Invasiv bröstcancer: Riskfaktorer och orsaker, behandlingsmetoder, prognos

Åttio procent av de kvinnor vars bröstcancer inte diagnostiseras vid första skedet diagnostiseras med invasivt karcinom. Detta innebär att cellerna som härrör från mutationer i uppdelningen av normala celler, försöker sprida sig utanför strukturen i vilken de härstammar, att växa till fett- och ligamentvävnad. Denna typ av cancerpatologi fortskrider ganska snabbt, kommer in i lymfsystemet och bärs av blodet till de inre organen. Detta är vad icke-specifik typ av invasiv bröstcancer är.

Till skillnad från den ifrågavarande formen finns också en icke-invasiv typ av karcinom. Det här är en sådan cancer, vars celler växer inuti strukturen där de härstammade, tränger inte in i andra vävnader, och metastaser här förefaller mycket senare. När metastasering redan har uppstått kallas detta karcinom metastatisk.

Orsaker till invasivt karcinom

Det finns en sjukdom hos personer med en historia av följande sjukdomar och tillstånd:

 • Om den första graviditeten slutade abort

När graviditeten börjar utvecklas, inte bara hos kvinnliga könsorgan, utan också i bröstkörtlarna, uppstår signifikanta förändringar - som förberedelse för efterföljande utfodring. Den abrupta artificiella avbrottet av dessa processer som uppstår under abort skapar en förutsättning för bildandet av invasiv cancer.

Foci av bindväv (fibros) och små hålrum fyllda med ljusvätska (cyster) uppstår från hormonell obalans. De, som representerar kluster av förändrade celler, är ett utmärkt substrat för bildandet här av atypisk cancervävnad.

 • Brist på amning

Kvinnor som vägrar att amma sina barn av olika orsaker har knölar i sina bröst (det är inte alltid möjligt att känna dem vid egenundersökning), vilket kan förvandlas till invasiv cancer.

Denna anledning liknar mastopati. Endast i detta fall kan bröstcancer utvecklas från de täta knölarna i bindväv som uppträder i bröstet på grund av hormonell obalans. Förhindra malignitet kan vara, om det är dags att behandla fibroadenom, så att den inte börjar växa och förvandlas.

Vilket ökar chanserna att utveckla invasiv cancer.

Dessa faktorer är:

 • Förekomsten av denna sjukdom i nästa släkting;
 • brist på regelbundet sexuellt liv
 • långvarig frånvaro av sexliv;
 • kroniska patologier av kvinnliga reproduktionsorgan, särskilt de som leder till partiell eller fullständig sterilitet.

Typer av sjukdom

Det finns tre typer av patologi.

1. Bröstkörtelns invasiva duktomkarcinom (duktalt karcinom)

Här uppträder de första muterade cellerna i en av dessa kanaler, genom vilka under mjölkning, under fysiologiska förhållanden, mjölk flyter till bröstvårtan, som bildas i speciellt glandulära strukturer i bröstet. Detta är den vanligaste och farligaste typen av bröstcancer. Dess celler kan snabbt komma in i systemcirkulationen eller lokalt lymfflöde. Oftast finns det hos patienter äldre än 55 år.

Under tiden utvecklas cellerna i denna tumör till peripolatzonen, deformerar dess utseende och orsakar också utseendet av olika patologiska sekret från nippeln.

Invasiva duktala maligna tumörer kan ha olika grader av differentiering:

 • högt när cancerceller fortfarande har kärnor, och deras struktur är identisk (den här vävnaden är den minst maligna);
 • en mellanliggande, som liknar struktur och "förmåga" icke-invasiv cancer med låg malignitet;
 • låg: celler som skiljer sig i struktur från varandra, sprids snabbt över kanalen och tränger in i angränsande strukturer.

2. Preinvasiv duktal bröstcancer

Det utvecklas från cellerna i mjölkkanalerna, men fortfarande (tillfälligt) tenderar inte att sprida sig till andra närliggande vävnader. Om du inte besöker ett planerat mammogram medan sjukdomen är i detta skede är sannolikheten för övergången till föregående typ extremt hög.

3. Invasiv lobulär bröstcancer

Dess utveckling tillhandahålls av körtelcellsbildande celler. Härifrån är det "bekvämt" för honom att sprida sig till närliggande vävnader. I strukturen av invasiva bröstcancer tar det bara 10-15%. En sådan tumör kan vara multipel, i form av flera noder. Det kan leda till bilateral skada. Denna bildning är det svåraste att diagnostisera, eftersom det inte verkar vara utseendet av "stötar" eller sekret från nipplarna.

Ospecificerad blankett

Förutom duktal och lobulär kan invasiv ospecificerad mammakreft också förekomma. Termen innebär att när en biopsi tas och efterföljande undersökning av materialet under ett mikroskop kan läkaren som mikroskoper materialet inte ens säger på grundval av specifika laboratorietester, det är duktalt karcinom eller lobulärt karcinom.

Ospecificerad cancer kan ha följande struktur:

 • Medullär typ. Det är den minst invasiva av allt, det vill säga det tränger inte in i grannvävnaderna så snabbt, men växer ganska snabbt inom sin egen struktur och bildar en stor tumör. Det är registrerat med en frekvens på upp till 10%.
 • Infiltrerande duktaltumör. Detta karcinom växer snabbt till närliggande strukturer och metastaserar. Den står för 70% av bröstcancer.
 • Inflammatoriskt karcinom Dess manifestationer är identiska med mastit: en tätning uppträder i körteln, över vilken täckningsvävnaden rodnar. Frekvensen av denna typ är upp till 10%.
 • Cancer Paget s. Utbildning påverkar bröstvårt-isola-matrisen. Detta liknar det faktum att eksem har utvecklats inom detta område (kronisk inflammation med klåda, gråtande yta, blåsor).

60-70% av alla dessa tumörer, oavsett struktur, har östrogenreceptorer, det vill säga hormonbehandling kan användas mot dem. Cancer har vanligtvis inte sådana receptorer när en tumör har bildats hos premenopausala kvinnor.

Prognosen för invasiv bröstcancer är maximalt gynnsam vid en medullär typ av neoplasma. Pagets cancer, duktala och lobulära karcinom är mycket värre.

symptom

Invasiv bröstcancer manifesterar sig på olika sätt. Dess symptom beror på sjukdomsfasen. Så medan karcinomceller inte har spridit sig bortom en viss struktur, känner vissa kvinnor inte någonting, medan vissa klagar på smärta och obehag som bara uppträder vid undersökning av bröstkörtlarna.

Då uppträder ett eller flera av följande symtom:

 • konturkörteländring;
 • utsöndras från bröstvårtor - blodig eller ljus;
 • smärta eller brännande i bröstvårtor
 • "Bump" eller tätning utan uppfattade gränser, som inte förändrar storlek och form under menstruationscykeln;
 • huden på bröstkörteln på vissa ställen kan bli rodnad, fläckig, blek eller bara rynka.

Fasisk klassificering av invasiv cancer

För att bestämma scenen styrs av följande parametrar:

 1. Storlekar av karcinom.
 2. Skador på regionala lymfkörtlar (dessa är axillära, sub- och supraklavikulära lymfkörtlar).
 3. Förekomsten av metastaser i de inre organen (lungor, hjärna, lever) och ben.

Bröstkarcinom av det invasiva typ 1-steget (grad) är en icke-metastatisk neoplasma med en diameter på upp till 2 cm, inte genomträngande närliggande strukturer.

Invasivt duktalt bröstcancerfas 2 (grad) kännetecknas av följande parametrar:

 • tumören har en diameter av 2-5 cm;
 • cancerceller samlas i en eller flera lymfkörtlar i armhålan på samma sida, medan de inte växer ihop med varandra och med närliggande vävnader;
 • Det finns ingen metastasering i ben- eller bukorganen.

Invasivt ospecificerat bröstcancerstadium 3 (grad) - har inga klara egenskaper hos lobulära eller duktala neoplasmer, där lymfkörtlarna "limas ihop" med varandra och med angränsande vävnader, påverkas inte bara i axillära fossa utan också längre men avlägsna metastaser gör det inte.

Invasivt cancerstadium 4 (grad) - ett karcinom på mer än 5%, påverkade lymfkörtlar och metastaser i avlägsna organ.

diagnostik

Du kan misstänka närvaron av en tumör genom ultraljudsskanning av bröstkörteln eller röntgenmomografi. Dessa är screeningsstudier som ska genomföras som planerat, en gång per år, efter 20 år.

Om ultraljud eller röntgenm mammografi bekräftade närvaron av en tumör behövs en mer målinriktad och noggrann studie. Den innehåller:

 • MRI av bröstkörtlar.
 • Duktografi är en röntgen av körtlarna, gjord efter att kanalerna är fyllda med ett ämne som kontrasterar röntgenstrålar.
 • Positronutsläppstomografi.

Den exakta diagnosen att det är invasiv cancer görs efter att ha undersökt de celler som erhållits från tumören genom metoden för dess punktering. Om det finns en urladdning från nippeln undersöks den också.

Immunohistokemiska tester utförs med de erhållna cellerna för att bestämma deras känslighet för kvinnliga könshormoner (detta tillåter dig att välja hormonbehandling för bröstcancer).

För att fastställa stadium av onkopatologi (till exempel för att säga att det finns invasiv icke-specifik bröstcancer med 2 grader) utförs en tomografisk studie av regionala lymfkörtlar, lever, ben och lungor. Om foci som liknar tumörskador finns där, behöver de också en histologisk undersökning som involverar en biopsi.

För att förutsäga hur snabbt tumören kommer att växa, om det kommer att tränga in i andra strukturer (det här hjälper till att bestämma behandlingen) tillämpas Gleason-klassificeringen. Det är baserat på en mikroskopisk undersökning av platsen för en malign tumör som tagits under en biopsi. Oifferentierade cellkedjor räknas där. Till slut får du en siffra som faller i en av tre kategorier:

 1. G1 (G från ordet "Gleason"). Cancer är mycket differentierad.
 2. G2. Cancer differentieras måttligt.
 3. G3. Carcinom är differentierat lågt. Om denna cancer är ductal och inte lobular, har den maximal förmåga att permeera strukturer som skiljer sig från sin egen.
 4. G4. Cancer odifferentierad, extremt malign.
 5. Gx. Studien tillåter inte att fastställa graden av differentiering.

Ju lägre graden av differentiering är, desto svårare är det att klara av cancer, och ju fler kombinationer måste försökas läka.

Hur man behandlar denna sjukdom

För behandling av invasiv bröstcancer av en onkolog kan lokal (tumöravlägsnande och strålbehandling) eller system (kemoterapi, biologisk eller hormonbehandling) användas. Kan appliceras som en behandling på ett sätt, och en kombination av tekniker. Valet av terapi är baserat på:

 • tumörlokalisering
 • tumörstorlek;
 • känsligheten hos tumörvävnad till östrogen;
 • cancerstadiet;
 • klimakteriet.

Detta tar hänsyn till patientens välinformerade val.

Den vanliga behandlingsregimen är som följer:

 • För det första utförs hormonbehandling för att minska tumörvolymen, dess sammanhållning med angränsande strukturer;
 • sedan avlägsnas tumören omedelbart. För detta ändamål utförs mastektomi (avlägsnande av hela körteln) eller lumpektomi (borttagning av tumören, frisk vävnad längs omkretsen och axillära lymfkörtlar);
 • därefter utförs kemoterapi och strålbehandling för att förhindra återfall av tumörer.

Vad är prognosen för invasivt karcinom?

Prognosen för invasiv duktal bröstcancer bygger på flera parametrar:

 • Beroende på det stadium där processen detekteras, varefter behandlingen påbörjas:

- Om karcinom diagnostiserades i steg 1, startade behandlingen 90% återhämtning.
- finns i steg 2 är överlevnadshastigheten 66%;
- om diagnosen är etablerad, när sjukdomen har gått till steg 3, varefter behandlingen startades överstiger överlevnadsgraden inte 41%
- I steg 4 registreras 5 års överlevnad hos mindre än 10% av befolkningen.

 • Lokalisering av karcinom i körtelvävnaden. Den mest gynnsamma, om den ligger på utsidan, minst - om utbildningen är lokaliserad i mitten eller i de interna strukturerna. Detta beror på metastasens hastighet.
 • Tumörens diameter:

- Om det är upp till 2 cm är sannolikheten att överleva ytterligare 5 år 93%;
- 2-5 cm i diameter minskar överlevnaden upp till 50-70%.

 • Prognosen är desto bättre, desto mer differentierade tumören.
 • Dessutom ökar närvaron av östrogen och progesteronreceptorer i karcinom överlevnad.
 • Förekomsten av flera cancerläkemedel, liksom lymfatisk svullnad i bröstkörteln och armen på sin sida minskar överlevnaden.

Invasiv bröstcancer

Bröstcancer är en sjukdom som kan påverkas av någon person, oavsett ålder eller kön. Invasiv bröstcancer är en form av cancer som är vanligast bland kvinnor i åldern 60-55 år.

Tumör i bröstvävnaden

Invasiv bröstcancer är en malign tumör som växer och utvecklas i bröstkörtens vävnader och sprider sig sedan genom blodbanan och lymfsystemet till andra organ i människokroppen. Cancerceller sprids genom hela kroppen, infekterar vitala organ, därför bildas metastaser och sekundära foci av cancer. Därför är det värt att notera att tumörinvasion är tumörcancerens förmåga att sprida sig till närliggande vävnader och organ.

Det är känt att bröstcancer kan förekomma hos någon person, oavsett kön och i vilken ålder som helst. Men denna typ av onkologi ses oftast hos kvinnor.

Enligt statistiken kan var tionde kvinnor få invasiv bröstcancer.

För att effektivt behandla invasiv bröstcancer behöver du veta de första symptomen och tecknen på sjukdomen och genomgå regelbundet läkarundersökningar.

Risken att utveckla sjukdomen är störst hos kvinnor i vars familj det fanns en liknande sjukdom längs honlinjen. Risken för sjuklighet är också hög hos kvinnor med sen förlossning eller bristen på dem alls. Vägran att amma ett barn, långvarig frånvaro av sexuell aktivitet, reproduktionssystemets sjukdomar eller nedsatta reproduktionsfunktioner har också en stor effekt.

Bröstanatomi och cancer

Vad är det kvinnliga bröstet?

 • fett;
 • fibrös eller bindväv;
 • cancer;
 • lobuler i deras bröstkörtel, som regel 15-20;
 • kanaler.

Efter graviditeten produceras mjölk i körtlarna, som matas till barnet genom de små kanalerna till bröstvårtorna. Lymfadenit är också närvarande i kroppen, vilket skyddar kroppen från cancerceller och olika typer av infektioner. Det finns typer av cancer som utvecklas direkt i körtlarna.

De flesta andra bröstcancer börjar exakt i bröstkanalerna eller kanalerna, som förbinder lobulerna med bröstvårtan.

Invasiv bröstcancer, vad är det?

Invasiv bröstcancer är en cancer som utvecklas utanför lobule eller membranets membran i bröstvävnaden och passerar till lymfkörtlarna i axillärregionen, till hjärnan, benen, leveren och lungorna. När cancerceller finns i andra organ kallas cancermetastatisk.

Det finns tre huvudtyper av invasiv bröstcancer:

 • preinvasive ductal carcinoma (PCD) - en typ där tumören inte sprider sig till närliggande vävnader, men kan aktivt växa och flytta in i nästa form av bröstcancer.
 • Invasivt duktalt karcinom (IPD) är den vanligaste formen av bröstcancer hos kvinnor, förekommer hos mer än 80% av kvinnorna. Cancerprocessen går utöver mjölkkanalen och sträcker sig till hälsosamma områden i bröstet.
 • Invasivt lobulärt karcinom (IDR) - cancerceller är bara belägna i bröstkörtlarna, och sedan som IPR och CP. I stället för en bult känns en kvinna en tät försegling i hennes bröstkorg.

Orsaker till invasivt bröstcancer

Orsakerna till invasiv cancer är mycket olika och beror på många faktorer. De kan utvecklas mot bakgrund av olika tumörformationer.

Orsaker till invasiv malign bröstsjukdom:

 • mastopati är en av huvudorsakerna till bröstcancer. Det finns mastopati på grund av hormonavbrott i kroppen hos kvinnor i åldern 30-40 år. När mastopati observeras: konstant smärta och urladdning från nipplarna. Vid undersökning av bröstkörtlarna kan observeras tätningar. I avsaknad av lämplig behandling sker deformitet och förändring i bröstvävnaden och därmed kan invasiv cancer utvecklas.
 • fibroadenom - den här typen av sjukdom utvecklas oftast hos tjejer och yngre kvinnor. Det manifesterar sig vid bildandet av godartade knölar i bröstkörtlarna. Dessa tumörer har en rundad form och en slät yta. Nervösa nedbrytningar och hormonavbrott i kroppen kan provocera tillväxt och en ökning av en godartad tumör, utan lämplig behandling, omvandlas frisk vävnad till en cancerous tumör;
 • abort är ett avbrott av graviditet, vilket leder till hormonell störning av hela kroppen och inflammation i livmodern och appendages. Kanske ytterligare sterilitet. Abort avslutar inte bara graviditeten utan orsakar också den omvända utvecklingen av körtelbröstceller. Som ett resultat bildar sälar och utvecklar invasiv bröstcancer;
 • laktation, eller snarare avvisandet av naturlig amning. Vägran att amma under amning leder till sälar, vilka med en viss tid utvecklas till malignt. Oregelbundet sexuellt liv eller brist på det stör generellt kroppens hormonella balans vilket negativt påverkar bröstkörtillståndet och hela reproduktionssystemet som helhet.

Informativ video: orsaker till bröstcancer

Symptom på invasiv bröstcancer

Symtom, som betyder förekomsten av invasiv cancer, förekommer i de tidiga stadierna av bröstcancer nästan inte, men det finns ett antal indirekta tecken som indikerar den möjliga förekomsten av sjukdomen:

 • en klump eller tätning som kvarstår i bröstet under en lång tidsperiod (hela menstruationscykeln);
 • förändringar i form av bröst, dess kontur eller storlek;
 • byte av hud på bröstet, utseende (rynkor, skalning, skal, inflammation, krusningar, rodnad);
 • ljus, gulaktig eller blodig bröstvårt urladdning;
 • blanchering av ett separat hudområde på bröstet (marmor hud utseende).

Om dessa symptom är närvarande bör du omedelbart kontakta en specialist för att identifiera orsakerna. Risken för att utveckla bröstcancer ökar med åldern, ju äldre kvinnan är, desto större är risken för sjuklighet.

Invasiv ductal bröstcancer

Denna typ av bröstcancer är den vanligaste. Dess utveckling sker i mjölkkanalerna. Invasiv duktal bröstcancer har ett stort antal olika typer av strukturer som beror på de celler som gör det. En viktig roll i diagnosen, behandlingen och prognosen för sjukdomen spelas av graden av differentiering av cancerceller.

Det är känt att duktalbröstcancer uppträder hos kvinnor, äldre. Under lång tid manifesterar onkologi sig inte, även med palpation, det är inte alltid möjligt att känna en neoplasma, och än mer bestämma sammanhållningen med vävnader och förskjutbarhet. Med spridningen av cancer spred sig cancercellerna till periferin zonerna, vilket i sin tur leder till deformation av bröstvårtor eller isola form. Utsläpp från bröstvårtan i olika färger och texturer visas.

Typer av invasiv ductal karcinom i bröstet enligt graden av differentiering

 • Mycket differentierad

Cancerceller av liten storlek, bestående av monomorfa celler, vars utveckling sker inuti kanalen i form av cribrosa, mikropapillär och andra strukturer. Cellerna innehåller kärnor av samma storlek. Inuti den drabbade kanalen förekommer platta celler som talar om vävnadsnekros.

 • Intermediate graden av differentiering

Det finns en likhet mellan cancerceller och låggradig invasiv bröstcancer. Cancerceller liknar lågkvalitativ invasiv bröstcancer, bildar olika strukturer och kan innehålla intraduktal nekros. Denna kategori innefattar tumörer som har en mellanliggande grad av nukleär apati. Nekros kan eller kanske inte vara närvarande.

 • Dåligt differentierad

Storleken på en malign tumör kan nå 5 mm eller mer. i diameter. Tumören består av morfologiska strukturer som är typiska för intraduktal bröstcancer. Onkokletki påverkar hela ytan av kanalen. Förekomsten av nekrotiska massor, det vill säga komonekros, är karakteristisk för denna typ av bröstkorg.

Den huvudsakliga metoden för att diagnostisera invasiv duktal bröstcancer är mammografi. Om efter mammografin anser läkaren det otillförlitligt, utföra en biopsi med fin nål eller en tjocknål biopsi. De erhållna proverna skickas till laboratoriet för mikroskopisk undersökning för förekomst av hormonreceptorer.

Värt att notera! En bröstbiopsi utförs för att diagnostisera tumören, för att inte ta bort den.

Invasiv ductalkarcinom hos bröstkörtlarna är en ganska allvarlig diagnos som hotar inte bara hälsa utan också för patientens liv. Denna typ av cancer metastaseras snabbt till alla organ i kroppen, som påverkar friska organ och vävnader.

Behandlingen omfattar tre metoder:

Lobulärt invasivt bröstcancer

Lobulär invasiv bröstcancer står för cirka 15% av alla cancer i bröstkörtlarna. Oftast diagnostiseras denna typ av onkologi hos äldre kvinnor. Tumörer tenderar att påverka båda bröstkörtlarna. Patologi präglas av hög multicentricitet - 60-80% och bilateral lesion - 30-65%.

Det första och främsta tecknet på lobulär bröstcancer är en klump eller en klump i bröstet. Oftast finns en tätning i den övre delen av bröstkörteln. Utseendet hos en tumör är möjligt, både i en och i båda bröstkörtlarna. Vid kontroll och palpation bestäms att konturerna är ojämna. Smärtan känns inte. I de senare skeden av cancerprocessen förändras huden: rynkning framträder, vävnaden dras in. I det sena skedet orsakar den lobulära cancerförändringen hudförändringar, körtelvävnaderna sitter tillbaka och krymper.

Tecken på invasiv lobulär bröstcancer: Det fibrösa stromet utvecklas ganska bra, det finns trabekulära strängar av anaplastiska celler, vars förekomst sker runt de obehandlade lobulerna och kanalerna. Storleken på cellerna varierar från små monomorfa till stora med distinkta nukleoler. Förutom klassikern är flera andra typer utmärkta: fast, alveolär, mastitliknande, rörformig cancer.

Diagnos och behandling av lobulär invasiv bröstcancer

Diagnos av lobulär invasiv cancer utförs med hjälp av cytologisk undersökning, men ger ofta ett falskt resultat. Orsaken till det falska resultatet av studien är den stackars sammansättningen av punctate, och cellerna och de monomorfa kärnorna är små. För att förstå att lobulär cancer är närvarande, kommer de kliniska tecknen som detekteras genom punktering att hjälpa till. Vid identifiering av cancerceller utförs en upprepad punktering, vilket gör det möjligt att identifiera dislokerade celler med grova kärnor, vilket är karakteristiskt för lobulär invasiv cancer. Aspirat kan vara blodig, vilket gör det svårt att studera ett smet, eftersom små celler blandas med röda blodkroppar.

Ett tecken på sjukdomen, som är den mest karakteristiska, anses vara en kedja av 3-4 cancerceller. Vid genomförande av en cytologisk studie i kursen, vilket är möjligt att identifiera flera sådana kedjor och diagnostiserad lobular invasiv bröstcancer

Behandlingen utförs med hjälp av hormonbehandling, följt av operation, och inkluderar även sådana behandlingsmetoder som kemoterapi och strålbehandling. Kemoterapi och strålning används för att förhindra återkommande och spridning av metastaser.

Invasiv ospecificerad bröstcancer

Vad innebär invasivt icke-specifikt typ bröstcarcinom? Detta är en cancer vars typ av morfologi tumör inte kan etablera. För att bestämma vilken typ av tumör den hör till (lobulär eller duktal), är det nödvändigt att genomföra en immunohistologisk studie.

Typer av invasiv icke-specifik bröstcancer:

 • Medullary bröstcancer. Avviker svag invasivitet och formationer av stora storlekar. Denna typ av bröstkorg finns i 5-10% av fallen.
 • Inflammatorisk bröstcancer. Cancer, som i klinisk kurs och symptom ligner mastit. En tätning dyker upp i bröstkörteln, bröstets hud ändrar färg, blir röd, kroppstemperaturen stiger. Inflammatorisk cancer förekommer i 5-10% av fallen.
 • Infiltrerande ductal carcinom i bröstet. Det förekommer ganska ofta i 70% av alla cancerformer i bröstet. Mycket aggressiv bröstcancer: snabbt metastaserar, växer till närliggande organ och vävnader.
 • Pagets cancer (skador på bröstvårtan och bröstbenet). Pagets cancer är ett nederlag i bröstvårtan och isola, symptomen liknar en allergisk sjukdom, det vill säga eksem.
 • Erts är positiva tumörer som uppträder under postmenopausala perioden. De anses vara hormonberoende. 60-70% av de främsta cancerna har östrogenreceptorer. Erts - Negativa tumörer uppträder hos premenopausala kvinnor. Den mest positiva prognosen för medullär cancer. Otillräcklig prognos skiljer sig från: Pagets cancer, ductal och lobulär cancer.

Diagnos av invasiv bröstcancer

Som regel börjar diagnosen av någon typ av onkologi, inklusive bröstcancer, med självkontroll. Självutredning består av att undersöka bröstkörtlarna och palpation i kursen, vilket kan avslöja tätningar av olika storlekar, missfärgning och hudstruktur av bröstet, bröstvårtadhesion och andra tecken som indikerar en malign tumör.

Diagnostiska metoder:

 • Den vanligaste och mest informativa metoden för att diagnostisera bröstkörtlar är mammografi. Det låter dig identifiera förseglingen av vilken natur som helst i olika skeden av sjukdomen;
 • Ultraljud - med hjälp av denna studie är det möjligt att visualisera en tumör, bestäm tumörens storlek och karaktären hos kärlbädden;
 • MRI - gör att du kan göra en högupplöst bild som visar tumörens egenskaper;
 • biopsi - diagnos av denna metod består i att ta material från det drabbade området och dess efterföljande histologiska undersökning i laboratoriet. Resultaten av biopsi kan avgöra arten och typen av neoplasma;
 • Duktografi är en röntgenundersökning som avslöjar tumörer så små som 5 mm.

Informativ video: Bröstdiagnostik

Behandling av invasiv bröstcancer

Behandling av invasiv bröstcancer, liksom någon annan typ av sjukdom, börjar direkt med diagnosen. Valet av en viss behandlingsmetod beror på bröstcancerstadiet, lokaliseringen av neoplasmen och den morfologiska strukturen. Onkologi behandlas vanligtvis med komplexa metoder, som inkluderar: kirurgi, hormonbehandling, kemoterapi och strålbehandling.

 • Kirurgisk behandling

Denna typ av behandling är huvudet, med hjälp av vilket det är möjligt att avlägsna maligniteten från bröstet i sin helhet och därmed förhindra ytterligare tillväxt och spridning av sjukdomen.

 • Strålbehandling

Det utförs efter operation för att avlägsna de återstående cancercellerna som inte kunde avlägsnas kirurgiskt, och förstör också avlägsna metastaser och förhindrar förekomst av återfall. Denna typ utförs för tumörer vars storlek överstiger 5 cm. Effektiviteten av behandlingen vid användning av denna typ av terapi ökar med 70%.

Systembehandlingar är kemoterapi, hormonell och biologisk terapi. Kemoterapi utförs för tumörer som är större än 2 cm. I frånvaro av progesteron eller östrogenreceptorer i körtelens vävnader. Om receptorer är närvarande, används hormonbehandling för behandling.
Valet av en eller annan metod för behandling av invasiv bröstcancer beror på tumörens lokalisering, resultaten av diagnos, laboratorietester och andra studier utförda på cancerceller.

Värt att notera! Menopaus status, patientens allmänna hälsa, ålder och personliga preferenser är de sista faktorerna i valet av behandling. Användningen av denna eller den här behandlingsmetoden är möjlig både i kombination och separat. Huvudmålet med behandlingen är fullständigt avlägsnande av cancerceller från kroppen. Invasiv bröstcancer kan botas.

Förebyggande av invasiv bröstcancer:

 • undersökningar hos bröstspecialisten och självkontroll av bröstet. Ett besök hos en gynekolog och en mammolog ska genomföras från början av puberteten, och det bör inte på något sätt försummas. För kvinnor av mer vuxen generation, med ankomsten av klimakteriet, måste besök till läkare ökas. Ju äldre en kvinna blir, desto mer uppmärksamhet ska ägnas åt hälsan. Förebyggande av invasiv bröstcancer är en komplett livsstilsöversyn. Utan detta är det omöjligt att förhindra sjukdomen.
 • En hälsosam livsstil är en viktig faktor som inte påverkar hela organismen. Vägran av dåliga vanor, som att röka, dricka alkohol, regelbunden motion och förmågan att hantera negativa känslor skyddar kroppen från alla sjukdomar.
 • rätt näring
 • regelbundet sexliv med en vanlig partner och födelsen av det första barnet upp till 30 år, hänvisar även till förebyggande av cancer;
 • amning är den viktigaste faktorn som kan förhindra bröstcancer.

Prognos för invasiv bröstcancer

Prognosen beror främst på resultaten av behandlingen och genomförandet av förebyggande åtgärder samt på det stadium där den cancer upptäcktes. Vid diagnos av sjukdomen vid stadium 1-2, i 90% av fallen leder det till återhämtning.

Vid diagnos av en tumör:

 • vid stadium 1 överlevnadshastigheten av 90%;
 • vid steg 2 70%;
 • på scen 3 47% och
 • på scen 4 - ca 16%.

Cancer, som upptäcktes i senare skeden av sjukdomsutvecklingen, stadium 3-4 bröstcancer, är praktiskt taget omöjligt att behandla.

Invasiv bröstcancer är en förebyggbar sjukdom. Konstanta undersökningar och undersökning av bröstkörtlarna ger möjlighet att identifiera förseglingen vid rätt tidpunkt och påbörja behandlingen i god tid. En hälsosam livsstil, rätt näring, regelbundet sexliv och ett minimum av stress - är nyckeln till kvinnors hälsa.

Invasiv ospecificerad bröstcancer

Invasiv bröstcancer

Om en kvinna diagnostiseras med bröstcancer beror sjukdomsförloppet vidare, som hennes prognos, på cancerens invasivitet, med andra ord infiltration. Risken för invasiv cancer är att genom att infiltrera närliggande organs och vävnader, förändrar den cancerösa tumören sin struktur till en patologisk och penetrerar sedan in i blodomloppet och lymfbädden.

Migrera till alla friska kroppsdelar, fler och fler organ och vävnader smittas med cancer. Spridningen kan nå en kolossal skala även på ganska kort tid, eftersom det med lymfans ström sprids patogena celler över hela lymfsystemet och med blod i sin tur till orgorna.

klassificering

Invasivt duktalt karcinom

Den vanligaste typen av bröstcancer är invasiv duktalkreft. Cancerceller, som bildas från kanalerna i bröstkörteln, migrerar gradvis bortom sina gränser och infångar käftvävnaden hos körteln och dess lobuler.

Detektion av en liten klump i bröstet, med skarpa kanter, kan vara det första symptomet av sjukdomen. Denna neoplasma är sammanhängande med de omgivande vävnaderna, och huden och bröstvårtan bredvid den är märkbart insatt. Denna typ av tumör har en tendens att inte manifestera sig under lång tid, även med noggrann undersökning är det svårt att bestämma.

Engagerade i påverkan av parasiter i cancer i många år. Jag kan med säkerhet säga att onkologi är en följd av parasitisk infektion. Parasiter slukar dig bokstavligen från insidan, förgiftar kroppen. De multiplicerar och avfekar inuti människokroppen, samtidigt som de matas på mänskligt kött.

Det största misstaget - dra ut! Ju tidigare du börjar ta bort parasiter, desto bättre. Om vi ​​pratar om droger är allt problematiskt. Hittills finns det bara ett riktigt effektivt anti-parasitiskt komplex, det här är TOXSIMIN. Det förstör och sveper från kroppen av alla kända parasiter - från hjärnan och hjärtat till lever och tarmar. Inget av de befintliga drogerna kan det här längre.

Inom ramen för det federala programmet kan, när en ansökan lämnas in före (inklusive) varje invånare i Ryska federationen och CIS, få 1 paket med TOXSIMIN gratis.

Invasiv lobulär cancer

Med invasiv lobulär cancer, genom palpation av bröstet, är smärtsam induration med en ganska fast konsistens lätt att bestämma. Denna typ av tumör är minst vanlig och tar cirka 15% och kan ligga i samma körtel eller påverka båda brösten. Det förekommer vanligtvis hos äldre kvinnor i pensionsåldern.

Invasiv ospecificerad cancer

Invasiv ospecificerad cancer diagnostiseras när dess form inte bestäms med användning av morfologi. I detta fall krävs en ytterligare immunohistokemisk studie, vilket kommer att bidra till att beräkna typen av neoplasma.

Till exempel utmärker sig medulär cancer genom en liten uttalad invasivitet och stor tumörstorlek. Inflammatorisk cancer liknar mastit, eftersom symtomen är ganska lika. Det börjar med detektion av infiltration, rodnad i bröstets hud och temperaturökning.

Infiltrativt duktalt karcinom

Ger snabba metastaser, groddar i angränsande vävnader och organ, bildar bonar och strängar i dem. Det tar 70% av fallen.

Det finns också cancer som påverkar bröst- och nippelhaloserna (Pagets cancer). Det är lätt förvirrat med eksem, för ett liknande symptom på rodnad. Det har en mer ogynnsam prognos än ovanstående typer av tumörer.

Hormonberoende tumörer uppstår oftast i postmenopausen och har östrogenreceptorer, det vill säga deras tillväxt och utveckling beror mycket på produktionen av detta hormon.

Var försiktig

Den verkliga orsaken till cancer är parasiter som bor i människor!

Som det visade sig är det de många parasiterna som lever i människokroppen som ansvarar för nästan alla dödliga mänskliga sjukdomar, inklusive bildandet av cancervägar.

Parasiter kan leva i lungorna, hjärta, lever, mage, hjärna och till och med mänskligt blod på grund av dem börjar den aktiva förstörelsen av kroppsvävnader och bildandet av främmande celler.

Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till ett apotek och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekarna kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

Giftmaskar, först och främst förgifter du dig själv!

Hur besegrar infektionen och samtidigt skadar inte dig själv? Den viktigaste onkologiska parasitologen i landet i en ny intervju berättade om en effektiv hemmetod för avlägsnande av parasiter. Läs intervjun >>>

Behandlingsregim

Beroende på graden av utveckling av sjukdomen och dess stadium bestäms den nödvändiga behandlingen.

Den huvudsakliga metoden vid behandling av invasiv bröstcancer är kirurgi, vilket tar bort ett segment eller en del av körteln. Om invasiv cancer når de underliggande musklerna, måste de också tas bort. Innan operationen bestämmer tumörens storlek och plats, som om den befinner sig på en oanvändbar plats, kommer du inte att kunna ta bort den.

Efter borttagning av huvudcancerfokus följer strålterapi eller kemoterapi. Det används för att förhindra återkommande sjukdom.

Hormonbehandling är nödvändig för att förhindra effekten av vissa kvinnliga hormoner på cancerceller, deras tillväxt och uppdelning. För detta ändamål föreskrivs speciella läkemedel som undertrycker produktionen av vissa könshormoner.

Om invasiv bröstcancer har lett till omfattande metastaser, anses sjukdomen vara oåterkallelig, eftersom det blir omöjligt att hantera många foci i hela kroppen. Emellertid fortsätter behandlingen ändå, stödjande terapi tillämpas.

Det är viktigt att veta:

Invasiv bröstcancer

Bröstcancer anses vara en av de vanligaste maligna processerna. En invasiv brösttumör kan påverka människor i olika åldersgrupper och kön. Sjukdomen sprider sig snabbt till närliggande vävnader och organ, därför är det mycket viktigt att diagnostisera en neoplasma i bröstet i ett tidigt skede.

Vad är invasiv cancer?

Onkologins etiologi har ännu inte studerats fullständigt. I det vetenskapliga samfundet är de genetiska och parasitära teorierna av cancer mest populära, som var och en ger en helt annan bild av metoderna för behandling av en sjukdom. Det måste sägas att det nyligen har blivit allt fler ursäkter för den senare. Parasitisk teori svarar mot många paradoxala frågor som finns i traditionell onkologi. Enligt statistiken härdas hälften av cancerpatienterna i USA av alternativ medicin, som är beroende av antipatogen terapi.

Invasivt bröstcarcinom manifesterar sig ganska aggressivt. Neoplasmen under en kort tid går längre än lobule eller kanalen på bröstet och börjar metastasera till lungorna, leveren, hjärnan. Invasiv bröstcancer kan fortsätta på samma sätt som andra maligna processer i 4 steg. Lanserade former av patologi är svåra att behandla. Prognosen för snabb upptäckt är generellt gynnsam.

Duktal bröstcancer

Denna typ av bröstkorg på kvinnor anses vara den vanligaste. Infiltrativ bröstcancer av denna typ börjar i mjölkkanalerna och har ett stort antal variationer i strukturorganisationen. Diagnos av duktalkräftan är komplicerad av det faktum att patologin länge inte visar några symtom. Ofta detekteras tätningen när processen redan har flyttats till periferien. Samtidigt kan deformation av en form av en bröstvårtor och en areola observeras. Art klassificering av invasiv duktal bröstcancer innehåller:

 1. Mycket differentierat karcinom - kännetecknat av en stor likhet av tumörceller med normala.
 2. Mellanliggande graden av differentiering av tumörer - involverar bildandet av olika strukturer av cancerceller och förekomsten av intraduktal nekros.
 3. Lågkarcinom - atypiska celler linjer helt ytan av dukslimhinnan. Samtidigt finns kalcifieringar och nekrotiska massor.

Preinvasiv duktal

Bröstcancer hos kvinnor (i denna form) sträcker sig till de yttre områdena och sträcker sig inte bortom mjölkkanalen. Preinvasivt duktalt karcinom är det första skedet av sjukdomen. Vid avsaknad av adekvat terapi kan tumörprocessen vara malign och bli invasiv. I de flesta fall ger behandlingen bra resultat, vilket har en positiv effekt på sjukdomsförloppet.

Invasiv lobulär

I de flesta fall är tumören lokaliserad i den övre ytterdelen av bröstet med denna cancerform. Palpation avslöjar små sälar med ojämna konturer. Ett karakteristiskt drag hos invasiv lobulär bröstcancer är närvaron av kedjor med 4-5 celler. Vanligtvis är kapseln i denna form av onkologi välutvecklad, närvaron av trabeculae i form av ledningar noteras.

Ospecificerad bröstcancer

En sådan neoplasma är svår att känna igen i en morfologisk studie. Invasiv bröstcancer med ospecificerad patogenes har en ogynnsam prognos. För bestämning av onkologins form utförs en immunohistokemisk studie, med vilken den lesformiga lobulära eller duktala karaktären av lesionen bestäms. De viktigaste typerna av ospecificerad cancer är:

 1. Medullary - har en svag invasiv förmåga, tumören kan samtidigt nå stora storlekar.
 2. Inflammatorisk - kliniken av denna typ fullständigt duplicerar mastit, vilket komplicerar den tidiga diagnosen av den onkologiska processen.
 3. Pagets bröstcancer påverkar bröstvårtor och areola.

Orsaker till bröstcancer

Bröst adenokarcinom kan utvecklas hos någon person, oberoende av kön eller ålder. Kvinnor utgör dock den största riskgruppen för bröstkorg. Anatomiska särdrag hos bröstkörteln bestämmer mottagligheten av det rättvisa könet för bildandet av tumörer. Följande faktorer anses vara provokationsfaktorer för utveckling av körtelkreft hos kvinnor:

 • brist på graviditet
 • sena menstruationstiden;
 • graviditet efter 30 år
 • felaktigt justerad amning
 • ärftlighet;
 • långvarig hormonbehandling
 • bröstskador
 • postmenopausen.

Diagnos av bröstsjukdom

Adenokarcinom är en typ av cancer som patienten kan upptäcka. Nyligen har specialister satsat särskilt på att undervisa kvinnor en enkel metod för självkontroll, vilket gör det möjligt att diagnostisera bröstcancer i ett tidigt skede när sannolikheten för negativa konsekvenser är låg. Du kan lära dig om systemet för att utföra en sådan inspektion från många bilder och videoklipp som är tillgängliga för allmänheten. De viktigaste diagnostiska åtgärderna som används för att identifiera invasiv cancer är:

 1. mammografi;
 2. ultraljud;
 3. blodprov för cancermarkörer;
 4. MRI;
 5. biopsi;
 6. ductography.

Behandling av bröstcancer

Cancerterapi av någon lokalisering reduceras till omfattande åtgärder för att avlägsna atypiska celler från kroppen. Behandling börjar med diagnosen av sjukdomen, utan vilken det är omöjligt att bestämma storleken på bildningen, för att skilja tumören och orsakerna till dess förekomst. Vid val av en av behandlingsmetoderna beaktas patientens ålder, historien om allvarliga patologier, det allmänna hälsotillståndet. Tillsammans med detta är specialisterna skyldiga att lyssna på patientens önskemål, som inte önskar någon anledning att genomgå någon behandling.

Bröstkemoterapi

Denna typ av terapi används för stora tumörstorlekar. Kemoterapi används i postoperativ period för att förhindra metastaser och eventuell återkommande tumör. Denna metod kan emellertid också användas för att minska storleken på en neoplasma före operationen. Kemoterapi utförs i 4-7 cykler. Fördelen med denna metod kan betraktas som en komplex effekt på kroppen. Särskilda preparat förstörs "begravning" av atypiska celler som inte kan härdas på andra sätt. Under kemoterapi används:

 1. alkyleringsmedel;
 2. antibiotika;
 3. antimetaboliter;
 4. taxaner (störa processen för patogenavdelningen).

Kirurgisk behandling av maligna tumörer

På ett tidigt stadium behandlas en invasiv cancer framgångsrikt genom kirurgi. På senare tid har metoden för onkologisk radikalism dominerat med sådana ingrepp. Detta tillvägagångssätt åtföljs av signifikant funktionell skada på patienten. Det är värt att säga att idag utvecklas nya metoder för kirurgisk behandling av cancer med omedelbar återuppbyggnad av det förlorade organet. Varaktigheten av rehabilitering beror på mängden intervention.

Strålterapi kurs

Denna metod är baserad på användningen av joniserande strålning. Det är viktigt att säga att inte alla diagnoser av onkologiskt spektrum är mottagliga för strålbehandling. Förfarandet utförs med användning av iridium, kobolt, cesium. Strålningsterapi är föreskriven om läkaren har tillräckliga skäl för genomförandet. Behandlingen av en sådan plan har många kontraindikationer och biverkningar. Strålbehandling kan minska dödligheten från bröstcancer eller förlänga överlevnadsperioden i hopplösa fall upp till 5-10 år.

Hormonbehandling

ERC-positiva hormonberoende tumörer förekommer ofta hos kvinnor hos postmenopausala kvinnor. De flesta tumörer har östrogenreceptorer. ERE-negativ cancer påverkar det rättvisa könet under premenopausen. Om adenokarcinom hos bröstkörteln är misstänkt, föreskrivs en immunhistokemisk studie, under vilken tumörens hormonella status fastställs. Om det är positivt tillämpas följande terapier:

 1. Adjuvans - används för att förhindra återfall.
 2. Neoadjuvant - används för att minska storleken på stora tumörer före operationen.
 3. Curative - syftar till att eliminera tumörer.

Video: Bröstcancer Symptom

Gilla den här artikeln? Berätta för dina vänner:

Invasiv bröstcancer

Onkologi är under studie. Nyligen bland forskare finns det fler anhängare av antipatogen cancerbehandling. Invasivitet (på latin invasio) är en attack av virus, protozoer, bakterier. Invasiv (ibland hänvisad till som "infiltration") cancer, som härrörde från kanalen eller lobulerna. Ibland kallas det "adenokarcinom".

Tumören på kort tid går bortom bröstkanalen och börjar metastasera till lever, lungor och hjärnor. Prognos när det upptäckts i början är mer gynnsamt. Invasivt bröstcancer är en ospecifik typ av bröstcancer vars ursprung är svår att identifiera.

Invasiv ospecificerad bröstcancer, har en mängd:

 • Pagets cancer - bröstvårtan och ariola i bröstet påverkas, symtomen liknar eksem (allergisk sjukdom).
 • Erts - tumörer förekommer hos premenopausala och postmenopausala - hormonberoende, i 65% av fallen har det östrogenreceptorer.
 • Medullär bröstcancer - skiljer sig i storformationer, har en svag invasivitet - enligt statistiken är 8% av fallen.
 • Inflammatorisk bröstcancer - liknande mastit - enligt statistiken, 8% av fallen. Symtom: svullnad eller rodnad som påverkar en tredjedel eller mer av bröstkörtlarna. Huden kan ha kamningar eller gropar och hudfärgen är orange.

Dessa symtom utvecklas eftersom cancerceller blockerar lymfkärlen i huden, förhindrar det normala flödet av lymf genom inflammatoriska vävnader från bröstcancer (BC) och det fortskrider snabbt. Vid diagnos av stadium III (tumören sprider sig till närliggande lymfkörtlar), stadium IV (tumören sprider sig till kroppsdelar).

Invasiv duktal bröstcancer, enligt 70% av fallen, förekommer i mjölkkanalerna främst hos äldre kvinnor. Beroende på cellernas sammansättning är de uppdelade i olika typer. Graden av cellklassificering är mycket viktig. Dåligt definierad av beröring.

Med sjukdomsutbredningen uppstår en förändring i form eller areola, urladdning från nippeln med olika konsistens och färg. Cancerceller startar från mjölkkanalen, bryter igenom väggarna och invaderar bröstvävnaden. Det kan lokaliseras, nära den plats där tumören började.

Om cancerceller sprids genom kroppen utvecklas den patologiska processen i detta fall snabbt och metastaserar. Invasiv bröstcancer börjar i kanalen i bröstet eller körtlarna, växer i bröstvävnaden. Det kan sedan spridas till närliggande lymfkörtlar och bortom. Inte gynnsam prognos har lobulärt karcinom, ductal och Pedzhet. Behandlingen beror på skador och grad av lesionen.

Menopausala kvinnor och äldre kvinnor har hög risk för sjukdom. Hög risk är kvinnor med fetma, med en klump i bröstet, kvinnor med sen första graviditet (efter 35 år) och kvinnor som inte har några barn.

De främsta orsakerna till bröstcancer:

Invasiv bröstcancer kan inte ha några tecken, särskilt i de tidiga stadierna. När tumören växer kan du märka följande symptom:

 • Tjocklek i eller nära bröstkorg eller armhålan, som fortsätter efter din månatliga menstruationscykel.
 • En massa eller liten klump på storleken på en ärt.
 • Byta form, storlek eller kontur på bröstet.
 • Blod eller klar vätska från bröstvårtor.
 • Missfärgning av huden på bröstet eller bröstvårtan.
 • Dimpled, scaly, scaly eller inflammerad hud på bröstet och bröstvårtan.
 • Byta form eller position på nippeln.
 • Konsolidering i bröstet.
 • Smärta mellan axelbladen.
 • Bröst asymmetri.
 • Klåda, rodnad, huddöd.
 • Härdade områden under huden.

Du kanske märker en förändring om du gör en månatlig inspektion. Om du plötsligt hittar tecken på cancer, gå till doktorn direkt. Han behandlas väl om en läkare kommer till räddningen i tid.

Efter operationen bestäms stadium och grad av tumören. Det beror på hur cancerceller skiljer sig från normala celler, när de ses under ett mikroskop. Ju högre graden av skillnad, uppträder sjukdomen mer aggressivt. För definitionen av tillämpad klassificering G (från ordet Gleason).

Gleason klassificering.

Läkaren kontrollerar också materialet som tas på östrogenreceptorer och progesteron. Detta test visar hur kvinnliga hormoner - östrogen och progesteron - påverkar de maligna cellerna. Om testet är positivt betyder det att hormoner orsakar tillväxt av cancerceller.

I dessa fall används behandlingsmetoder som undertrycker och blockerar hormoner som orsakar tillväxt av cancerceller. Cancer kommer också att kontrolleras för en gen som heter HER2. Dominerande onkogen, som ger kommandot att växa. Om det finns ytterligare läkemedel kan användas, till exempel Trastuzumab (Herceptin). Vid spridning till andra delar av kroppen utförs ytterligare test.

TNM-systemet används för att bestämma cancerfasen:

Steg I är en liten tumör.

Steg II - en neoplasma med 2 till 5 centimeter med metastaser eller (utan) i lymfkörtlarna.

Steg III - En stor tumör med metastaser i lymfkörtlarna, som kan ha spridit sig mot bröstväggarna.

Steg IV är en tumör som har spridit sig till andra organ i kroppen (metastaser).

diagnostik

Diagnosen börjar med självkontroll, som utförs i det benägen läget, står med en upphöjd hand bakom huvudet, i lutande läge. Ytan på hela palmen måste palperas (palperas) för närvaro av en tumör eller brösttätning och under armhålorna. Om en förändring av färg och struktur hos bröstets eller bröstvårtets hud finns, tas en bröstvårtor in eller en asymmetri uppträder, det är anledningen till att man gör ett mammogram.

Grundläggande diagnostiska metoder:

 • Mammografi - avslöjar cancer på något stadium.
 • Blodtest för cancermarkörer.
 • Ultraljud - ställer in plats och storlek.
 • MRI - ställer in tumörens egenskaper.
 • Duktografi - avslöjar en tumör av 5 mm.
 • Biopsi - gör att du kan ta material för laboratorieforskning för att bestämma scenen och typen av neoplasma.

Invasiv bröstcancer är livshotande för en kvinna, men den kan stoppas.

biomarkörer

Först trodde forskare att det bara fanns en typ av bröstcancer. Nu vet de att det inte är det. Det finns olika subtyper av bröstcancer, och patologen bestämmer vilken subtyp av patientens sjukdom som är genom att söka efter specifika molekylmarkörer och cancerceller. Markörer faller i tre kategorier:

 • De som används för att bestämma prognosen för en viss cancer och hotet mot livet de representerar.
 • De brukade förutse hur cancer kommer att reagera på en specifik behandling.
 • De som gör båda studierna.

Genom att klassificera en patients tumör med en molekylär markör, tillhandahåller patologen patienten och läkaren information som kommer att användas för att bestämma de bästa behandlingsalternativen.

Invasiv bröstcancer, använd följande behandlingsmetoder:

 1. Lumpectomy är ett kirurgiskt förfarande där kirurgen avlägsnar en tumör och en liten del av den friska vävnaden runt den.
 2. Mastektomi, ett förfarande som tar bort hela bröstet, kan utföras efter kemoterapi.
 3. Kemoterapi - denna läkemedelsbehandling kan göras före operation för att minska svullnaden. Ibland gjort efter operation för att försöka stoppa cancer.
 4. Strålbehandling sker ofta efter kemoterapi och kirurgi för att förhindra att cancer återvänder.
 5. Hormonbehandling - utförs om tumörcellerna har hormonreceptorer.
 6. Målad terapi - läkemedelsbehandling utförs om cancercellerna har HER2-genen.

Vid behandling för ett positivt resultat använder läkaren en eller en kombination av terapier. De specifika procedurerna och behandlingsordningen beror till stor del på tumörets stadium och egenskaper. Följande faktorer påverkar behandlingen av sjukdomen:

 • Laboratorietestresultat för cancerceller.
 • Allmän hälsa.
 • Plats för tumören.
 • Stage och omfattning av cancer.
 • Ålder.
 • Reproduktiv ålder eller klimakteriet.
 • Ärftlighet.
 • Testresultat för genmutation.

förebyggande

Ingen är immun från cancer, men det finns saker som ökar chanserna för livet. Grundläggande förebyggande åtgärder:

 • självkontroll - 1 gång per månad;
 • läkarundersökning - en gång om året
 • begränsa användningen av preventivmedel
 • sluta inte bröstmjölk;
 • kontroll kroppsvikt
 • diabetes förebyggande
 • eliminera alkohol och nikotin
 • aktiv livsstil.

Det är mycket lättare att göra förebyggande åtgärder än att spendera pengar på långvarig behandling.

Informativ video

Källor: http://orake.info/invazivnyj-rak-molochnoj-zhelezy/, http://vrachmedik.ru/203-invazivnyi-rak-molochnoi-zhelezy.html, http://oncologypro.ru/rak-molochnoj -zhelezy / invazivnyj-rak-molochnoj-zhelezy.html

Rita slutsatser

Slutligen vill vi lägga till: väldigt få människor vet att enligt de officiella uppgifterna om internationella medicinska strukturer är den främsta orsaken till onkologiska sjukdomar parasiter som lever i människokroppen.

Vi genomförde en undersökning, studerade en massa material och, viktigast av allt, testade i praktiken effekten av parasiter på cancer.

Som det visade sig - 98% av de patienter som lider av onkologi är infekterade med parasiter.

Dessutom är dessa inte alla välkända bandhjälmar, utan mikroorganismer och bakterier som leder till tumörer, sprider sig i blodomloppet genom kroppen.

Omedelbart vill vi varna dig för att du inte behöver springa till ett apotek och köpa dyra mediciner, vilket enligt apotekare kommer att korrodera alla parasiter. De flesta droger är extremt ineffektiva, dessutom orsakar de stor skada på kroppen.

Vad ska man göra? Till att börja med rekommenderar vi att du läser artikeln med landets främsta onkologiska parasitolog. Denna artikel avslöjar en metod som gör att du kan rengöra din kropp av parasiter GRATIS, utan att skada kroppen. Läs artikeln >>>