MTS i onkologi vilket betyder

12 april 2017, 12:34

Sedan 2017 har Germanklinik tillhandahållit gratis medicinska behandlingstjänster i Tyskland för patienter med cancer.

11 november 2016 10:42

Finland har en ledande position i Europa i resultaten av behandlingen av ett antal onkologiska sjukdomar, till exempel: - den första.

05 september 2016 10:26

Patienter som har diagnostiserats med cancer, står i de flesta fall inför behovet av att köpa olika droger.

Villkor inom onkologi

Petrovs sjukdom
Termen som användes tidigare av gamla onkologer är mycket bred. Betecknar vanligtvis gastrisk cancer (även om det i princip kan indikera någon malign tumör). Det har länge varit utbredd. I allmänhet användes efternamnet "Petrov" ofta i onkologi i olika slangtermer, onkologens efternamn, akademiker N.N. Petrova.

cancer, c-r, Blastoma, Bl., NEO, neoplasma (neoplasma), sjukdom. Tumör (tumör)
Alla ovanstående termer avser en malign tumör, som regel - cancer. De används alla för att inte skriva ordet "cancer" i tydlig text. För att beteckna sarkom används en annan förkortning ofta - SA (Sa).

Trial laparotomi, Laparotomia explorativa, Operation Petrova, Exploratory resection (något)
Alla termer hänvisar till situationen när "öppningen" av buken avslöjar inoperabilitet, tumörsvikt, stadium 4 cancer, där det är meningslöst att utföra något ingrepp. Efter det är magen sys upp utan att någon operation utförs. Bland läkare används ofta sådana slanguttryck som "prov", "test".

Palliativ kirurgi, palliativ resektion (något)
Palliativ kirurgi (inte radikal) är en operation där försummelse upprättas, tumören är oanvändbar, men vissa ingrepp utförs - antingen för att eliminera någon komplikation (blödning, stenos, etc.) eller i hopp om att uppnå en tillfällig eftergift, speciellt om efterföljande kemoterapi eller strålbehandling (även palliativ, det vill säga inte radikal).

Symtomatisk behandling på bosättningsorten
Den fras i vilken den är krypterad att patienten har en inoperabel, försummad tumör, vanligtvis 4 etapper, och att en sådan patient på grund av detta inte är föremål för speciella typer av radikal behandling av en specialist onkolog. Det innebär att man förskriver läkemedel som endast lindrar tillståndet hos den obotliga patienten och först och främst narkotiska analgetika efter behov. Bland läkare används ofta slanguttryck av "symptomatologi", "symptomatisk patient". Kan betraktas som synonymt med klinisk grupp 4 dispensarregistrering.

Generalisering (spridning)
Termen för en försummad tumör, där det finns många regionala och / eller avlägsna metastaser. Som regel talar vi om 4 steg i tumörprocessen och 4 klinisk gruppdispositionsregistrering.

Progression (progressia)
Termen avser fortsättning av tumöraggression, fortsatt tillväxt av cancer. Den vanliga utvecklingen av obehandlad cancer. Progression kan emellertid också inträffa efter en särskild behandling under ett radikalt program. I en sådan situation - antonym av ordet "remission". Vidare kan tidpunkten för progression vara mycket variabel - fortsättningen av tillväxten av cancerceller efter behandling kan inträffa efter 1 - 2 månader och efter 10-20-30 år. (Den mest avlägsna perioden av progression från slutet av behandlingen, jag hittade i litteraturen, är 27 år gammal).

Sekundär hepatit (pulmonit, lymfadenit, etc.), sekundär hepatit (pulmonit, lymfadenit etc.)
Alla termer avser förekomst av avlägsna metastaser (till lever, lungor, lymfkörtlar, etc.). Det indikerar en försummad tumör, stadium 4 cancer.

Lymfadenit Virkhova
Virkhovs metastasering (metastasering av cancer i den supraklavikulära lymfkörten till vänster - med författarens namn, som först beskrev det) Indikerar tumörsvikt, 4 stadier av cancer.

mts
Metastas (kort för latin - metastasering). Kan indikera både regionala metastaser och avlägsna.

prima, secunda, tercia, qarta (prima, andra, tredje, quart)
Latinska ord är siffror. Ange stadium av cancerutveckling, tumörprocess - den första, andra, tredje och fjärde. Bland läkare betecknas obotliga patienter ofta av slang termen "quart".

T. N. M.
Förkortningen av latinska ord som används i den internationella klassificeringen av maligna tumörer i etapper. T-tumör - primära tumörvärden kan vara från 1 till 4, beroende på storlek; N - Nodulus - noder (lymf), värden kan vara från 1 till 2-3, beroende på nivån på skador på regionala lymfkörtlar; M - Metastas - metastaser, hänvisar till avlägsna metastaser, värden kan vara 0 eller 1 (+), det vill säga avlägsna metastaser existerar eller inte. För alla kategorier (TNM) kan värdet vara x (x) - tillgängliga data räcker inte för att utvärdera.

Skillnad mellan scen och klinisk grupp
Ofta patienter som är ens i långvarig remission panik när de hör termen "klinisk grupp 3", med tanke på att detta är 3-steg i tumörutveckling. Detta är felaktigt. "Kliniska grupper" är dispensarobservationsgrupper, och i deras numeriska beteckning finns ingen korrelation med tumörutvecklingsstadiet.
1 klinisk grupp - patienter med bakgrundsförkalkande sjukdomar som är föremål för uppföljning
2 klinisk grupp - patienter med onkologiska sjukdomar i vilket stadium som är föremål för särskilda typer av behandling (operativ, strålning, kemohormonal);
3 klinisk grupp - radikalt härdade cancerpatienter;
Klinisk grupp 4 - obotliga patienter, patienter med avancerade maligna tumörer som inte är föremål för speciella behandlingstyper.
Som du kan se, anger den tredje kliniska gruppen ett mycket bra alternativ.

Lämplig smärtlindring
Under den här frasen brukar "dölja" rekommendationen av utnämningen av narkotiska analgetika för smärtlindring. Problemet med smärtlindring hos inkuberbara patienter är emellertid mycket mer komplicerat och vidare än det enkla receptet på droger.

Palliativ strålning (kemoterapi)
Palliativ kemoterapi, palliativ bestrålning - icke-radikal användning av dessa tekniker. Det vill säga en situation där en viss behandling utförs av en medvetet obotlig patient med ett avsiktligt icke-radikalt mål, antingen för att lindra komplikationer och förbättra kvaliteten på det återstående livet, eller i hopp om åtminstone tillfällig stabilisering av tumörprocessen. Konceptet palliativitet motsvarar det i kirurgisk behandling.

Vad är MTS i onkologi - Allt om levern

Klinisk undersökning av patienter med maligna neoplasmer

Klinisk undersökning av patienter med maligna neoplasmer utförs för livet.

Betydelsen av klinisk undersökning i arbetet med cancerpatienter som har fått en radikal behandling för cancer är särskilt stor.

1) Tidig diagnos av återkommande och metastasering av maligna tumörer, vilket blir allt viktigare i samband med de utökade möjligheterna till speciell bakning.

Taktiken hos den medicinska läkaren i allmänhet beror på patientens kliniska grupp.

la klinisk grupp

Efter att ha misstänkt en ondartad neoplasm, är doktorn skyldig att skicka undersökningen av patienten så snart som möjligt (10 dagar) och följa det kliniska läget som möjliggör att diagnostisera tumören.

I avsaknad av undersökningsvillkor och för fastställande av patientens slutliga diagnos, ska sändas för samråd i onkologiska rummet eller dispensar och ge honom en detaljerad redogörelse för forskningsresultaten.

Samtidigt är det viktigt att inte förlora synen på att patienten hänvisas till samråd. För vad inom 5-7 dagar är doktorn skyldig att kontrollera om patienten lämnade ett samråd.

Hospitalisering av patienter med misstänkt cancer på allmän sjukhus är motiverad endast för en särskild undersökning. Dynamisk observation av patienter i öppenvård eller förlossning för att utesluta cancer är oacceptabelt.

IB klinisk grupp

Patienter med obligatoriska och fakultativa förkämpare som kräver särskild behandling (kirurgisk, strålbehandling) hänvisas av onkologen till onkologen. Patienter med fakultativ precancer, som inte behöver särskild behandling, är under observation i det allmänna medicinska nätverket, de genomgår konservativ terapi och kontroller i termer som är etablerade för denna sjukdom.

II och IIa kliniska grupper

Taktik hos en sjukhusläkare i en medicinsk institution

Efter att ha fastställt diagnosen malign tumör skickar läkaren efter samråd med onkologen patienten till onkologiinstitutet och fyller på onkologiska kontoret eller dispensaren ett meddelande från patienten med den första diagnosen cancer och ett extrakt från patientens medicinska kort

När en tumör detekteras på avancerat stadium, skickar det förutom de angivna dokumenten ett protokoll till dispensern för att identifiera det avancerade fallet av cancer.

Uglyanitsa K.N., Lud N.G., Uglyanitsa N.K.

Hur diagnostiseras metastaser?

Surveysradiografi, ultraljud, radioisotopforskning, datortomografi, magnetisk resonansbildning, positronutsläppstomografi - alla dessa tekniker är viktiga vid erkännande av metastaser.

Dessa tekniker gör det möjligt att klargöra storlek, prevalens och naturen av tillväxten av metastaser, deras sönderfall, suppuration, spiring i närliggande organ och vävnader. Dessutom tillåter dessa diagnostiska metoder dig att övervaka effektiviteten av behandlingen beroende på graden av regression av metastaser.

Villkorligt kan vi skilja mellan två steg av diagnos av metastaser:

 • Primär undersökning, när endast huvudtumören diagnostiseras;
 • Övervakning hos onkologen efter godkänd behandling. Om initialt metastaser inte upptäcktes och behandlingen var framgångsrik, måste du i framtiden regelbundet genomgå tester - det finns risk för återkommande.

www.euroonco.ru

Lungmetastaser: symtom på

Patienter med lungmetastaser söker som regel medicinsk hjälp i de sena stadierna av sjukdomen, vilket är associerat med asymptomatisk utveckling av tumörer i de tidiga skedena av malaktig tillväxt. Typiska manifestationer av sekundär foci av cancer i lungsystemet förekommer i denna form:

 1. Progressiv dyspné, som observeras under träning eller vila.
 2. Regelbundna anfall av torr hosta.
 3. Gradvis ökande smärtssyndrom. Smärta i cancer i de inledande stadierna lindras av traditionella smärtstillande medel och i ett sena stadium kräver de narkotiska analeptika.
 4. Förekomsten av blodiga massor i sputum efter hostläge.

Hur mycket en person lever med lungmetastaser beror på tidig upptäckt av sekundär onkologi. Läkare onkologer rekommenderar att omedelbart söka läkarhjälp vid upptäckt av minst en av ovanstående symptom! I onkologisk praxis bestäms mycket ofta lungmetastaser långt före upptäckten av cancerens främsta fokus.

Ytterligare utveckling av sjukdomen åtföljs av en ökning av cancerförgiftning av kroppen, vilket framgår av följande kliniska bild:

 • snabb trötthet, generell sjukdom och nedsatt prestanda
 • lågkvalitativ kroppstemperatur, som är kronisk;
 • cancerhost blir nästan konstant;
 • förlust av aptit och snabb viktminskning.

Diagnos av lungmetastaser

Med hjälp av röntgenundersökningen bestämmer läkaren förekomst av metastas, lokalisering och storlek.

Digital behandling av radiologiska resultat gör det möjligt att klargöra formen och placeringen av sekundär fokus på onkologi.

Undersökning av andningssystemet i ett elektromagnetiskt fält med röntgenstrålning förbättrar bildskärpa och diagnostisk kvalitet.

Behandling av sekundär lungcancer

Lungvävnadsresektion tillsammans med metastaser är den mest effektiva metoden för cancer mot cancer, men det utförs sällan. Detta beror på att indikationen för operation är ett enda sekundärt fokus och en tydligt lokaliserad plats för tumören.

Effekten av högaktiv röntgenstrålning bidrar till stabiliseringen av den maligna processen och minskningen av smärta. Bestrålning med joniserande strålar utförs på distans under stationära förhållanden.

Systemisk administrering av cytostatika gör att du kan styra spridningen av cancerceller. Förloppet av kemoterapi bestäms individuellt för varje cancerpatient, med hänsyn till huvudbehandlingen av cancer och kroppens allmänna tillstånd. I praktiken kombinerar onkologer strålterapi och kemoterapi för att förbättra den terapeutiska effekten.

Acceptans av hormonella läkemedel är motiverat i närvaro av en hormonkänslig primärtumör (bröstcancer i cancer och prostata). Denna typ av exponering används huvudsakligen som en del av en omfattande anti-cancerbehandling.

Denna teknik visas som en symptomatisk behandling av cancer hos de stora bronkierna. Laserresektion utförs under kontroll av bronkoskopi.

strålkirurgi

Innovativ teknik "cyberkniv" gör att du kan använda svårtillräckliga cancer tumörer med en koncentrerad joniserande strålningsbalk.

Vad betyder termen "susp mts"?

Susp mts är kort för medicin.

Ordet misstanken är kort för suspitio. Det innebär att något misstänks (vanligtvis är det en fråga om misstanke om någon sjukdom).

mts är kort för metastasering. Det finns en bild av tumörmetastas.

Om du sammanfattar det, är det misstanke om metastas, det här är ingen definitiv diagnos, men i alla fall extremt obehagliga nyheter.

Termen suspensioner är direkt relaterad till medicin och till ett av dess mest obehagliga områden - till onkologi.

Den andra delen av denna term, mts, är förkortad för den latinska ordet metastas, som översätts som tumörer. Med andra ord, när du hör orden som metastaser finns någonstans, bör det förstås att en tumör har detekterats.

Vad är en tumör är inte nödvändigt för att förklara. Men det bör komma ihåg att tumören i sig inte är cancer, det kan vara en godartad tillväxt. Och när diagnosen cancer inte bekräftas, men det finns en misstanke om sin närvaro, skriver de bara misstankar - ett misstankar om cancer.

Mett cancer

Mett cancer

Mett cancer

Onkologiska sjukdomar kännetecknas av en abnorm proliferation av celler i en specifik anatomisk region. Långvarig tillväxt av en malign neoplasm kan leda till spridningen av den patologiska processen till andra vävnader. Samtidigt bildas metastaser (mts cancer) i samband med den primära sjukdomen. Till exempel kan bröstcancer spridas till lever, lungor, hjärnor och andra organ. Behandling i detta skede är inte alltid effektiv. En onkologs samråd kommer att hjälpa patienten att veta mer om ett sådant patologiskt tillstånd som mts: lungcancer, andra organ, risker, negativa följder, prognos, mts skvättcellscancer och andra former av neoplasmer.

Patologi Information

Maligna tumörer kan förekomma i nästan vilken vävnad som helst mot bakgrunden av förändringar i cellcykeln hos dess individuella komponenter. Oftast talar vi om neoplasmer av epiteliskt ursprung, men andra alternativ för onkologi är möjliga. Den gradvisa tillväxten av det patologiska fokuset leder till dysfunktion hos det drabbade organet och utvecklingen av andra komplikationer. I de avancerade stadierna kan cancer utvecklas. Prognosen vid detta utvecklingsstadium är ogynnsam på grund av ineffektiviteten av den kirurgiska behandlingen och den signifikanta spridningen av den maligna processen.

Tissue tecken på maligna tumörer bestämmer den kliniska bilden av sjukdomen och sannolikheten för metastasering. I detta avseende skiljer sig i onkologisk övning kriterier som histologiskt ursprung av cancer, graden av differentiering av onormala celler och specifika genetiska markörer. För lågkvalitativa karcinom är en snabbare utveckling med tidig metastasering karakteristisk, medan högdifferentierade tumörer är mindre benägna att sprida sig i kroppen i senare skeden. Att identifiera specifika receptorer och genmutationer hjälper också läkare att hitta den mest effektiva läkemedelsbehandlingen.

Typ av onkologi av histologisk ursprung:

 • Epiteliala neoplasmer som uppträder huvudsakligen i körtelorganen och slemhinnorna.
 • Bindvävnad och mesenkymala neoplasmer som påverkar benen, brosket, blodkärlen, musklerna, organens väggar, senor och andra anatomiska strukturer.
 • Maligna tumörer av dåligt differentierad vävnad. Den första är onkologin för hematopoetisk vävnad och bakterieceller.

Tumörerna själva är patologiska vävnadsstrukturer bildade från ett stort antal onormala celler. Till exempel, i fallet med prostatakarcinom, bildas tumören av förändrade glandulära epitelceller. Sådana celler utför inte specifika funktioner och börjar splittras snabbt, på grund av vilket den patologiska processen sprider sig aktivt. Energisubstraten som är nödvändiga för vital aktivitet tränger in i karcinom genom cirkulationssystemet, och ofta stimulerar cancer ytterligare vaskulärisering. Olika typer av onkologi har sina egna specifika egenskaper, så att du kan välja den mest effektiva behandlingen.

Sen upptäckt av cancer försvårar prognosen avsevärt. Det är också orsaken till hög dödlighet bland cancerpatienter. Ofta märker patienter endast symtom vid MTS-cancer, när komplikationer uppstår från andra organ. För att lösa detta problem introduceras screeningsundersökningar som riktar sig till tidig upptäckt av vissa typer av neoplasmer aktivt i medicinsk praxis.

etiologi

Inte alla cancerformer studeras lika bra. Under de senaste decennierna har forskare kunnat upptäcka ett stort antal etiologiska faktorer i samband med ärftlighet, patientens livsstil och primära sjukdomar, men inte alla cancerframkallande mekanismer är kända. Modern molekylärgenetisk teknik har hjälpt till att klargöra vissa aspekter av patogenes. Kunskap om riskfaktorer är mycket viktigt för att upptäcka mottaglighet för cancer hos patienter och förebyggande.

Tumormätningar är inte formade som en primär malign neoplasma. Initialt orsakas patologiska processer av förändringar i enskilda vävnadsceller mot bakgrund av långvarig exponering för negativa faktorer. Metabolism och cellcykel störning leder till bildandet av onormal vävnad. Utgångsfaktorn för processen kan vara uttrycket av mutantgenen, eftersom det är DNA-molekylerna som är ansvariga för reglering av alla intracellulära processer. Ibland visas specifika proteiner associerade med en genmutation på det yttre membranet av maligna epitelceller, vilket gör det möjligt för patienten att tilldela en mycket selektiv terapi. Immunsystemet kan förstöra enskilda celler i de tidiga stadierna av cancerframkallande men denna skyddsmekanism är inte alltid tillräcklig.

Allmänna etiologiska faktorer:

 • Ärftlighet, belastad med en förutsättning för cancer. Detektion av maligna tumörer hos patientens anhöriga ökar risken för individuell karcinogenes. Ibland överförs vissa genmutationer associerade med tumörtillväxten till barn från föräldrarna. Till exempel är MTS hos bröst-, äggstocks- och prostatacancer associerade med onormala gener.
 • Effekten av strålning på vävnader och organ. En sådan negativ faktor är i de flesta fall associerad med strålbehandling av andra onkologiska sjukdomar. Strålning påverkar cellens genetiska information och stimulerar bildandet av mutantgener. Sköldkörtelcancer kan vara associerad med en sådan faktor.
 • Rökare. Tobaksrök innehåller giftiga och cancerframkallande kemiska föreningar som kan ackumuleras i vävnaderna i många år och orsaka förkreativa förändringar.
 • Missbruk av alkoholhaltiga drycker. Etylalkohol påverkar cellerna i slemhinnorna i mag-tarmkanalen negativt och stör också levern.
 • Patientens preferenser i kosten. Denna etiologiska faktor är i stor utsträckning förknippad med onkologiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. För ofta konsumtion av bearbetat kött och fet mat leder till förändringar i matsmältningsorganens inre. Nutritionists och gastroenterologists rekommenderar att patienter med en predisposition äter mer grönsaker och frukter.
 • Inflammatoriska och autoimmuna tillstånd. Dessa patologiska processer orsakar precancerösa förändringar i organen.
 • Användningen av vissa mediciner, inklusive hormoner.
 • Godartade organdumörer. Sådana neoplasmer kan gradvis bilda en malign process.
 • Sedentär livsstil och övervikt.
 • Exponering för skadliga kemikalier, inklusive asbest, tungmetaller och olika toxiner.

Förebyggande åtgärder är effektiva vid många onkologiska sjukdomar, vars etiologi är associerad med patientens livsstil. Människor med predisposition till cancerframkallande rekommenderas vanligen att ompröva deras kost och behandla kroniska sjukdomar. Till exempel minskar behandlingen av Crohns sjukdom och kolit, kompletterad med en förändring i kost, risken för att utveckla tjocktarmscancer. Lungcancer, som leder till levern i de sena stadierna, kan också förebyggas genom att sluta röka. Det underskattar inte de genetiska faktorer som i vissa fall är den främsta orsaken till onkogenesen.

Funktioner mts cancer

Maligna neoplasmer behåller sällan sin primära storlek under lång tid. Många tumörer kan växa flera gånger på bara 6-12 månader. Den gradvisa spridningen av malaktig vävnad till andra anatomiska områden försämrar prognosen och den symtomatiska bilden. På ett visst stadium (vanligtvis 3 eller 4) invaderar tumörceller blodbanan och lymfen, vilket resulterar i att den onkologiska processen sprider sig i kroppen. MTS-cancer, som regel, påverkar i första hand organ med intensiv blodtillförsel, såsom hjärnan, lever och lungor. Så, för 100 diagnostiserade hjärntumörer finns det bara 2 fall av primärtumör.

Eventuella symtom på sena steg:

 • Svår smärta
 • Intern blödning.
 • Blodiga avföring
 • Yrsel och svaghet.
 • Illamående och kräkningar.
 • Brist på aptit.
 • Minskad sommarmassa.
 • Immunitetstest.
 • Neurologiska störningar.
 • Depression och apati.

Patienter med cancer MTS dör av omfattande blödningar, infektionssjukdomar och organsvikt.

diagnostik

Detektion av metastatiska neoplasmer är inte svårt med rätt tillvägagångssätt. Under mottagningen frågar specialisten patienten om klagomål, undersöker anamneseinformation för att identifiera riskfaktorer och genomgår en fysisk undersökning. För doktorens diagnos krävs resultat av instrument- och laboratorieundersökningar.

 • Vävnadsbiopsi.
 • Röntgen.
 • Beräknad och magnetisk resonansavbildning.
 • Ultraljudsundersökning.
 • Endoskopi.
 • Blodprov

Diagnostiska metoder varierar beroende på avsedd sjukdom. Det är viktigt att göra en tid med en läkare i tid för effektiv behandling.

MTS i onkologi vilket betyder

Vad är MTS i onkologi

Den accelererande utvecklingen av medicin och vetenskap i allmänhet i industriländer introducerar många begrepp som är svåra för en vanlig person att förstå. På grund av det faktum att protokoll för diagnos och behandling av onkologi i Israel ligger på en kvalitativt annorlunda nivå än i CIS-länderna, kommer relevansen av att förstå specifika termer också ut överst. Så vad är mts i onkologi och var används detta koncept?

MTS är en förkortning för den latinska definitionen av tumörmetastaser (metastaser). Cancer Metastas - är uppkomsten av foci av tumörceller i andra vävnader och organ, som bärs från primärkammaren genom hematogen och lymphogenous.

Processen för bildandet av metastaser inträffar efter att tumören växer till små kärl som matar det drabbade organet. Ursprungligen kommer cellerna in i de regionala lymfkörtlarna, de kallas också sentinel.

Med tanke på behandlingens komplexitet och den ogynnsamma prognosen för de flesta onkologiska patologier väljer många patienter israelisk medicin, som är känd för sin specialskola och högteknologi.

Termen som användes tidigare av gamla onkologer är mycket bred. Betecknar vanligtvis gastrisk cancer (även om det i princip kan indikera någon malign tumör). Det har länge varit utbredd. I allmänhet användes efternamnet "Petrov" ofta i onkologi i olika slangtermer, onkologens efternamn, akademiker N.N. Petrova.

cancer, c-r, Blastoma, Bl., NEO, neoplasma (neoplasma), sjukdom...., tumör (tumör)

Alla ovanstående termer avser en malign tumör, som regel - cancer. De används alla för att inte skriva ordet "cancer" i tydlig text. För att beteckna sarkom används en annan förkortning ofta - SA (Sa).

Trial laparotomi, Laparotomia explorativa, Operation Petrova, Exploratory resection (något)

Alla termer hänvisar till situationen när "öppningen" av buken avslöjar inoperabilitet, tumörsvikt, stadium 4 cancer, där det är meningslöst att utföra något ingrepp. Efter det är magen sys upp utan att någon operation utförs. Bland läkare används ofta slanguttryck som "prov", "test" ofta.

Palliativ kirurgi, palliativ resektion (något)

Palliativ kirurgi (icke-radikal) - operation som också är inställd Avancerad, inoperabla tumörer, men producerat några störningar - antingen för att ta bort vissa komplikationer (blödning, stenos, etc.

Symtomatisk behandling på bosättningsorten

Den fras i vilken den är krypterad att patienten har en inoperabel, försummad tumör, vanligtvis 4 etapper, och att en sådan patient på grund av detta inte är föremål för speciella typer av radikal behandling av en specialist onkolog.

Det innebär att man förskriver läkemedel som endast lindrar tillståndet hos den obotliga patienten och först och främst narkotiska analgetika efter behov. Bland läkare används ofta slanguttryck av "symptomatologi", "symptomatisk patient". Kan betraktas som synonymt med klinisk grupp 4 dispensarregistrering.

Termen för en försummad tumör, där det finns många regionala och / eller avlägsna metastaser. Som regel talar vi om 4 steg i tumörprocessen och 4 klinisk gruppdispositionsregistrering.

Termen avser fortsättning av tumöraggression, fortsatt tillväxt av cancer. Den vanliga utvecklingen av obehandlad cancer. Progression kan emellertid också inträffa efter en särskild behandling under ett radikalt program.

I en sådan situation - antonym av ordet "remission". Dessutom kan tidpunkten för progression vara mycket variabel - fortsättningen av tillväxten av cancerceller efter behandling kan inträffa efter en månad eller 30 år. (Den mest avlägsna perioden av progression från slutet av behandlingen, jag hittade i litteraturen, är 27 år gammal).

Sekundär hepatit (pulmonit, lymfadenit, etc.), sekundär hepatit (pulmonit, lymfadenit etc.)

Alla termer avser förekomst av avlägsna metastaser (till lever, lungor, lymfkörtlar, etc.). Det indikerar en försummad tumör, stadium 4 cancer.

Virkhovs metastasering (metastasering av cancer i den supraklavikulära lymfkörten till vänster - med författarens namn, som först beskrev det) Indikerar tumörsvikt, 4 stadier av cancer.

Metastas (kort för latin - metastasering). Kan indikera både regionala metastaser och avlägsna.

prima, secunda, tercia, qarta (prima, andra, tredje, quart)

Förkortningen av latinska ord som används i den internationella klassificeringen av maligna tumörer i etapper. T-tumör - primära tumörvärden kan vara från 1 till 4, beroende på storlek; N - Nodulus - noder (lymf), värden kan vara från 1 till 2-3, beroende på nivån på skador på regionala lymfkörtlar;

M - Metastas - metastaser, hänvisar till avlägsna metastaser, värdena kan vara 0 eller 1 (), det vill säga avlägsna metastaser existerar eller inte. För alla kategorier (TNM) kan värdet vara x (x) - tillgängliga data räcker inte för att utvärdera.

Skillnad mellan scen och klinisk grupp

Ofta patienter som är ens i långvarig remission panik när de hör termen "klinisk grupp 3", med tanke på att detta är det tredje steget i utvecklingen av tumörprocessen. Detta är felaktigt. "Kliniska grupper" är dispensarobservationsgrupper, och i deras numeriska beteckning finns ingen korrelation med tumörutvecklingsstadiet.

1 klinisk grupp - patienter med bakgrundsförkalkande sjukdomar som är föremål för uppföljning

2 klinisk grupp - patienter med onkologiska sjukdomar i vilket stadium som är föremål för särskilda typer av behandling (operativ, strålning, kemohormonal);

3 klinisk grupp - radikalt härdade cancerpatienter;

Klinisk grupp 4 - obotliga patienter, patienter med avancerade maligna tumörer som inte är föremål för speciella behandlingstyper.

Som du kan se, anger den tredje kliniska gruppen ett mycket bra alternativ.

Under denna fras brukar "dölja" rekommendationen av utnämningen av narkotiska analgetika för smärtlindring. Problemet med smärtlindring hos inkuberbara patienter är emellertid mycket mer komplicerat och vidare än det enkla receptet på droger.

Palliativ strålning (kemoterapi)

Palliativ kemoterapi, palliativ bestrålning - icke-radikal användning av dessa tekniker. Det vill säga en situation där en viss behandling utförs av en medvetet obotlig patient med ett avsiktligt icke-radikalt mål, antingen för att lindra komplikationer och förbättra kvaliteten på det återstående livet, eller i hopp om åtminstone tillfällig stabilisering av tumörprocessen. Konceptet palliativitet motsvarar det i kirurgisk behandling.

Metastaser (metastasering - från grekiska. Meta stateo - "annars står jag") - det här är de sekundära tillväxtcentrumen för nästan vilken malign tumör som helst. De flesta cancerformer leder till utseende av sekundära foci i lokala och regionala lymfkörtlar, lever, lunga, ryggrad.

Moderna begrepp för metastasutveckling bygger på det faktum att metastaser utvecklas nästan så snart den maligna tumören i sig uppträder. Separata celler som lossnar från det, tränger in i blodets lumen (hematogena spridningsvägar) eller lymfatiska kärl (lymfogena spridningsvägar) och överförs sedan med blod eller lymfflöde, stoppar på en ny plats, lämnar sedan kärlet och växer och bildar metastaser.

Från och med nu kallas cancer metastatisk. Processen för att sprida cancerceller kallas metastasering.

Möjligheten att metastasera - en av de viktigaste tecknen på maligna tumörer, vilket skiljer dem från godartade tumörer.

Metastaser, tillsammans med okontrollerad tillväxt, är unika patologiska egenskaper hos en malign tumör.

Metastas (abbr. - mts) är en cancercell som har förmåga att flytta runt kroppen från primär fokus på olika sätt, oftare - hematogen eller lymfogen. På platsen för metastasfixering börjar tillväxten av en sekundär malignitet.

Den vanligaste i levern är tillväxten av ensam (enkel) metostas - i 60-62% av fallen då - i nästan 25% av alla MTS och flera (mer än tre metastatiska förändringar) - i 13-15%.

12 april 2017, 12:34

Sedan 2017 har Germanklinik tillhandahållit gratis medicinska behandlingstjänster i Tyskland för patienter med cancer.

11 november 2016 10:42

Finland har en ledande position i Europa i resultaten av behandlingen av ett antal onkologiska sjukdomar, till exempel: - den första.

05 september 2016 10:26

Patienter som har diagnostiserats med cancer, står i de flesta fall inför behovet av att köpa olika droger.

Metastaser är sekundära foci som uppstår när cancerceller från huvudet, "maternal", tumörer bryter av och migrerar med blod eller lymfflöde till olika delar av kroppen. Metastaser kan förekomma i olika organ. Ofta finns de i levern.

Om tumören initialt utvecklas från levervävnaden uppstår primär levercancer. Metastatisk cancer kallas sekundär - den kommer alltid från andra organ. De flesta maligna levertumörer är sekundär cancer.

Levern är en av de största organen. Det utför viktiga funktioner: det rengör blodet av toxiner, producerar gall, producerar olika proteiner, enzymer, butiker glykogensocker, som är en energikälla.

Etiologi av metastatisk lungsjukdom

Metastaser i lungorna bildas som ett resultat av eliminering av atypiska celler i en cancerous tumör och deras spridning genom hela kroppen genom cirkulations- och lymfsystemet. I onkologisk praxis anses det att källan till lungmetastaser kan vara nästan varje malign neoplasma. Det finns följande grupp onkologiska sjukdomar, som metastaserar till lungorna med hög frekvens:

 • rektal cancer;
 • hudmelanom;
 • bröstcancer;
 • malign neoplasma av urinblåsan;
 • njur sarkom;
 • tumörer i mage och matstrupe.

Hur metastaserar olika typer av cancer?

Oftast förekommer metastaser i lymfkörtlarna, metastaser i lever, lungor och mycket mindre ofta i hjärtmuskeln, skelettmuskler, hud, mjälte och bukspottkörtel. Mellanliggande plats i frekvensen för detektering av metastaser i olika typer av cancer upptas av centrala nervsystemet, bensystemet, njurarna, binjurarna.

Vissa tumörer har favoritplatser för metastasering. Sådana metastaser har sina "namn" - speciella villkor:

 • Krukenbergmetastas - i äggstockarna;
 • Syster Mary Josephs metastasering ligger vid naveln;
 • Virchows metastas - till lymfkörtlarna ovanför vänster nyckelbenet.

Metastaser kallas alltid den primära tumören. Till exempel, om lungcancer har spridit sig till binjurarna, kallas tumören i binjurarna "metastatisk lungcancer". På molekylärgenetisk nivå kan metastaser dock skilja sig från moderns tumör. Detta fenomen kallas heterogenitet.

Metastasering av de flesta tumörer uppstår i fall där kroppens reserver är uttömda i kampen mot tumören. Metastaser stör väsentligt funktionen hos alla vitala organ och system.

Dessutom försvårar metastaser väsentligt det allmänna tillståndet, ofta följt av outhärdlig smärta, vilket kräver konstant anestesi.

, som antas av alla nationella hälsokommittéer - detta

, som utvecklades av Pierre Denois 1952. Med utvecklingen av onkologi har den genomgått flera revideringar, och nu är den sjunde upplagan, som publicerades 2009, relevant. Den innehåller de senaste reglerna för klassificering och uppläggning av onkologiska sjukdomar.

 • Den första är T (Latin Tumor - en tumör). Denna indikator bestämmer tumörens förekomst, dess storlek, spiring i den omgivande vävnaden. Varje lokalisering har sin egen gradering från den minsta tumörstorleken (T0) till den största (T4).
 • Den andra komponenten - N (Latin Nodus - nod), den indikerar närvaron eller frånvaron av metastaser i lymfkörtlarna. På samma sätt som för T-komponenten är det olika regler för bestämning av denna komponent för varje tumörlokalisering. Gradation går från N0 (inga drabbade lymfkörtlar), till N3 (vanlig lymfkörteln).
 • Den tredje - M (grekiska Metastasis - rörelsen) - indikerar närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser till olika organ. Numret bredvid komponenten anger graden av förekomst av en malign neoplasma. Så, M0 bekräftar frånvaron av avlägsna metastaser och M1 - deras närvaro. Efter beteckningen M är vanligtvis namnet på orgelet där den avlägsna metastasen detekteras skrivet i parentes. M1 (oss) betyder till exempel att det finns avlägsna metastaser i benen, och M1 (brα) betyder att metastaser finns i hjärnan. För de övriga kropparna använd symbolerna i tabellen nedan.

Även i speciella situationer placeras en ytterligare bokstavsbeteckning före beteckningen TNM. Dessa är ytterligare kriterier, betecknade med tecknen "c", "p", "m", "y", "r" och "a".

- Symbolen "c" betyder att scenen är etablerad enligt icke-invasiva undersökningsmetoder.

- Symbolen "p" säger att tumörsteget etablerades efter operationen.

- Symbolen "m" används för att beteckna fall när flera primära tumörer är belägna i samma område.

- Symbolen "y" används i fall där en tumör utvärderas under eller omedelbart efter antitumörbehandling. Prefixet "y" tar hänsyn till tumörens förekomst före starten av komplex behandling. Värdena för ycTNM eller ypTNM karakteriserar tumörens förekomst vid tidpunkten för diagnos genom icke-invasiva metoder eller efter operation.

- Symbolen "r" används vid utvärdering av återkommande tumörer efter en återkommande period.

- Symbolen "a", som används som prefix, indikerar att tumören klassificeras efter obduktion (obduktion efter döden).

Förutom klassificeringen av TNM finns det

. Hon heter

. Detta symptom indikerar hur aktiv och aggressiv tumören är. Graden av tumörmalignitet indikeras enligt följande:

 • GX - graden av differentiering av tumören kan inte bestämmas (små data);
 • G1 - starkt differentierad tumör (icke-aggressiv);
 • G2 - måttligt differentierad tumör (måttligt aggressiv);
 • G3 - lågvärdig tumör (mycket aggressiv);
 • G4 - odifferentierad tumör (mycket aggressiv);

Principen är väldigt enkel -

. Nyligen kombineras graderna G3 och G4 vanligtvis i G3-4, och de kallar denna "dåligt differentierade - odefinierad tumör".

I klassificeringen av sarkomer av ben och mjukvävnader används i stället för grader G enkel termen "hög grad av malignitet" och "låg grad av malignitet". Specifika system för att bedöma graden av malignitet är utformade för brösttumörer, de bestäms med hjälp av indikatorer som resultat av immunhistokemisk forskning.

För att utarbeta en behandling för behandling av cancer är det nödvändigt att göra en grundlig diagnos och göra den korrekta kliniska bilden.

De två första systemen för utvärdering av cancer används oftare, så vi kommer att behandla dem mer i detalj.

Prostatacancer av TNM

Klassificeringen av prostatacancer enligt tre huvudkriterier är en internationell metod för att sammanställa en klinisk bild av cancer.

Prostatacancer enligt ICD 10 har koden C61.

Tre bokstäver med en förkortning deklareras enligt följande:

 • T - betyder den mycket maligna formationen i kroppen;
 • N - indikerar närvaron av cancerceller (metastaser) i närmaste lymfkörtlar;
 • M - karaktäriserar metastaser i organ som ligger långt ifrån den primära tumören.

Varje särdrag hos sjukdomen börjar med en av tre bokstäver, förenade med små bokstäver och siffror som indikerar specifika indikatorer på den patologiska processen.

Vad är klassificeringen av prostatacancer i medicinsk form?

 • TX - den första detekterade tumören av obestämd natur (möjligen en godartad tumör);
 • T0 - tumörens karaktär är inte bestämd;
 • T-fysiska parametrar (dimensioner) av neoplasmen;
 • T1 - det finns inget positivt resultat för onkologi, medan förkortningen har undergrupper: a, b och c - resultaten av diagnostik med olika metoder med en ökning av procentandelen cancer från liter "a" till "c";
 • T2 - tumören är närvarande i en lob av körteln (vänster eller höger), och - liten i storlek, b- ökad, men inom en lob, c - slog båda lobarna;
 • T3 - tumören har spridit sig till närliggande vävnader, har undergrupper a, b och med en ökning i sjukdomsframsteg
 • T4 - cancerceller spridas till närliggande organ (rektum, blåsor, etc.);
 • N0 - ingen metastaser i bäckens organens lymfatiska system
 • N1 - det finns cancerceller i närmaste lymfkörtlar;
 • M - det finns metastaser i organ som ligger långt ifrån prostata
 • M0 - det finns ingen cancer i lymfsystemet och regionala noder;
 • M1 - det finns metastaser i lymfsystemet och organen, har undergrupper - a, b och c, som karakteriserar ökningen av patologins spridning till avlägsna organ, till exempel är cancer i hjärnan registrerad under bokstaven c.

Klassificeringen av prostatacancer med denna metod möjliggör bestämning av patologins aggressivitet.

Det är därför det kompletterar den huvudsakliga metoden för att beskriva cancer.

Gleason-skalan har ett gemensamt bokstav G och fem index (poäng).

De karakteriserar patologins aggressivitet, i synnerhet:

 • körtlar har en homogen regelbunden struktur
 • Avståndet mellan körtlarna minskar.
 • körtlarna blir ojämna, deras storlek och struktur skiljer sig åt;
 • deformationer av de exponerade organcellerna;
 • prostataceller blir helt atypiska, det vill säga ett extremt aggressivt stadium av cancer.

När man genomför en studie av vävnader som tas från prostatakörteln, beaktas Gleason-graden av prostatacancer nödvändigtvis. Om summan inte är mer än sex poäng har patienten alla chanserna för framgångsrik behandling, och om summan av indexen är mer än åtta poäng, så är situationen tyvärr ofördelaktig för patienten.

Specialitet: Urologist Arbetslivserfarenhet: 21 år

Specialitet: Urolog andrologist Arbetslivserfarenhet: 26 år

Cancerstadiebestämning: 0 - 4

. Beroende på scenen av TNM-systemet delas de flesta tumörerna i steg enligt principen som beskrivs i tabellen nedan, men för varje lokalisering av cancer finns olika stagingkrav. Vi betraktar de mest enkla och vanliga exemplen.

. Varje steg kan i sin tur ha bokstaven A och B, som delar upp den i två underlag, beroende på processens omfattning. Nedan analyserar vi de vanligaste kraftstadierna.

Vi vill uppmärksamma det faktum att många människor tycker om att säga "graden av cancer" i stället för "cancerfallet" i vårt land. På olika ställen postade frågor om: "4 grad av cancer", "överlevnad med 4 grader av cancer", "graden av cancer 3". Kom ihåg - det finns inga grader av cancer, det finns bara etapper av cancer som vi kommer att diskutera nedan.

Stages av cancer på exemplet av tarmtumörer

Steg 0 cancer

Som sådan finns inte steg 0, det heter

- Vad betyder en icke-invasiv tumör? Steg 0 kan vara cancer

Vid stadium 0 av cancer sträcker sig inte tumörets gräns utöver epitelet, vilket gav upphov till neoplasmen. Med tidig upptäckt och snabb behandling, är prognosen för stadium 0-cancer nästan alltid gynnsam, det vill säga att stadium 0 cancer i de allra flesta fall är helt härdbar.

Steg 1 cancer

Den första etappen av cancer kännetecknas redan av en ganska stor tumörnod, men frånvaron av lymfkörtelskador och frånvaron av

. Nyligen har det varit en tendens till en ökning av antalet tumörer som detekterats vid första etappen, vilket indikerar medvetenhet hos människor och god kvalitet.

, Det viktigaste - så snart som möjligt för att börja vara adekvat

Steg 2 cancer

Till skillnad från det första, i andra etappen av cancer, visar tumören redan sin aktivitet. Den andra etappen av cancer kännetecknas av en ännu större tumörstorlek och dess spiring i de omgivande vävnaderna, liksom uppkomsten av metastasering till närmaste lymfkörtlar.

Den andra etappen av cancer anses vara den vanligaste cancerfasen, som diagnostiserats med cancer. Prognosen för cancerstadiet 2 beror på många faktorer, inklusive tumörens placering och histologiska egenskaper. I allmänhet kan cancer i andra etappen framgångsrikt behandlas.

Steg 3 cancer

Vid den tredje etappen av cancer utvecklas den onkologiska processen aktivt.

. Vid den tredje etappen av cancer bestäms metastasering till alla grupper av regionala lymfkörtlar på ett tillförlitligt sätt.

: Plats, graden av differentiering av tumören och patientens allmänna tillstånd. Alla dessa faktorer kan antingen förvärra sjukdomsförloppet eller omvänt hjälpa till att förlänga en cancerpatients liv.

, men framgångsrikt behandlas.

Steg 4 cancer

Steg fyra cancer anses vara den allvarligaste delen av cancer. Tumören kan nå en imponerande storlek, spirer kring omgivande vävnader och organ, metastaserar till lymfkörtlarna.

Sällan finns det fall där en 4-gradig cancer kan diagnostiseras även i avsaknad av avlägsna metastaser. Stora i storlek, dåligt differentierade, snabbt växande tumörer kallas också ofta som stadium 4 cancer.

Steg I - DNA-skada detekteras, vilket framkallar okontrollerad klyvning och mutation av celler. Sådan skada kan inträffa under inflytande av ultraviolett strålning, radioaktiva ämnen eller vissa kemiska ämnen.

Steg II kännetecknas av spiring och en okontrollerad ökning av skadade celler, vilket resulterar i den aktiva utvecklingen av tumören. Situationen är ganska farlig, men prognosen för framgångsrik behandling i detta skede är fortfarande nära 75%.

Steg III bestäms av närvaron av metastasering. Atypiska celler börjar snabbt dela och flytta genom en patients kropp med en ström av lymf eller blod. Detta är det näst sista, ganska farliga scenen, och den gynnsamma utsikterna för utvecklingen av situationen är bara 30%.

Steg IV - återkommande. Det kännetecknas av den aktiva okontrollerade uppkomsten av nya tumörer lokaliserade i olika mänskliga organ. I detta skede finns det inget hopp om full återhämtning, och behandlingen riktar sig till anestesi, maximal förlängning och förbättring av patientens livskvalitet.

Efter att ha hört det fruktansvärda uttrycket "prostatacancer", kan inte alla människor behålla andens kraft.

Men innan du panikerar, bör du ta reda på i vilket stadium cancer är, om det finns metastaser, huruvida andra organ och system är skadade.

Om en cancer hittades vid det första utvecklingsstadiet och det inte metastaserade, så har prognosen för behandling av patologi alla chanser till 100% framgång.

För enkelheten att bestämma alla nyanser av den patologiska processen, uppfanns en klassificering av en cancerous tumör. Varje process och särdrag har en egen förkortning, till exempel SUSP. Kombinationen av bokstäver och siffror hjälper läkare att läsa bokstavligen den kliniska bilden av sjukdomen.

SUSP - vad är det

Det första obestridliga ordet som en patient på en onkologisk klinik ser i analysformen är SUSP. Andra bokstäver kan läggas till i dessa latinska bokstäver - NEO, CR, BL. Innan du oroar dig förgäves på grund av oförståeliga betydelser, bör du konsultera en läkare som kommer att förklara allt tydligt.

SUSP är kort för suspitio och översätts som "misstankar".

Andra bifogade bokstäver är också förkortningar, i synnerhet:

 • BL översätts som utbildning (vilket betyder en tumör som kan vara godartad);
 • CR betecknar misstänkt cancer om tumören redan har diagnostiserats;
 • NEO primär misstanke om onkologi.

Således är ordet SUSP inte en diagnos, men bara en misstanke, som efter diagnos i mer än hälften av fallen förblir suspitio, det vill säga, cancer är inte bekräftad.

Steg av sjukdomen

Tyvärr diagnostiseras prostatacancer ofta redan i sin avancerade form, då de kliniska manifestationerna av patologi blir uppenbara fakta.

Om en man bryr sig om sin hälsa och regelbundet besöker en medicinsk anläggning för att donera blod för PSA, kan en malign tumör identifieras redan vid sjukdoms första skede, när efter kirurgisk behandling sker fullständig läkning och permanent remission av patologi.

Totalt finns fyra steg (grader) av utveckling av en malign tumör:

 1. Den första etappen kännetecknas av fullständig frånvaro av symtom på sjukdomen. Urologen kan inte hitta en tumör på palpation av prostata. Diagnostik med hjälp av instrumentala metoder är också ineffektivt, men med hjälp av laboratorietester kan man märka sjukdomen genom en avvikelse i nivån av prostataspecifikt antigen i blodet. I det här fallet lägger doktorn ordet SUSP NEO och skickar patienten till vidare forskning.
 2. I andra etappen kan kanalen förväxlas med godartad prostatahyperplasi, eftersom symtomen är likartade - frekvent urinering med smärta, smärta i ljummen och nedre delen av ryggen, blod i urinen kan observeras. Andra stegs cancerbehandling innefattar strålterapi, prostatektomi, cryoablation eller kemoterapi. Lämplig metod bestäms av läkaren.
 3. Från och med det tredje stadiet av sjukdomsutveckling kan patientens välbefinnande försämras kraftigt, upp till behovet av extern vård. Behandlingen utförs med hjälp av orchiektomi, fotodynamisk terapi och hormonella preparat. I avsaknad av metastaser kan kirurgi utföras, men om de är, används denna behandling inte längre.
 4. I det fjärde stadiet kan patienten inte botas på något sätt. Förbättring av välbefinnandet och upprätthållande av patientens liv utförs med hjälp av strålning eller kemoterapi.

Bekräftelse av diagnosen med förkortningen SUSP utförs med hjälp av digital rektalundersökning, bloddonation för PSA, ultraljud, biopsi, CT i bäckenorganen och några andra studier.

Symtom på levermetastaser

Patienter med lungmetastaser söker som regel medicinsk hjälp i de sena stadierna av sjukdomen, vilket är associerat med asymptomatisk utveckling av tumörer i de tidiga skedena av malaktig tillväxt. Typiska manifestationer av sekundär foci av cancer i lungsystemet förekommer i denna form:

 1. Progressiv dyspné, som observeras under träning eller vila.
 2. Regelbundna anfall av torr hosta.
 3. Gradvis ökande smärtssyndrom. Smärta i cancer i de inledande stadierna lindras av traditionella smärtstillande medel och i ett sena stadium kräver de narkotiska analeptika.
 4. Förekomsten av blodiga massor i sputum efter hostläge.

Hur mycket en person lever med lungmetastaser beror på tidig upptäckt av sekundär onkologi. Läkare onkologer rekommenderar att omedelbart söka läkarhjälp vid upptäckt av minst en av ovanstående symptom!

Ytterligare utveckling av sjukdomen åtföljs av en ökning av cancerförgiftning av kroppen, vilket framgår av följande kliniska bild:

 • snabb trötthet, generell sjukdom och nedsatt prestanda
 • lågkvalitativ kroppstemperatur, som är kronisk;
 • cancerhost blir nästan konstant;
 • förlust av aptit och snabb viktminskning.

Metastatisk eller sekundär leverkreft är mycket vanligare än primär, som står för nästan 90% av alla maligna tumörer i detta organ. Ibland detekteras levermetastaser tidigare än den primära tumören.

Om minst en metastasering i levern detekteras, tilldelas den 4: e etappen av cancer den primära tumören.

Fram till nyligen troddes att sådana patienter är "dömda". Nuförtiden är det fortfarande omöjligt att fullständigt bota sådan cancer, men det ligger redan i vår makt att förbättra prognosen och livskvaliteten hos en patient med modern medicin.

Den smarta maligna neoplasmen ligger i det faktum att man med svårigheterna att diagnostisera den primära tumörplatsen kan missa sin förmåga att sprida sig i kroppsmetastasen. Därför är det nödvändigt att känna till symptomen på mts leverskador.

Förväxla inte primärcancer i lever och metastaser i den.

Metastaser är cancerceller som genom kroppens biologiska miljö (blod, lymf) går in i olika organ och system och bildar ett sekundärt fokus för tumörutveckling.

Svaghet, trötthet, minskad prestanda. Viktminskning upp till extrem grad av utmattning - kakexi. Förlust av aptit tills anorexi. Illamående, kräkningar. Jordens färg eller gulsot.

Slöva smärtor under höger ribba. Känslan av tunghet, strut, tryck. Förstorad buk på grund av dropsy (ascites). Förstorrade vener under bukets hud (ofta är bilden mycket karaktäristisk: venerna avviker i alla håll från naveln och liknar "maneterhuvudet").

Vascular stjärnor på huden. Hjärtklappning. Temperaturökning. Kliande hud. Brott av tarmarna, uppblåsthet. Blödning i matstrupen. Gynekomasti (bröstförstoring och engorgement hos män).

Sådana störningar finns inte bara i levercancer. Självklart finns det ingen anledning att bli panik, om du från denna lista bara är orolig för svaghet, feber och uppblåsthet.

De mest hemska symptomen som bör vara en orsak till omedelbart besök till doktorn: ihållande kräkningar (mer än 1 dag, mer än 2 gånger om dagen), kräkningar med blod, snabb oförklarlig viktnedgång, svarta avföring, kraftig ökning i buken, gulsot.

Metastaser i något organ, inklusive levern, kan orsaka konstant, smärtsam smärta.

I en patient med cancer är det en minskning av effektivitet, viktminskning och generell svaghet.

illamående, kräkningar möjliga; kliande hud; orgeln är förstorad; grått ansikte med ett stort antal spindelvener; smärta vid andning känsla av tyngd och smärta i rätt hypokondrium; temperaturökning nedsatt tarmfunktion; hjärtklappning; blödning; gulsot; åderbråck i buken ascites.

Skada på kroppen orsakar störningar i de inre systemens funktion, nämligen är utbytet av vätska i kroppen stört. Denna skada leder till ascites - ackumulering av vätska i buken. Om diagnosen är ascites, hur länge lever de med detta symptom?

Prognoser för levermetastaser beror på flera faktorer. Den viktigaste faktorn är allvarlighetsgraden av organskador och scenen för cancerutveckling. Det är omöjligt att på ett säkert sätt anta hur många som lever i den första metastaseringsfasen.

med singel. Symtom ligner manifestationen av levercancer: en ökning i orgel, smärta i rätt hypokondrium. med flera (mer än 3 metastaser). Det präglas av mer uttalade symtom och komplikationer.

Metastatisk eller sekundär leverkreft är mycket vanligare än primär, som står för nästan 90% av alla maligna tumörer i detta organ. Ibland detekteras levermetastaser tidigare än den primära tumören.

Detta finns ofta i melanom, bukspottkörtelcancer och mer sällan i magkreft.

diagnostik

Med hjälp av röntgenundersökningen bestämmer läkaren förekomst av metastas, lokalisering och storlek.

Digital behandling av radiologiska resultat gör det möjligt att klargöra formen och placeringen av sekundär fokus på onkologi.

Undersökning av andningssystemet i ett elektromagnetiskt fält med röntgenstrålning förbättrar bildskärpa och diagnostisk kvalitet.

Metastaserade lungor i skuren

Mikroskopiska metastatiska celler ser ut som celler på den primära tumörplatsen, vilket hjälper till att bestämma lokaliseringen. Men ibland avslöjar de förändringar som gör identifiering svår.

Det händer att MTS av misstag hittades, till exempel på ultraljud efter månader eller till och med år efter avlägsnandet av den primära tumören. En sådan komplikation kan bestämmas hos 28-30% av patienterna med koloncancer, vanligtvis cecum eller sigmoid-kolon.

Även med mycket stora formationer är leverfunktionen vanligtvis bevarad. De viktigaste manifestationerna av levermetastaser med standarddiagnostiska metoder:

 • Icke-specifika förändringar noteras i blodet: leukocytos, oexpressad anemi, en måttlig ökning av aktiva transaminasers aktivitet, liksom utseendet av specifika proteiner - tumörmarkörer.
 • Från instrumental diagnostiska metoder används ultraljud, CT och MRI allmänt, särskilt med användning av kontrast. Informationsförmågan hos ultraljud vid diagnos av metastatisk levercancer når 95-97%. Vid ultraljud ser metastaser ut som foci med olika ekogenitet, oftare - minskad. En hypoechoisk "fälg" är synlig runt denna nidus. Ultraljud kan också användas under operationen för att identifiera ytterligare tumörfoci och orgeländringar.
 • Biopsi med levande punktering är en standard vid diagnos av cancer och det är önskvärt att genomföra det under kontroll av en ultraljuds- eller CT-skanning.
 • I svåra fall används diagnostisk laparoskopi.

Neuroimaging (CT och MR)

Mts har vanligtvis formen av "okomplicerade" massformationer (dvs. runda, väldefinierade), som ofta ligger på gränsen till grå och vit materia. Karaktäriserad av uttalad svullnad av den vita substansen ("fingerliknande ödem"), som sprider sig från tumören till hjärnan.

Det är vanligtvis mer uttalat än med primära (infiltrativa) tumörer. När flera mts detekteras på CT eller MR, säger Chembers regel: "Den som räknar med ett större antal mts är rätt." Vanligen samlas mts HF; De måste komma ihåg när de utför DD-formationer som har en ringformad CU.

Enkla supratentoriella neoplasmer på CT

 • MTS i hjärnan hos fasta tumörer är singel i 50-65% av fallen
 • I avsaknad av tecken på cancer, negativa RGC och IV-pyelografi (som ungefär motsvarar negativ CT i bröstet / buken / bäckenet): 7% av enstaka hjärntumörer är mts, 87% är primära hjärntumörer och 6% är av icke-tumör natur. Effektivitet vid detektering av en primär tumör vid ytterligare undersökning är låg (det rekommenderas att utföra upprepade RGC)
 • med en känd onkologisk sjukdom kring vilken behandlingen utfördes: 93% av enstaka formationer är mts

MR: Känsligare än CT, speciellt för ACF (inklusive hjärnstammen). I ≈20% av fallen när det finns enskilda mts på en CT-scan detekteras flera mts under MR.

LP: kan anges när en massa utesluts. Kan vara mest användbar för diagnos av karcinomatös meningit.

Undersökning av patienter med mts

1. RGC: att utesluta den primära tumören i lungan eller andra mts i lungorna

2. CT-skanning av bröstet (mer känslig metod än RGC), buken och bäckenet: att utesluta primära njurtumörer och mag-tarmkanalen (ett annat alternativ är in / i pyelografi) eller mts i levern

3. Analys av fekalt ockult blod

4. Isotopisk studie av skelettet: För patienter med klagomål i benen eller tumörer som kännetecknas av benmetastas (särskilt: prostata, bröst, njure, sköldkörtel och lung)

5. mammografi hos kvinnor

Om det finns material från hjärntumör: MTS av småcellcarcinom i hjärnan är sannolikt att uppstå från lungan (positivt för neuroendokrina fläckar).

Laboratorieundersökningar. På grund av leveransens kompensationsmekanismer är sådana studier uninformativa. Om abnormiteter finns i biokemiska blodprov kan de vara karakteristiska för många sjukdomar i detta organ.

Röntgen-, radioisotopstudier. Laparoskopi. Huvudmetoden är datortomografi. Med hjälp av CT kan man beräkna leverans storlek, parenchymstrukturen, närvaron eller frånvaron av noder som kan vara metastaser.

Icke-specifika förändringar noteras i blodet: leukocytos, oexpressad anemi, en måttlig ökning av aktiva transaminasers aktivitet, liksom utseendet av specifika proteiner - tumörmarkörer. Från instrumental diagnostiska metoder används ultraljud, CT och MRI allmänt, särskilt med användning av kontrast.

Informationsförmågan hos ultraljud vid diagnos av metastatisk levercancer når 95-97%. Vid ultraljud ser metastaser ut som foci med olika ekogenitet, oftare - minskad. En hypoechoisk "fälg" är synlig runt denna nidus.

Ultraljud kan också användas under operationen för att identifiera ytterligare tumörfoci och orgeländringar. Biopsi med levande punktering är en standard vid diagnos av cancer och det är önskvärt att genomföra det under kontroll av en ultraljuds- eller CT-skanning. I svåra fall används diagnostisk laparoskopi.

Levermetastaser i ultraljudsbild

Patienter som har behandlats för cancer bör genomgå regelbundna undersökningar för att upptäcka patologiska effekter i kroppen i tid och förskriva behandling. Livets prognos med snabb upptäckt och receptbehandling är högre än vid sen upptäckt.

För att klargöra lokaliseringen av tumören utförs en studie av immunokemiska tumörmarkörer. Ultraljudet visar storleken på metastaser, deras samband med leverkanaler och stora kärl. Ultraljudsdisposition utförs också under operationen, vilket gör att du kan hitta ytterligare foci av sjukdomen och använda lokala effekter.

Magnetic resonance imaging, samt röntgenberäknad tomografi ger ytterligare information om sjukdomen för att bestämma om det finns chans för kirurgisk behandling. om arten av det patologiska fokuset är i tvivel bland läkare, föreskrivs en punkteringsbiopsi. För att klargöra lokaliseringen av metastaser och deras ursprung, föreskrivs angiografi.

Full diagnos hjälper läkaren att göra nästa när en sjukdom detekteras.

Behandling och prognos

Behandling av levermetastaser skiljer sig från behandling av cancer och gallkanaler. Tyvärr ger läkare inte en lätt prognos om metastaser bildas i orgeln. Det är mycket svårt att bestämma hur lång tid patienterna lever.

strålbehandling kemoterapi; kirurgi.

Beakta varje enskild metod separat.

Gränserna i pinealregionen: bakom - corpus callosum kudden och vaskulär plexus framför - fyrkronplattan och mittbråcklocket, rostral - bakre delen av den tredje ventrikeln, caudalt - wormen i cerebellumet. Tumörer av detta område är vanligare hos barn (de är 3-8