om det är önskvärt och efterlängtat) måste lösas med gynekologen och vet att en immunologisk omorganisation av den gravida kvinnans kropp kan leda till återkommande sarkoidos och då krävs behandling med prednison (eller presocyl). Applicera den senare under graviditeten måste vara extremt försiktig, särskilt under graviditetens första trimester.

Min fråga: Beck sarkoidos

SARKOIDOZ - en systemisk sjukdom med okänd etiologi, kännetecknad av bildandet av granulom i vävnader, bestående av epitelioida celler och enda jätte Pirogov-celler - Langkhans eller en typ av främmande kroppar. Granulomer av samma typ, avrundade ("stämplade"), klart separerade från den omgivande vävnaden. Till skillnad från tuberkulära tubercles har de inte fallös nekros. Sarcoidos förekommer övervägande i ung och medelålder, något oftare hos kvinnor. Praktiskt taget påverkas alla organ, huvudsakligen lymfkörtlar, lungor, lever, mjälte, mindre vanliga njurar, hud, ögon, ben etc. Den vanligaste skadorna i andningsorganen. Symptom, kurs. Steg 1 kännetecknas av en ökning av intrathoraciska lymfkörtlar. I steg II, tillsammans med detta, bestäms interstitiella förändringar och foci av olika storlekar, huvudsakligen i lungens mitten och nedre delar. I stadium III detekteras signifikant diffus fibros i lungorna och stora, vanligtvis konfluenta foci, såväl som uttalat emfysem, ofta med bullousdystrofa och bronkiektiska kaviteter och pleurala förseglingar. Cirka en tredjedel, patienter med stadium I och II, har inga märkbara subjektiva störningar och sjukdomen detekteras med röntgenfluorografi. För subakut eller kronisk, ofta vågliknande; svaghet, subfebril tillstånd, bröstsmärta, torr hosta, aptitlöshet. Rattlar i lungorna tappas sällan och i små antal. Ibland börjar sarkoidos akut med hög feber, svullnad i extremiteternas leder, utseende av erytem nodosum, främst på benens hud och en ökning av de yttre lymfkörtlarna. I blodet - tendensen till klimfeniya och monocytos, mindre eosinofili; ESR inom normala gränser eller inte dramatiskt ökat. Ett karakteristiskt tecken är en minskning av allmän och lokal känslighet för tuberkulin, och därför är Mantoux-testet vanligen negativt. Kännetecknas av en positiv reaktion Kveyma. Vid sjukdomens stadium III är dessa symtom mer uttalade, andfåddhet och cyanos ökar gradvis. Varaktighet av sjukdom från flera månader till många år. Förutom den kliniska röntgenbilden bekräftas diagnosen av resultaten av histologisk eller cytologisk undersökning av lymfkörtlar, hud, bronkial slemhinna och lungvävnad, där sarcoidgranulomelement finns. På detta sätt är det möjligt att skilja sarkoidos från tuberkulos, olika spridningar i lungorna och andra sjukdomar. Icke-specifik behandling med huvudsakligen glukokortikoider. Med tanke på möjligheten till spontan återhämtning, ordineras kortikosteroider vanligen efter 3-5 månaders observation, om processen inte har en tendens till spontan involution. I de tidiga stadierna indikeras hormonbehandling när det finns en klar progression, generalisering av processen, med ögon, njure, hud, hjärt- och nervsystemet. För det mesta föreskrivs prednison vid 30-40 mg / dag och sedan i gradvis minskande doser i 6-12 månader, ibland längre. Om det är omöjligt att applicera hormonbehandling eller när det inte är tillräckligt effektivt, använder de chingamin (delagil) 0,25 g 1-2 gånger om dagen, vitamin E 300 mg / dag. Prognosen är överväldigande positiv. Vid stadium III som ett resultat av långsamt ökande pulmonell hjärtsjukdom är döden möjlig.

Sarcoidos: en prognos för livet

Sarcoidos är en sjukdom med okänt ursprung som kan orsaka lungskador, hudutslag, visuell patologi och skada på andra system i människokroppen. Vad är prognosen för livet med lungsarcoidos?

Diagnosen fastställd i en medicinsk institution kan dölja patienten till extrema förtvivlan och apati: sjukdomen har inte studerats fullständigt och det är inte principiellt fastställt vilka etiologiska faktorer som orsakar patologins utveckling. En person (ibland på egen vilja, och ibland på grund av otro i rysk medicin) börjar skura på Internet efter ett svar: blir sarkoidos i cancer? Och i allmänhet är sarkoidos cancer eller inte?

Hur seriös är sjukdomen?

Även om du har denna patologi kan diagnosen ta flera månader till år (beroende på behandling i en medicinsk institution). Faktum är att sjukdomen bara debuterar sällan akut (till exempel Lefgrens syndrom, mer detaljer här). I andra fall är sarkoidos "förklädd" under allmän trötthet, svettning och svaghet; en person förknippar vanligtvis sådana "suddiga" symtom med spänning på jobbet och ackumulering av livsproblem och rådgör därför inte med en läkare.

I en ganska bred patientgrupp orsakar sarkoidos inte några symptom, men det kan ibland uppstå som andfåddhet och minskad lungfunktion (i vissa fall observeras långlivad skada på lungvävnaden).

I sällsynta situationer kan sarkoidos vara livshotande: när sjukdomen fortskrider, med skada på hjärtvävnaden och / eller allvarlig lungsjukdom.

Viktiga fakta om sarkoidos

 • Sarcoidos "tvingar" ditt immunförsvar att fungera hårt. Det överreagerar till vissa stimuli (för närvarande ospecificerade), vilket kan manifestera sig i problem med människors hälsa. Hos personer med sarkoidos finns kluster (kluster) av inflammerad vävnad i olika kroppssystem som kallas "granulom".
 • Sjukdomen förbättras ofta, även utan pågående medicinsk behandling. Läkningsprocessen accelereras kraftigt med patientens rätta livsstil.
 • De allvarligaste symptomen som hotar hälsan och livet hos en person observeras hos människor med afroamerikanskt ursprung.
 • Denna patologi är inte en smittsam sjukdom!
 • Sarcoidos är inte cancer!

Prognos för livet

Lung sarkoidos: hur mycket lever med det? Utsikterna för sarkoidos förändras. Många återhämtar sig från denna sjukdom med mindre hälsoproblem (och ibland utan dem).

Mer än hälften av patienterna uppnår eftergift inom 3 år efter diagnos. Termen "remission" betyder att sjukdomen är inaktiv och inte går, men den kan eskalera igen.

Dessutom har cirka 70% av befolkningen en ihållande remission 10 år efter diagnosen. Det betyder att människor inte störs av sjukdomen och de är fullt kapabla att leda ett normalt och aktivt liv. Återfall (förnyelse) av sjukdomen efter remission sker mycket sällan - endast i 5% av fallen. Hos patienter med Lefgrens syndrom är sannolikheten för återfall minimal.

Negativa effekter av sjukdomen

Omkring en tredjedel av patienterna leder sjukdomen till organskada: skador kan utvecklas gradvis under flera år (ibland är flera organ involverade).

En dålig prognos är mer sannolikt hos personer med progressiv sjukdom med låg respons på terapi. Om symtomen kvarstår i 2 år, trots sjukdomen, kan sjukdomen anses vara kronisk, vilket kan förvärra livskvaliteten. Samtidig patologi i lung- eller kardiovaskulärsystemet komplicerar sjukdomsförloppet.

I sällsynta fall kan sarkoidos kan leda till dödliga konsekvenser: Döden är vanligtvis resultatet av allvarliga problem med lungorna, hjärtan eller hjärnan (se komplikationerna av sarkoidos).

Symtom och behandling av lungsarcoidos

Pulmonell sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som tillhör kategorin godartad systemisk granulomatos. Den patologiska processen åtföljs av att ett stort antal granuler bildas - inflammerade tumörer med en tät konsistens, som kan ha olika storlekar. Granulom påverkar nästan vilken del av kroppen som helst, men oftast är det andningsorganen.

Vad är lungsarcoidos?

Lungsarkoidos är en vanlig patologi, som oftast förekommer hos kvinnor i den unga eller medelåldersgruppen. I 92% av fallen påverkar den patologiska processen organens andningsorgan - lungor, trakeobronchiala lymfkörtlar.

Man tror att lungsjukdomar sarkoidos är mycket lik tuberkulos på grund av bildandet av sarkoidgranulom, som gradvis är kopplade till varandra, vilket skapar foci av olika volymer. Inflammerade formationer bidrar till störningen av organens och hela andningsorganens normala funktion.

I händelse av att en patient har diagnostiserats med lungans sarkoidos kan prognosen vara följande: självresorption av granulom eller bildandet av fibrotiska förändringar i det inflammerade andningsorganet.

Orsaker till patologi

Hittills har den ultimata orsaken till förekomst av en sådan vanlig sjukdom som sarkoidos av lungorna och intrathoraciska lymfkörtlar inte fastställts trots att denna patologi har studerats noggrant i flera decennier av världens ledande forskare.

De viktigaste faktorer som kan utlösa utvecklingen av patologiska förändringar:

 • genetisk predisposition;
 • negativ miljöpåverkan
 • Effekten av vissa virala medel på människans immunförsvar - herpes, Kochs trollstav, mykoplasma, svampar;
 • svar på exponering för vissa kemikalier - kisel, beryllium, zirkonium.

De flesta forskare är benägna att tro att sarkoidos i lungorna och intrathoraciska lymfkörtlar bildas som en följd av människans immunreaktion på effekterna av interna eller externa faktorer, det vill säga av den endogena eller exogena typen.

Orsaken till patologiska förändringar kan vara luftförorening och negativa miljöförhållanden. Det är av den anledningen att sjukdomen i andningssystemet oftast diagnostiseras hos personer vars yrkesverksamhet är nära relaterad till damm - det här är brandmän, gruvarbetare, anställda i metallurgiska anläggningar och jordbruksföretag, arkiv och bibliotek.

Steg av sarkoidos

Graderna av lungsarcoidos har en annan klinisk bild. Följande stadier av sjukdomar i andningsapparaten är utmärkande:

 1. Den första - har sällan uttalade symtom, åtföljd av en ökning av storleken på de intrathoraciska lymfkörtlarna.
 2. Den andra - börjar processen att bilda tumörer i lungorna, som kan uttryckas i form av ökad andfåddhet, smärtsamma spasmer och obehag i bröstet.
 3. Den tredje - oftast upptäcks sjukdomen i detta skede, eftersom den kännetecknas av en uttalad klinisk bild och uppenbaras av torr typ hosta, smärtsamma spasmer i bröstet, svaghet, kronisk trötthet, letargi, dålig aptit, feber.
 4. Den fjärde - präglas av en snabb inbrott, en signifikant ökning av kroppstemperaturen, en kraftig försämring av det allmänna välbefinnandet.

I de flesta fall är de initiala graderna av sarkoidos i lungorna extremt snabba och nästan helt asymptomatiska. Uttalade kliniska tecken på sjukdomen utvecklas redan i tredje etappen, men ibland även i det fjärde stadiet av den inflammatoriska processen kan en person känna sig välbefinnande.

Oftast, i slutskedet av sarkoidos utvecklas andningsfel, vilket åtföljs av följande symtom:

 • känna sig andfådd
 • ihållande dyspné, vilket försämras avsevärt under träning;
 • Integritet och slemhaltiga ytor får en blek eller blåaktig nyans;
 • hypoxi i hjärnan, som åtföljs av svaghet, trötthet, apati.
Oftast, i slutskedet av sarkoidos, utvecklas andningsfel, vilket åtföljs av brist på luft.

Enligt medicinsk praxis fortsätter ca 20% av sarkoidosystemet i andningsorganen i olika steg utan några karakteristiska manifestationer och upptäcks helt oavsiktligt under en förebyggande medicinsk undersökning.

Kliniska manifestationer

Lymfkörtel sarkoidos kan åtföljas av icke-specifika kliniska manifestationer, bland vilka är följande:

 1. Ökad trötthet.
 2. Svaghet, apati, slöhet.
 3. Ångest, humörsvängningar.
 4. Förlust av aptit, viktminskning.
 5. Överdriven svettning under sömnen.
 6. Feber, feber, frossa.
Svaghet, apati, slöhet kan vara symptom på lungsarcoidos

Patologisk process åtföljs ofta av smärtsamma känslor i bröstet. Karakteristiska manifestationer av lungformen av sjukdomen hostar med sputumurladdning, smärtsamma spasmer i muskler och leder, hudutsläpp i epidermis, perifera lymfkörtlar, ögonbollar och andra symptom på kardiopulmonell insufficiens.

Hosta är en av de främsta tecknen på en sjukdom som sarkoidos av lungans lymfkörtlar. Vid de första stadierna av utvecklingen av den patologiska processen är hostan torr, efter en tid förvärvar den en våt karaktär, med riklig urladdning av visköst sputum eller blodflöde.

diagnostik

Om patienten har diagnostiserats med lungans sarkoidos, bör behandlingen påbörjas med olika diagnostiska åtgärder. De viktigaste kliniska manifestationerna av lungsarcoidos anses vara icke-specifika, det vill säga de är karakteristiska för många sjukdomar i andningssystemet. Och därför spelar den korrekta diagnosen patologi en extremt viktig roll.

De viktigaste och mest informativa sätten att diagnostisera lungsarcoidos:

 • roentgenoskopi och radiografi på bröstet - gör det möjligt att upptäcka de minsta förändringarna i andningsorganen redan i sjukdomsens initiala steg;
 • beräknad tomografi - hjälp specialisten att bestämma närvaron av granulomer i olika delar av lungvävnaden;
 • Spirografi är en diagnostisk metod som gör det möjligt att identifiera manifestationer av kardiopulmonell insufficiens.
Funktionsstörningar i lungorna kan bedömas som ett resultat av röntgen

Om en person har lungsarcoidos beror livslängden på sjukdomens allvar och omfattningen av förändringar i andningssystemet. Funktionsstörningar i lungorna kan bedömas som ett resultat av röntgenstrålar.

Den första etappen åtföljs av en ökning av storleken på de intrathoraciska lymfkörtlarna, förändringar i lungens anatomiska struktur observeras ej.

Det andra steget - processen med lymfkörtel tillväxt fortsätter, mörka fläckar och knölar av olika storlekar kan ses på lungans yta, förändringar i den normala strukturen i mitten och nedre delarna av lungan förekommer.

Den tredje etappen - lungan groddar med bindväv, granulomerna börjar växa i storlek och sammanfogas med varandra, pleuran tjocknar märkbart.

Det fjärde steget åtföljs av en global spridning av bindväv, nedsatt normal funktion av lungorna och andra organ i andningsorganen.

För att bekräfta sarkoidos i lungorna kan ytterligare diagnostiska åtgärder förskrivas - transbronchialbiopsi, allmän blodanalys, laboratorieforskning av brunnsvatten - det vill säga vätskan som erhålls vid tvätt av bronkierna.

Hur man behandlar lungans sarkoidos?

Behandling av lungor sarkoidos är nödvändig i ett komplex med obligatoriskt intag av läkemedel som är nödvändiga för patienten. I de flesta fall (akut och medelålder) utförs behandlingen av sarkoidos i hemmet med dagligt intag av antiinflammatoriska och kortikosteroida läkemedel som bidrar till en signifikant minskning av inflammatoriska processer.

Drogbehandling

I händelse av att en patient har diagnostiserats med lungans sarkoidos, utförs behandlingen med hjälp av läkemedel från gruppen av kortikosteroider. Användningen av sådana farmakologiska medel har följande effekt:

 • normaliserar immunsystemet;
 • ha en uttalad anti-chock effekt;
 • stoppa bildandet av nya granulomer.

Prednison används oftast för att bota lungformen av sarkoidos, liksom andra hormonella läkemedel avsedda för oral, intravenös eller inhalationsanvändning. Behandling av den patologiska processen är ganska svår och långvarig, i vissa fall kan hormonbehandling vara i 12-15 månader.

Förutom hormonella läkemedel utförs behandlingen av lungsarcoidos med hjälp av:

 1. Antibakteriella läkemedel används i händelse av ytterligare infektion av infektionen, liksom för att förhindra utvecklingen av sådana komplikationer som sekundär lunginflammation.
 2. Metotrexat är en cytostatisk som hjälper till att minska bildandet av lungnoder.
 3. Antivirala läkemedel - med sekundära lesioner i andningsvägarna av viralt ursprung.
 4. Diuretika - eliminering av trängsel i blodcirkulationen i andningssystemet.
 5. Pentoxifylline - förbättrar mikrocirkulationen i lungorna.
 6. Multivitaminkomplex och immunmodulatorer - normalisera kroppens immunsystems funktion.
 7. Alfa-tokoferol - ett läkemedel från gruppen av antioxidanter, används som ett hjälpmedel.
Metotrexat är en cytostatisk som hjälper till att minska bildandet av lungnoder

Med denna sjukdom ökar ökningen av kalciumnivån i kroppen, vilket kan prova utvecklingen av stenar i gallblåsan och njurarna. Det är därför som alla patienter som har gjorts en sådan diagnos rekommenderas absolut inte att sola i direkt solljus och konsumera en stor mängd kalciumrik mat.

Traditionella behandlingsmetoder

Behandling av sarkoidos med folkmekanismer kan vara ett utmärkt komplement till konservativ terapi. Traditionell medicin rekommenderar användningen av avkok och infusioner av sådana medicinska växter som kalendula, växtät, hundros, kamille, salvia, lungwort. De bidrar till att öka immunitetsnivån och normalisera immunsystemets funktion.

Om en patient har lungsarcoidos, utförs behandling med folkmedicinska medel genom att använda följande recept.

 1. För beredning av terapeutisk infusion kommer man att kräva St John's Wort and Nettle (9 delar), en följd, celandine, kamille, mint, fågelsklättrare, gooseweed, plantain, calendula (1 del) - en matsked örtblandning ska hällas 500 ml kokande vatten och lämnas för att infunderas en timme färdigmedicin för att ta en tredje kopp 3 gånger om dagen.
 2. 30 g vodka bör kombineras med samma mängd orefinerad solrosolja, konsumeras före varje måltid i matsked.
 3. Plantain, Althea rot, salvia, calendula färg, fågelsklättring och oregano måste kombineras i lika stora proportioner, häll 200 ml kokande vatten och lämna i en termos för att insistera i 35-40 minuter. Den färdiga produkten rekommenderas att ta tre gånger under dagen, 1/3 kopp.
 4. I ett kärl med 100 ml vodka, häll en matsked av förkrossad propolis, placera på en mörk och torr plats i 14 dagar. Beredda tinkturer ska tas 15-20 droppar, spädda i en liten mängd varmt vatten. Inträdesfrekvensen - tre gånger om dagen, cirka 50-60 minuter före måltiden.

Innan du använder recept på traditionell medicin, är det nödvändigt att konsultera en läkare, eftersom dessa läkemedel kan orsaka allergisk reaktion eller försämring av hälsan.

Eventuella komplikationer

Eventuella komplikationer av lungsjukdom beror på utvecklingsstadiet. I allmänhet åtföljs avancerade former av sarkoidos med allvarlig andfåddhet som oroar en person inte bara under fysisk aktivitet utan också i vila.

Förebyggande åtgärder

Hittills har de sista orsakerna till utvecklingen av lungsjukdom inte identifierats, så förebyggandet innefattar en fullständig förändring av det vanliga sättet att leva. Det är väldigt viktigt att följa följande regler:

 • träna regelbundet, ta långa promenader
 • sluta röka
 • leda en hälsosam livsstil
 • Ät inte mat eller dryck som orsakar ett allergiskt reaktion i immunsystemet.
 • vägra arbete i samband med farliga arbetsförhållanden.
För att förhindra lungsarcoidos måste du sluta röka och leda en hälsosam livsstil.

Strikt efterlevnad av dessa enkla regler kommer att bidra till att bevara andningssjukdomens hälsa och förhindra eventuella lungsjukdomar.

Prognos för sarkoidos

Prognosen för livslängd vid lungsarcoidos beror på det stadium då sjukdomen diagnostiserades och hur väl den behandlades. Det finns fall då utvecklingen av sarkoidos upphörde på egen hand, de inflammerade nodulerna på lungorna löstes utan några mediciner.

I vissa fall, i avsaknad av korrekt behandling, åtföljs den tredje och fjärde etappen av den patologiska processen av irreversibla förändringar i lungens anatomiska struktur, vilket leder till omöjligheten av deras normala funktion. Som ett resultat - utvecklingen av andningsfel, vilket kan leda till de sorgligaste konsekvenserna, inklusive döden.

Lungsarcoidos, symptom och behandling

En sjukdom som sprids över hela världen och lätt påverkar både vuxna och barn - lungans sarkoidos, symptomen och behandlingen är ganska komplexa och orsakar ofta många svårigheter. Medicinsk statistik säger att kvinnokön oftast lider av sjukdomen, och det händer i ung ålder, det är ganska sällsynt hos äldre kvinnor. För att starta kampen mot sjukdomen i tid, är det nödvändigt att veta vad det är, vilka läkemedel som rekommenderas av läkare, och om det är möjligt att använda växtbaserade preparat för att effektivt bli av med problemet.

Sarcoidos av lungorna och hilar lymfkörtlar - vad är det?

Vad är lungans sarkoidos och lustiga lymfkörtlar, och vilka organ lider främst av en lesion? Sjukdomen är ganska farlig och kan, om den lämnas obehandlad, orsaka allvarliga komplikationer för personen. I de inledande skeden uppträder ett litet granulom i de drabbade organen, som växer varje dag, om inte omedelbart motstånd appliceras. Denna knutpunkt har en inflammatorisk karaktär, det är ofta felaktigt för tuberkulos och fel behandling tillämpas, vilket försvårar situationen.

Lungsjukdomar, som ofta ska utföras, utvecklas i lungvävnaden, men det händer att lesionen sprider sig till andra viktiga organ, vilket leder till exacerbation. Lymfkörtlar inuti bröstet, mjälte, även levern kan lida. Det händer att den inflammatoriska processen sträcker sig till huden, benvävnaden, även i synen.

Hur rapporterar sarkoidos i lungorna sig?

Är det möjligt att självständigt bestämma lungans sarkoidos, hur kan man hantera en sjukdom utan hjälp av en läkare? Läkare varnar - trots det faktum att det är möjligt att känna igen en lesion, det är bättre att inte börja använda några formuleringar utan en korrekt diagnos av läkaren.

Lungsarcoidos, symptom:

 1. feberish state;
 2. skarp viktminskning
 3. fullständig brist på aptit
 4. orsakslöshet, slöhet;
 5. smärta i bröstet;
 6. sömnstörningar;
 7. långvarig torrhosta;
 8. andningssvårigheter.

Sjukdomen uppenbarar sig inte alltid med några tecken - det är ofta möjligt att bara känna igen det med fluorografi eller radiografi, som utförs under en rutinundersökning.

Lung sarkoidos, prognos för livet

Hur farligt kan en lungsarcoidos vara för en person, en prognos för livet, och vilka följder kan förväntas om droger används felaktigt eller på senare tid? Moderna läkemedel erbjuder många droger som lätt kan klara av sjukdomen, men endast under förutsättning att de började ta dem utan dröjsmål, i de tidiga skeden av lesionen. Naturligtvis är det möjligt att hantera sjukdomen även med försummade former, men här behöver du hjälp av kraftfulla droger.

Medicin kan inte förklara ett fenomen - det händer att även utan droger eller växtbaserade föreningar, försvinner sjukdomen på egen hand. Det händer vanligtvis hos personer med ökad kroppsresistens, annars kan det uppstå många problem, varav en är andningssvårigheter, ständig andfåddhet. Hosta beslag kommer inte att förbli utan konsekvenser och kommer att utvecklas till en kronisk form.

Vilka läkemedel ordineras om lungsarcidos utvecklas, behandling

Om läkaren har diagnostiserat lungans sarkoidos, börjar behandlingen inte omedelbart, ofta med flera månader, under vilken specialisten övervakar sjukdomsframstegen. Medicinsk omedelbar intervention förekommer i ett fall - om nederlaget sprider sig snabbt och hotar patientens hälsa.

När läkaren har kontrollerat att inga aggressiva åtgärder behövs, kan han förskriva användningen av enkla formuleringar. De vanligaste steroiderna och antiinflammatoriska läkemedlen. Dessutom kan en specialist ordinera antidepressiva medel eller antioxidanter. Patienten måste registreras, effekten på sjukdomen sker under läkens strikt kontroll. Endast efter full återhämtning (det kan hända om några år) kan läkaren besluta att ta bort patienten från registret.

Sarcoidos av lungorna 2 grader - vad kan hota en patient

Hur farligt är hälsan för lungsarcoidos av 2 grader, och hur viktigt är det att inte fördröja behandlingen? Läkare varnar - fördröja inte med ett besök hos läkare, eftersom den snabba utvecklingen av lungvävnadsskador kan leda till uppkomsten av farliga överraskningar. Det är möjligt att klara dem, men det är ganska svårt, eftersom du måste påverka nästan alla tecken som kan uppstå under sjukdomsförloppet.

Tecken som indikerar 2 grader av sjukdomen:

 1. feber;
 2. riklig svettning;
 3. andfåddhet;
 4. trötthet, och det kan till och med manifestera sig i avsaknad av fysisk aktivitet;
 5. intensiv hosta;
 6. expectoration, sputum blodig;
 7. utan specialverktyg kan du höra wheezing, visslande i bröstet.

Ofta är denna sjukdomsgrad felaktig för tuberkulos med lämplig behandling. Felaktig användning av farmaceutiska preparat eller hushållsberedningar kan leda till att sjukdomens 3: e grad börjar utvecklas, vilket åtföljs av ytterligare tecken som inte är mindre farliga.

Hur farligt är lungsarcoidosen för andra, smittsamma eller inte?

En fråga som ofta uppstår hos personer som först stött på denna sjukdom och inte vet orsakerna till utvecklingen - hur kan det påverka lungsarcoidosen som omger det, är denna sjukdom smittsam eller inte? Trots det faktum att många år har utfört många studier kan läkare inte exakt bestämma vilka orsaker som oftast orsakar denna sjukdom hos människor. Det enda som har fastställts är att sjukdomen inte är smittsam, därför överförs den inte från person till person.

Man tror att en lesion på lungvävnaden förekommer hos personer med försvagat immunförsvar. Infektioner, långvarig användning av aggressiva medicinska föreningar, exponering för allergener - allt detta kan ge sitt märke på kroppens motståndskraft mot sjukdomar. Resultaten är lätta att förutsäga - utvecklingen av allvarliga sjukdomar uppträder, varav den ena kännetecknas av lungvävnadsskador.

Det händer ofta att en sjukdom är genetiskt överförd. Om det finns en person i familjen som har lidit en sjukdom ökar sannolikheten för att arva det många gånger över. Därför rekommenderas personer som är riskerade att genomgå regelbundna rutinundersökningar, inklusive röntgenstrålar.

Vad händer när det inte finns någon effekt på lungans sarkoidos, exacerbation

Vad kan hända om lungsarcoidos utvecklas, hur farligt är försämringen av sjukdomen? Som framgår av medicinsk statistik passerar sjukdomen i de flesta patienter utan några speciella komplikationer, även om behandling saknas kan det leda till att nederlaget försvinna självständigt. Trots sådana gynnsamma prognoser kan det hända att sjukdomen orsakar allvarliga patologier, speciellt om människokroppen försvagas av en uppskjuten försvagande sjukdom och inte har tid att fullt ut återhämta sig.

En patient kan utveckla flera patologier, vilka var och en är farliga på sin egen väg och kan orsaka allvarliga konsekvenser. Fall av dödliga utfall är sällsynta, men de är fortfarande kvar, så det är bättre att inte lämna lungvävnad obevakad och utan att behöva be om hjälp av läkare som kommer att rekommendera de mest effektiva läkemedels- eller folkformuleringarna.

Bland de komplikationer som kan inträffa under exacerbationer är det möjligt att skilja mellan njur-, hjärt- och andningsfel. Det kan finnas blödningar från andningsorganen, allvarlig skada på interna organ.

Finns det ett funktionshinder vid lungans sarkoidos?

Huruvida funktionshinder är närvarande i sarkoidos är ett annat problem som kan uppstå hos personer som lider av denna sjukdom. Du borde veta att sjukdomen är sällsynt, de drabbas sällan, och återhämtning kan förekomma även utan användning av droger eller folkkompositioner. Komplikationer som är farliga för hälsan eller till och med livet uppträder sällan, och oftast påverkas hjärtat, andningsorganen och njurarna. Det är på patologin hos dessa viktiga mänskliga organ som funktionshinder kan ge.

Det är absolut nödvändigt att för att erhålla funktionshinder är det nödvändigt att inte bara tillhandahålla information om behandlingen utan även alla röntgenbilder som bekräftar att det var skador på lungvävnaden som orsakade patologin hos viktiga organ. Endast vid svåra komplikationer är funktionshinder möjlig, men det behandlas vanligtvis för en annan sjukdom som uppstått som en följd av andningsorganens skador.

Näring för lungsarcoidos - vad ska inkluderas i menyn, och vilka produkter rekommenderas inte starkt

Omedelbart bör det komma ihåg att näring i lungorna sarkoidos inte spelar en viktig roll och kosten bara kan ändras för att öka effektiviteten av behandlingen, som en ytterligare åtgärd. Det har visats genom att man med en balanserad kost förbättrar hälsan avsevärt, och i vissa fall återhämtning sker mycket tidigare. Det är därför det är bättre att inte vägra hjälp av en nutritionist, som kommer att hjälpa till att ta reda på vilka produkter som är bättre att gå in i kosten och vad som helt ska uteslutas från menyn.

Det är nödvändigt att vägra eller delvis minska konsumtionen av sådana produkter eller rätter:

 1. bakning;
 2. mjöl;
 3. sötsaker;
 4. mejeriprodukter;
 5. pickles;
 6. rökt kött
 7. kolsyrade söta vatten.

Var noga med att aktivt konsumera grönsaker, frukter, fisk, köttprodukter. Vid matlagning, försök att använda en dubbelpanna, ugn. Stekta rätter är inte välkomna.

E-vitamin i lungans sarkoidos - om du ska ta det

Behöver jag ta E-vitamin i lungans sarkoidos och vilken roll kan den spela i utvecklingen av sjukdomen? Läkarna rekommenderar att du tar drogen för ett syfte - att förbättra immunsystemet och stärka kroppens motståndskraft. Vitamin kommer inte att kunna hantera sjukdomen, men regelbunden användning av botemedlet kommer att bidra till att patientens försvar tillverkas, vilket säkert kommer att påverka återhämtning och välbefinnande. Det viktigaste att komma ihåg samtidigt - börja aldrig ta emot vitaminkomplexet utan tillstånd från läkaren. Ett överflöd av näringsämnen i kroppen kan spela en negativ roll. Därför är det bättre att först samråda med läkaren, som kommer att besluta att påskynda behandlingen med en vitaminberedning.

Det är inte nödvändigt att ta drogen i sin rena form - läkare rekommenderar svårt att använda mat som är rik på vitamin E. Ofta förbrukas alla typer av nötter, frön och vegetabilisk olja för detta ändamål. Du kan gå in i citrusdieten (det rekommenderas att ta sin juice, som är riklig med denna användbara substans), tomater, gröna.

Andningsgymnastik för lungsarcoidos

En av de tekniker som kan påskynda återhämtningen är andningsövningar för lungans sarkoidos. En serie enkla övningar underlättar i hög grad den övergripande hälsan efter de första klasserna. Det viktigaste är att strikt följa alla rekommendationer från experter och missbrukar inte gymnastik.

Du bör inte försöka experimentera och tillämpa övningarna som rekommenderas för andra sjukdomar - endast läkaren kan individuellt ge råd om vilka rörelser som ska föredras. Det måste komma ihåg att på alla sätt börja med korta sessioner, bara några minuter. Var noga med att fortsätta proceduren för att övervaka patientens hälsa och välbefinnande. Om symptom på försämring observeras, vägra genast att fortsätta kursen och kontakta en läkare som rekommenderade klasser. Läkaren måste ordinera enklare rörelser eller helt förbjuda övningarna.

Behandling av lungsarcoidos med folkmekanismer

Är det möjligt att behandla lungans sarkoidos med hjälp av folkmedicinska lösningar, och är det möjligt att helt överge användningen av läkemedelsformuleringar från apoteket? Enligt läkare spelar användningen av växtbaserade dekoktioner inte en särskild roll och kan bara delvis minska intensiteten hos sjukdoms främsta manifestationer.

En av de droger som kan användas mot sjukdomen - ett avkok av växtbaserade. Produktens huvudkomponent är kattens gräs. Du kan köpa den på apoteket. För matlagning buljong behöver cirka 30 gram. grönsaksråvaror och 300 ml vatten. Häll kokande vatten från växten, skicka behållaren till elden och koka, under inga omständigheter tillåta kokning i ungefär en kvart i timmen. Var noga med att insistera, tätt stänga locket och lindas med en handduk. Filtrera kompositionen först efter fullständig kylning. Ta en dag minst fem gånger. Dosering för en dos - 30-40 ml. Läkemedlet förvaras i kylskåp.

En annan medicin framställs på basis av gurkmeja. Förberedelse av botemedlet kommer inte att orsaka några speciella svårigheter - det är tillräckligt att sätta en klämma i pulver i kokt vatten (100 ml) och blanda kompositionen väl. Drick på en gång. På dagen kan du bara dricka medicinen på basis av gurkmeja en gång - det här är tillräckligt för att förbättra det övergripande tillståndet.

Under dagen kan du ta ett avkok baserat på lingonberries, bergaska, vinbär. Denna dryck är användbar inte bara på grund av dess fördelaktiga effekter på andningsorganen, men också en fördelaktig effekt på mänsklig immunitet. Det är möjligt att laga buljongen, som vanligt kompott - häll lite frukt med kokande vatten och ånga i några minuter över låg värme. Det finns inga restriktioner på mottagning - du kan dricka det hela dagen. För att förbättra smaken rekommenderas att tillsätta en liten mängd honung, men endast om det inte finns någon negativ reaktion på biproduktionens produkter.

Vilken fara för patienten kan vara associerad med lungsarcoidos, symtom och behandling, egenskaper i sjukdomsförloppet, droger och folkkompositioner - det finns inte så många frågor som offret kan ackumuleras. Man bör komma ihåg att självmedicinering aldrig har fört någon till gott, även om enkla preparat eller sparsamma växtbaserade dekoktioner används. Det är viktigt att omedelbart söka hjälp av en läkare som diagnostiserar sjukdomen och kommer att rekommendera de mest effektiva formuleringarna för behandling.

Finns det någon fördel av folkmedicin för behandling av lungans sarkoidos?

Sarcoidos är en patologisk process som leder till bildandet av granulom i patientens lungor - inflammatoriska noduler. Med en ogynnsam kurs har sjukdomen en negativ effekt på hela människokroppen: kardiovaskulärsystemet, njurarna, levern, sköldkörteln lider. Behandlingsprognosen beror på särdragets egenskaper: ofta löses neoplasmerna utan terapeutisk ingrepp, då utseendet av komplikationer är ett akut receptbelagd läkemedel. Döds sannolikheten är minimal - inte överstiger 1%.

De viktigaste tecknen på sjukdomen

Symptomen på sjukdomen är suddiga. Ofta i början av dess utveckling är kliniska tecken helt frånvarande. Detta beror på det faktum att granulom långsamt ökar i storlek utan att påverka nervändarna.

 • svaghet, slöhet;
 • minskning av arbetskapacitet;
 • ökad svettning under natten
 • ökning i kroppstemperatur upp till 37 grader;
 • minskad aptit
 • sömnförstöring
 • orsakslös ångest.
 • hosta i sarkoidos - har en torr och hackande karaktär, bringar inte lättnad;
 • andfåddhet - förekommer även vid låg ansträngning eller i vila;
 • bröstsmärta - de är inte placerade på ett ställe, men förekommer i olika områden;
 • svullna lymfkörtlar (VLHU);
 • wheezing - uppenbart när man lyssnar på patienten.

Om sjukdomen är i akut form kompletteras de angivna symptomen med ömhet i lederna, utslag i huden, i ögonområdet, en ökning av lymfkörtlar.

Hur diagnostiserar man sjukdom?

Diagnos av sarkoidos är svårt på grund av att dess kliniska bild är "maskerad" under manifestationerna av andra sjukdomar. Det utförs under sjukhusförhållandena.

 • Röntgen, som låter dig se om lungan påverkas av inflammatorisk process;
 • beräknad tomografi av lungorna;
 • blodprov: allmän, biokemi;
 • analys av bronkialvätska erhållen med ett bronkoskop;
 • lungbiopsi - studien av material som erhållits från det drabbade organet;
 • Ultraljud av organ som orsakar sjukdom (hjärta, lever, sköldkörteln);
 • EKG och andra.

För lungsarcoidos bestäms behandlingen baserat på testresultat. Ge upp självmedicineringsförsök: de kanske inte bara verkar meningslösa, men farliga.

Sjukdomsbehandlingsmetoder

Hur man behandlar lungans sarkoidos? Hur lång tid tar terapi? Det beror på graden av skada på andningsorganet, vilket demonstreras av lungbiopsi, andra test.

Sjukdomen kan självständigt regressera (det finns en resorption av granulomuskulaturer), så behandlingen börjar med observation av patienten av en pulmonolog i 6 månader. Under detta tidsintervall är det möjligt att bestämma hur sjukdomen utvecklas. Om det inte finns andningsfel och komplikationer i hjärt-kärlsystemet är det inte nödvändigt att omedelbart behandlas. Prognosen för återvinning utan medicinering är gynnsam.

 • lång inflammatorisk process;
 • Spridningen av sjukdomen till andra organ (hjärta, lever, njure, sköldkörteln).
 • angioprotektorer - ämnen som förbättrar blodcirkulationen (Pentoxifylline, Trental);
 • binjurhormoner (prednison);
 • procedurer för rening av blodplasma - plasmaferes
 • antiinflammatoriska läkemedel (nimesulid);
 • vitamin E;
 • kaliumpreparat.

Läkare kan använda kombinerad behandlingstaktik, till exempel för att kombinera prednison med antiinflammatoriska läkemedel. Resultaten av denna terapi övervakas kontinuerligt med analyser.

Valet av terapeutiska åtgärder påverkar svårighetsgraden av sjukdomen, varaktigheten av inflammatorisk process, patologins egenskaper.

Behandlingsförloppet övervakas av en fisioterapeut. Hur mycket som ska registreras beror på sjukdomsförloppet. Med ett gynnsamt resultat är behandlingsperioden 1,5-2 år, i närvaro av komplikationer - upp till fem år.

För den snabba rehabiliteringen efter att ha lidit en sjukdom, bör du besöka en fysioterapeut. Han kommer att förskriva sådana metoder som magnetisk terapi, exponering för laser eller ultraljud, manuell terapi, terapeutisk gymnastik.

Prognos för behandling av sjukdomen

Vid lungsarcoidos beror livslängden på sjukdomsformen, behandlingens starttid, patientens individuella egenskaper. Sjukdomen kan utvecklas asymptomatiskt under många år utan att orsaka besvär för medborgaren. Det omvända scenariot är möjligt: ​​tecknen visas ljust vilket gör det svårt för patienten att leva och arbeta.

Vad är farlig sarkoidos? Den största risken ligger i kardiovaskulärsystemet. Farliga komplikationer är möjliga - rytmstörningar, ventrikulär takykardi, som kräver akutvård på ett sjukhus. Sådana komplikationer kan orsaka funktionshinder.

Hur många lever med sarkoidos i lungorna eller lymfoidsystemet? Enligt statistiken försvinna symptomen i 60% av de första tre åren efter diagnosen utan medicinsk behandling. Döden observeras i mindre än 1% av fallen och är förknippad med komplikationer på hjärt-kärlsystemet.

video

Video - hur man slår sarkoidos

Vad behöver du veta om en farlig sjukdom?

Är det möjligt att arbeta med diagnosen "lungans sarkoidos"?
Sjukdomen överförs inte genom kontakt med andra människor, därför är det inte en direkt kontraindikation för fortsatt arbete. Beslutet beror på patientens tillstånd. Många människor märker nästan inte tecken på sjukdom, andra lider i åratal. Beslutet att fortsätta arbeta görs individuellt baserat på kroppens tillstånd.

Om patientens arbete är en faktor i sjukdomsutvecklingen (kemisk produktion, fräsindustrin, svetsning etc.), för att förhindra sjukdomsframsteg, bör verksamhetsområdet ändras till "säkert".

Kan sarcoidos få från en sjuk familjemedlem?
Nej, sjukdomen är inte smittsam. Sändning av sjukdomen genom luftburna droppar eller på annat sätt är omöjlig, därför är personer som lider av patologi inte farliga för samhället. Var inte rädd för att "fånga infektionen" från en kollega, släkting eller förare av minibussen.

Å andra sidan finns det en ärftlig förutsättning för sjukdomen. Hans väcka vissa levnadsvillkor. Därför uppstår sjukdomsutbredningen till flera personer från samma familj. Detta beror på mer globala faktorer än att använda delade handdukar. Var inte rädd att grannar eller släktingar kommer att smittas med denna sjukdom.

Kan sarkoidos påverkar graviditeten?
Nej, förekomsten av sjukdomen är inte en strikt kontraindikation för födseln. Sjukdomen kan inte överföras från mor till barn. Den enda frågan är om kvinnan själv, med hänsyn till tillståndet för sitt hjärt- och respiratoriska system, kan uthärda barnet, oavsett om det inte kommer att vara ett dödligt slag mot henne. Svaret är individuellt i varje enskilt fall och beror på graden av skador på hjärta och lungor.

I praktiken observeras ofta lättnad av sjukdomen under graviditeten: symtomen försvinner nästan. Efter att ha födt, återgår sjukdomen med en ny kraft, och en förvärring uppstår.

Kostegenskaper för patienter med sarkoidos

Det finns ingen speciell diet för sarkoidos. Patienter behöver inte strängt begränsa sig i önskningar, men för att påskynda återhämtningen och förebygga återfall, följ läkarnas råd. Eftersom sjukdomen har en inflammatorisk natur bör den överge kolhydraternas överflöd.

 • choklad;
 • bullar, bakverk;
 • soda;
 • stekt mat;
 • kryddig mat;
 • rätter med mycket kryddor.

Sarcoidos bidrar till en ökning av överskott av kalcium, vilket leder till bildandet av kalciumstenar i tarm, njurar och blåsarea. För att förhindra komplikationer, på rekommendation av den behandlande läkaren, minimera användningen av mjölk och dess derivat, ostar.

För att bota sjukdomen så snart som möjligt bör man se till att näringen för sarkoidos i lungorna är balanserad och varierad. Tung och högkalorimat rekommenderas att ersätta ljusa och friska rätter med ett överflöd av vitaminer och mineraler, ångad, stuvad, kokad. Ge upp vana att äta tätt 1-2 gånger om dagen. Ät små måltider, men ofta: 4-5 gånger om dagen.

 • magert kött
 • fisk "vita" sorter;
 • färska frukter och grönsaker;
 • spannmål;
 • ägg;
 • bär;
 • nötter.

Inget behov av att ge upp lök och vitlök: Dessa produkter är traditionellt erkända som assistenter av mänsklig immunitet i kampen mot sjukdomar. De hjälper kroppen att återhämta sig från den uppskjutna inflammatoriska processen.

Läkare rekommenderar att man använder mycket vätska. Det är nödvändigt att fokusera på färskpressad juice, avkok av läkning av örter. Sådana drycker är rika på vitaminer, vilket hjälper kroppen att klara av sjukdoms manifestationer.

Sarcoidos och livsstil

För behandling av sarkoidos, kommer läkaren att ordinera läkemedel - Trental, Prednisolon, Pentoxifylline, procedurer - plasmaferesi etc. För att hjälpa kroppen att hantera sjukdomen, ta initiativ och anpassa din livsstil.

 1. gå mer utomhus ute;
 2. sluta röka
 3. att justera vila och sömn
 4. ge upp garvning - det främjar produktionen av vitamin D, som behåller kalcium, vilket utan
 5. i överflöd i patienten;
 6. göra dagliga morgonövningar
 7. Undvik kontakt med giftiga flyktiga ämnen.

För att bli av med sjukdomen så fort som möjligt, hitta dagligen tid för att utföra särskilda övningar. Hur andas övningar? Sänk huvudet, titta på golvet, slappna av nackmusklerna och lägg händerna på magen så att de "ringer" naveln. Hosta genom att trycka på mageområdet. Du kommer att känna att sputum rör sig lättare och snabbare.

Kan jag dricka alkohol för lungsarcoidos? Nej, så du kommer att öka belastningen på kroppen, som redan lider av den inflammatoriska processen. Många läkemedel, som Trental, Pentoxifylline, prednison, har en negativ effekt på levern. Alkohol ökar skadan, vilket ökar sannolikheten för farliga komplikationer.

Folkmekanismer för att bekämpa sarkoidos

Om du har behandlats med läkemedel som ordinerats av en läkare och har uppnått förbättringar, kan du lägga till traditionella metoder för behandling för snabb återhämtning. Kom ihåg att alla receptläkare "från plogen" måste först avtalas med en specialist, annars kan du, i stället för de förväntade fördelarna, skada kroppen.

Folkrecept involverar aktiv användning av absorberande och antiinflammatoriska läkemedel som förhindrar spridning av granulom och har tonisk effekt på patientens kropp.

 • Propolis tinktur
  Köp det på ett apotek och konsumera två gånger om dagen före måltider, 20 droppar vardera, som tidigare upplöstes i ett glas kallt vatten. Varaktigheten av receptet är tre veckor. De första resultaten kommer att ses redan efter sju dagar.
 • Oraffinerad solros lite
  Anslut 1 msk. l. den ursprungliga komponenten med samma volym vodka, ta innan måltiderna. Förfarandet upprepas tre gånger om dagen i tio dagar. Mellan kurser ska följa en fem dagars paus.
 • Grape sticklingar
  Placera 220 g av grönsakskomponenten och fyll i med en liter kokande vatten. Kåpa, koka upp. Tomit på låg värme i ytterligare 10-15 minuter. Kyl buljongen och spänn genom ostklaven. Drick ett glas produkt två gånger om dagen, efter att ha tillsatt en sked full av honung.
 • ingefära
  Denna växt har den erkända förmågan att döda mikroorganismer och bekämpa inflammation. Förbered det smakligt och användbart buljong. Blanda 50 g finhackad rot, 400 g hackade lök och socker, en liter vatten. Tillsätt gurkmeja på knivens spets. Koka upp blandningen och låt sjuda under locket tills dess volym är halverad, sedan spänna. Drick 1 msk. l. två gånger om dagen före måltiderna.

Behandling av lungsarcoidos med folkmedicin hjälper till att lindra symtomen på sjukdomen, underlätta kursen och snabb återhämtning. Detta är dock bara ett tillägg till läkemedlet som föreskrivs av en läkare, och inte en självständig terapi. För att undvika komplikationer, var noga med att samordna de åtgärder som vidtagits med din läkare.

Hur man botar lungsarcoidos? Du behöver konsultera en läkare i Moskva eller den stad där du bor. Enligt resultaten av testen (lungens biopsi och andra), kommer han att ordinera Prednisone, Trental och andra läkemedel.

För att påskynda återhämtningen behöver du fysioterapi, korrigering av ätstil och livsstil. Det här är inte en fruktansvärd sjukdom, utan en lidande som du enkelt kan bli av med av modern medicinska krafter.