De farligaste typerna av cancer

Maligna tumörer är en av de vanligaste sjukdomarna på planeten, varje år hittar de miljontals nya offer. Cancer är ansvarig för 13% av alla mänskliga dödsfall, med andra ord dör varje åttonde person i världen från denna sjukdom.

Vad är denna sjukdom och vad är dess fara?

I ett nötskal är cancer en sjukdom där en grupp av celler börjar växa okontrollerbart och så snabbt att de inte har tid att mogna. En tumör är en oskiljaktig ackumulering av omogna celler, som också är aggressiva - de invaderar intilliggande vävnader, förstör dem och kan bryta sig bort från huvudtumören och sprida sig med blod, lymf eller nervbanor, bosätta sig i andra delar av kroppen och ge upphov till nya, associerad tumör. Denna process kallas metastas och dottertumörer - metastasering. Metastasering är en av huvudorsakerna till att cancer är så svår att behandla. Tillväxten av tumören och dess förmåga att ge metastaser bestäms av graden av malignitet hos cancer.

Olika typer av cancer skiljer sig åt i graden av malignitet. En cancer med låg grad av malignitet är mindre aggressiv, sjukdomen är långsam, metastaser bildas inte under lång tid och i allmänhet har denna typ av tumör en gynnsam prognos, eftersom den svarar bra på behandlingen. Tumörer med hög grad av malignitet metastaserar tidigt och är benägna att snabbt växa. Sådana aggressiva tumörer kräver den mest aktiva behandlingen, eftersom tidsmarginalen är mycket begränsad. Graden av malignitet beror på många orsaker, varav huvuddelen är graden av mognad av tumörceller och det faktum att dessa är celler.

melanom

Melanom, den sällsynta typen av hudcancer, kallas drottning av tumörer. Detta är en extremt aggressiv typ av cancer, som snabbt ger flera metastaser och praktiskt taget inte mottaglig för någon behandling, förutom operation, och även då är den endast effektiv tills tumören har spridit sig till kroppen. Trots det faktum att melanom är lättare att diagnostisera, eftersom det i de flesta fall, även om det inte alltid är synligt på grund av sin ytliga plats, ofta görs en diagnos endast när den redan har bildat metastaser. Anledningen är att tumören knappast skiljer sig från en liten mol och inte betalar mycket uppmärksamhet åt sig själv tills processen går tillräckligt långt. Misstänkta orsakas av födelsemärken som uppstod i vuxenlivet, är mycket svarta eller har en heterogen färg, tät och liten, utan hår. Efter att ha upptäckt ett sådant "födelsemärke" -fält är det bättre att vidta försiktighetsåtgärder och kontrolleras, eftersom ju tidigare tumören detekteras, desto bättre är risken för återhämtning.

Lungcancer

Lungcancer är den främsta orsaken till dödsfall från cancer i världen. Nästan en och en halv miljon liv årligen hävdar denna skadliga sjukdom. Dess särdrag är det faktum att de flesta fall av lungcancer, men inte alla, är direkt relaterade till rökning, det vill säga orsakad av en respekt för deras hälsa av personen själv. Vem har inte hört talas om farorna med att röka? Det finns förmodligen inga sådana människor. Vilken rökare är säker på att detta inte kommer att påverka honom? Ett hundra procent av hundra.

Lungcancer uppträder inte på något sätt under lång tid, förutom genom fortsatt hosta och ökad tendens till bronkit och lunginflammation, men dessa tecken ser redan långt borta och rökare uppmärksammar inte hostan tills det blir smärtsamt och konstant. Ofta är detta varningsskylt bevis på att cancer har tagit lungan.

Hjärncancer

Hjärncancer är mycket farlig på grund av sin plats. Hjärnan är "dold" i skallen, som fungerar som ett försvar, men när det gäller en tumör spelar denna faktor en negativ roll - det är svårt att komma nära det, kirurgiskt ingrepp är förknippat med höga risker för skador på vitala hjärnstrukturer, det finns faktiskt inga obetydliga sådana. Tillväxten av en tumör i ett slutet kranialutrymme medför oundvikligen att man klämmer i angränsande hjärnstrukturer och sedan deras förstörelse. Det är därför som alla hjärntumörer, utan undantag, alla anses vara onda - de leder alla till döden om de inte avlägsnas i tid. Tyvärr finns denna typ av tumör ofta hos barn.

Intensiv huvudvärk, förvärras på morgonen och med förändring i kroppsställning, illamående, kräkningar utan störning av funktionen i mag-tarmkanalen - de symptom som omgående ska skickas för undersökning.

Bukspottkörtelcancer

En ganska vanlig typ av cancer diagnostiseras i Amerika cirka 42,5 tusen nya sjukdomar varje år och i Europa mer än 60 tusen. Denna typ av tumör är extremt svår att behandla, kirurgi är möjligt men har stor svårighet och är inte alltid effektiv, och dessutom utvecklar bukspottkörtelcancer länge utan några speciella symptom alls. En liten vanlig sjukdom i form av vandrande smärtor i buken och ryggen är inte på något sätt förknippad med cancer eller med bukspottkörteln, och de första allvarliga tecknen visas ofta när det inte finns något att rädda.

leukemi

Leukemi, även känd som leukemi eller leukemi, är också en blodcancer, en malign sjukdom som påverkar benmärgen, som gradvis förlorar möjligheten att producera normala blodkroppar, fyller upp med omogna aggressiva celler som kallas blastceller. Blaster kan inte utföra blodcellsfunktionerna, utan växer bara snabbt. Normala blodceller har en begränsad livslängd, när de förstörs bör de ersättas av nya som har mognat i benmärgen, och antalet sådana försvinner gradvis, förskjutna av blaster.

Orsaken till leukemi är en mutation i en enda hematopoietisk cell. Barn lider ofta av leukemi, denna sjukdom är nummer ett i pediatrisk onkologi, akut leukemi är sällsynt för barn. Akut och kronisk leukemi är inte två former av en sjukdom, men två olika sjukdomar som aldrig går in i varandra. Båda formerna är dödliga, men märkligt nog är barn med akut leukemi mer sannolikt att lyckas med aktiv behandling.

lymfom

Lymfom är en cancer i lymfkörtlarna - immunsystemets organ, utformade för att skydda kroppen mot sjukdomar och även från maligna tumörer. Därför är det klart att nederlaget för det här systemet är en dödlig fara för kroppen, eftersom den försvagar det mer än andra typer av cancer. Faktum är att lymfom orsakar immunbrist, ett tillstånd där kroppen är berövad av immunskydd, liknande aids. Lymfom är extremt varierade, inklusive varierande grader av aggressivitet. Vissa av dem, kallade indolenta, kan utvecklas väldigt långsamt, i årtionden, medan andra kan döda en person i några veckor. Förstorrade lymfkörtlar, försvagat tillstånd, nattsvett - dessa är de lindriga symtomen på lymfom, som inte bara nyligen diagnostiserats utan också svårt att behandla.

De 10 mest dödliga typerna av cancer och varför de inte behandlas

Skräcken och rädslan som kommer till en person när han hör en sådan diagnos kan knappast jämföras med. Detta är orsaken till dödsnummer 2 bland amerikanerna, kardiovaskulära sjukdomar har företräde i denna hemska kategori. Även med tidig diagnos och behandling av nya sätt har han fortfarande makt att döda en person.

Trots det faktum att idag finns sådana nya behandlingsmetoder, som ingenting var känt för flera årtionden sedan, är "botemedel mot cancer" fortfarande något som inte kan uppnås för vetenskapen. Det finns cirka 100 typer av cancer, liksom många orsaker som bidrar till dess utveckling, allt från strålning till olika virus och exponering för cancerframkallande ämnen.

Cancerceller, liksom riktningen av deras tillväxt till denna dag, är oförutsägbara, och i vissa fall är denna process i allmänhet mystisk. Även efter en till synes effektiv behandling kan skinniga cancerceller fortfarande få känna sig.

Ca 200 miljarder dollar har spenderats på cancerforskning sedan början av 1970-talet, där patientöverlevnaden ökar från 50 procent till 65 procent.

"Idag skulle vi inte ha känt så mycket om cancer om forskning om grundläggande klinisk vetenskap inte skulle finansieras", säger Dr. Len Lichtenfeld, en av de amerikanska cancersamfundsexperterna. "Grundläggande vetenskap berättar om mekanismerna i arbetet och hur effektiva droger kan vara, vi absorberar denna information och testar den i praktiken."

Nedan finns de 10 typerna av cancer som dödade de flesta i USA 2003-2007, enligt tillgänglig information från National Cancer Institute.

1. Bronkial och lungcancer: 792495 lever

Denna typ av cancer är den värsta mördaren av människor i USA. Rökning och tobaksbruk är den främsta orsaken till utvecklingen, som oftast påverkar personer i åldern 55-65 år. Det finns två huvudtyper av sådan cancer: Lungcancer som inte är småceller, vilket är den vanligaste och lungcancer från småceller, vilket är mycket snabbare. Mer än 175 000 personer förväntas dö av bronkial och lungcancer år 2010.

2. Kolorektal cancer: 268783 liv

Enligt National Cancer Institute utvecklar tjocktarmscancer i kolonvävnader, medan rektalcancer utvecklar några inches från tjocktarmen. I de flesta fall börjar cancer med ackumulering av små godartade tumörer, kallade polyper, som så småningom blir maligna. Det rekommenderas att genomgå ett regelbundet screeningsförfarande för detektion av polyper innan de blir svåra tumörer. Kolorektal cancer förväntas döda 51 000 personer 2010.

3. Bröstcancer: 206983 liv

Bröstcancer är den näst vanligaste cancer bland kvinnor i USA efter hudcancer. Men denna typ av cancer förekommer också ibland hos män, mellan 2003 och 2008 fanns det omkring 2000 fall av bröstcancer i det starkare könet. I regel utvecklas denna typ av cancer i kanalerna som bär mjölk till bröstet eller i körtlarna som producerar det. Enligt prognoserna kommer 4000 personer att dö av bröstcancer under 2010.

4. Bukspottkörtelcancer: 162878 lever

Denna typ av cancer börjar utvecklas i vävnaderna i bukspottkörteln, vilket hjälper matsmältningen och är inblandad i regleringen av ämnesomsättningen. Det är extremt svårt att upptäcka det i de tidiga stadierna, eftersom det ofta fortskrider snabbt och omärkligt. Enligt sorgliga förutsägelser kommer denna typ av cancer 2010 att döda 37 000 personer.

5. Prostatacancer: 144926 lever

Enligt statistiken är denna typ av cancer den näst vanligaste dödsorsaken för män efter lung- och bronkialcancer. I regel börjar cancer utvecklas långsamt i prostatakörteln, som producerar seminalvätska för att "transportera" spermier. Vissa typer av denna cancer är begränsade till omfattningen av prostatakörteln och sprider sig inte längre, vilket gör behandlingen enklare, medan andra tvärtom är mer aggressiva, vilket leder till att cancercellerna börjar kolonisera hela kroppen. Under 2010 kommer prostatacancer att döda cirka 32 000 män.

6. Leukemi: 108740 lever

Det finns många typer av denna typ av cancer, men vart och ett påverkar kroppens hematopoetiska vävnader, nämligen benmärgen och lymfsystemet, och därmed uppstår produktion av onormala vita blodkroppar. Leukemi klassificeras enligt hur snabbt det utvecklas och vilka specifika celler det påverkar. En typ som kallas akut myeloid leukemi dödade flest personer under skadeundersökningsperioden (41.714 personer). Nästan 22 000 personer förväntas dö av leukemi 2010.

7. Non-Hodgkins lymfom: 104407 lever

Denna typ av cancer förstör lymfocyter, vita blodkroppar och kännetecknas av en stark ökning av lymfkörtlar, utveckling av feber och viktminskning. Det finns flera typer av denna cancer, som klassificeras enligt sjukdomsgraden, liksom typen av lymfocyter som påverkas. Non-Hodgkins lymfom är en väldigt nådelös sjukdom som förväntas döda 20 000 liv under 2010.

8. Lever och intrahepatisk gallkanalcancer: 79773 liv

Levercancer är en av de vanligaste formerna av cancer i världen, men är ganska sällsynt i USA. Under de senaste åren har sjukdomen dock ökat fart. Oftast i USA finns det en sådan situation: Cancer börjar utvecklas i en annan del av kroppen och sprider sedan till levern. Symtom är mycket nära levercancer och intrahepatisk gallkanalcancer, som utvecklas i kanaler som bär gall från levern till tjocktarmen. Enligt prognoser kommer 2010 denna typ av cancer att döda nästan 19 000 amerikaner.

9. Ovariecancer: 73638 lever

Ovarian cancer är nummer 4 dödsorsaken hos amerikanska kvinnor. Medelåldern för en kvinna som ges en liknande diagnos är 63 år. Cancer är lättare att behandla, men svårare att upptäcka i sina tidiga skeden. Ny forskning på detta område har dock kunnat belysta några av de tidiga symptomen som kan ge oumbärlig hjälp vid tidig diagnos. Dessa symtom inkluderar lägre bukbehov, frekvent bäckensmärta och frekvent urinering. 2010 planeras att döda 14 000 kvinnor som lider av äggstockscancer.

10. Esofaguscancer: 66659 liv

Denna typ av cancer börjar utvecklas i cellerna som lider av matstrupen (röret genom vilket mat passerar till magen) och som regel oftast förekommer i dess nedre del. Fler män än kvinnor dör av denna typ av cancer, och år 2010 förväntas han döda 14 500 personer.

5 typer av cancer som är vanligast

Innan du lär dig allt om de vanligaste kräftorna, studera vårt infographic: det kommer att visa om det är dags för dig att genomgå en förebyggande undersökning.

Hudcancer

Trots att det är den vanligaste typen av cancer i världen står den på en separat rad i cancerstatistik.

Den här sjukdomen är av två typer: melanom och hudcancer utan melanom - de allra flesta fall av hudcancer.

Den vanligaste formen är basalcellkarcinom: en tumör som utvecklas från cellerna i det epidermis djupa skiktet. Det finns miljontals sådana diagnoser i världen varje år.

Ingen har exakt statistik, eftersom hudcancer (med undantag för melanom) inte beaktas i allmänna beräkningar. Hudcancer, som inte är ett melanom, behandlas väl, metastaseras inte och i 99% av fallen leder inte dödsfallet.

Symtom på hudcancer från basalcell är rodnad och flaking på huden som inte går bort länge.

Ofta förekommer denna typ av cancer i ansiktet. En vanlig metod för behandling är fotodynamisk terapi: det låter dig ta bort tumören och behålla hudens estetiska utseende.

Melanom i sig är en extremt farlig typ av tumör. Det uppstår när mol på människokroppen återföds till en malign formation. Omkring 200 tusen människor blir sjukare med melanom i världen varje år och cirka 10 tusen i Ryssland. Denna typ av cancer metastaseras ofta och snabbt, inklusive till hjärnan.

Vid diagnosering av sjukdomen i det avancerade skedet lever 80% av patienterna med melanom inte ens i fem år.

En läkare behandlas vanligtvis med misstänkta mol som förändrar färg eller form, växer och blöder.

Om det finns risk för melanom, föreskriver läkaren en fullständig undersökning för att ta reda på hur långt tumören har gått och om den har metastasiserats. Därefter avlägsnas molan och skickas för histologisk undersökning för att bekräfta diagnosen.

"Om melanomen redan har metastasiserats, är patienten ordinerad medicinering. Vid behandling av melanom är immunterapi och målinriktad behandling effektivast. Traditionell kemoterapi passar någon. För att förskriva adekvat behandling är det nödvändigt att undersöka tumörens morfologi och att förstå vilka gener mutationerna inträffade i, förklarar Dr. med. Herzen Elena Filonenko.

Lungcancer

Förutom hudcancer är lungcancer den vanligaste cancer i världen.

Det leder oftast till döden - 20% av alla dödsfall från maligna tumörer uppträder i lungcancer. Och bara 5% av de personer som har diagnostiserats med denna sjukdom kommer att leva 10 år eller mer - allt eftersom denna sjukdom ofta upptäcks i ett sen stadium när det är obotligt.

Runt om i världen utvecklar män dubbelt så många lungcancer som kvinnor och i Ryssland fyra gånger oftare.

Den främsta orsaken är naturligtvis att röka (män röker oftare än kvinnor) - rökare har en 15 gånger högre risk för lungcancer än de som aldrig har rökt. Men de påverkar utvecklingen av lungcancer och skadliga förhållanden när man arbetar på en fabrik där män huvudsakligen är anställda - till exempel inom oljeindustrin, vid utvinning och bearbetning av kol och i metallurgi.

Att röka en vattenpipa, i motsats till populär tro, är inte heller ofarlig - det fördubblar risken för lungcancer.

Lungcancer är vanligtvis sjuka män över 60 år. År 2015 blev 48 000 män och 12 000 kvinnor sjuk med lungcancer i Ryssland (liksom luftstrupen och bronkierna).

Det finns flera typer av lungcancer: plavocellkarcinom, adenokarcinom, storcell och småcellcarcinom, adenocystisk och mucoepidermoid karcinom. Nyligen finns det ofta flera typer av tumörer. Lungcancer är också central och perifer.

I senare skeden producerar det många metastaser - till levern, hjärnan, benen, till en annan lunga. Prognosen och behandlingen beror starkt på vilken typ av tumör som finns i patienten och på vilket stadium.

"I de tidiga stadierna fortsätter lungcancer i de flesta fall utan kliniska manifestationer. Identifiera sjukdomen i en sådan tidig utvecklingsfas under den årliga förebyggande undersökningen med en obligatorisk röntgen och bättre - CT i bröstet. Utvecklingen av sjukdomen kan misstänks av en långvarig, långvarig hosta med blodsträngar i sputumet. Olyckligtvis betalar patienter, särskilt rökare med erfarenhet, inte tillräckligt med uppmärksamhet åt dessa symptom ", säger Dr. med. Herzen Andrei Ryabov.

Den farligaste typen av lungcancer är lungcancer i små celler. Han ger snabbt metastaser i hela kroppen. Om en patient har lungcancer i små celler vid något tillfälle, måste behandlingen - kemoterapi, strålterapi - startas omedelbart.

I lungcancer med lungceller i första till tredje etappen kan operationen vara effektiv - borttagning av lungan eller en del av den. Beroende på sjukdomsstadiet kan det härda från 30 till 80% av patienterna.

Om kirurgisk behandling inte är möjlig av någon anledning kan strålbehandling vara ett alternativ till operation: 15-30% av patienterna med lungcancer från lungcancer i första eller andra etappen återhämtar sig med hjälp.

Strålningsterapi kan också ordineras som en ytterligare behandlingsmetod efter operationen.

Tyvärr, vid sista skedet av lungcancer, är sannolikheten för död 100%. Läkare kan bara erbjuda palliativ vård: förläng livet något och lindra patientens smärta.

Bröstcancer (bröstcancer)

Detta är den vanligaste cancer hos kvinnor.

I Ryssland hittade 2015 mer än 60 tusen nya fall. I allmänhet är sannolikheten att få bröstcancer 12%, det vill säga var och en åttonde kvinna kommer att möta denna diagnos under hennes livstid.

Sannolikheten att bli sjuk ökar snabbt efter 40-50 år.

Brösttumörer är indelade i hormonberoende och icke-hormonberoende. Den första typen är mindre aggressiv och bättre behandlad.

Bröstcancer är också genetiskt bestämd - det är mycket farligare än icke-ärftliga former. Därför behöver de kvinnor vars släktingar redan har varit sjuka behöver en särskilt noggrann inställning till diagnos och behandling.

I allmänhet behandlas bröstcancer ganska bra. I de tidiga stadierna av effektivitet - mer än 90%. Och överlevnadsfrekvensen i första etappen är nära 100%.

Enligt chefen för avdelningen för onkologi av bröstet Herzen Aziz Zikiryakhodzhaev, nu finns bröstcancer allt oftare ganska tidigt: 20-30 år sedan hittades endast 40% av tumörerna i första eller andra etappen, nu - ca 70%.

Beroende på sjukdomsstadiet och typen av tumör kan operationen kompletteras med kemoterapi, hormonell eller strålbehandling.

Om cancer har spridit sig till lymfkörtlarna (vanligen axillär, abnapularis och subklavisk), måste de också tas bort.

Idag är förfarandet mycket mildare än i 1970-1980: kirurgerna tog omedelbart bort alla lymfkörtlar, och ibland musklerna - på grund av detta utvecklade kvinnor problem med armen, lymphostasis (ödem).

Nu tas endast de drabbade lymfkörtlarna bort, och efter operationen rehabiliteras de: de lägger laster på armen, de gör vakuumdränering. På grund av detta möter kvinnor nästan aldrig postoperativa komplikationer.

Förebyggandet av bröstcancer inkluderar graviditet och amning.

Många tror att orala preventivmedel (OC) ökar risken för bröstcancer - läkare är överens om att detta inte är fallet. Förmodligen ens motsatt: i vissa fall kan OC minska risken för cancer.

Förresten, om graviditeten: Om en ung kvinna blir sjuk med bröstcancer, kommer hon att kunna få barn efter behandling. Om läkare föreskriver "kemi" eller strålbehandling, föreslår de att man fryser ägget före frysning. Du kan bli gravid två år efter återhämtning.

Prostatacancer (prostatacancer)

Prostatacancer är den näst vanligaste cancer hos män. I Ryssland diagnostiseras mer än 40 tusen människor per år.

Risken för män som är äldre än 50 år - de ska regelbundet besöka urologen och genomgå undersökningar, bland annat för att övervaka nivån av prostataspecifikt antigen i blodet.

I de första stadierna har prostatacancer inga specifika symptom.

Mer vanliga symtom på en annan sjukdom i prostata - adenom: det är svårt urinering, frekventa besök på toaletten, obehag vid urinering.

Prostataadenom är en godartad sjukdom, den har inget att göra med cancer och kan inte återfödas som cancer.

Men dessa två sjukdomar kan utvecklas parallellt. Ofta kommer en person till urologen med symptom på prostataadenom, och i undersökningsprocessen diagnostiseras han med cancer.

I de senare skeden är symptomen på prostatacancer densamma som för någon onkologisk sjukdom: dålig hälsa, drastisk viktlös förlust, svaghet, smärta i benen (på grund av metastaser).

Det finns några specifika symtom som är karakteristiska för prostatacancer i senare skeden. Dessa är lägre buksmärtor och svårigheter att urinera.

Prostatacancer är väl behandlingsbar. Nästan 100% av patienterna med lokaliserad prostatacancer med korrekt behandling kommer att leva mer än fem år, 98% - mer än 10 år. Även om det hittas i ett sena skede finns det all chans att leva fyra eller fem år eller mer.

Det viktigaste i behandlingen av prostatacancer är att patienten under lång tid kan rädda inte bara livet utan också den höga kvaliteten på detta liv.

Upp till 85% av prostatatumörer är hormonberoende, därför svarar de bra på hormonbehandling. Sådan behandling, till skillnad från kemoterapi, låter dig leda ett helt liv.

Även om prostatacancer hittades i ett sena skede, tillåter hormonterapi du att begränsa utvecklingen av cancer, och hela tiden kommer patienten att leda ett normalt liv. Då, när hormonterapin slutar fungera, kan ytterligare två eller tre år bekämpa sjukdomen med en mer aggressiv "kemi".

I de återstående 15% av fallen är prostatatumören inte känslig för hormoner - det här är en svårare situation för behandling.

Kemoterapi är omedelbart ordinerad till patienter med en sådan tumör, prognosen för dem är sämre än för patienter med hormonberoende tumörer.

En av de huvudsakliga behandlingsmetoderna är kirurgi, under vilken körteln helt avlägsnas. Män är ofta rädda eller till och med vägrar kirurgisk behandling - de är rädda för att problem kommer att börja med urinering, med erektil funktion.

Men idag har onkologinoperationen uppnått stor framgång, bland annat i plastikkirurgi och organdonstruktion efter borttagande av tumören - det är möjligt att återskapa urinvägarna och bevara erektilfunktionen.

Enligt Nikolai Vorobiev har de flesta opererade patienterna urinproblem, urininkontinens observeras inte, vissa män har fortfarande erektion.

Ibland kan prostatacancer inte alls behandlas. Det finns en sådan term - kliniskt obetydlig cancer: det är en liten tumör som inte utvecklas eller utvecklas mycket långsamt.

Med en sådan tumör kan du leva i årtionden och dö helt och hållet från en annan sjukdom.

I utlandet väljer många män med kliniskt obetydlig prostatacancer dynamisk observation, men i vårt land är mentaliteten annorlunda: de flesta vill ändå inte gå med en "bomb" - de föredrar att behandlas och ta bort tumören.

Kolorektal cancer (koloncancer och rektum)

Kolorektal cancer uppträder nästan lika i båda könen. I Ryssland varje år finns denna sjukdom hos 30 tusen män och 35 tusen kvinnor. Risken för att bli sjuk ökar efter 50 år.

Förutom de vanliga symptomen som kan misstänkas för cancer - oväntad viktminskning, svaghet, feber - kolorektal cancer har ett antal specifika symtom.

Den första är blod i avföringen, en förändring i form av avföring (diarré eller förstoppning), smärta och kramper i underlivet.

Ibland är blodet i avföringen inte synligt, men det är fortfarande blödning i tarmarna - då kan anemi bli det första symptomet av kolorektal cancer.

Det är möjligt att bekräfta att blodförlust inträffar i tarmen, med hjälp av analysen av fekalt ockult blod.

Om det finns misstanke om cancer, genomgår en person en tarmundersökning - en koloskopi. Blödning i tjocktarmen och rektum kan inte bara bero på cancer, men också på grund av polyper.

Cirka 90% av dem är ofarliga, men resterande 10% är adenomatösa polyper, som med stor sannolikhet kan bli cancer.

Om under undersökningen läkaren finner adenomatösa polyper kommer han att ta bort dem. De som någonsin har hittat sådana polyper behöver noggrant övervaka sin hälsa och genomgår regelbundet en koloskopi.

Personer med en hög genetisk risk rekommenderas från en ung ålder att undersökas för dold blod i avföringen och oftare att göra en koloskopi.

Behandling av kolorektal cancer är komplex. Först strålterapi, då tas tumören bort tillsammans med tarmsegmentet, och sedan är det nödvändigt att kemoterapi ordineras.

Tidigare ledde kirurgi för många typer av kolorektal cancer till att läkare helt tog bort ändtarmen och en analog av anusen bildades på den främre bukväggen. Detta medförde naturligtvis stort obehag och minskade livskvaliteten, även om sjukdomen kunde besegras.

Nu kirurger kan ofta bevara sfinkteren, vilket innebär att efter rörelse kommer tarmrörelsen att förekomma naturligt.

I andra eller tredje etappen kan 50 till 90% av patienterna med kolorektal cancer botas. I det sista skedet, när tumören har metastaserat, minskar sannolikheten för att leva i mer än fem år till ca 10%.

Ryska män dör oftast av cirkulationssjukdomar, olyckor och cancer.

21 februari 2019 13:15

Den ryska människans främsta orsak till dödsfall var sjukdomar i cirkulationssystemet. År 2017 dog 102 000 av det starkare könet i landet i åldern 16 till 59 år. Rapporterar om RT med hänvisning till data från Rosstat.

Särskilda sjukdomar i cirkulationssystemet innefattar hjärtinfarkt och stroke.

På andra plats är dödsfall från yttre orsaker. Dessa inkluderar olyckor, överfall, olyckor och andra. De dödade 86,9 tusen ryska män.

I den tredje positionen - dödsfallet från neoplasmer. Som ett resultat av cancer dog 42 tusen män.

Sjukdomar i matsmältningssystemet orsakade männs död i mer än 26 tusen fall. Något mindre än 20 tusen människor dog av smittsamma och parasitära sjukdomar. En annan 12 tusen dog på grund av andningssjukdomar.

Sammantaget dog år 2017 i Ryssland 317.5 tusen män i arbetsför ålder.

Vi kommer att påminna, tidigare rapporterades att två tredjedelar av ryska män dör på grund av alkohol.

Hur man dör från cancer: Allt om cancerpatienter före döden

Cancer är en mycket allvarlig sjukdom, som kännetecknas av utseendet av en tumör i människokroppen, som snabbt växer och skadar närmaste mänskliga vävnad. Senare påverkar den maligna bildningen närmaste lymfkörtlar, och i det sista skedet uppträder metastaser när cancerceller sprider sig till alla organ i kroppen.

Det är hemskt att i 3 och 4 steg är behandling av cancer i vissa typer av onkologi omöjlig. På grund av detta kan läkaren minska patientens lidande och förlänga sitt liv lite. Samtidigt blir han varje dag värre, på grund av den snabba spridningen av metastaser.

Vid denna tidpunkt bör patientens släktingar och vänner i stort sett förstå vilken typ av symtom patienten upplever för att hjälpa till att överleva den sista etappen i livet och minska sitt lidande. I allmänhet upplever de som dör av cancer på grund av komplett metastasin samma smärta och obehag. Hur man dör från cancer?

Varför dö av cancer?

Cancer sjukdom förekommer i flera steg, och varje fas karakteriseras av mer allvarliga symptom och skador på kroppen av en tumör. I själva verket dör alla inte av cancer, och allt beror på det stadium där tumören hittades. Och då är allt klart - ju tidigare det hittades och diagnostiserades, desto större är risken för återhämtning.

Men det finns fortfarande många faktorer, och även cancer vid 1 eller till och med steg 2 ger inte alltid en 100% chans att återhämta sig. Eftersom cancer har så många egenskaper. Till exempel finns det en sådan sak som aggressiviteten av maligna vävnader - samtidigt desto större blir indikatorn, desto snabbare växer tumören och ju snabbare cancerfaserna uppstår.

Andelen dödlighet ökar med varje stadium av cancerutveckling. Den största andelen är i steg 4 - men varför? På detta stadium är cancer tumören redan enorm och påverkar närmaste vävnader, lymfkörtlar och organ, och metastasering till avlägsna hörn av kroppen sprider sig: som följd påverkas nästan alla vävnader i kroppen.

I detta fall växer tumören snabbare och blir mer aggressiv. Det enda som läkare kan göra är att minska tillväxten och minska patientens lidande. Kemoterapi och strålning används vanligtvis, då cancercellerna blir mindre aggressiva.

Död med någon typ av cancer kommer inte alltid snabbt, och det händer att patienten lider länge, det är därför du behöver minska patientens lidande så mycket som möjligt. Medicin kan ännu inte bekämpa cancer i sista graden i löpande form, så ju tidigare en diagnos görs, desto bättre.

Orsaker till sjukdom

Tyvärr, men forskare kämpar fortfarande med den här frågan och kan inte hitta ett exakt svar på det. Det enda som kan sägas är en kombination av faktorer som ökar chansen att få cancer:

 • Alkohol och rökning.
 • Skadlig mat.
 • Fetma.
 • Dålig ekologi.
 • Arbeta med kemikalier.
 • Felaktig behandling av läkemedel.

För att på något sätt försöka undvika cancer måste du först övervaka din hälsa och regelbundet genomgå en undersökning av en läkare och ta ett allmänt och biokemiskt blodprov.

Symtom före döden

Det är därför den korrekta behandlingstaktiken, vald vid sjukdoms sista skede, kommer att bidra till att minska patientens smärta och sjukdom, samt att förlänga livslängden betydligt. Naturligtvis har varje onkologi sina egna tecken och symtom, men det finns också vanliga, som börjar direkt i fjärde etappen, när nästan hela kroppen påverkas av maligna tumörer. Vad känner cancerpatienter innan de dör?

 1. Konstant trötthet. Förekommer, eftersom tumören i sig tar en stor mängd energi och näringsämnen för tillväxt, och ju mer det är, det värre. Lägg metastaser till andra organ här, och du kommer att förstå hur svårt det är för patienterna i det sista steget. Vanligtvis förvärras tillståndet efter operation, kemoterapi och strålning. I slutet kommer cancerpatienter att sova mycket. Det viktigaste som de inte stör och ger vila. Därefter kan djup sömn utvecklas till en koma.
 2. Minskar aptiten. Patienten äter inte, eftersom det finns en allmän förgiftning, när tumören producerar en stor mängd avfallsprodukter i blodet.
 3. Hosta och andfåddhet. Ofta kan metastaser från organets cancer skada lungorna, vilket orsakar svullnad i överkroppen och hosta. Efter en tid blir patienten svår att andas - det betyder att cancern fastnat i lungan.
 4. Desorientering. Vid denna tidpunkt kan det finnas en förlust av minne, en person slutar känna igen vänner och kära. Detta händer på grund av metaboliska störningar med hjärnvävnad. Dessutom finns det en stark förgiftning. Hallucinationer kan uppstå.
 5. Blå lemmar. När patienten blir svag och kroppen hos de sista krafterna försöker hålla sig flytande börjar blodet i princip strömma till vitala organ: hjärtat, njurarna, leveren, hjärnan, etc. Vid den här tiden blir benen kalla och blir en blåaktig, blek nyans. Detta är en av dödens viktigaste dödare.
 6. Spots på kroppen. Före döden förekommer fläckar i samband med dålig blodcirkulation på benen och armarna. I detta ögonblick följer också dödsättet. Efter döden blir fläckarna blåaktiga.
 7. Muskelsvaghet. Då kan patienten inte röra sig normalt och gå, vissa kan fortfarande lite men långsamt röra sig på toaletten. Men huvuddelen av lögn och gå för sig själva.
 8. Coma villkor. Det kan komma plötsligt, då kommer patienten att behöva en sjuksköterska som kommer att hjälpa, undergräva och göra allt som patienten inte kan göra i en sådan stat.

Döende process och huvudstadier

 1. Predagoniya. Brott mot centrala nervsystemet. Patienten själv känner inte emot känslor. Huden på benen och armarna blir blå och ansiktet blir jordartat. Trycket sjunker kraftigt.
 2. Agony. På grund av det faktum att tumören redan har spridit sig överallt, uppstår syreförlust, hjärtslaget saktar ner. Efter ett tag stoppas andningen och blodcirkulationen minskar mycket.
 3. Klinisk död. Alla funktioner är avstängda, både hjärta och andetag.
 4. Biologisk död. Huvudstecken på biologisk död är hjärndöd.

Naturligtvis kan vissa onkologiska sjukdomar ha karakteristiska tecken, men vi berättade om den allmänna bilden av dödsfall i cancer.

Symtom på hjärncancer före döden

Kräftan i hjärnvävnaden är svår att diagnostisera i början. Han har inte ens egna oncomarkers, genom vilka själva sjukdomen kan bestämmas. Före döden känner patienten en stark smärta på en viss plats i huvudet, han kan se hallucinationer, minnesförlust inträffar, han kanske inte känner igen hans släktingar och vänner.

Konstant förändring av humör från lugn till irriterad. Talet är trasigt och patienten kan bära något nonsens. Patienten kan förlora syn eller hörsel. I slutet finns en brytning mot motorfunktionen.

Sista etappen av lungcancer

Lungkarcinom utvecklas initialt utan några symtom. Nyligen har onkologi blivit den vanligaste bland alla. Problemet är just den sena upptäckten och diagnosen av cancer, på grund av vilken tumören detekteras vid 3 eller till och med 4 steg, när det inte längre är möjligt att bota sjukdomen.

Alla symptom före lungcancerens 4 grader beror direkt på andning och bronkier. Vanligtvis är det svårt för patienten att andas, han ständigt lider luft, han hostar starkt med rikliga sekret. I slutet kan ett epileptiskt anfall börja, vilket leder till döden. Terminalen av lungcancer är mycket otäck och smärtsam för patienten.

Levercancer

Med en tumör i levern expanderar den mycket snabbt och skadar organets inre vävnader. Som ett resultat uppstår gulsot. Patienten känner allvarlig smärta, temperaturen stiger, patienten blir sjuk och kräkningar, urineringstörning (urin kan vara med blod).

Före hans död försöker läkare minska patientens lidande. Dödsfall från levercancer är mycket svår och smärtsam med mycket internt blödning.

Tarmcancer

En av de mest obehagliga och allvarligaste onkologiska sjukdomarna, vilket är mycket svårt i fyra steg, speciellt om du hade kirurgi för att ta bort del av tarmarna lite tidigare. Patienten känner allvarlig smärta i buken, huvudvärk, illamående och kräkningar. Detta beror på allvarlig förgiftning från tumören och kvarhållna fekala massor.

Patienten kan normalt inte gå på toaletten. Sedan det sista steget är också nederlaget i blåsan och leveren, såväl som njurarna. Patienten dör mycket snabbt från förgiftning med inre toxiner.

Esofagus cancer

Cancer i sig påverkar matstrupen, och i senare steg kan patienten inte längre äta rätt och bara äter genom ett rör. Tumören påverkar inte bara organet, utan även närliggande vävnader. Nederlaget för metastaser sträcker sig till tarmarna och lungorna, så smärtan kommer att manifesteras i hela bröstet och i buken. Före döden kan en tumör orsaka blödning, vilket kommer att orsaka att patienten kräkar blod.

Larynxcancer före döden

En mycket smärtsam sjukdom när en tumör påverkar alla omgivande organ. Han känner sig mycket smärta, kan inte andas normalt. Vanligtvis, om själva tumören helt blockerar passagen, andas patienten genom ett speciellt rör. Metastaser passerar till lungorna och närmaste organ. Läkare ordinerar i slutet ett stort antal smärtstillande medel.

Senaste dagar

Vanligtvis kan släktingar ta patienten hem, medan han släpps ut och ges kraftfulla droger och smärtstillande medel som hjälper till att minska smärta.

Vid denna tidpunkt måste du förstå att patienten har mycket liten tid kvar och bör försöka minska sitt lidande. I slutet kan ytterligare symptom uppstå: kräkningar av blod, tarmobstruktion, svår smärta i buken och bröstet, hosta blod och andfåddhet.

I slutet, när nästan varje organ påverkas av cancermetastaser, är det bättre att lämna patienten ensam och låt honom sova. Viktigast, just nu borde nära de sjuka vara släktingar, nära och kära, nära människor, som genom sin närvaro kommer att minska smärta och lidande.

Hur man kan lindra de döende lidande?

Ofta kan smärtan hos en patient vara så svår att konventionella mediciner inte hjälper. Förbättring kan bara medföra droger som ger läkare cancersjukdomar. Det här sannerligen leder till ännu mer berusning och patientens omedelbara död.

Hur länge kan du leva med 4 etapper av cancer? Tyvärr, men i bästa fall kommer du att kunna leva i flera månader med rätt behandling.

6 typer av cancer som behandlas

De 200 typerna av cancer som är kända för vetenskapen är inte desamma, och det första vapnet mot sjukdomen är medvetenhet. Det är viktigt att veta vilka typer av tumörer som kan behandlas framgångsrikt, vilka symtom du behöver uppmärksamma på.

Cancerdiagnosen låter som en mening, och det är mycket svårt att ändra. Denna sjukdom är starkt kopplad i vår medvetenhet med döden, och när en cancer samlar in med en person, demoraliserar nyheterna detta ofta både patienten och hans släktingar. Endast de starkaste kan omedelbart börja bekämpa sjukdomen, och hur många är de som vikar sina armar och avgick ödet, och tror att detta är det enda sättet att leva under de kommande månaderna eller, om det är lyckligt, i flera år.

Bilder från http://medvernal.ru

Under tiden är 200 typer av cancer som är kända för vetenskapen inte desamma, och det första vapnet mot sjukdomen är medvetenhet. Det är viktigt att veta vilka typer av maligna tumörer som är lämpliga för framgångsrik behandling i ett tidigt skede, vilka symtom behöver lösas, hur ofta behöver du besöka specialiserade specialister för att utesluta den ogynnsamma utvecklingen av situationen.

1 och 2. Sjukdomar som kan förebyggas eller botas på ett tidigt stadium innefattar bröstcancer och livmoderhalscancer. Vid tidig upptäckt av dessa tumörer är härdningsgraden nästan 100%, så regelbundna besök hos en gynekolog och en mammolog för kvinnor i alla åldrar, testning och andra diagnostiska förfaranden är viktiga. Denna "Mercy" har redan skrivit i detalj: här och här.

3. En annan typ av cancer som kan botas i sina tidiga skeden är hudcancer. De tre vanligast förekommande typerna är basalcellkarcinom (basalcellkarcinom, utveckling från basalceller i hudepitelet), plättcellscancer (plavocellkarcinom) och melanom. Den övervägande delen av hudtumörer är basalcellkarcinom och plavocellkarcinom, som i regel inte metastaseras till andra vävnader och organ, men vid oförändrad behandling kan märkbara märken förekomma på huden.

Melanom är en farlig cancer, men det är mycket mindre vanligt än de två första. Genom lymf och blod kan den metastasera till nästan alla vävnader och organ. Men när det upptäckts tidigt kan en stor mängd hudmelanom behandlas med kirurgiska metoder.

För att rådgöra med en läkare i tid är det viktigt att känna till tecken på sjukdomen. Du måste vara uppmärksam på mol eller mörka fläckar på huden som ändrar storlek, form eller färg över flera veckor eller månader. Tecken på malignitet kan vara:

- Asymmetri - två halvor av mol ser annorlunda ut;
- Molens form är oregelbunden, gränserna är fuzzy, ojämna, suddiga.
- Färgen är ojämn, har två eller flera nyanser.
- Mole-storlek mer än 6 mm i diameter.
- Ilska, öm, pimple som inte läker.
- Blödande eller skalig mol.
- Klåda i en molns område, håravfall från dess yta.

För att sammanfatta kan du säga: oavsett hudförändringar stör dig, borde du definitivt gå till en läkare.

4. En av de vanligaste typerna av cancer hos män är prostatacancer. Med tidig diagnos, när tumören inte har gått bortom körteln, är risken för återhämtning 95%. Sjukdomen kan vara asymptomatisk, så män, särskilt äldre, behöver också regelbundet se till läkaren. Misstänker en tumör i prostatakörteln urologen kan under undersökningen. För diagnosen används blodprov, röntgen- och ultraljudstudie.

Men asymptomatisk prostatacancer förekommer inte alltid. Här är de störningar som kan vara tecken på sjukdomen:

- Frekvent urinering, inklusive natt.
- Smärtsam urinering och ejakulation.
- Känslan att efter urinering av urinblåsan inte tömms helt.
- Blod i urin eller sperma.

Bilder fromhttp: //rakustop.ru

Ovanstående symtom kan vara en manifestation av inte bara cancer, men också en godartad tumör eller en smittsam sjukdom, men i vilket fall som helst, ska en doktor göra en noggrann diagnos efter en undersökning.

5. Nästa i rad är testikelcancer. Till skillnad från prostatacancer, som är vanligare hos äldre män, påverkar testikelcancer män mellan åldern 15 och patientens medelålder är 40. Tecken på sjukdomen inkluderar testikelförstoring, härdning, smärta i skrotet eller underlivet. Smärta är emellertid inte obligatorisk, därför är den viktigaste åtgärden för tidig diagnos självkontroll. En man måste undersöka och palpera skrotumet varje månad och konsultera en läkare om det finns några tvivel. Läkaren utför en omfattande diagnos, inklusive ett blodprov, ultraljudsundersökning och, om en tumör detekteras, en biopsi.

Den huvudsakliga behandlingen för testikelcancer är kirurgi för att ta bort den. Den kirurgiska metoden används vanligtvis i kombination med kemoterapi och strålbehandling. Vid tidig behandling kan testikulär cancer övervinnas. Enligt brittisk statistik lever mer än 96 procent av landets invånare med en sådan diagnos som genomgått behandling för ett årtionde fortfarande, utan att sjukdomen återkommit under denna period, vilket faktiskt indikerar en fullständig återhämtning, eftersom risken för att sjukdomen återkommer är minimal.

6. Det är behandlingsbart och kolorektalt cancer, det vill säga cancer i tjocktarmen och ändtarmen. Det påverkar som regel personer över 40 år, i 85% av fallen - efter 65 år. Behandlingen är framgångsrik i 9 fall av 10, men endast om sjukdomen upptäckts tidigt är det därför mycket viktigt att känna till symtomen. Det är nödvändigt att konsultera en läkare om följande störningar observeras inom några veckor:

- Avføringen innehåller fläckar av mörkt färgat blod.
- Diarré eller förstoppning.
- Efter tarmrörelsen finns det en känsla av tomtarm.
- Smärta eller obehag i buken.
- Oförklarlig viktminskning.
- Trötthet, yrsel, andfåddhet (orsakad av anemi som resultat av mikroskopisk blödning i tarmarna).

Det antas att koloncancer utvecklas från godartade polyper. Dessa potentiellt maligna neoplasmer utvecklas på tarmväggen och gradvis ökar i storlek, de blir cancer. Tyvärr ger polyper och det tidiga stadium av cancer inte alltid uttalade symtom, och därför är det efter 50 år nödvändigt att schemalägga en undersökning av tjocktarmen. Det finns flera metoder för att diagnostisera kolorektal cancer: en undersökning av en läkare, ett avföringstest för blod, en koloskopi (undersökning med upplysta rörformiga instrument) och en irrigoskopi (röntgen). För de som har nära släktingar med diagnosen polyper eller koloncancer, är testet bäst utfört vid 40 års ålder.

Foto från http://medvestnik.com

Den huvudsakliga behandlingen för kolorektal cancer är kirurgi. Dessutom används strålterapi och kemoterapi. Såsom nämnts ovan ger tidigt ingrepp en hög chans till fullständig återhämtning av hälsan, men denna chans reduceras till 50% eller mindre om cancer diagnostiseras i de avancerade stadierna.

De beskrivna sex typerna av cancer har den mest fördelaktiga prognosen, men en botemedel är också möjlig för andra maligna sjukdomar, såsom leukemi, lymfom, lungcancer, bukspottskörtelcancer. För varje typ av ondartad neoplasm är tidig diagnos viktig, och detta är det område där ett verkligt genombrott uppnåddes 2012.

En 15-årig amerikansk student, Jack Andrak (Maryland, USA), uppfann en tester som kan diagnostisera bukspottskörtel-, lung- och testikelcancer i sina tidiga skeden genom att analysera blod eller urin. Testeren är gjord på grundval av papper för diabetestest. Metoden är 168 gånger snabbare, 26 667 gånger billigare (i massproduktion kostar det inte mer än 3 cent) och 400 gånger känsligare än de befintliga testmetoderna. Förhoppningsvis kommer denna metod snabbt att bli allmänt använd.

Cancer Myter

Nyligen genomförde amerikanska forskare en undersökning av befolkningen till
ta reda på exakt vilka missuppfattningar om cancer som finns i människor långt borta
från medicin.

Den vanligaste myten (41% av de svarande) var
synen på kirurgisk behandling
cancer kan leda till spridning av metastaser i hela kroppen. Kanske.
Särskilt om läkaren aldrig har hört talas om ablastica - komplex
tekniker som syftar till att förebygga dispersionen av tumörceller i processen
operationer. En annan sak är läkarnas erfarenhet och kvalifikationer inom onkologiområdet.
Resultaten av kirurgisk behandling av cancer i en specialiserad klinik eller
onkologi kirurgi är märkbart bättre än i allmänhet kirurgiska avdelningar
Profil.

På andra plats (27%) är myten att det normala "botemedel mot cancer redan är öppet, men läkare och farmakologer gömmer det.
från allmänheten, för att inte förlora intäkterna. Gud dömer dem som tror det. inte
talar om den moraliska sidan av saken - den globala konspirationen av skadedjurläkare -
Tänk på hur du kan bli rik med sådan medicin. Tyvärr hans
Inte bara inte, men det kan inte vara.

Den tredje vanligaste var myten som
smärtstillande medel för cancer hjälper inte (19%). Senast av de flesta
frekventa missuppfattningar (7% av de svarande) - att cancer är i princip
obotlig sjukdom eller det finns bara isolerade fall av botemedel från
cancer.

Den största risken för dessa och andra missuppfattningar om cancer är det
människor som inte tror på modern medicin eller inte vet om sina möjligheter,
De söker hjälp från onkologer, men från "folkläkare", psykiker,
säljare av magiska kulor och andra charlataner. Som ett resultat är det förlorat
dyrbar tid då patienten fortfarande kan hjälpas, och sjukdomen går in i
obotligt stadium.

Cancer är det värsta
en sjukdom

Faktum är att cancer inte är det vanligaste heller
den farligaste sjukdomen. Alla människor blir sjuk och förr eller senare dör av
någon sjukdom Halva (50-55%) dör av sjukdomar
kardiovaskulärt system - hjärtinfarkt och stroke. Från cancer - cirka 17%.
De återstående 30% - från alla andra orsaker.

Om plötsligt, genom en gäddaorder, upphörde folk helt
att skada alla former av cancer, skulle den genomsnittliga livslängden öka med en
år. Och om ingen i världen hade lider av en så liten sjukdom som fetma -
i fyra år! Så låt oss prata om cancer utan skak, precis som om
hjärtinfarkt, hepatit och andra sjukdomar som skrämmer potentiella patienter
mycket mindre.

Resultaten av behandlingen beror på cancerformen och på scenen, på
vilket han identifierade. De flesta typer av cancer som upptäckts i första etappen
nästan 100% härdbar.

En av huvudindikatorerna för radikalismen av cancerbehandling -
fem års överlevnad. Patienter som överlever denna period har samma längd.
livet som sina kamrater.

10-årig överlevnad av patienter med alla stadier av de flesta
Vanliga former av sköldkörtelcancer är mellan 70 och 95%
radioaktivt jod brinner ut även metastaser som har trängt igenom hjärnan. Med mest
Vanlig hudcancer - Basalcellkarcinom - även med en monstrous försummat, djup
penetrerad cancer 5-årig överlevnad uppnås i 70-75% av fallen. När du identifierar
lungcancer i första etappen av 5 års överlevnad är 60-80%. malignt
kvinnliga könsorgan tumörer står för 24% av alla tumörer hos kvinnor. I USA,
Sverige, Japan, upptäcks 70-80% av alla fall av livmoderhalscancer i noll och
första etappen. Med tidig upptäckt kan det härdas från 80 till 100% av fallen.

Cancer är inte bättre behandlad
Ryssland och utomlands

Behandling i en utländsk klinik kostar mycket mer,
än i Ryssland, och resultaten av behandlingen i ledande ryska onkologiska kliniker
inte sämre än liknande främmande. Det viktigaste är att ha tillräckligt med pengar för
dyra droger som inte kan erhållas gratis.

Här är det lämpligt att återkalla en av myterna från vilka vi
började - det med cancer hjälper inte smärtstillande medel. någon
Läkemedel för cancerbehandling själv är tillgängliga i Ryssland. Och med anestesi
Vår situation är helt enkelt monstrous - och på grund av vårdens fattigdom, och för
byråkratiska regler. En behandling med kemoterapi kostar ungefär $ 1000.
kurser hålls upp till tio, inklusive för hopplösa patienter - och skrapa ihop
flera hundra cu en månad för att rädda patienten från lidande, läkare
kan inte Och det är omöjligt att köpa smärtstillande medel på egen bekostnad - för det första "alla er
droger sätts gratis, men inte för pengar "och för det andra analgin
i slutstadiet av cancer hjälper inte. Jag vet inte hur typiskt det här är, men jag
förstahand hörde historien om hur anhöriga till en hopplös patient
köpte droger från pushers.

Det fanns ingen cancer tidigare

Cancer har alltid funnits, som alltid har funnits
möjligheten till cellulär mutation och cellregenerering. Mentions of
maligna tumörer, beskrivningar av metoder för diagnos och behandling
praktiskt taget i alla medicinska avhandlingar som var kvar till vår tid. vid
En studie av en av de egyptiska mummierna i hennes ben var funnen karakteristisk
för benmetastaser, cancerförändringar i vävnadsstruktur. Ändringar karakteristiska
för sarkom, hittade även i dinosaurs ben.

För 200 år sedan var den genomsnittliga livslängden
35-45 år gammal, och våra förfäder lever helt enkelt inte till cancer (cancer är oftast mycket
äldre och gamla människor). Ökad livslängd i sig har lett
till en ökning av antalet personer med cancer. Innan dödade folk ofta "från döden" och
även en patolog gjorde inte en korrekt diagnos. Förbättrad cancerdiagnos
även utan att öka effektiviteten av behandlingen leder till att det blir mer
personer diagnostiserade med cancer. På grund av de bästa resultaten av behandling i industriländer
1-3% av befolkningen lever nu med cancerbehandling. Halva av dem kan övervägas
helt återhämtat.

Kan hitta
universell cancerbehandling

I vanligt språk kallas cancer alla maligna tumörer.
Faktiskt är cancer en malign tumör från celler av epitelvävnad.
(slemhinnor, hud, käftvävnad). Eftersom slemhinnor är tillgängliga
i nästan varje inre organ kan cancer förekomma hos någon av dem
(mag, lungor, bröstkörtel, etc.). Vissa organ utvecklar cancer.
oftare än andra.

Maligna tumörer härledda från celler
bindväv (muskel, brosk, ben, fettvävnad, etc.),
kallas sarkomer. Sarkom är vanligare än cancer hos ungdomar. utom
kräftor och sarkomer (som det också finns mycket många) finns det många
Andra maligna tumörer - lymfogranulomatos, teratom, melanom etc.

Det finns typer av maligna neoplasmer
mer än 200. Varje tumör har sina egna egenskaper av tillväxt, kliniska manifestationer,
förmåga att ge metastaser etc. Eftersom det inte finns någon enda sjukdom,
det är omöjligt att hitta en universell medicin för alla tumörer samtidigt, vilket emellertid,
ständigt erbjuds "healers".

godartad
tumören kan bli malign

Det händer, men ganska sällan. Överväldigande majoritet
godartade tumörer är inte kapabla till malign degenerering. Men
och en godartad tumör kan vara en källa till problem - från
kosmetisk defekt till allvarliga hälsoproblem. vakenhet
speciellt motiverad för godartade tumörer som magepolyper och
tarmar, bröstfibroadenom, vanliga papillom och födelsemärken
stor storlek. Du borde inte bara ta upp frågan till cancer och
Skriv om testen varje gång du oavsiktligt rör en mol med en fingernagel.

Cancer kan
vara ärftlig

Oftast är inte cancer ärft, men ökat
predisposition till den. Ökad i vissa familjer
benägenhet till cancer. Det finns även termen "cancerous"
familj. " Ärftlig predisposition är bevisad för polypropen och
icke-polypropisk tjocktarmscancer, cancer i magen, bröstet, tumörer
endokrina körtlar och andra tumörer. För vissa former av cancer är etablerade
specifika gener som är ansvariga för utvecklingen av tumörer.

De som hade många släktingar hade cancer
sjukdomar, bör du vara mer försiktig med din hälsa och
periodiskt tillgripa alla diagnostiska metoder, beroende på
specifik situation och hälsotillstånd. Men om ingen i familjen hade cancer,
Det betyder inte att du inte kommer att kunna bli sjuk av dem, så för din hälsa allt
behandlas lika noggrant.

Att bli smittade med cancer är lika omöjlig som att få diabetes
eller hypertoni. Bevis på att cancer inte förekommer är och
cancerincidensstudier bland onkologer.
Förekomsten av detta motsvarar genomsnittet i sitt område.

Det enda viruset som är känt för att vara från
mänsklig till mänsklig och ökar sannolikheten för cancer - papillomvirus.

Ortodoxa judar och muslimer har livmoderhalscancer
mindre vanligt än hos kvinnor vars män inte är omskuren, uppenbarligen på grund av
det faktum att omskuren lättare följer grundläggande regler för personlig hygien. allt
Kliniska prövningar av HPV-vaccinet har nyligen börjat. om
Utvecklarens förväntningar bekräftas, ett sådant vaccin kommer att bidra till att avsevärt minska
förekomsten av denna typ av cancer.

Vid behandling av cancer
effektiva kosttillskott

Data om effekten på en befintlig tumör erhölls inte för någon
ett av kosttillskott. Näringsrekommendationer för cancerförebyggande (reducerad
fettintag, ökad konsumtion av frukt, grönsaker och dietfibrer) är tillräckligt
allvarligt motiverad och för förebyggande
cancer rekommenderas regelbundet intag av antioxidanter (beta-karoten, vitaminer A,
C och E), kostfiber, spårämnen (inklusive selen och zink) och naturliga
immunmodulatorer, inklusive i form av kosttillskott. Med normal cancerbehandling kan det enda kosttillskottet göra är att förbättra.
allmän tillstånd hos patienten.

Cancer kan botas
"Örter"

På grund av denna illusion, försummar patienterna ofta
rekommendationer från onkologen och minska deras chanser att bekämpa sjukdomen.

Korrekt valda medicinska växter ger
lättnad från maligna tumörer, minskande inflammation. På grund av detta
svullnad kan tillfälligt minska i storlek, smärta försvinner, dyspeptisk
fenomen, illamående, kräkningar, normal avföring. Återkommande aptit, förbättring
generellt tillstånd. Men de maligna cellerna fortsätter att föröka sig. genom
under en tid börjar tumören att växa igen.

Om onkologer av någon anledning anser det omöjligt att hålla
radikal behandling - kirurgi, kemoterapi, strålbehandling (till exempel med
för försummad process), är patienten fortfarande hopp om "gräs". även om
Herbalists kan inte bota cancer, men de kan lindra patientens lidande.
och förlänga sitt liv. Ofta symtomatisk behandling, inklusive
fytoterapi, möjliggör långvarig remission av sjukdomen.

I ett komplex med radikal onkologisk behandling
Örmedicin ökar effektiviteten, förbättrar livskvaliteten för cancer
patienter, ger möjlighet att genomföra en fullständig behandling av kemoterapi och strålbehandling utan
svåra komplikationer.

Med hjälp av cancer
alternativa behandlingsmetoder

Stora pengar kan göras på rädsla för de sjuka. charlatanical
droger under kost av kosttillskott eller "senaste utvecklingen"
forskare "oförstörbar. I synnerhet säljs hajbruskberedningar i
apotek runt om i världen, men många studier har visat deras absoluta
ineffektivitet. Vituridberedning - En blandning av druvvin och sublimt giftigt
kvicksilversalter har sålts i Ryssland sedan början av 1990-talet, även om nej
Kvicksilversalterna har ingen antitumörseffekt, det testades årtionden sedan. officiell
myndigheterna har försökt många gånger att förbjuda charlatans och sluta
säljer ett läkemedel som enligt utvecklarna hjälper till mot aids, cancer,
hepatit, herpes, psoriasis, atypisk lunginflammation och andra sjukdomar. men
Joint Stock Company Viturid Plus fortsätter att lura och döda.

Från december 1997 till januari 1998, ungefär en tredjedel av det väsentliga
Tidpunkten för de viktigaste tv-nyheterna i Italien togs upp genom en diskussion om
Bella "- en italiensk fysiolog som hävdade att han kan läka upp till
100% av patienterna med cancer på vilken plats som helst. Enligt Dee
Bella, i tjugo år har han botat mer än tio tusen människor från cancer. Sjuk och
deras anhöriga anklagade regeringen för att kränka de fattiges rättigheter, eftersom
staten vägrade att betala för deras behandling (för mirakelläkarens enmånadsutbildning
tog 8000 dollar). Under tryck från italienska allmänna opinionen
Hälsosekretariatet tog prov på effektiviteten av den "revolutionära"
metod. I första etappen jämfördes överlevnadsstatistiken.
patienter behandlade med metoden för Dr. De Bell och behandlades
traditionella metoder 1971-1997 Det visade sig att patienter behandlade i
charlatan, bodde två gånger mindre än de som fick traditionell behandling. Av detta
Det kunde ha varit tillräckligt för den slutgiltiga slutsatsen, men läkarna utförde andra etappen av studien
- Kliniska försök som föreslås av Di Bells blandning av vitaminer och läkemedel i
tjugosex cancercentra hos patienter med slutsteg
sjukdom. Endast tre av 386 patienter uppvisade delvis förbättring. di
Bella skyllde läkarna för att konspirera mot honom personligen och mot metoden som sådan.
Kanske fortsätter han fortfarande att döda människor.

Healers och pseudo-läkare anses av onkologer att vara mördare inte för att
som avundar resultaten av deras "behandling". Redovisning för cancerpatienter är
försiktigt, och resultaten från "healers" är kända för läkare enligt statistik
dödsorsaker. Om katrex, viturid, fotogen eller vodka hjälpte med cancer
olja, onkologer och patienter skulle ordineras, och de själva skulle ta.

Mycket många "healers" är psykiskt sjuka människor.
I det vanliga livet kan en schizofren utan förvärring vara svår att särskilja från en hälsosam.
person. Ofta tror läkarna själva uppriktigt på sina idéer och medger oavsiktligt
mycket stor skada.

Istället för allvarliga resultat läkarna, psykikerna och andra
charlataner använder brev från tacksamma patienter, album med vägledande
bilder före och efter och andra scam reklam tricks. Tro inte
reklam! Detta anti-cancer läkemedel med god effekt, även med
ingen effekt alls, bullrig annonsering behövs inte. Falla inte för
övertalning att "medicinen" inte tas av officiell medicin eftersom
läkare intriger personligen mot författaren och är rädda för konkurrens. Alla ärliga
Det borde vara klart för den mänskliga personen att cancer mot cancer är
arv av hela mänskligheten. Ingen läkare som såg effekten av läkemedlet
kommer att försöka gömma det, särskilt i onkologi.

Före utvecklingen av moderna metoder för onkologi, strålning och
kemoterapi var motiverad användningen av "populära" medel, inklusive medvetet
giftiga växter. Har traditionell medicin, trolldom och läkning för
tusentals år av resultaten som modern onkologi har uppnått i just
förra halvåret? Nej. Låt alla bestämma sig för vem som ska lita på hans
hälsa och ditt liv.