sarkoidos

Sarcoidos är en sjukdom där många organ och system kan påverkas, kännetecknas av granulombildning i de drabbade organen, som kan undersökas på mikroskopisk nivå. Lymfkörtlar, lungor och mjälte påverkas oftast. Det är inte en smittsam sjukdom och överförs inte till andra. Tidigare betraktades sarkoidos som en sällsynt sjukdom, men med den moderna förbättringen av diagnostiska förmågor, en mer frisk titt på denna patologi av läkare, har den upphört att vara sällsynt.

Orsaker till sarkoidos

Oftast detekteras sarkoidos hos en yngre befolkning på 20 till 40 år. Det finns en del dominans av kvinnor. Denna sjukdom har varit känd under mer än 100 år, men orsakerna är fortfarande inte kända. Det finns förslag på att sarkoidos orsakas av olika virus, till exempel herpesvirus. Det finns också möjlighet att sjukdomen är ärftlig, eller orsakas av olika mykobakteriosjukdomar (därför fytisiatiker brukade göra sarkoidos, betraktades sarkoidos som en typ av tuberkulos). Kanske finns det ett antal faktorer som tillsammans leder till förändringar i kroppen, vilket leder till utvecklingen av kliniska manifestationer av sarkoidos. Vid nuvarande utvecklingsstadium av medicin kan man säga att sarkoidos är en oberoende sjukdom, med ännu oklart ursprung.

I enlighet med den internationella klassificeringen av sjukdomar skiljer sig:

1. Lung sarkoidos
2. Lymfkörtel sarkoidos
3. Lungsarcoidos med sarkoidos i lymfkörtlarna
4. Sarcoidos av andra specificerade och kombinerade lokaliseringar
5. Sarcoidos, ospecificerad

Symptom på sarkoidos

Uppkomsten av sjukdomen kan vara både akut och gradvis och asymptomatisk. Asymptomatisk förlopp av sjukdomen är vanligare vid sarcoidos av hilariska lymfkörtlar, utan att påverka andra organ. I sådana fall uppträder detekteringen av sjukdomen under profylaktisk fluorografisk undersökning.

Oftast uppstår sjukdomen gradvis med sådana vanliga symptom som slöhet, trötthet, som är karakteristiska för många sjukdomar. Med lungs involvering i processen klagar patienterna om andfåddhet, hosta, ryggsmärta. Efter 2-3 veckor kan dessa symtom försvinna helt. Med en långvarig kurs kan dessa manifestationer kvarstå under lång tid. Kännetecknas av torrhosta med sputum som är svår att separera. I framtiden, med utveckling av fibros (komprimering av lungvävnaden) utvecklas andnings- och lunghjärtfel.

Det finns en akut kurs av sarkoidos - Lefgrens syndrom. Sällan observerades i 10% av fallen. Det kännetecknas av en ökning av temperaturen upp till 38-39 ° C, utseende av erytem nodosum (inflammatoriska noder som stiger ovanför huden, förekommer oftast i benens, underarmen, mindre ofta ansiktet), svullnad och smärta i lederna, samt bilateral skada av intrathoraciska lymfkörtlar. Dessa tecken kan inte vara fullt manifesterade och sjukdomen kommer då att bli mer raderad.

Erytema nodosum med sarkoidos

Dessutom finns det Heerford syndrom som kännetecknas av skador på spytkörtlarna och ögonen.

Bland processens extrapulmonala lokaliseringar är det oftast lesioner av perifera lymfkörtlar, hud och subkutan vävnad. Cervical och subclavian noder, sällan axillär och inguinal förstorad, tät elastisk, mobil, huden över dem förändras inte, inte komplicerad av fistel. Lymfkörtlarna i bukhålan kan också påverkas. I 5% av fallen förstärks mjälten och leveren. Bilirubin är förhöjt i blod, aminotransferasaktivitet. Skelettens benskador är sällsynta, kännetecknas av en typisk röntgenbild. Typiskt är utvecklingen av multipla foci av benförtunning i fingrarna och tårens phalanges förknippad med utlakning av kalcium och åtföljs av dess ökade innehåll i blod- och urintester. Centrale nervsystemets nederlag är mycket sällsynt, det är svårt.

Sarcoidos av hjärtat uppträder i 20-30% av fallen, vilket är asymptomatisk. Defekter kan detekteras med hjälp av EKG, ultraljud i hjärtat. Volymen och storleken på hjärtat vänstra delar minskar, höger hjärtkammare och arytmier ökar.

Om ovanstående symtom uppstår måste patienten först vända sig till det allmänna medicinska nätverket, där terapeuten ska ordinera nödvändiga tester och andra forskningsmetoder. Om du misstänker sarkoidos, hänvisar han till en specialist - en pulmonologist. Tidig upptäckt och behandling av sjukdomen ger en gynnsam prognos och återhämtning. Annars finns det stora förändringar i lungvävnaden, andnings- och lungsjukdomar, blindhet och andra störningar som leder till patientens funktionsnedsättning.

Sarkoidos med dess symptom är oftast mycket lik tuberkulos, men orsakerna till, och följaktligen, behandlingen av dessa sjukdomar är mycket olika. Och behandling med anti-tuberkulosläkemedel och eventuellt självbehandling av patienten kan leda till försämring och i speciella fall döden. I sin tur liknar sarkoidos även sjukdomar som: Hodgkins sjukdom, central lungcancer, toxoplasmos, brucellos och en hel grupp sjukdomar som kallas granulomatös. Därför kan snabb tillgång till läkare, diagnos och behandling av en specialist förhindra oönskade konsekvenser.

Nödvändiga test för misstänkt sarkoidos

De tester som behöver tas är: fullständig blodtal, blodbiokemi, Mantoux-test, diaskintest, generell sputumanalys, sputumanalys för mykobakterier, fibrobronchoscopy med biopsi, spirografi, röntgen (CT, MRI).

I blodet kan anemi, leukopeni, lymfopeni, monocytos, en ökning av erytrocytsedimenteringshastigheten (oftare i den akuta kursen) detekteras. Samtidigt är förändringar i blodet inte signifikanta eller frånvarande hos många patienter, särskilt vid sarcoidos av de ljuvliga lymfkörtlarna. I biokemiska studier kan en ökning av fibrinogen, lipoproteiner, C-reaktivt protein detekteras, i vissa patienter noteras dysproteinemi. Hos 15% - 20% av patienterna finns en ökning av kalciumnivån i blodet och urinen. Båda dessa analyser berättar om omfattningen av organskador vid sarkoidos, svårighetsgraden av processen.

I de flesta patienter med sarkoidos uppfattas tuberkulinanergi, vilket återspeglar nedsatt cellimmunitet. Negativt tuberkulinprov och diaskintest är vanligare vid sarkoidos med lungskador.

En allmän analys av sputum och analys av sputum för mykobakterier hjälper oss att göra en differentialdiagnos med andra lungsjukdomar, till exempel aspergillos, tuberkulos. I sällsynta fall detekteras mykobakterie tuberkulos i sputumanalysen (1% fall av kombinerad patologi av sarkoidos och tuberkulos).

Vid fibrobronchopy av patienter med sarkoidos kan olika förändringar uppstå. På grund av kompression av bronkierna genom förstorade lymfkörtlar sker en förträngning av bronkiallumenet. Deformationen av deras väggar, utbuktningen av bronkiets vägg i lumenet, "sarcoid ectasia" - expansion, tortuositet, förtjockning av kärlen i form av ett nätverk eller individuella plexusar: "spindlar". I de flesta patienter förekommer icke-specifik endobronchitis, vanligtvis bilaterala. Sällan identifierade flera tubercles. Plåtar, granuleringar.

Genom biopsi kan element av sarkoidgranulom detekteras i sådana ställen med användning av cytologiska och histologiska metoder. En morfologisk undersökning av bronkierna avslöjar olika granulomer: typisk sarkoid och många lymfoida cellklyftor. Oftast används i vår tid: transbronchial intrapulmonal biopsi, mediastinoskopi, transbronchial biopsi av de intrathoraciska lymfkörtlarna, videoautoskopi. Dessutom utförs en biopsi av bronkierna, perifera lymfkörtlar, hud, lever, mjälte och andra organ involverade i processen. Elementen av en sarkoidskada som finns i biopsiematerialet möjliggör en korrekt och snabb diagnos.

Studien av andningsfunktionen (spirografi, spirometri) bidrar till att identifiera överträdelser av varierande grad hos patienter med sarkoidos i andningsorganen. Graden av brott mot bronkial patency, en ökning av bronkieres motstånd till luftflödet, en förändring i lungvävnads elastiska egenskaper indikerar en progression av andningsfel. Obstruktiva störningar är mer benägna att inträffa hos patienter med akut sjukdom, restriktiv - med kronisk kurs.

Röntgendiffraktion är en av de viktigaste metoderna för att diagnostisera sarkoidos av intrathoraciska lymfkörtlar och lungor. Lymfkörtlar är nästan alltid förstorade på båda sidor. Som regel påverkas bronko-lungsymtom. Skuggor av lymfkörtlar förekommer i röntgenbilder som stora konglomerat, men kan också vara i form av separata grupper av lymfkörtlar. De största förändringarna i den kombinerade lesionen av de intrathoraciska lymfkörtlarna och lungorna i den akuta fasen uppträder i lungens mitten och nedre delar, och foci av spridning noteras. De kan vara av olika storlekar. I vissa fall är förändringarna till höger mer uttalade än till vänster. Under den kroniska processen är det en markant ökning av lungmönstret, emfysematösa lungfält och tjocktypsformationer. Mot denna bakgrund kan det finnas färska foci.

Sarcoidos av de intrathoraciska lymfkörtlarna på en röntgenstråle

Isolerad lungskada är inte vanlig. Efter härdning av sarkoidos på röntgenbilden kan resterande förändringar i form av lungfibros av varierande svårighetsgrad detekteras bukformationer av bullous typ.

En klassificering av sarcoidosstadier i samband med radiologiska tecken används, det kännetecknas av det: Steg 1 - En ökning av de intrathoraciska lymfkörtlarna, Steg 2 - Utvecklingen av en kombinerad lesion av de intrathoraciska lymfkörtlarna och lungorna. Steg 3 - en kombinerad lesion av de intrathoraciska lymfkörtlarna och lungorna med utveckling av fibros och stora lesioner.

Hela uppsättningen diagnostiska metoder, sjukdomshistoria, anamnes av patientens liv leder till en noggrann diagnos.

Sarcoidosbehandling

Vid behandling av sarkoidos används kortikosteroider, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, pentoxifyllin, cytostatika (metotrexat, azathioprin), immunosuppressiva medel (cyklosporin), immunmodulerande medel, fysioterapeutiska metoder, plasmaferes. För närvarande används ett antal hormonbehandlingsteman, som minskar inflammation, förbättrar den kliniska bilden av sjukdomen. Som regel föreskrivs prednison, eller dess analoger (metipred). Inhalerade kortikosteroider, budesonid, används också. Bekotid, beklometasondropropionat. De påverkar selektivt den påverkade bronkial slemhinnan.

Vid komplex behandling av sarkoidos innefattar delagil eller plaquenil, de minskar behovet av vävnader för syre, hämmar utvecklingen av granulationsvävnad, är immunmodulatorer. Under hela behandlingsperioden föreskrivs antioxidanter: E-vitamin, natriumtiosulfat, vitamin C.

Angioprotektorer ordineras för patienter med akut sjukdom och nedsatt mikrocirkulation. Det är nödvändigt att undvika stress, undvik långvarig exponering för sol och hypotermi. De flesta patienter med symtomatisk Just märkbar vid måttlig ökning intratorakala lymfkörtlar, i avsaknad av lunglesioner ofta föreskrivna observation under 3-6 månader i syfte att icke-steroida antiinflammatoriska medel och antioxidanter: indometacin, vitamin E, natriumtiosulfat, pentoxifyllin, antimalariamedel (klorokin ). Ofta efter en sådan behandling genomgår patienter fullständig eller nästan fullständig remission. Sällan är det en försämring av processen mot bakgrunden av behandlingen, vilket tvingar en att förskriva hormonbehandling. I sarkoidos med begränsad inblandning av andra organ som utses av malaria läkemedelsbehandling av minimala doser av hormonet. I generaliserade former används metotrexat, azathioprim eller cyklosporin också.

Självmedicin rekommenderas inte. Hela rehabiliteringsperioden måste vara strikt under medicinsk övervakning. Röntgenkontroll utförs en gång om två månader.

Vid det första behandlingssteget, speciellt vid sjukdoms akuta skede, rekommenderas inpatientbehandling för val av en individuell behandling, val av doser av hormonbehandling. Behandlingen kommer att ta cirka två månader, med övergången till poliklinisk övervakning. När inte systematiserad behandling kan patientens tillstånd förvärras, framsteg. Behandlingstiden beror på förbättring av patientens tillstånd, test, radiologiska metoder för forskning och beror på graden av processen. Behandling i avancerade fall kan vara upp till två år.

Näring och livsstil i sarkoidos

Kosten för sarkoidos är inte specifik, men det finns ett antal begränsningar. Eftersom processen har en inflammatorisk natur och kolhydrater med fördel ökar inflammation, är det nödvändigt att utesluta från din kost: socker, godis, kakor, produkter från jästdeg, söta kolsyrade drycker. Eventuella inflammatoriska processer ökar också med användning av: kryddig, salt och stekt mat. Det är nödvändigt att utesluta produkter som innehåller kalcium, eftersom innehållet ökar i blodet och urinen (mjölk och mejeriprodukter, höstost, gräddfil). Maten ska vara komplett och lätt smältbar: ångad, kokt eller kokt. Det är användbart att använda frukterna av havtorn, krusbär, krusbär, körsbär, granatäpple, lök, vitlök, tång, bovete och havregryn, bönor, ärter. När hormonbehandling bör begränsa intaget av salt, eftersom det finns vätskeretention i kroppen. Protein är starkt uppbruten, så du behöver använda en proteindiet.

Traditionella behandlingsmetoder

Traditionella behandlingsmetoder inkluderar örter (althea rot, calendula, plantain, oregano, salvia), om de inte är allergiska. I princip är sådan behandling tillåten, det leder inte till störningar av organ och system. Men till exempel kan behandling med vodka och olja påverka leverfunktionen, vilket kan förvärras med sarkoidos. Badger fett bidrar till en försämring i lungorna, förstärkning av den inflammatoriska processen, bara dess användning förvärra situationen i sarkoidos. Alo, honung är naturliga immunmodulatorer, så de kan användas vid komplex behandling av sarkoidos.

Rehabilitering efter behandling för sarkoidos

Non-drug rehabilitation: interstitiell elektrofores, magnetisk terapi, elektrofores av heparin eller lidz, ultraljud, laserterapi, fysioterapi, manuell terapi. Varaktigheten av den allmänna behandlingen beror på sjukdomsförloppet och patientens tillstånd.

Komplikationer av sarkoidos

De vanligaste komplikationerna av sarkoidos är: svårt emfysem, andningssvikt, lunghjärtatsjukdom, bronkobstruktivt syndrom, lunghjärtat. Det vill säga uppkomsten av irreversibla processer, som senare blir kroniska och åtföljer patienten under hela sitt liv, kräver behandling. Därför snabb behandling till läkaren, den årliga passerar fluorografi undersökningar för tidig upptäckt av sjukdomen och hindrar utvecklingen av komplikationer.

Prognos för sarkoidos

Cirka 60% av patienterna efter två år upplever spontan remission. 25% av patienterna återhämtar sig helt efter behandlingen. Remission kan inte uppnås i 10% av fallen. Behandling av extrapulmonell sarkoidos och centrala nervsystemet är oftast ineffektivt. Sarcoidos är sällan orsak till permanent funktionsnedsättning, särskilt med nuvarande medicinnivå. Ofta är funktionshinder associerad med utvecklingen av pulmonell hjärtsjukdom, lunghjärtat, som ett resultat av en långvarig sarkoidprocess. Döden uppträder sällan - i 0,5-7% av fallen.

Förebyggande av sarkoidos

Eftersom de möjliga orsakerna till sjukdomen hos sarkoidos fortfarande inte är fullständigt kända är det svårt att argumentera för förebyggandet av denna sjukdom. Du kan prata om överensstämmelse med en hälsosam livsstil: eliminera rökning och alkohol, långvarig exponering för solen, undvik kontakt med kemikalier, ångor, ämnen som påverkar lever och lungfunktion. Genomgå årlig fluorografi studie.

Hur farligt är täta inflammerade stötar på nacken eller bröstet? Symptom på lymfatisk sarkoidos

Sarcoidos är en inflammatorisk sjukdom som är sällsynt, men tyvärr det hämtar upp med vissa. Denna sjukdom påverkar alla slags organ och vävnader, men oftare påverkar det lungorna.

Och även sjukdomen är hänförd till granulomatos, eftersom det viktigaste i denna sjukdom är ackumuleringen av inflammatoriska celler i olika organ. Sådana element kallas granulom.

Vid lymfatisk sarkoidos uppstår en ackumulering där, då utvecklas sjukdomen i lungparenkymen. Denna sjukdom uppträder hos personer under 40 år. Hos barn är sjukdomar sällsynta, kvinnor oftare lider av det.

Symptom på lymfatisk sarkoidos

Vanliga symptom på denna sjukdom:

 • Svaghet är en tidig indikator som upptäcks långt före besöket hos läkaren. Ofta sker på morgonen. I de senare stegen manifesteras sig i störningar i respiratoriska och kardiovaskulära system. Visas hos 30-80% av patienterna.

Foto 1. Bildning av rundade granulomer i vävnader orsakar svaghet och andra symtom på sarkoidos.

 • Feber är ett sällsynt symptom i denna sjukdom. Temperaturen stiger något, vilket förklaras av akuta inflammationer som åtföljer sarkoidos. Visas hos 20-55% av patienterna.
 • Viktminskning Det kännetecknas av metaboliska störningar och inflammatoriska processer som är svåra att behandla. Detta symptom visas inte omedelbart, men efter diagnosen.
 • Svullna lymfkörtlar. Först är de täta och mobila, men sedan multipliceras de på grund av inflammatoriska processer där lymfflöden flyter till lymfkörtlarna.

Varning! Sådana symtom som torr hosta, muskel- och ledsmärta, apati, bröstsmärta, andfåddhet beaktas också.

Skador på de livmoderhalsiga lymfkörtlarna: Vad är det

Med en ökning av lymfkörtlar beror allt på lokaliseringen av granulomerna, eftersom buntarna i någon grupp kan öka. Ursprungligen är de fasta och täta. Då finns det ett utflöde av lymf och en ökning av ledband på grund av dessa inflammatoriska processer. Det är lättare att hitta de noder som ligger nära den knäppande muskeln och under underkäken. Patienter själva groping dem och gå till doktorn för att ta reda på orsaken till ökningen.

Supraclavicular och axillär

Supraklavikulära lymfkörtlar är sällan förstorade eller inte uttalade, så patienter kan inte detektera dem och ge ett larm. När det gäller de axillära noderna, i detta fall blir sjukdomen märkbar med en mycket stark lesion i andningsorganen.

Ett olyckligt resultat för ett antal organ är detsamma som för lymfkörtlar i någon annan grupp: lymfutflödet åtföljs av en lesionsprocess som infaller dessa områden.

Ingginal och lymfkörtel extremiteter

En ökning i ljumsområdet kan märkas av patienten själv, för på denna plats hör inte lymfsystemet till det som finns i bröstkaviteten. Allmänt sarkoidos är redan föreslagna här, vilket gör det klart att granulom inte bara finns i bröstet.

Hjälp! Om vi ​​pratar om lemmar är det här ett sällsynt fall. Eftersom fettskiktet är tunt här är en ökning av organ i sådana områden mycket märkbar.

Skillnad mellan lymfadenopati och lymfkörtel sarkoidos

Det är viktigt att notera att det är nödvändigt att känna igen sarkoidos från lymfadenopati, som åtföljs av en onormal utvidgning av lymfkörtlarna i närvaro av en inflammatorisk process eller intag av några infektioner. Huvudskillnaden: I studiens studie med biopsier med lymfadenopati är innehållet av sarkoidgranulomer uteslutet.

diagnostik

Erkännande av sjukdomen utförs på följande grunder:

 • Spåra och samla patientklagomål.
 • Biokemiska analyser.
 • Blod- och urintester.
 • Röntgen.
 • Lymfkörtelbiopsi.
 • Beräknad tomografi.
 • Ultraljudsundersökning.
 • Magnetic resonance imaging.
 • Analys av angiotensinkonvertering enzym koppar, kalcium.
 • Tuberkulinprov.

Behandling av lymfatisk sarkoidos

Behandlingen av denna sjukdom har inte ett entydigt system eftersom vissa patienter upplever symptom under en kort period och sedan helt enkelt försvinna. Helt olika droger används vid olika stadier av sjukdomen. En sådan patologisk process kan inte stoppas, men doktorer gör ibland sina jobb så bra att sjukdomen går in i ett litet stadium av återhämtning av ett allvarligt tillstånd, eller tvärtom uppnår långsiktiga remissioner, då glömmer patienten fullständigt om sjukdomen.

Vid behandling av sarkoidos är ett integrerat tillvägagångssätt ett viktigt inslag, eftersom den exakta orsaken till denna sjukdom inte har identifierats, försöker läkare noggrant välja behandlingen för att maximera skydda patienten mot faktorer som förvärrar sjukdomsförloppet.

Följande behandlingsalternativ är möjliga:

 • Bestrålning av det drabbade området.
 • Bantning.
 • Systemisk medicinsk behandling - i början av manifestationen av sjukdomen.
 • Lokal läkemedelsbehandling - med hud och ögonform.
 • Kirurgisk behandling - avlägsnande av förstorade lymfkörtlar.

Få funktionshinder

Funktionshinder i sarkoidos är endast möjlig i exceptionella fall då patienten har en allvarlig dysfunktion som hindrar dem från att leva. Förutom funktionshindrade tar de hänsyn till personer som inte kan ta hand om sig själva. Kommissionen bestämmer själv huruvida man ska ge handikapp eller inte, och slutsatserna dras individuellt för varje enskilt fall.

Det är viktigt! Innan ett sådant beslut utförs en fullständig undersökning av patienten och alla dokument av patienten undersöks.

Användbar video

Titta på videomemo för patienter, vilket förklarar vad en biopsi av lungorna och lymfkörtlarna, varför det behövs.

slutsats

Symtom på sarkoidos av lymfkörtlar är olika och deras antal är inte litet. Det finns många manifestationer av sjukdomen i varje steg. Denna sjukdom är tvetydig och den behöver ett speciellt tillvägagångssätt. En feldiagnos i ett tidigt skede leder till irreversibla konsekvenser.

Det är nödvändigt att söka hjälp så snart de första tecknen på denna sjukdom är synliga. Detta kommer att bidra till att förebygga alla möjliga problem, eftersom även med utvecklingen av modern medicin finns risk för komplikationer och andra inte de bästa resultaten.

Sarcoidos - Orsaker, symtom och behandling

För över hundra år sedan beskrev dermatologerna C. Beck och D. Hutchinson symptomen på en patologi där granulom bildas i lungorna. Först kallades sjukdomen Hutchinsons sjukdom eller Bénier-Beuca-Schaumann. Uttrycket "sarkoidos" bildas av de grekiska orden "kött" och "liknande", vilket är förknippat med hudutslag som är karakteristiska för sjukdomen.

Vad är sarkoidos

En sjukdom som åtföljs av bildandet av specifika granulom i organ och vävnader kallas sarkoidos. De flesta noduler ersätter lymfoid vävnad direkt. Grunden för patogenesen av sjukdomen är kroppens immunsvar. Utvecklingsmekanism:

 1. Normala immunceller (T-lymfocyter och makrofager) som producerar cytokiner ackumuleras i lungorna.
 2. Hillocks och sälar bildar sig i lungvävnaden. Patienten utvecklar lymfocytisk alveolit, eftersom ett stort antal lymfocyter är närvarande i alveolerna.
 3. Under påverkan av cytokiner (proteiner som ger intercellulär interaktion) spred sig granulom till andra organ.

Det har funnits familjefall av sarkoidos i historien, men läkare förklarar detta genom arv och påverkan på människor med samma miljöfaktorer. Statistiken över förekomsten av patologi:

 • Incidensen är 20 fall per 100 tusen personer. Företrädarna för Negroid-loppet uppträder 1,5 gånger oftare - cirka 35 fall per 100 tusen.
 • I 80% av sjukdomen diagnostiseras hos patienter 20-40 år gammal. Oavsett kön är den farligaste åldern från 20 till 35 år. Hos kvinnor i åldern 45-55 år observeras en andra topp i incidensen.
 • Barn under 10 år lider sällan av sarkoidos, även om risken att utveckla sjukdomen är vid vilken ålder som helst.

I vilka organ kan granulom bildas?

90% av patienterna diagnostiseras med intratoraciska lymfkörtlar och lungor. Sarcoidos av huden är den 2: a vanligaste webbplatsen. I 48% av fallen uppträder erythema nodosum eller subkutan noduler hos dessa patienter. Mindre vanligt påverkar sjukdomen sådana organ:

 • ögon;
 • lever;
 • mjälte;
 • nervsystemet;
 • leder och ben
 • hjärta;
 • njure;
 • parotidkörtlar;
 • fingerfalter av händer och fötter.

Sarkoidos i lungorna och huden är mer uttalad. Med bara vanliga symtom (trötthet eller viktminskning) tolereras sjukdomen lättare.

Klassificering av patologi

Typer av systemisk sarkoidos, beroende på plats:

 • lungor och intrathoraciska lymfkörtlar;
 • med skador på andra organ eller system;
 • generaliserad, där, förutom lungorna, också andra organ lider.

Varianter av sjukdomen:

 • med akut inbrott (Heerfordt-Waldenstrom, Lefgrens syndrom);
 • initialt kronisk kurs (längre och långsammare);
 • återfall;
 • sarkoidos hos barn under 6 år
 • eldfasta typ som inte kan behandlas.

Symptom på sarkoidos

Den första är vanliga tecken. De indikerar inte bildandet av granulom i ett specifikt organ och är inte specifika för systemisk sarkoidos. Men det här är en anledning att gå till doktorn, eftersom den patologiska processen redan har börjat i kroppen. Vanliga symptom är:

 • Svaghet. Det visas ofta på morgonen. Mannen efter sömnen känner sig inte vilad. Detta tillstånd kvarstår i flera månader tills andra tecken går med i den.
 • Fever. Temperaturen stiger till 38 ° C. Feber uppträder sällan, oftare med lesioner av parotid lymfkörtlar eller ögon.
 • Viktminskning. Det förekommer mot bakgrund av andra tecken. Viktminskningen beror på kronisk inflammation och metaboliska störningar.
 • Lymfadenopati - en förstorad lymfkörtlar, ofta cervikal, även om någon av deras grupper kan påverkas. Först finns det bara en tätning. Därefter blir knutpunkterna smärtsamma.

Becks sarkoidos har symptom som är beroende av sjukdomsfasen:

 • Den första. Granulom bildas aktivt, ökar i storlek och provar uppkomsten av nya skador. De första akuta symptomen manifesterar sig, men det är svårt att fastställa diagnosen.
 • Den andra. Remission sker när granuloma saktar ner tillväxten, och nya visas inte. Försämringen av patienten observeras inte. Diagnosen är gjord på basis av en granulombiopsi.
 • Tredje. Patientens tillstånd är stabilt, det kan finnas en ökning av noduler, utvecklingen av foci av nekros. Sjukdomen utvecklas långsamt, men det kan inte stoppas.

Pulmonella manifestationer

I de flesta fall påverkar sarkoidos de intrathoraciska lymfkörtlarna. Skador på lungvävnaden på ett tidigt stadium är sällsynta. Symtom på granulom i lymfkörtlarna och i lungorna är likartade. När man klämmer bronkierna lider av förstorade mediastinala lymfkörtlar. Följande symptom indikerar detta:

 • Andnöd. Speciellt levande manifesteras under träning, när kroppen kräver mer syre. Granulom tillåter inte luft att strömma i en ökad volym. På grund av obalansen mellan syrebehov och otillräcklig funktion i andningssystemet uppträder andnöd. Det följs ofta av takykardi.
 • Hosta. Först är det torrt, det kan orsaka ytterligare smärta. Det uppstår som ett försök att återställa luftvägsförmågan. Sputum indikerar utvecklingen av lunginflammation.
 • Bröstsmärta. Förekommer sporadiskt hos 25-30% av patienterna, ger inte någonstans.

Lymfkörtlar

Lymfadenopati, som uppstått på grund av infektion, och som hör samman med sarkoidos, skiljer sig åt. I sistnämnda fall finns specifika granulomer i lymfkörtlarna - växande onormala celler. Ofta påverkas hilar noder, mindre ofta förekommer det med perifera sådana:

 • Cervicals. Särskilt välproverade är de som ligger nära underkäken. Många går till doktorn med en ökning av cervix lymfkörtlar.
 • Axillär. Deras ökning orsakar intensiv skada på andningsorganen.
 • Supraklavikulära. Patienter uppfattar sällan en ökning av dessa lymfkörtlar.
 • Inguinal. De har inget att göra med bröstkaviteten, därför ökar de endast med generaliserad sarkoidos. Symtomet uttalas, varför patienter själva upptäcker noduler.
 • Lemmar. Lymfkörtlar i popliteal och ulnar fossa är palpabla.

Hudförändringar i sarkoidos

Sådana symptom uppträder hos 35-50% av patienterna. Den första anledningen - kroppen reagerar på sjukdomsbildningen som helhet. Här noteras sådana egenskaper:

 • Förekommer erythema nodosum - inflammation i subkutan och hudkapillärer. Huden räddar skarpt, grovt, täckt med snäva knölar. Erytem bildas huvudsakligen i nedre extremiteterna. Ibland kan det vara ett tecken på andra sjukdomar.
 • Granulomer detekteras inte av hudbiopsi, eftersom patologin påverkar andra organ. Det åtföljs av mediastinum syndrom och inflammation i 3-5 stora leder.

Den andra orsaken till hudsjukdom är utvecklingen av sarkoidgranulom i huden. De viktigaste tecknen på sjukdomen:

 • peeling;
 • håravfall på kroppen, inte i hårbotten;
 • cicatricial förändringar;
 • sårbildning;
 • pigmenteringsstörningar (utseendet av ljus hud);
 • utslag av olika former (polymorphic).

Sarcoidgranulom i huden kan ta 1 av 2 former:

 • Sarcoidos plack. De stiger ovanför huden, har en diameter på flera millimeter, röd eller blå, och i mitten - ett blekt område. På kroppen syns sådana plack symmetriskt.
 • Peroxid lupus erythematosus. Med huden är det mycket flingor, grov och rodnad. På grund av knutpunkterna blir det obehagligt för beröringen. Lupus förekommer på fingrarna, kinderna, näsan, skinkorna och öronen.

Tecken på hjärtskador

För denna form av sjukdomen kännetecknas av en lång asymptomatisk kurs. Ibland maskeras patologi som en andning i andningssystemet. Hjärtsarkoidos diagnostiseras sällan. Oftast förekommer foci av nekros i myokardiet och andra strukturer som förklarar den kliniska bilden efter en persons död vid en obduktion. Karakteristiska symtom på sjukdomen:

 • kränkning av minskningen av hjärtrytmen (arytmi);
 • atrioventrikulärt block
 • bröstsmärta
 • andfåddhet vid ansträngning
 • kardiomyopati;
 • blek hud;
 • svullnad i nedre extremiteterna;
 • känsla av hjärtklappning;
 • svimning.

Atypiska manifestationer av generaliserad sjukdom

En isolerad skada påverkar ofta lungorna, huden och ibland hjärtat. I andra fall är det en generaliserad sarkoidos. Ögonskador påvisas hos 10% av patienterna, vilket indikeras av inflammation i membranen:

 • iriserande (iridocyklitis);
 • vaskulär (uveit).

I de senare skeden av sjukdomen lider matsmältningssystemet. Hennes symptom är sällsynta, varför patologiska förändringar finns efter patientens död. Tecken på utveckling av granulomer:

 • I levern. Detta organ påverkas hos 50% av patienterna med senstegs sarkoidos. Patienter har gulsot, smärta i rätt hypokondrium och matsmältningsbesvär.
 • I magen. Denna form av sjukdomen är sällsynt, men är den svåraste. Patienten plågas av symptom som liknar tecken på gastrit: illamående, buksmärta, dålig aptit.
 • I spytkörtlarna, ofta parotid. Ansiktet blir puffigt. Det finns torrhet och smärta i munnen, ibland stiger temperaturen.
 • I tarmarna. En karakteristisk egenskap är diarré eller förstoppning. På grund av absorptionsproblem minskar vikten gradvis. De återstående symtomen beror på nivån på tarmskadorna.

När granulom uppträder i nervsystemet diagnostiseras neurosarkoidos. Det förekommer hos endast 1-5% av patienterna. Symtomen varierar, eftersom sjukdomen kan påverka hjärnan eller ryggmärgen och perifera nerver. De vanligaste tecknen på neurosarcoidos är:

 • konvulsioner;
 • lokal minskning i hudkänslighet;
 • nedsatt luktsinne, hörsel och syn;
 • styv nacke.

Problem med urinering indikerar njurskador. I svåra fall (i 1% av fallen) bildas stenar i organen. På grund av den autoimmuna processen sträcker sig patologin till det muskuloskeletala systemet. Symtom från hans sida:

 • På benens nivå. Den generaliserade formen av sjukdomen påverkar dem hos 3-15% av patienterna. Det finns inga specifika symptom, men det finns en tendens att spricka på grund av mjukning av benvävnaden.
 • På nivån av lederna. Olyoartrit utvecklas, där armbågen, knäet och fotleden leder sig oftare. De svullnar upp, skadar och blir röda. Symtom uppträder hos cirka 80% av patienterna med akut sarkoidos.
 • På nivån av musklerna. I deras tjockare knutar bildas, mot vilka visas tecken på inflammation: rodnad, smärta, lemmets svaghet.

I det sena skedet av sarkoidos utvecklar 10% av patienterna skador i övre luftvägarna och munhålan. Sjukdomen kan påverka:

 • Palatine tonsiller. Patienten klagar över långvarig hosta och ont i halsen.
 • Munt och tunga. Sårbildning sker på slemhinnan. På grund av dem sväller tungan och ökar, vilket hindrar patienten från att andas.
 • Öron. Deras nederlag åtföljs av ansiktsnervlamning. Parotidkörtlar kan vara inflammerade. Patienten störs av koordinationen av rörelser, det finns ont i öronen.
 • Näsa. Det finns trängsel och problem med lukt.
 • Struphuvudet. Patientens ton ändras eller rösten försvinner helt och hållet.

Teorier om sarkoidos

De exakta orsakerna till sjukdomen kunde inte identifieras. Endast följande teorier om utveckling utvecklades:

 • Smittsam. Sjukdomen är orsakad av intag av patogener av tuberkulos, Lyme sjukdom, klamydia och magsår. Dessa är mykobakterier, klamydier, spirocheter och Helicobacter pylori. Orsaken kan vara virus: adenovirus, olika typer av herpes och de som orsakar influensa, hepatit eller röda hundar.
 • Kontaktöverföring. Forskare fann att omkring 25-40% av patienterna var i kontakt med patienter med sarkoidos, ibland hände detta för flera år sedan.
 • Åtgärder skadlig miljö. Med luft inhalerar en person skadliga ämnen, inklusive partiklar av metaller. I riskgruppen ingår brandmän, bibliotekarbetare, gruvarbetare, räddningsarbetare och slipmaskiner som har diagnosen 4 gånger oftare.
 • Ärftlig. Sarcoidgranulom uppträder hos personer med defekta gener som kodar för onormala proteiner. Att köra sjukdomen blir en av de ogynnsamma faktorerna.
 • Medicinering. Utvecklingen av patologi är associerad med biverkningar av vissa läkemedel. Vi pratar om antiretrovirala läkemedel och interferon, vilka tas med HIV och andra allvarliga virusinfektioner.

Riskfaktorer för att utveckla sjukdomen

Baserat på teorier om förekomst utmärks följande möjliga orsaker till sarkoidos:

 • tuberkulos;
 • genetisk predisposition;
 • HIV-infektion;
 • arbeta i dammiga förhållanden, med tungmetaller eller giftiga ämnen;
 • bor i områden med förorenad luft;
 • tidigare infektioner i samband med bakterier, virus eller svampar.

diagnostik

I olika stadier av sjukdomen maskeras av andra patologier. Under den första undersökningen identifierar läkaren symptom som är karakteristiska för sarkoidgranulom. Laboratorie- och instrumentundersökningar föreskrivs:

 • beräknad tomografi (CT) eller magnetisk resonansavbildning (MR) i lungorna;
 • allmänna och biokemiska blodprov;
 • bronkoskopi med biopsi;
 • strålning av lungorna;
 • scintigrafi;
 • Ultraljud i mjukvävnad;
 • spirometri;
 • elektromyografi;
 • endoskopi;
 • elektrokardiografi.

Röntgen tecken på lungsarcoidos

Diagnos hjälper till att bestämma sjukdomsfasen från bilden:

 • I. På röntgenbilden detekteras lymfadenopati av mediastinumet.
 • II. Ledsaget av första 1-sidiga, och sedan 2-sidiga foci av förmörkelse i lungvävnaden.
 • III. Lungorna är mottagliga för interstitiell fibros.

Sarcoidosbehandling

Helt avlägsna sjukdomen kan inte. Behandlingen syftar till att uppnå remission och förbättra en persons liv. I vissa fall sker spontan återhämtning. Läkare observerar sådana patienter i 6-8 månader.

Förvandlas sarkoidos av lymfkörtlarna till cancer?

Sarcoidos: Symptom och behandling

Kategori: Andningsorganen 12872

Sarcoidos är en sjukdom där vissa inre organ av personen påverkas, liksom lymfkörtlar, men oftast påverkas lungorna av denna sjukdom.

Sjukdomen kännetecknas av utseendet av specifika granulom på organen, som innehåller friska och modifierade celler.

Patienter med denna sjukdom kännetecknas av kraftig trötthet, feber och smärta i bröstet.

Sjukdomar är mottagliga för människor av båda könen lika, mellan tjugo och trettiofem år. De främsta orsakerna är genetisk predisposition och virusinfektioner.

Den vanligaste, som förekommer i nästan 90% av fallen av den totala förekomsten, är sarkoidos i lungorna, där neoplasmer uppträder på lymfkörtlarna. Andra platsen när det gäller förekomsten är sarkoidos i hud och ögon.

Sjukdomen är icke-infektiös, vilket leder till att det inte överförs från en smittad person till en hälsosam, även om detta inte har blivit helt bevisat i medicin.

Granuloma som förekommer i sarkoidosammansättning och bildar många foci av olika storlekar.

Om vi ​​inte börjar behandla dem i tid, finns det bara två möjliga resultat - antingen kommer neoplasmerna att lösa sig, eller det kommer att förändras strukturen hos det organ som det har blivit utsatt för, vilket kan leda till irreversibla hälsoeffekter. Behandling av sarkoidos uppträder endast på ett övergripande sätt och på olika sätt, från farmaceutiska preparat av olika grupper till traditionella metoder och dieter.

etiologi

De verkliga orsakerna till uppkomsten av en sådan sjukdom hos människor är okända för läkare, det finns bara en teori om predisponeringsfaktorer som bidrar till manifestationen av sarkoidos:

 • genetisk predisposition;
 • nedsatt immunitet på grund av exponering för olika mikroorganismer, bakterier, virus;
 • luftförorening
 • Rökning kan vara drivkraften för uppkomsten av sjukdomen hos ungdomar. En sådan faktor gör det svårt att behandla sarkoidos;
 • tuberkulos. Människor som har haft en infektion ökar chanserna att upptäcka denna sjukdom.
 • arbetsförhållanden enligt vilka en person är i kontakt med giftiga ämnen
 • biverkningar av vissa mediciner som en person tar under lång tid;
 • HIV-infektion.

Orsakerna till utseende av sarkoidos i människokroppen har inte klarats fullständigt, men det har visat sig att en eller flera av ovanstående faktorer kan leda till sjukdomsbildningen.

arter

På ursprungsorten utmärks:

 • lungsarcoidos;
 • sarkoidos i hud och ögon;
 • hjärt sarkoidos;
 • lymfkörtlar;
 • blandad sarkoidos i lungorna och lymfkörtlarna;
 • lever sarkoidos;
 • Andra möjliga kombinationer av skador på inre organ.

Lungsarcoidos kan förekomma i olika steg:

 • oförändrade organ på röntgen;
 • tillväxten av lymfkörtlar inuti bröstet, men det finns inga patologier i lungvävnaderna;
 • en ökning i volymen av lymfkörtlar med en förändring i lungvävnadens struktur;
 • abnormiteter i lungvävnadens struktur utan skada på lymfkörtlarna;
 • irreversibel vävnadsskada och organs funktionsfel.

När sjukdomen fortskrider är sarkoidos uppdelad i flera grader:

 • Den första är den intensiva uppkomsten och tillväxten av granulom. De första tecknen på sjukdomen uppträder;
 • den andra är att neoplasmer inte ökar i kvantitet ett tag, och deras tillväxt saktar ner, granulomerna är fullständigt bildade, symtomen uttrycks också, men patienten blir inte värre;
 • Den tredje graden präglas av en liten ökning av granuloma. De första tecknen på dysfunktion hos det drabbade organet framträder.

Spridningen av sjukdomen kan vara:

 • kronisk form - fortskrider långsamt och under lång tid;
 • långsam - behandlas
 • progressiv förebyggande utförs av folkmedicinska åtgärder
 • eldfasta - kan inte vara några behandlingsmetoder.

När det gäller sjukdomen är patienterna indelade i flera grupper:

 • personer vars sarkoidos är i aktiv form
 • patienter som diagnostiserades för första gången;
 • patienter med exacerbationer och tecken på reträtt
 • de som har en inaktiv form.

symptom

Eftersom det finns en mängd olika typer och manifestationer av sarkoidos, kommer dess symtom att bero på vilket organ som har utsatts för sjukdomen.

Tecken på sarkoidos i lungorna:

 • obehag och smärta i bröstet, som förvärras av inandning och utandning;
 • andfåddhet;
 • feber;
 • konstant brist på luft, vilket orsakar andfåddhet;
 • stark torr hosta.

Symtom på sarkoidos i huden:

 • Utseendet på huden av små täta knutar är ursprungligen röd. Efter några dagar förvärvar de en gulaktig grön nyans, något stigande över den friska huden. De kan gå på egen hand, även utan behandling.
 • plötslig rodnad och intensiv ömhet av föråldrade ärr eller ärr;
 • Utseendet på kroppen, benen och ansiktet på specifika plack av lila färg med ett vitt centrum. Utan rätt behandling passera inte;
 • missfärgning av ansikte, öron och fingrar i en lila eller röd färg. Praktiskt taget trotsar behandlingen;
 • brott mot hudens struktur - sår och grovhet uppträder.

Uttrycket av sarkoidos hos ögonen:

 • minskad skärpa. Om du inte börjar behandla i tid, kan patienten helt förlora förmågan att se;
 • suddig och suddig bild före ögonen.

Tecken på hjärt sarkoidos:

 • hjärtslagrytmen förändras ofta;
 • smärta och obehag i hjärtat
 • utseendet av andfåddhet inte bara när man utför fysiska handlingar, utan också i viloläge;
 • ökad kroppstemperatur;
 • allvarlig svaghet i kroppen
 • svullnad i nedre extremiteterna;
 • förlust av medvetande

Skada på struphuvudet och hörselorganen:

 • ändring av rösttid
 • periodisk brist på röst
 • andfåddhet;
 • hörselnedsättning
 • ihållande ringning i öronen av varierande intensitet.

Nervsystemet:

 • nedsatt uppfattning om omvärlden av alla sinnen, känslan av smak, luktar etc.
 • förlamning av vissa nerver eller fullständig immobilisering av hälften av ansiktet;
 • utseende av anfall
 • förlust av fingertopps känslighet, konstant stickning eller stickande känsla
 • muskelsvaghet och smärta
 • konstant dåsighet;
 • svår yrsel
 • migrän;
 • feber (förekommer sällan).

Med nederlag för andra inre organ bryter det mot deras funktion. Under den patologiska effekten på lymfkörtlarna uppträder deras konsolidering. Ofta påverkar knutpunkterna i nacken, armbågen, kragen, ljummen och underarmarna. Skador på benen är fyllda med frekventa frakturer.

komplikationer

Sarcoidos, som en självständig sjukdom, i mycket sällsynta fall blir ett förevändande för en persons död eller allvarliga hälsoproblem. Faren ligger i den möjliga utvecklingen av sjukdomens följder, bland de vanligaste är:

 • mentala problem;
 • lungfibros
 • fullständig synförlust eller kritisk reduktion
 • störning av hjärtslagets rytm;
 • bildandet av njurstenar;
 • kronisk lunginflammation
 • blödning;
 • lungans kollaps.

diagnostik

För uttalandet av den exakta diagnosen måste pulmonologen ha tillräcklig information om sjukdomen som han mottar från:

 • patienten, baserat på klagomål, tidpunkten för utseendet av intensiteten av uttryck av symtom;
 • palpation av lymfkörtlarna;
 • undersökning av patienten för att upptäcka karaktäristiskt utslag
 • blodprov, allmän och biokemisk;
 • Mantoux test - utfört för att bestämma organismens mottaglighet för tuberkulosinfektion;
 • Röntgen av det drabbade orgeln, lymfkörtlar eller ögon (beroende på vad som stör patienten);
 • CT-skanning av interna organ
 • studerar luftpassagen genom lungorna;
 • biopsi;
 • EKG;
 • MRI;
 • Ultraljud av organ som är involverade i den patologiska processen;
 • samråd med en ögonläkare (efter en ögonkontroll)
 • Endoskopi.

behandling

Sarcoidos behandlas på flera sätt:

 • droger - inte används för personer som inte tidigare drabbats av en sådan sjukdom och inte upplevde symptom. Basen är glukokortikosteroider, som kan administreras i form av tabletter eller intravenösa injektioner. Syftet med steroider, antiinflammatoriska läkemedel och läkemedel som förstärker immunsystemet visas. Använd dessutom en speciell salva för att eliminera lesioner och användning av terapeutiska ögondroppar;
 • kirurgisk ingrepp - denna behandlingsmetod behandlas vid lungans sarkoidos eller andra inre organ. Baserat på borttagning av en infekterad del av ett organ, en komplett transplantation, stoppar blödning i GIT eller avlägsnande av ett organ. Det används inte vid sarkoidos i ögonen och lymfkörtlarna.
 • bestrålning - en experimentell metod som endast används om andra behandlingsmetoder inte hjälpte patienten. Endast problemorganet bestrålas.
 • folkmekanismer;
 • iakttagande av en speciell diet.

Läkemedel för behandling av sarkoidos

Behandling av sarkoidos med folkmedicin innefattar behandling av tinkturer från:

 • Herbal samling - salvia, Althea rot, kalendula blommor, växtblad blad;
 • nässla, mint, kamille, Johannesjurs, calendula, celandine, coltsfoot och succession;
 • ginseng och rosa rhodiola;
 • propolis;
 • lila;
 • ingefära.

Det är viktigt att komma ihåg att folkläkemedel är förbjudna att användas som det enda sättet att behandla sarkoidos och applicera dem utan att först rådgöra med en läkare.

En viktig del av behandlingen av sarkoidos är reserverad för en speciell diet, vilket ger minimal användning och i vissa fall ett fullständigt undantag:

 • mjölprodukter;
 • socker;
 • söta kolsyrade drycker;
 • salt och stekt mat;
 • kryddiga kryddor och såser;
 • mejeriprodukter och mejeriprodukter;
 • alla livsmedel som är höga i kolhydrater och kalcium.

En diet för sarkoidos involverar att äta i vilken mängd som helst:

 • magert kött och fisk, ångad
 • gröt med smör
 • baljväxter;
 • frukt och grönsaker;
 • färsk juice, komposit och fruktdrycker.

förebyggande

De viktigaste förebyggande åtgärderna för sarkoidos innefattar:

 • begränsa kontakt med bärare av infektionssjukdomar;
 • hälsosam livsstil - helt överge nikotin
 • Tidig behandling av sjukdomar som orsakar en försämring av immunförsvaret.
 • rationell kost och efterlevnad av laxdiet. Ät små måltider fem eller sex gånger om dagen;
 • om möjligt byta levnadsmiljö, flytta till ett område med renare och icke-förorenad luft;
 • flera gånger om året för att genomgå en fullständig läkarundersökning på kliniken.

Sjukdomar med liknande symtom:

Perikardit (matchande symtom: 5 av 20)

Perikardit är en hjärt-kärlsjukdom som kännetecknas av förekomsten av inflammatoriska processer i hjärtets yttre membran - perikardiet. Perikardiet omsluter helt hjärtat och är fäst vid bröstet, med kärl och ett membran som sträcker sig från hjärtat.

Detta skal är utformat för att förhindra att hjärtat sträcker sig under tunga belastningar, liksom för att undvika förskjutning av hjärtat från sitt normala läge i bröstet. Perikardiet består av två lager: en är fast fastsatt i hjärtmuskeln och den andra omger hjärtat ganska fritt.

Mellan dem finns en vätska som minskar friktionen mellan skikten under hjärtens rörelser.

... Exudativ pleurisy (hydrothorax) (matchande symptom: 5 av 20)

Exudativ pleurisy (hydrothorax) är en farlig sjukdom i andningssystemet, som kännetecknas av utvecklingen av en inflammatorisk process i pleura med efterföljande ackumulering av exudat (effusion) i den.

Ångest är smutsigt eftersom det påverkar människor från olika åldersgrupper, men oftast är målen personer i arbetsåldern.

Hydrothorax kan utvecklas som en sjukdom i sig, men i de flesta kliniska fall har inflammatoriska eller smittsamma sjukdomar i lungorna och andra organ bidragit till bildandet.

... Alport syndrom (ärftlig nefrit) (matchande symtom: 5 av 20)

Alport syndrom eller ärftlig nefrit är en njursjukdom som är ärvt. Med andra ord berör sjukdomen bara de som har en genetisk predisposition.

Män är mest mottagliga för sjukdomen, men det finns också hos kvinnor. De första symptomen förekommer hos barn från 3 till 8 år. I sig kan sjukdomen vara asymptomatisk.

Oftast diagnostiseras under en rutinundersökning eller vid diagnos av en annan, bakgrundssjukdom.

... Hemotorax (matchande symtom: 5 av 20)

Hemotorax är ett patologiskt tillstånd som kännetecknas av ackumulering av blod i pleurala regionen. I sitt normala tillstånd innehåller den endast en liten mängd serös vätska. På grund av fyllning av pleuralhålan med blod komprimeras lungan, och luftstrupen, tymus, aortabågen förskjuts i andra riktningen.

... Paragonimiasis (matchande symtom: 5 av 20)

Paragonimiasis - en sjukdom som uppträder som en andning i andningssystemet. Den patologiska processens orsaksmedel är en parasitisk organism - lungflukes Paragonimus westermani. Det är vanligtvis lokaliserat i lungområdet. Sällan, men fortfarande, kan flytta till hjärnan och andra inre organ. Det finns inga begränsningar vad gäller ålder och kön.

Sarkoidos i lungorna och intrathoraciska lymfkörtlar

Lungsarkoidos är en sådan sjukdom när den drabbade vävnaden är täckt av inflammatoriska noduler. Men vad är den sjukdom som det hotar? Lever kan påverkas, mycket ofta påverkas de mänskliga lungorna. Denna sjukdom har en malign form, den bör behandlas så snart som möjligt.

Om detta inte är gjort kan följderna vara negativa. Det är dock ganska svårt att identifiera och diagnostisera en sådan sjukdom. Men med korrekt behandling och snabb diagnos av lungans och kardiologiska lymfkörtlar sarcoidos behandlas det ganska framgångsrikt.

Om inte självklart följa alla medicinska rekommendationer.

Varför utveckla sjukdom

Intressant är att en sådan sjukdom är olika rasförutsättningar. Det är, afro-amerikaner, tyskar, invånare i Asien, Irland och de skandinaviska länderna är mycket oftare sjuk. Men varför en sådan patologi utvecklas är ännu inte tillförlitligt känd. Det finns emellertid faktorer som anses bidra till utvecklingen av sjukdomen:

 • ärftlig predisposition;
 • infektionssjukdomar;
 • Immunsystemet är mottagligt.

Om vi ​​talar om en smittsam skada, kan orsaksmedlen vara:

 • svamp;
 • mykobakterier;
 • organismer av den enklaste typen.

Och det finns också bevis från många studier som visar att orsakerna till denna patologi är genetiska i naturen när flera familjemedlemmar lider av patologi.

Baserat på moderna forskningsdata kommer det hela till att mycket beror på kroppens bristande immunförmåga.

Det är också inte sällsynt att patologi utvecklas hos personer som har ett visst yrke:

 • människor som arbetar med jordbruk;
 • personer som arbetar i farliga industrier
 • medicinsk personal;
 • brandmän och seglare.

På tal om en riskgrupp ingår även rökare och de som har en allergisk reaktion mot vissa ämnen, här uppträder sarkoidos av sjuka lungor ofta.

Sjukdomsklassificering

Denna sjukdom tenderar att utvecklas i tre steg:

 • initial form, när de interstitiella lymfkörtlarna börjar öka i storlek;
 • lungvävnaden infiltreras (det vill säga biologisk vätska kommer in i lungvävnaden eller de blötläggs helt enkelt med det);
 • Det tredje steget är redan sarkoidos i lungformen, medan bindväv börjar snabbt tjockna, allt detta åtföljs av bildandet av förändringar av ärrtypen. Det finns emellertid ingen ökning av lymfkörtlar.

Sjukdomen kan klassificeras enligt hur snabbt den patologiska processen utvecklas: allt här kan inträffa i ett kroniskt, långsamt, progressivt och abortivt läge. Faser kan också vara olika: en skärpad fas, stabil, avtagande.

Det bör noteras att en klar, uttalad klinisk bild med en sådan sjukdom inte observeras, det är inte sällsynt att sjukdomen generellt fortsätter utan några symtom. Men när de första tecknen på sjukdomen uppträder är symtomen som följer:

 • temperaturen stiger avsevärt;
 • Mänsklig sömn försämras snabbt;
 • leder sår
 • en person blir trött mycket snabbt
 • han vill inte äta någonting alls;
 • Förlorade mycket vikt.

När sjukdomen börjar utvecklas kan du observera andra symtom:

 • en person stark hosta, och hostan är väsande i naturen, sådana symptom indikerar ett dåligt tillstånd;
 • andning blir intermittent och instabil
 • bröstsmärta
 • huden och lymfkörtlarna påverkas.

När en person starkt hostar kan sputum med föroreningar i blodet observeras, lungans arbete är nedsatt - allt detta kan orsaka störningar i hjärt- och lungans normala funktion.

Också inte sällan påverkas lever och mjälte. Levern kan bli större, så under höger kanten känns tyngd.

Andra sjukdomar kan ha liknande symptom, varför alla tecken bör studeras noggrant av den behandlande läkaren.

I en sjukdom i andra etappen kan symtom som patologiska förändringar i andningsorganen ses. Här är det redan möjligt att tydligt observera de primära tecknen på patologi.

En person lider av kraftig trötthet, han plågas av en stark torr hosta, bröstkorgen gör ont, och smärtan har ibland en mycket stark karaktär. Om en person märker sådana symptom i sig själv, bör ett besök hos läkaren vara snabb.

Samtidigt bör det åter sägas att det inte är lätt att göra en diagnos, eftersom tecknen på en sådan sjukdom har mycket gemensamt med tecken på andra lungsjukdomar.

Med lungens nederlag när det blir bättre börjar en person ofta att ignorera ytterligare förfaranden, men förgäves, eftersom sjukdomen snabbt aktiveras igen.

Vilka diagnostiska metoder används för att upptäcka sjukdomen

Vid diagnos bör man ta hänsyn till de kliniska manifestationerna, historikdata och ärftlig predisposition.

Det är nödvändigt att göra ett blodprov av allmän karaktär, om sjukdomen uppstår, kommer resultaten att visa närvaron av leukocytos och eosonofiler.

Och fortfarande diagnostiska metoder involverar användning av MR, lungorna genomgår beräknad tomografi och en annan bronkoskopi är klar.

Den mest effektiva metoden för diagnos är dock analysen av den histologiska typen. Det använder materialet erhållet från en biopsi och bronkoskopi. Det bör noteras att lungbiopsi i allmänhet med denna sjukdom är ett av de mest effektiva diagnostiska förfarandena.

Lungbiopsi bör dock endast utföras av en erfaren specialist, annars kommer lungbiopsi inte att ge tillräckliga resultat. Om sjukdomen passerar utan några symptom, måste du genomföra en studie med röntgenstrålar, och det är av förebyggande natur.

Och det är fortfarande nödvändigt att testa Mantoux utan att misslyckas. Om sjukdomen uppträder kommer det att visa ett negativt resultat, det här är ett annat bevis på att personen har ett försvagat immunförsvar.

Hur man behandlar en sjukdom och vad komplikationerna kan vara

Ofta uppstår frågan hur man botar patologin. Denna sjukdom kännetecknas av långsiktig utveckling, och under denna period måste en person vara under medicinsk övervakning.

När man frågas om hur man bota sarkoidos finns det många sätt. Om vi ​​pratar om användningen av droger vid behandling av sjukdomen beror allt på sjukdomsperioden. Patienten i detta fall sätts på dispensarkontot.

Dessutom kan bokföringsformen vara annorlunda, allt beror på sjukdomsform och stadium:

 • människor vars sjukdomsform är aktiv
 • diagnosen är av primär form
 • sjukdomen är i förvärrad fas;
 • patienter med återstående manifestationer av sjukdomen.

När behandlingen utförs visas följande läkemedel för patienten:

 • antiinflammatoriska läkemedel;
 • steroid droger;
 • immunosuppressiva medel och antioxidanter.

Om komplikationer uppstår, påverkar de i de flesta fall andningsorganen, hjärtat och blodkärlen. Om tiden inte tar lämpliga åtgärder kan det vara hjärtsvikt. Det kan också finnas lungemfysem, tuberkulos.

, bronkial patency är nedsatt. Sarkosidos av lungorna innebär behandling på olika sätt, en stor del beror inte bara på sjukdomsformen och dess stadium utan också på människans individuella egenskaper.

Förebyggande åtgärder

Det är mycket viktigt att leva en hälsosam livsstil, det är värt att sluta röka, eftersom det är denna missbruk som ofta orsakar många lungsjukdomar.

Det är viktigt att vara uppmärksam på kosten, så du bör inte äta de livsmedel som inte har naturliga ingredienser, kosten är i allmänhet mycket viktig.

Om kemikalier används ska de vara avsevärt begränsade. Om det minsta misstanke uppstår, ska du omedelbart kontakta en läkare som om nödvändigt ska genomföra en undersökning och behandla sjukdomen.

Om en person redan är sjuk bör han vara ännu mer uppmärksam på hälsotillståndet så att sjukdomen inte förvärras.

Det är mycket viktigt att konsumera mindre kalcium, eftersom sjukdomen inte sällan orsakar bildandet av stenar, som bildas i blåsan, och kalcium hjälper till att påskynda denna patologiska process.

Av samma anledning är det nödvändigt att vara mindre i solen, sedan dess produceras vitamin D, vilket främjar bildandet av kalcium.

Med sarkoidos behöver du förstå att det är smittsamt, så du måste komma ihåg detta när du arbetar med människor runt dig, måste du negera all möjlig infektion. Sjukdomen överförs på olika sätt, glöm inte bort det. Och måste fortfarande komma ihåg detta friska folk, eftersom det överförs till dem. Och du måste kunna säga nej till alla dåliga vanor.

Människor som har andfåddhet och långvarig hosta ska utan dröjsmål gå till doktorn för undersökning. Dessutom är medicinska undersökningar absolut nödvändiga för de personer som har följande tecken:

 • ett utslag förekommer på kroppen som inte går lång tid;
 • mycket vikt går förlorad;
 • en person blir trött snabbt
 • hög temperatur observeras ständigt.

Personer med redan diagnostiserad behöver konstant medicinsk övervakning, då kan sjukdomen botas till fullo. Med förlusten av lungorna, sarcoidos inte recede länge, så du måste vara tålamod.

Ovanliga tecken på lungcancerMarv Oganyan. Rengör lungorna med pepparrot sarkoidos. Diagnos och behandlingTorakoskopi, lungbiopsi. Thorakoskopi, lungbiopsi. Återhämtning från sarkoidos. Vad kan du säga om SARKOIDOSA-återhämtning, doktor? Lungsarcoidos Behandling av lungor sarkoidos med folkmekanismer och metoder Hur man avhjälper problem i lungorna.. bronkiektasi

Sarcoidos av lungorna och lymfkörtlar hos vuxna

Den viktigaste diagnostiska egenskapen hos sjukdomen är bildandet av granulomer i de drabbade vävnaderna. Bénier-Beck-Schaumann-sjukdomen avser systemiska patologier av godartad natur.

I riskzonen är människor från 20 till 40 år, mestadels kvinnliga. Brandmän, arbetare inom jordbruket och kemisk produktion är utsatta för sjukdom oftare än andra.

Det är värt att notera likheten hos sjukdomen med tuberkulos, men mellan patologier finns ett antal skillnader:

Vid utvecklingen av sjukdomen särskiljs faser av försämring, stabilisering och dämpning av sjukdomen. Stoppandet av bildningen av granulom med deras ytterligare komprimering leder emellertid till störningar av lungens funktion. Dessutom uppträder symtom på hjärtsvikt.

Orsaker till sarkoidos

Etiologin av sarkoidos av de intrathoraciska lymfkörtlarna och lungorna orsakar mycket kontrovers bland läkare. Sjukdomen anses vara polyetologisk, men den hör inte till gruppen smittsam (smittsam). Sarcoidos kännetecknas av skador på flera organ och system. Bland orsakerna till sjukdomen finns tre huvudteorier:

 • infektionssjukdomar;
 • genetiska;
 • immunologisk.

Den första teorin föreslår att sarkoidos kan uppstå som ett resultat av cirkulation i patogenens kropp. Orsaken till sjukdomen är i detta fall bakterier, virus, svampar och protozoer. Också i vissa situationer, härdad sjukdom.

Detta gav upphov till den andra teorin om sarkoidos etiologi. Men vissa läkare tror att orsaken till sjukdomen också kan vara ett brott mot bildandet av immunsvaret.

Felet i kroppens svar på exogena och endogena faktorer ökar risken för sjukdom hos Bénier-Beck-Schaumann-sjukdomen.

Klassificering av sarkoidos och stadier av utveckling av lungans sarkoidos

Sjukdomsförloppet kännetecknas av början av den inflammatoriska processen i de alveolära vävnaderna. Efter att granulomer redan bildats, vilka under sjukdomsutvecklingen kan lösas eller markeras fibros. Sjukdomen själv fortskrider i 3 steg:

 • 1: början av inflammatorisk process. En asymmetrisk förstoring av lymfkörtlarna observeras.
 • 2: lungvävnad infiltreras, det finns en lesion av intrathoraciska noder. Symptom på sjukdomar uppenbaras.
 • 3: diagnostiseras ofta med lungfibros. Bröstnoden är inte förstorade. Den kliniska bilden är mild.

Eftersom sjukdomen kan påverka flera organ och vävnader, är det vanligt att skilja sina individuella typer. De vanligaste är sarkoidos i lymfkörtlar och lungor.

Mindre vanligen täcker patologi andningsorganen och andra organ. I vissa fall, när processen är igång, tar sarkoidos en generaliserad form och påverkar de flesta organ i kroppen.

Den senare typen av patologi är den farligaste och kan uppstå som en komplikation av tidigare former.

Den kliniska bilden av lungans sarkoidos med skador på de intrathoraciska lymfkörtlarna

Symptom på sjukdomen - en viktig faktor i diagnosen. Kliniken spelar en viktig roll för att skilja sarkoidos från tuberkulos, vilket kan påverka samma organ. Bénier-Beck-Schaumann-sjukdomen har inga specifika symtom som hjälper till att göra en diagnos utan ytterligare forskning. De första stadierna av sjukdomen manifesteras av generell sjukdom och åtföljs av:

 • aptitlöshet;
 • sömnstörning
 • förändring av humör, ångest, apati;
 • viktminskning
 • snabb utmattning;
 • överdriven svettning (särskilt på natten).

Vidare kan de bildade knutarna börja kondensera och till och med kalcinera. Detta leder till en överträdelse av de funktionella egenskaperna hos de drabbade vävnaderna. Hos patienter med lungans sarkoidos utvecklar patienter symptom på lunginsufficiens i form av andfåddhet, hosta och väsande ökning. Detta åtföljs av svår smärta i bröstet och även i lederna. Eventuella brott mot hjärtat.

De viktigaste metoderna för att diagnostisera sjukdomen

Frånvaron av specifika symtom på sjukdomen gör det nödvändigt att utföra ytterligare forskning. Studien av den kliniska bilden ger läkaren möjlighet att etablera en approximativ lokalisering av patologi. Vidare kan terapeuten styra uppförande:

 • klinisk och biokemisk analys av blod;
 • Röntgenstrålar;
 • datortomografi (CT);
 • magnetisk resonansavbildning (MRI);
 • biopsi av lungvävnad och lymfkörteln.

Röntgenbild av lungsarcoidos (foto: www.StudFiles.ru)

En analys av blod och dess serum gör det möjligt att identifiera förekomsten av inflammatoriska processer i kroppen. Och leukopeni i kombination med hosta och andfåddhet är en anledning att misstänka sarkoidos. Med hjälp av röntgenstrålar, CT och MRI undersöks strukturen hos de drabbade vävnaderna, förekomsten av knölar och graden av skador av sjukdomen. Detta gör det möjligt att korrekt diagnostisera och ordinera nödvändig behandling.

Behandling av lungans sarkoidos och lymfkörtlar

Sarcoidos av de intrathoraciska lymfkörtlarna och lungorna kräver terapeutisk ingripande i svåra former av patologi. Varaktigheten av behandlingen varierar från 4 till 8 månader och beror på graden av vävnadsskada. För att bekämpa sjukdomen användes flera grupper av droger:

Även om sarkoidos kan försvinner över tiden utan behandling, bör utvecklingen undvikas. Ångest kan orsaka ett antal komplikationer, så det är nödvändigt att konsultera en läkare vid identifiering av de första symptomen.

Diet för sarkoidos bör vara balanserad och inbegripa lätt smältbara produkter. Det rekommenderas att använda spannmål, grönsaker, vegetabiliska oljor och magert kött.

Också under sjukdomen är rökning och överdriven konsumtion av livsmedel som är höga i kalcium förbjuden.

Prognos av sjukdomen

Sarcoidos av lungorna och intrathoraciska lymfkörtlar präglas av en godartad kurs. I de flesta fall slutar sjukdomen med resorption av noduler i de drabbade vävnaderna. Men om du inte behandlar svåra former av sjukdomen kan patologin vara komplicerad:

 • hjärtsvikt
 • emfysem;
 • vidhäftning av tuberkulos
 • lunginsufficiens
 • icke-specifik infektion.

Övergången av sarkoidos till en generaliserad form kan vara dödlig. Det bästa sättet att förhindra komplikationer är att tillhandahålla snabb medicinsk vård.

Lung sarkoidos, vad är det?

Becks sjukdom (sarkoidos) kallas vanligen polysystempatologi, som påverkar olika organ. Av de system som huvudsakligen påverkas av andningsorganen. De provokerande faktorerna är okända. Också de skäl som bidrar till det faktum att lungsarcoidos hos vissa patienter börjar regresseras, klargörs inte heller.

Denna sjukdom gäller inte infektiös. Huvudtaktiken för att behandla sjukdomen är hormonbehandling.

beskrivning

Ett av de mest framträdande diagnostiska tecknen på en sjukdom som sarkoidos är detektion av granulom i de drabbade vävnaderna (särskilt i lungorna). De är foci av inflammation av olika storlekar, men alltid begränsade. När mikroskopi granulom ser ut som täta noduler med en karakteristisk struktur. Nodulär formation är en följd av inflammation och dess huvudsakliga manifestation.

Knutar är huvudsakligen representerade:

 • Multicore jätte celler.
 • T-lymfocyter.
 • Makrofager.

Dessutom detekteras inte sistnämnda i alla stadier av sjukdomen. Sådana celler är typiska för granulomatos.

klassificering

Flera klassificeringsskyltar används för sarkoidos. De vanligaste formerna av den beskrivna patologin är:

 • Lymfoidvävnadens nederlag.
 • Lung sarkoidos.
 • Förändringar i lever och mjältevävnader.

Mycket mindre ofta påverkar Becks sarkoidos (eller snarare Bénier-Beuke's sjukdom) skelettsystemet, synen, synen och andra system i människokroppen. Till exempel är hjärt sarkoidos en av de sällsynta typerna av patologi. Ofta diagnostiserad generaliserad form av sjukdomen. I detta fall kombinerad skada på lungorna och andra organ.

Enligt kliniken och radiologiska tecken som tagits för att fördela:

 • Endast lungorna utan inblandning av lymfkörtlarna med utvecklingen av irreversibla fibrotiska förändringar i organets vävnader.
 • Sarcoidos av de intrathoraciska lymfkörtlarna (VLH), när lungvävnaden inte påverkas.
 • Det finns vanliga fall att diagnostisera sarkoidos hos VLHU när mediastinum, rötterna och lungparenkymen påverkas.
 • Skador på andra system och andningsorgan.
 • Flera nederlag av inte bara organ, men också andra system.

Klassificeringen av en sådan sjukdom som sarkoidos i lungorna tyder på utvecklingsstadiet av processen, vilket överensstämmer med resultaten av röntgenundersökningen:

 1. Vid det inledande skedet observeras ofta en asymmetrisk, men bilateral skada av bröstets lymfkörtlar.
 2. I den andra fasen av sjukdomsutvecklingen sprids patologin till lungvävnaden i form av miliära (prosiform) lesioner. För grad 2 sarkoidos är infiltrering av lungvävnaden och VLU typisk.
 3. Vid det tredje skedet av sjukdomen är fibrer i lungvävnaden märkbara, medan VLHU inte ökas. Pneumoskleros och emfysem utvecklas med bildandet av stora (konfluenta) granulomatösa foci.

Beroende på hur snabbt patologiska förändringar uppträder i patientens kropp kan patologins natur uppdelas i:

 • Kronisk.
 • Abortframkallande.
 • progressiv
 • Långsammare

Den patologiska processen i sig kan delas in i 3 faser:

 • Aktiv / förvärrad.
 • Stabilisering.
 • Omvänd utveckling / regression / remission.

Efter en förvärring av sjukdomen och stabilisering av tillståndet är patienten i vissa fall pneumoskleros och emfysem, pleurisy, fibros av lungens rotszon, förkalkning av de ljuvliga lymfkörtlarna.

etiologi

Korsförhållandet mellan en sådan sjukdom som sarkoidos med några yttre faktorer har inte fastställts. Faktum är inte heller förmågan att överföra från person till person. Emellertid registrerades fall av familjeskador. Detta kan bero på:

 • Ärftlighet.
 • Bor i identiska förhållanden som påverkar hälsan hos hela familjen.

Modern medicin anser flera hypoteser om orsakssambandet av sarkoidos som sjukdomar:

 • Medicinering.
 • Kontakt.
 • Ärftlig.
 • Smittsam.
 • Påverkan av exogena skadliga faktorer (damm blandat med vissa material, till exempel beryllium, guld, titan, bly, zirkonium och andra).

Förespråkare av den första hypotesen har associerat Becks sjukdom med intag av vissa läkemedel under en lång tidsperiod (interferoner och vissa antivirala läkemedel). De bevisar sitt fall genom att tilltala att avvisningen av dessa droger leder till sjukdomsregression. Men bekräfta eller förneka det inte på ett tillförlitligt sätt.

Kontaktteori föreslår att det finns risk för infektion vid hantering av den drabbade vävnaden hos en sjuk person. Sådan kontakt finns åtminstone i en fjärdedel av fallen av en kliniskt bekräftad diagnos av sarkoidos. Möjligheten för sådan överföring av sjukdomen tillåts av de flesta forskare som är involverade i att studera detta problem.

Den ärftliga hypotesen insisterar på att vissa individer har en förutsättning för denna typ av patologi. Men det är ännu inte möjligt att identifiera en gemensam orsaksfaktor för alla patienter, även inom samma familj.

Infektiös teori säger att patienter med en historia av vissa virus- eller bakteriesjukdomar har större chans att få sarkoidos i lungorna och andra organ. Sådana infektiösa patologier innefattar:

 • Gastrit och magsår orsakat av Hilicobacter pylori.
 • Chlamydia lunginflammation.
 • Tuberkulos.
 • Borreliosis (Lyme sjukdom).
 • Propionibakterier akne.
 • Rubella, hepatit C, herpesvirus, adenovirus av olika slag.

Patologi i lungorna och intrathoraciska lymfkörtlar är mycket vanligare hos individer som är involverade i industrier i samband med inandning av skadliga gaser och damm (minare, brandmän).

Var och en av dessa teorier beskriver de troliga orsakerna som kan leda till lever, njure, hud eller lungsarcoidos. Men även med alla de faktorer som beskrivs kan sjukdomen inte förekomma.

Tecken på

Symtom på sarkoidos beror till stor del på lokaliseringen av dess fokus. Vanliga tecken på denna sjukdom är:

 • Svaghet.
 • Ökning av kroppstemperatur till 38 C.
 • Minskade kroppsvikt.
 • Svullna lymfkörtlar.

Dessutom är svaghet under en lång period det enda tecknet på en utvecklande patologi, och sedan kommer andra symtom på sjukdomen att gå med. Viktminskning observeras vanligen vid allvarliga brott i arbetet med interna organ som är associerade med den patologiska processen. Med nederlag av patientens lever oroar obehag i rätt hypokondrium kan det finnas en liten gulsot.

Tecken på andningsfel

Patologi debuterar asymptomatiskt, eftersom granulom inte växer snabbt. Under den patologiska processen framträder symtom på lungsarcoidos som:

 • Reflexhosta utan sputum.
 • Andnöd.
 • Smärta och konstiga ljud i bröstet.
 • Sömnstörning
 • Svettning.

Om hostan åtföljs av sputumurladdning, indikerar detta att en bakteriell infektion är ansluten.

Dyspné är karakteristisk för sjukdomsförloppet med förstorade lymfkörtlar. Den förbättras av lasten. Eftersom kroppen under fysisk ansträngning behöver en större syreförsörjning, kan lungvävnaden och lymfvävnaden som komprimeras av lymfkörtlarna inte stänga kroppens behov av syre.

Tecken på lymfoid vävnadsskada

Perifera lymfkörtlar påverkas ganska ofta. Detta uttrycks av svullnad av en eller en hel grupp noder. Sjukdomen måste differentieras från lymfadenopati, där förändringarna är funktionella och inte förknippade med bildandet av granulomer.

I denna patologi kan lymfkörtlar påverkas:

 • Nacken
 • Bröst.
 • Ingginal och axillär.
 • Lemmar.

De sistnämnda är extremt sällan involverade i processen. Vanligtvis med kärlek av lymfoidvävnaden noteras en lesion i mjälten. Förutom obehag i vänster hypokondrium stör patienten sällan av alla andra sjukdomstillstånd.

Tecken på hudskador

Vad är hud sarkoidos och hur det ser ut är lätt att förstå. Hudförändringar kan vara reaktiva, det vill säga i samband med bildandet av granulom i de inre organen, kan man bara se kroppens svar på sjukdomen. Och dessa manifestationer kan vara associerade med den faktiska tillväxten av granulom i huden.

Huvuddragen i detta fall är:

 • Polymorf utslag.
 • Peeling.
 • Förändring av pigmentering.
 • Håravfall
 • Utseendet på ärr och sår.

Reaktiva manifestationer presenteras i kliniken i sjukdomsnodalytemet. De följs vanligen av en triad av tecken:

 • Förstorrade lymfkörtlar mediastinum.
 • Nederlaget för flera (upp till 5) stora leder.
 • Lokalisering av erytematösa utslag i underbenområdet.

Tecken på hjärtskador

Myokardfunktioner kan drabbas av skador på hjärtmuskeln eller hjärtans väggar, liksom skador på lymfkörtlar och lungor. De viktigaste klagomålen hos patienter är:

 • Arytmi.
 • Sternum smärta.
 • Förlust av medvetandet
 • Svullnad i benen.
 • Dyspné och ökad trötthet under fysisk aktivitet.
 • Pallor i huden.

Vid något stadium av den beskrivna lungsjukan observeras lunghypertension. Detta leder till en ökning av hjärtbelastningen (höger kammare) och utseendet av "hjärtsymtom".

Tecken på utveckling av sjukdomen i en atypisk zon

Dessa symptom är mycket olika och beror på vilka organ som är involverade i processen. Till exempel:

 • Vid skador på benvävnad blir frakturer frekventa.
 • Om processen påverkar struphuvudet - kan patienten förlora sin röst.
 • Med nederlag i näspassagen ökar blödningar från näsan och det finns en konstant trängsel.
 • Om sarkoidos har påverkat hörselorganen, klagomål på smärta och tinnitus är koordinerande störningar typiska.
 • I händelse av muskelsjukdom klagar patienter på smärta i den drabbade lemmen, dess svaghet och inflammatoriska förändringar vid lokaliseringen av lesionen.
 • Med tillväxten av granulom i vävnaderna i leden (lederna) miminerar kliniken reumatoid artrit.
 • Tillväxten av granulom i njurarna är extremt sällsynt. Processen själv åtföljs av en överträdelse av deras filtreringsfunktion och inflammation. Sarcoidos av något organ ökar risken för njurestenbildning.
 • Tillväxten av de beskrivna benigna skadorna kan också påverka hjärnstrukturerna. Symtom beror på det drabbade området. Dessa kan vara synliga störningar, hörsel, beröring eller lukt. Det finns konvulsiva och meningala tecken.
 • Om den perifera delen av nervsystemet påverkas, kan det finnas pares och förlamning i zonen som är inerverad av den drabbade nerven.
 • Om hypofysen påverkas är endokrina störningar möjliga.
 • Spyttkörtorns nederlag leder till att deras funktioner brytas.
 • Patologisk process i tarmarna leder till smärtsam förstoppning och diarré, som ersätter varandra. Blod i avföring observeras inte. På grund av en överträdelse av absorptionsprocessen, mister en person sin hud och hennes tillsatser blir torra, svaga.
 • Illamående och aptitlösning åtföljs av tillväxten av granulom i magen.
 • Synkorgets patologi kan orsaka en signifikant minskning av synen och blindheten.

diagnostik

Som en diagnostisk åtgärd används en analys av symtomen på sjukdomen, såväl som instrumentell och instrumentell undersökning av patienten. Guldstandarden för diagnostisering av sarkoidos är:

 • Radiografisk studie.
 • Histologi.
 • Clinic.

En hel arsenal av forskning kan aktiveras, från CT, MR, ultraljud och slutar med metoder som bestämmer lungens funktionella tillstånd (spirometri), hjärta (EKG, EchoEG), skelettmuskulatur (EMG), bronkoskopi. Du kan behöva undersökas av en endokrinolog, en oculist, en otolaryngolog, pulmonologist, en gastroenterolog, en kardiolog.

Diagnos av sarkoidos involverar identifiering av karakteristiska förändringar i patientens blod (ökade nivåer av ACE, kalcium, koppar, TNF-a). Den sista indikatorn avslöjas relativt nyligen, deltar i många patologiska processer.

terapi

Medicinska förnödenheter, piller och kapslar

Hur man behandlar denna obehagliga sjukdom? För det första måste läkare ta hänsyn till det faktum att den patologiska processen kan återhämta sig. Därför kontrolleras patienterna i det första steget före behandling av sarkoidos i ungefär ett halvt år för att identifiera trender och bestämma behandling.

Med en mild sjukdom utförs ingen medicinsk intervention. I denna situation är risken för komplikationer till följd av intensiv behandling högre än risken för att sjukdomen utvecklas.

Omedelbart ingripande utförs endast i händelse av en snabb ökning av symtom och ett allvarligt tillstånd hos patienten. Arsenal, vilken läkare kan använda, är ganska rik på metoder:

 • Drog (allmänna och lokala åtgärder).
 • Surgical.
 • Sjukgymnastik.
 • Dietterapi.
 • Bestrålning.

Behandling av lungsarcoidos involverar användning av följande grupper av läkemedel:

 • Hormoner (hydrokortison, dexametason, prednisolon) är första linjen läkemedel.
 • Icke-hormonell antiinflammatorisk (Meloxicam, Aspirin, Ibuprofen, Diklofenak och andra).
 • Vitaminberedningar innehållande A- och E-vitaminer (som antioxidanter).
 • Immunsuppressiva medel (azathioprin, Delagil, klokokin).

Behandling av lungsarcoidos kräver hormoner. Tilldela omedelbart i en stor (chock) dos, följt av en minskning av en enda mängd. Topisk behandling används vanligtvis för hudformer av sjukdomen och för ögonskador. Kirurgisk ingrepp krävs för lungens sammanbrott, vid transplantation, avlägsnande av mjälten eller avbrott i mag- eller tarmblodning.

Det finns ingen specifik kost för denna kategori av patienter. Överge snabbmat är välkommen. I medicinska institutioner praktiserad kurs fasta under medicinsk övervakning. Oberoende tillämpning av denna metod rekommenderas inte.

Bestrålning rekommenderas av amerikanska experter vid utveckling av GCS-resistenta former av sjukdomen. Endast 3-5 kurser låter dig återkalla symptomen och glömma vilken sarkoidos i lungorna är under lång tid.

Efter upphörande av eftergift ska patienterna vara i dispensern i minst 2 år.