Halscancer

Frågorna från våra läsare som lider av livmoderhalscancer besvaras av seniorforskaren av den onkologiska gynekologiska avdelningen vid Moskvas statliga forskningsinstitut för epidemiologi. PA Herzen, MD, läkare av högsta kategori, docent vid Institutionen för onkologi FPPOV MMA dem. IM Sechenov

CHULKOVA OLGA VLADIMIROVNA

1. Var kommer sjukdomen från? Kan cancer överföras sexuellt?

Idag är det säkert säkert att livmoderhalscancer (CC) är en sjukdom som orsakas av en sexuellt överförd virusinfektion. I 95% av kvinnliga tumörprover som avlägsnats är humana papillomavirus (HPV) humana papillomavirus. För närvarande är 80 typer av virus kända, 30 av dem infekterar den anogenitala regionen och endast fem (HPV 16,18,31,33, 45) - de så kallade "högrisk" -virusen, kan orsaka livmoderhalscancer.

Den allmänna infektionen hos kvinnor med HPV är från 50 till 70%. Papillomavirusinfektion kan förekomma på flera sätt. Detta är en klinisk form som manifesterar sig i genitalområdet papillom och är lätt att diagnostisera under en rutinundersökning. Den subkliniska formen har inga visuella manifestationer, men detekteras lätt genom mikroskopisk undersökning av ett smet eller biopsi. Den latenta formen diagnostiseras endast med hjälp av molekylärgenetiska studier, de så kallade PCR-studierna.

Vaccinet, som administreras till tjejer och tjejer upp till 21 år, uppmanas att skydda mot viruset före den första sexuella kontakten. För närvarande är studier pågår för att vaccinera kvinnor. Vad blir resultatet är fortfarande okänt. Men som med någon infektionssjukdom skyddar vaccinet mot infektion, men är ineffektivt med befintliga bärare.

2. Kommer behandlingen att vara lång?

Förekomsten av en malign tumör är den huvudsakliga faktorn som bestämmer prognosen, intensiteten och följaktligen behandlingens varaktighet. I enlighet med stadiet av processen bestämdes standardiserade metoder för alla maligna tumörer, testades på hundra tusen patienter.

Tre huvudsakliga behandlingsmetoder används: kirurgisk, kombinerad och kombinerad strålbehandling, med strålningsexponering som den ledande behandlingen för livmoderhalscancer och praktiskt taget den enda möjliga i fas III av denna sjukdom.

I enlighet med godkända medicinska vårdstandarder beror den ungefärliga behandlingsperioden på processen och därmed behandlingsmetoderna. Med minimal cancer, då endast kirurgisk behandling förväntas, - 20 dagar. Med en gemensam opererbar process - 75 dagar ingår strålterapi här. Vid körning och inoperabel, inklusive metastatisk, är 105 dagar.

Det är möjligt att ungefär beräkna varaktigheten av individuell behandling. Om en operation är avsedd är dess varaktighet klar i princip: det tar flera dagar att förbereda sig för preoperativ förberedelse, varelsen går i timmar i timmar. Då kommer återhämtningsprocessen att gå upp till 2 veckor. Om strålterapi planeras tar det ca 1,5 månader. Precis över två månader om kirurgisk fas överges. Varaktigheten av kemoterapi bestäms av kombinationen, och oftare - inte mer än en vecka. Intervallintervall 21 dagar. Antalet förväntade kurser av läkemedelsbehandling kan erhållas från din läkare.

3. När man etablerar diagnosen och behovet av operation för att ta bort livmodern hos unga kvinnor, är det möjligt att undvika operation, eftersom det inte har fött någon födelse?

I samband med den unga åldern hos patienter finns det en akut fråga om den orgelskyddande behandlingen. Å andra sidan, med tanke på den mer autonoma och aggressiva kursen av livmoderhalscancer jämfört med andra hormonberoende tumörer är den mest radikala behandlingen nödvändig.

Ett vanligt kirurgiskt ingrepp som ger de bästa överlevnadsresultaten för livmoderhalscancer är en expanderad hysterektomi med Wertheim-metoden. Efter detta ingripande finns det inget prat om möjligheten att utvidga släktet på ett naturligt sätt. Det är nödvändigt att förstå att denna operation är en absolut nödvändighet, och den fortsatta sannolikheten för återfall i en primär sjukdom kommer inte att tillåta kvinnan att fullt och noggrant uppmärksamma barnets uppfostran.

Nuvarande tillstånd av reproduktiv medicin möjliggör en kvinna som har genomgått lokalt lokaliserad livmoderhalscancer, för att förlita sig på möjligheten att ha barn. I fall av liten cancer hos en kvinna i fertil ålder och en akut önskan att få barn är det möjligt att få ett litet ingrepp som består i att livmoderhalsen avlägsnas. Men även i detta fall, under operationen, kan volymen revideras uppåt till en standard om det finns en större spridning av tumören än förväntat under den första undersökningen.

Om det inte finns några överraskningar under operationen och allt är begränsat till att ta bort en del av livmoderhalsen, då kvinnan har råd att bli gravid när hon inte har återfall efter 2 år. Och det finns redan en hel del sådana fall. Utökade indikationer för mer omfattande interventioner som lämnar livmodern. Och det finns fall av barns födelse av kvinnor som har genomgått en sådan intervention. Samtidigt som äggstockarna bevaras, men bort livmodern, är in vitro fertilisering och surrogacy möjliga. Den enda frågan är om det kommer att finnas tillräckligt, efter en så seriös och traumatisk behandling, styrkan hos en kvinna att ta hand om en nyfödd.

4. Vilka är konsekvenserna av denna sjukdom?

Cancer är farligt på grund av dess låga förutsägbarhet. Och den viktigaste konsekvensen är möjligheten till återkommande sjukdom. Här är omfattningen av tumörens utbredning och dess morfologiska egenskaper, skada på lymfkörtlarna, den primära behandlingen tillräcklig.

Den andra aspekten är volymen av behandling som utförs. Konsekvenserna av avlägsnandet av något organ bestäms av volymen av förlust, graden av trauma till närliggande organ. Det är en sak när bara livmoderhalsen avlägsnas, en mycket annorlunda sak är borttagandet av livmodern, till exempel med efterföljande utveckling av vidhäftningar. Svårighetsgraden av limtsjukdom kan leda till extremt oönskade resultat. Men det är fortfarande mer relaterat till undantag. Vad som händer med alla kvinnor är känslan av egen underlägsenhet. Det är svårt att bli av med det, men det är möjligt att nivåera det, och en psykolog hjälper till med detta.

5. Vilka är de vanligaste behandlingskomplikationerna? Är biverkningarna av kemi och strålterapi obligatorisk: diarré, cystitis efter strålning?

Livmoderhalscancer är en av de tumörer där möjligheterna till ytterligare användning av kemoterapeutiska läkemedel är mycket begränsade på grund av deras låga effektivitet. Kemoterapi som en oberoende metod används för återfall och initialt försummade tumörer. En av de viktiga begränsande stunderna vid användningen av cytotoxiska läkemedel är närvaron av toxiska biverkningar associerade med införandet av dessa läkemedel.

Varje läkemedel har sin egen uppsättning komplikationer som är karakteristiska för den. Oavsett om det kommer komplikationer och graden av svårighetsgrad, kommer endast en kemoterapi att visas. Dessutom finns det inga kurser av identisk portabilitet, även för samma patient. Och det är inte alls nödvändigt att varje efterföljande cykel blir sämre än den tidigare. Många faktorer påverkar bärbarheten, och inte bara rent fysiologiskt - det här är ett känslomässigt tillstånd före behandling och tidigare näring och atmosfärstryck.

Nästan alla kombinationer av livmoderhalscancer innefattar platinapreparat som orsakar njurskador och kräkningar. Diarré är karakteristisk för behandling med irinotekan, valfritt men möjligt med användning av xeloda eller fluorouracil, metotrexat. Vinorelbin förhindrar tillfälligt blodbildning. Det finns sätt att minska de skadliga effekterna av cytostatika, och de används nödvändigtvis av onkologer. De flesta droger ingår i Standards of Care.

Det huvudsakliga exponeringsättet för avancerad livmoderhalscancer är strålterapi som en oberoende metod och som en del av den kombinerade behandlingen som kompletterar operationen. Den obestridliga fördelen att kombinera strålterapi med kemoterapi har bevisats.

Behandlingskomplikationer komplicerar ofta senare livet. Deras frekvens ligger mellan 7 och 60% enligt olika studier, vilket beror på bristen på enhetliga utvärderingskriterier. Vissa forskare tar endast hänsyn till mycket allvarlig skada på intilliggande organ, andra - alla, oavsett varaktighet och svårighetsgrad. Sannolikheten för strålningskomplikationer beror på många faktorer: detta är storleken på den totala absorberade dosen och fraktioneringsmetoden och volymen av bestrålade vävnader och närvaron av samtidiga sjukdomar i angränsande organ.

Sannolikheten för komplikation ökar med ökad stråldos, med en minskning av intervallet mellan strålbehandlingstider. Samtidig anemi ökar vävnadens radiosensitivitet och följaktligen deras skada. I diabetes mellitus lider troficitet, vilket inte tillåter fullständig vävnadsreparation, såväl som vid kronisk inflammation i tarmslimhinnan eller urinblåsan.

För förebyggande av komplikationer har särskilda metoder för strålbehandling utvecklats, komplexet av förebyggande åtgärder bör omfatta behandling av kroniska somatiska sjukdomar, ökning av kroppens motstånd, blåsans sanering och reglering av tarmfunktionen.

6. Hur specifik är sjukdomen?

Det viktigaste är livet. Så livslängden och dess kvalitet bestäms av prevalensen av processen vid tidpunkten för cancerdetektering. Med mikroinvasiv livmoderhalscancer, som endast bestäms genom mikroskopisk undersökning, når en 5-års överlevnadsnivå 100%. Vid stadium 1 utan skada på lymfkörtlarna - från 87 till 95%, förstås, först efter adekvat behandling. Närvaron av metastaser i lymfkörtlarna förvärrar signifikant prognosen på grund av ökad sannolikhet för återfall av tumör.

7. Hur kommer relationen med min man att utvecklas? Är det möjligt att gömma sig från mannen för att ta bort livmodern?

Hur man utvecklar familjeförhållanden kan inte förutsäga. Men de flesta män är extremt paradoxala om kvinnornas reproduktiva sfär: Jag reagerar väldigt smärtsamt på livmoderns frånvaro och lägger inte stor vikt på frånvaron av äggstockarna. Medan det borde vara tvärtom. Livmodern är bara en behållare för det utvecklande fostret, och i avsaknad av behovet av att förlänga släktet är det inte nödvändigt.

Medan äggstockarna bestämmer kvinnans ålder, hennes utseende, hälsa och tillstånd. I stort sett är det knappast nödvändigt att berätta för sin man vad som tas bort, det är tillräckligt att informera om att de tog bort tumören. Om arvingar planeras i familjen i framtiden, och kvinnan efter behandlingen inte kan födas (vi vet varför), då kan det begränsas till att varna hennes make de extremt negativa konsekvenserna för graviditet och förlossning och utse hennes kategoriska avslag på sådana planer.

8. Ska en kvinna efter avlägsnande av äggstockarna se ut som "en gammal kvinna" oavsett ålder? Hur svårt är det "artificiella klimakteriet"?

Naturlig klimakteriet kommer gradvis, därför är de allvarliga störningar som orsakas av det snarare undantaget. Avlägsnande av äggstockarna leder till en dramatisk förändring av hormonstatusen, vilket garanteras leda till försämring hos alla patienter. Du kan förvänta dig ganska uttalade symtom: heta blinkningar, humörförändringar, sömnstörningar, tryckstötar, hjärtklappningar och så vidare.

Det är svårt att förutse hur utseendet kommer att förändras, här är genetiska determinanter avgörande. Men igen blir det lite snabbare än med den naturliga klimakteriet. Svårighetsgraden av de patologiska symptomen beror på kvinnans individuella egenskaper. Det är uppenbart att den konstgjorda pausen är naturligt tyngre än den naturliga.

Vid gynekologisk övning rekommenderas östrogenersättningsterapi för patienter med plavocellkarcinom med hög och måttlig differentiering och kirurgisk klimakterium. Syftet med denna typ av terapi är att eliminera fenomenen postovariektomysyndrom, nämligen dess tidiga psyko-emotionella och vasomotoriska symtom, måttliga dermatologiska och sena (osteoporos) symtom.

Kontraindikationer för utnämning av sådan terapi är tendensen till trombos, leversjukdom, förekomsten av familjen bröstcancer och alla morfologiska former av cancer, förutom ovanstående. Men även i denna situation är det möjligt att använda alternativa icke-hormonella korrigeringsmetoder, som är något sämre i effektivitet.

9. Vad är rekommendationerna för återhämtning efter operation?

Hur svårt det blir att återhämta sig efter operationen beror primärt på volymen av själva operationen och kvinnans hälsotillstånd. Och här är det nödvändigt att minimera de möjliga konsekvenserna av ett botemedel före operationen av alla foci av akut eller kronisk infektion. Förberedande förberedelse av mag-tarmkanalen ger de nödvändiga förutsättningarna för genomförandet av omfattande kirurgisk ingrepp och en tyst kurs i den postoperativa perioden. Förebyggande av trombotiska komplikationer kan om nödvändigt startas före operation.

En stor operation kan inte passera utan spår. Tidiga komplikationer som utvecklas i efterhandstiden omfattar: lungemboli (<2%), кровотечение (1%) и спаечная кишечная непроходимость (1%).

Tromboflebit av de yttre extremiteternas ytliga vener uppträder som regel på grundval av deras användning för infusion av läkemedel. Det är inte farligt, och efter topisk behandling med kompressor och heparin salva passerar utan spår. Överflödig tromboflebit i nedre extremiteterna kan orsaka djup flebit och hotar pulmonell tromboembolism.

I dessa fall, bandage lemmarna, utföra aktiviteter som syftar till att bekämpa anemi, reducerade nivåer av plasmaproteiner och uttorkning, normalisera arteriell och venös cirkulation. För att förhindra blodproppar efter operation kan antikoagulantia förskrivas till kvinnor med ökad risk. I inget fall bör inte ligga i sängen, kommer rörelsen inte att låta blod stagnera.

Konsekvenserna av operationen är rent individuella på grund av närvaron av comorbiditeter och biologiska egenskaper hos vävnader, vilket väsentligt påverkar graden av vidhäftningsutveckling. Enkelt uttryckt, om det är tänkt att ha en limningsprocess, då kan detta inte undvikas.

Självklart uppträder en postoperativ infektion inte av en slump, och dess utveckling beror inte bara på förekomst av patogen mikroflora utan också på tillståndet för patientens immunförsvarsmekanismer. Varje kirurgiskt ingripande har en negativ effekt på immunsystemet och orsakar utvecklingen av sekundär immunbrist. Varaktigheten av immunbrist kan variera från 7 till 28 dagar och bestäms av arten av det kirurgiska ingreppet och det ursprungliga tillståndet av immunitet.

Specifikiteten hos onkologiska operationer består i deras storhet, hög morbiditet, frekvent störning av lymfflödet på grund av avlägsnande av lymfkörtlar, vilket skapar ytterligare villkor för infektionens utveckling och spridning. Sällan efter gynekologiska ingrepp förekommer blåsornas aton (10%) med utvecklingen av stigande urinvägsinfektion (30-50%). Profylaktisk antibiotikabehandling minskar sannolikheten för att utveckla en infektion flera gånger. Därför är utnämningen av antibiotika efter operation en kanonisk övning.

Med en positiv postoperativ kurs kan kroppstemperaturen under de första 2-3 dagarna ökas, men inte över 38 °, och skillnaden mellan kväll och morgon temperaturer är cirka 0,5-0,6 °. Pulshastigheten under de första 2-3 dagarna ligger inom 80-90 slag. Måttlig tarmpares (minskad peristalsis) är tillåten på 3-4: e dagen ensam eller efter stimulering, ett rengörande emalj. Smärtan minskar gradvis efter den tredje dagen. Efter operation under endotracheal anestesi, rensas en liten mängd slemhinnor i nästa dag, men detta är inte nödvändigt.

Andelen försenade postoperativa komplikationer är variabel: särskilt obehaglig och mycket svår och långvarig behandling av fistel (ureteral-cystisk och vaginal-cystisk) är mycket sällsynt - i 1-2%. För operationer under vilka lymfkörtlar avlägsnas är bildandet av retroperitoneal lymfocyter specifikt hos 25-30% av patienterna. Tyvärr är det nästan omöjligt att förhindra denna komplikation.

10. Det har förekommit flera fall av detektion av livmoderhalscancer under graviditeten. Är det möjligt att informera ett barn och är det farligt för honom?

Tyvärr är livmoderhalscancer en tumör i samband med graviditeten. 1-2.5 tusen födda står för 1 fall av cancer. Varje 50: e patient med livmoderhalscancer var förknippad med graviditet. Valet av taktik bestäms av förekomsten av processen och graviditetens varaktighet, men kvinnans önskan att fortsätta graviditeten beaktas även om det inte borde vara avgörande. För att bevara graviditeten bör en kvinna veta att sannolikheten för missfall, som en reaktion på diagnostiska åtgärder eller tumörförgiftning, är ganska hög.

Hittills finns det ingen enda standard för behandling av livmoderhalscancer hos gravida kvinnor. Den negativa effekten av graviditet vid cancerframkallande är känd, tumören kan ha en negativ effekt på fostrets tillstånd och fördröjning av behandlingen kan vara dödlig för en kvinna. Under första trimestern är det absolut nödvändigt att avsluta en graviditet för förekomsten av en tumör. För sen graviditet och ett livskraftigt foster finns det en kejsarsnitt och sedan full behandling. Med en väletablerad och utbredd process kommer fördröjningen att påverka prognosen för moderns liv negativt, därför bör behandlingen påbörjas omedelbart.

Cancerdetektion under graviditeten är en extremt tragisk situation som konfronterar både en kvinna och hennes familj. Glädjen av det framtida moderskapet går in i den hårdaste konflikten med samma naturliga känsla av självbehållande. Det är väldigt svårt att fatta beslut, med vetskap att det senare inte kan ändras.

Livmoderhalscancer, tecken, faser, terapi, prognos, konsekvenser, förebyggande

Livmoderhalscancer är en mycket allvarlig cancer. Det kännetecknas av utseende, snabb utveckling av en malign tumör på livmodern. Det bör noteras att denna sjukdom är en av de vanligaste bland alla typer av cancer som påverkar kvinnokroppen.

Konsekvenserna av denna cancer är extremt allvarliga. I synnerhet identifieras i senare skeden leder det till att en kvinna dör. Men i de tidiga stadierna botas livmoderhalscancer ganska framgångsrikt. Det är därför som läkare rekommenderar att regelbundet besöka en gynekolog för förebyggande undersökning.

Om hur livmoderhalscancer manifesterar sig, scensymptom, behandling, prognos, konsekvenser av detta sjukdomsförebyggande - vi talar om allt detta idag:

Hur utvecklas livmoderhalscancer? Sjukdomsfaser

0 - Cervikal intraepitelial neoplasi. Vid detta skede bildar endast maligna celler på ytan av livmoderhalsen, tränger inte in i de inre skikten av vävnader.

I - I detta skede uppstår tillväxten, den aktiva utvecklingen av celler bildas en tumör som gradvis tränger in i livmoderns vävnader. Men tumören går inte utöver den, inte metastasera, påverkar inte lymfkörtlarna.

II - Det kännetecknas av den aktiva utvecklingen av en tumör som växer i livmodern, sträcker sig utanför organets gränser. Det groddar emellertid inte till de nedre delarna av slidan, det gäller inte lymfkörtlar.

III - Tumören ökar i storlek, sträcker sig redan till det lilla bäckens väggar, påverkar den nedre delen av slidan, närliggande lymfkörtlar. Men det bryter mot urinflödet. Emellertid är avlägsna organ ännu inte påverkat.

IV - Neoplasmen når en stor storlek, omger hela halsen helt. Både i närheten, och avlägsna organ, lymfkörtlar påverkas.

Hur manifesterar livmoderhalscancer? Tecken på skick

Det värsta är att denna typ av cancer utvecklas länge utan allvarliga symptom. Den slemhinna i livmoderhalsen har inte ett stort antal nervändar, så det har nästan ingen känslighet. De tidiga stadierna av tumörutveckling kan dock åtföljas av en förvärring av kroniska lokala infektionssjukdomar. Eller det frekventa utseendet på nya. Oftast, det möjliga utseendet på en tumör, säger vidhängande vaginal candidiasis.

Halsens onkologi kan enkelt installeras under gynekologisk undersökning. När kolposkopi genomförs är förändrade epitelceller klart synliga. Dock kan cancer endast diagnostiseras efter en detaljerad undersökning. För att göra detta, ta ett smet, skrapa slemhinnan. Spendera sedan cytologisk diagnos. Det avslöjar sjukdomen i ett tidigt skede.

Med utvecklingen av sjukdomen kan den abnormala vaginala urladdningen med den aktiva utvecklingen av tumören uppstå. Ofta blöder det under samlag. Kvinnor som befinner sig i klimakteriet uppträder blödning. Patienterna klagar också på smärta, negativa känslor i underlivet. Även om dessa symptom inte nödvändigtvis talar om onkologi, är de dock en viktig orsak till ett brådskande besök hos gynekologen.

Vad hotar livmoderhalscancer? Konsekvenser av en utvecklande tumör

Kräftans sjukdom i livmoderhalsen har allvarliga konsekvenser: På grund av att urinröret pressas av en växande tumör uppträder kvarhållande urinretentens. En purulent infektiös process utvecklas i urinvägarna. Hydronephrosis utvecklas, det kan finnas kraftig blödning, fistlar bildar mellan tarmar, vagina, urinblåsa. Svåra konsekvenser hotar patientens liv.

Hur korrigeras livmoderhalscancer? Villkor terapi

kirurgi. Oftast utför kirurgisk behandling. Beroende på scenen, sjukdomsförloppet utför de en klassisk bukoperation eller använder den laparoskopiska metoden. Modern teknik tillåter kirurgen att använda en vanlig skalpell eller elektrokirurgisk enhet. Ofta utförs operationen med hjälp av laserteknik.

Strålbehandling. Med hjälp av strålning hämmas cancerceller, slutar tumörtillväxten. Enligt indikationerna utförs intrakavitär eller extern bestrålning. Dessa sorter utförs av olika tekniska metoder, har sina egna egenskaper. Ofta använder behandlingen båda metoderna samtidigt.

kemoterapi. Denna teknik innebär användning av starka droger. De orsakar naturligtvis allvarliga skador på kroppen, men de är extremt effektiva för att bekämpa maligna celler, vilket hindrar spridningen av cancerceller i kroppen.

Kombinerad metod. Används ofta en kombination av flera effektiva tekniker. Det bidrar verkligen till att minska allvaret av effekterna av behandlingen och gör behandlingen också effektivare.

Vad hotar livmoderhalscancer? Prognos av sjukdomen

Vid tidig behandling lever nästan 90% av patienterna i stadium I i livmoderhalscancer mer än 5 år efter diagnos. Hos patienter med stadium II är denna procentandel något mindre - 50-65%. 25-35% av patienterna med stadium III överlever i 5 år. Med stadium IV - ca 15%. Det finns åsikter som överlevnadshastigheten ökar när man kombinerar strålterapi med kemoterapi, med användning av läkemedel baserade på cisplatin.

Hur förhindrar livmoderhalscancer? förebyggande tillstånd

Det är känt att de flesta maligna tumörer i livmoderhalsen börjar sin utveckling från fördomssjukdomar. Därför är det viktigt att diagnostisera och behandla gynekologiska patologier i tid innan de provar utvecklingen av cancer. Så ta hand om dig själv, besök regelbundet gynekologen för att förebygga. Välsigna dig

Livmoderhalscancer - konsekvenser

Varje cancer är en tragedi för människor, och livmoderhalscancer är inget undantag. Trots det faktum att allvarliga framsteg har gjorts vid behandling av denna sjukdom, har medicin fortfarande ingen idealisk lösning på detta problem, vilket inte skulle leda till allvarliga konsekvenser för en kvinna.

Oftast är kvinnor som har genomgått operation för livmoderhalscancer oroade över vad deras sexuella liv kommer att vara efter detta, om graviditet är möjlig.

Komplikationer efter kirurgisk behandling av livmoderhalscancer

 1. Om de organ som ligger i närheten av livmodern är smittade, inte bara livmoderhalsen och kroppen, men också vagina (eller en del av det), kan en del av blåsan eller tarmarna avlägsnas från kvinnan. I detta fall är inte restaureringen av det sexuella systemet ifrågasatt. Det viktigaste är att bevara livet för en kvinna.
 2. Med nederlaget för endast reproduktionssystemet kan situationen bli komplicerad av förlusten av livmodern, vagina, äggstockar. Men i alla fall försöker läkare att bevara så många reproduktionsorgan som möjligt.
 3. I den andra fasen av sjukdomen kan livmodern amputeras, men äggstockarna försöker bevaras så att hormonella störningar inte uppstår.
 4. Ett framgångsrikt resultat av sjukdomen är bara borttagning av nacken. I det här fallet kan kvinnan helt återhämta sig från operationen.
 5. Sex efter livmoderhalscancer är möjligt om kvinnan har en vagina, eller det återställs med hjälp av en intim plast.
 6. Om en kvinna har livmodern, då hon har avslutat en återhämtningskurs, kan hon till och med tänka på graviditet och förlossning.
 7. När livmodern är borttagen, är barnlossning naturligtvis omöjligt längre, men om äggstockarna bevaras, kommer kvinnans sexuella attraktion och hennes sexliv inte att lida. Sex efter livmoderhalten är fysiologiskt möjligt.

I vilket fall som helst, en kvinna som har genomgått en operation i samband med livmoderhalscancer borde inte förlora optimism, eftersom möjligheten att återvända till ett helt liv beror bara på henne, det viktigaste är att finna styrkan att göra det.

Konsekvenser av livmoderhalscancer: egenskaper och klinisk presentation

Onkologiska sjukdomar uppträder ofta hos kvinnor i reproduktionssystemet. Dessutom har de i detta fall ganska många sorter. Ett av de vanligaste och minst säkra är livmoderhalscancer, vars konsekvenser kommer att diskuteras i detta material. Alla typer av cancer är farliga, graden av malignitet beror inte på var tumören ligger, men vilken typ det har. Dessutom kan denna typ förändras under sjukdomsförloppet när den utvecklas. Därför är det viktigt att veta om konsekvenserna av den onkologiska processen på livmoderhalsen.

Komplikationer efter operation

Med denna form av cancer föreslås halsavlägsnande oftast. Det kan vara fullständigt, delvis, med borttagning av en tredjedel eller hälften av slidan, etc. Detta är den mest effektiva metoden i den första och andra etappen av sjukdomsutvecklingen. Även om den tredje och fjärde, gäller det nästan aldrig.

Denna metod är en av de mest föredragna, särskilt om det är möjligt att applicera det inte i kombination, utan i stället för kemoterapi eller strålbehandling. Faktum är att kirurgiska metoder överförs mycket lättare än ett sådant konservativt ingripande. Men kirurgiska metoder kan få konsekvenser, men de är mer benägna att vara generellt kirurgiska. Dessa fenomen innefattar:

 1. Komplikationer efter anestesi - hypotermi, andningsfel, hjärtrytmfel och andra;
 2. Bildandet av vidhäftningar och ärr, speciellt i fall där en kvinna har en förutsättning för det;
 3. Inflammation eller dålig läkning av suturen, möjligheten att blöda från den (speciellt med dålig blodkoagulering);
 4. Begränsningar i sexuellt liv under en period, beroende på karaktäristika och metoder för kirurgisk ingrepp;
 5. Infektion under en operation är ganska sällsynt, men fortfarande ett vanligt fenomen, sannolikheten för utveckling som beror på läkarnas professionalism och kvaliteten på den medicinska institutionen.

En specifik "onkologisk" komplikation av operationen kan vara att under teorin, kan specialisterna inte avlägsna alla cancerceller, och vissa atypiska medel kommer att förbli. I det här fallet kommer det att bli nödvändigt att genomföra ytterligare en strålning eller kemoterapi för att besegra dessa celler.

Konsekvenser för inre organ

Hur påverkar cancer andra organ och system? Han kan spridas aktivt, hans metastaser finns i olika organ. Samtidigt kan en onkologisk process eventuellt utvecklas i dessa organ. Graden av "engagemang" i onkologiska processer hos andra organ beror på vilket stadium av livmoderhalscancer som äger rum.

 • I första etappen är metastaser helt frånvarande, det vill säga närliggande organ och system lider inte;
 • Vid det andra utvecklingsstadiet ger behandlingen av livmoderhalscancer metastaser till andra organ i reproduktionssystemet - livmodern, äggstockarna, äggledarna etc. - en onkologisk process kan också utvecklas i dem.
 • I tredje etappen finns metastaser inte bara i reproduktionssystemet utan i andra organ i det lilla bäckenet i närheten - det här är njurarna, urinblåsorna, blåsan, rektumet etc.;
 • Vid fjärde etappen går metastaser långt borta från bäckenet - de finns i matstrupen, lungorna, magen etc. - En onkologisk process kan börja i något av dessa organ.

En annan aspekt av effekten av cancer på de inre organen är att de klämmer ihop med tumören. Vid klämning kan blåsan vara vanlig urinering, när man klämmer i ändtarmen (i sällsynta fall) - svårigheter med avföring etc.

Det är värt att notera att den onkologiska processen i själva kroppen har en negativ inverkan på alla organ, vilket delvis hämmar eller stör deras normala aktivitet.

Reproduktiv funktion

Implikationerna för reproduktiv funktion i denna process är tvetydiga. Å ena sidan, utan livmoderhals, förlorar en kvinna helt förmågan att bli gravid självständigt. När allt kommer omkring är det för att hennes sperma tränger in i organs hålighet, där uppfattningen inträffar.

Efter borttagning av livmoderhalsen bildas ett ärr på plats, så att det inte längre finns tillgång till spermierna i livmoderhålan. Med vissa typer av ingrepp eller partiell borttagning av livmoderhalsen försvinner inte lumen i livmoderhalsen helt. Men det smalnar så mycket att graviditeten fortfarande inte är möjlig på ett naturligt sätt. Dessutom uppträder detta fenomen extremt sällan. I de flesta fall finns det fullständig obstruktion.

Men frånvaron av livmoderhalsen i sig har absolut ingen effekt på själva graviditetsprocessen. Eftersom livmodern är relativt hälsosam, kan embryot fästa, ta emot näring. Därför kan in vitro fertilisering under allmänna förhållanden bidra till att bli en mamma. Ingen ytterligare beredning krävs, eftersom en sådan operation nästan inte påverkar hormonnivåerna. Födseln hålls med användning av kejsarsnitt.

Intima livet

Avlägsnande av livmoderhalsen har ingen särskild inverkan på kvaliteten på det intima livet. Libido efter detta förfarande försvinner inte och minskar inte. Förmågan att uppleva orgasm upprätthålls också.

Den enda begränsningen är tillfällig. Efter operationen, beroende på dess bredd och natur, kan du inte ha sex från två veckor till två månader. När du också tar bort en del av slidan, kan det intima livet genomgå mindre förändringar.

Allmänt skick

Det allmänna tillståndet hos kroppen med en sådan diagnos lider säkert. Observerade traditionella symtom som är karakteristiska för den onkologiska processen. Detta är en signifikant och skarp viktminskning utan uppenbar orsak, aptitlöshet, också orsakssamband. Dessutom finns det andra symptom - apati, slöhet, trötthet, asteni, sömnighet och depression. På mag-tarmkanalens del är störningar också möjliga, vilket uppenbarar sig vid kräkningar, smak i munnen etc. På psyksidan kan humörsvängningar, depression, känslighet, tårhet ses.

Konsekvenser av att vägra behandling

Kan livmoderhalscancer dö? Svaret på denna fråga är positivt. Döden är omöjlig när det inte finns tillräcklig behandling i rätt tid. Detta beror på det faktum att processen börjar utvecklas aktivt och i tredje och fjärde etappen blir som regel oförbar. Metastaser finns inte bara i reproduktionssystemet utan även i andra organ.

Med tiden börjar en onkologisk process också utvecklas i dessa organ. Den når en stor skala. Och sedan börjar kroppens förtryck eller nedsatt funktion att manifestera sig. Som ett resultat uppstår organsvikt och döden uppträder. Strängt taget dör en kvinna inte från cancer, men det är cancer som leder till den ultimata dödsorsaken.

Livet efter livmoderhalscancer

Ovariecancer och livmodercancer bland cancer hos kvinnor leder till incidensen och är ofta dödsorsaken i medelåldern. I de flesta fall lokaliseras en malign tumör i livmoderhalsens vävnader, vilket försämrar prognosen som helhet.

Den sena upptäckten av sjukdomen blir en ogynnsam faktor: Steg 4 livmoderhalscancer lämnar liten eller ingen chans för långt liv och fertilitet. Vid en casuistisk botemedel rensar livet efter livmoderhalscancer alltid möjligheten till återfall (inom fem år sker det i 80% av fallen).

Ovarian tumören är en tumör som växer ut ur cellerna i livmoderhinnan i den livmoderhalsiga övergångszonen i slidan. I 85% av fallen är cancern skvättig, med en tendens att växa snabbt och saknar symtom i de tidiga stadierna. Konsekvenserna av tröghet vid diagnos är fulla av ett ogynnsamt resultat.

Orsaker till livmoderhalscancer och äggstockscancer:

 • ohälsosamma vanor (vilket dock kan förebyggas);
 • tar orala preventivmedel (konsekvenserna av att ta dem är fulla av inte bara cancer men även trombos);
 • promiskuösa sexliv (kan också hänföras till första objektet i listan);
 • Förekomsten av HPV onkogen risk i kroppen (det är inte alltid möjligt att bestämma sin närvaro även vid en kvalitativ undersökning).
 • infektion med genital herpes, etc. (vilket är svårt att bota, på grund av konstanta återfall).

Diagnos och kostnader för undersökningen

Tidig diagnos av livmoderhalscancer och äggstockscancer bestämmer botemedelsframgång och prognos. För att identifiera risken att utveckla sjukdomen eller bedöma precancerösa tillstånd rekommenderas att man besöker gynekologen en gång om året, med möjlighet att testa. Hur man bestämmer cancer i livmoderhalsen och äggstockarna, liksom att påverka orsakerna, kommer vi att presentera dig i form av en lista över nödvändiga undersökningar och vägledande priser:

 1. Undersökning med hjälp av speglar (700-1500 rub., Beroende på graden av utrustning på kliniken.
 2. Ett smet från organs slimhinna för förekomsten av högriskhaltig HPV-risk (400-1200 rubel. Processen avslöjar scenen med villkorlig patologi närvarande).
 3. Colposcopy (1400-3000 rub. Är det möjligt utan det? Nej, nej! Det mest nödvändiga förfarandet).
 4. Biopsi för misstänkta malignitetsprocesser (2500-5000 rubel., Gör det möjligt att omedelbart bestämma graden och scenen i patologin, om det finns några).
 5. Analys för livmoderhalscancer: Screening Pap-test, eller smet för onkocytologi (400-1000 rubel). Det utförs till alla kvinnor som har riktat till läkaren. Du kan dock och vägra denna procedur. Vad rekommenderas inte att göra, på grund av möjligheten att sakna processen för utseende av en neoplasma.

Stages av cancer och överlevnad prognos

De genomsnittliga livslängden varierar mycket från det stadium och den grad som cervikal eller äggstockscancer upptäcktes, liksom deras orsak. Prognosen för 5-årig remission bestäms av typen av tumör, graden av invasivitet, närvaron av avlägsna metastaser, kvinnans ålder och den typ av behandling som utförs. Därför är prognosen vag, även om den kan bestämmas ungefär vid den interna undersökningen av patienten.

Konsekvenserna av livmoderhalscancer och äggstockscancer kan vara helt frånvarande endast med adekvat behandling i de tidigaste stadierna. Livet efter livmoderhalscancer är dock alltid ett farligt återfall.

Enligt klinisk och cytologisk bild utmärks följande steg och grader av livmoderhalscancer och äggstockscancer:

 1. Den första. Tumören sprids inte utöver nacken eller äggstockarna. Prediktiv överlevnad - upp till 95%. Analys av onkocytologi (i det följande helt enkelt analys) utförs en gång varannan dag.
 2. Den andra. Tumörceller spirer i submucosavävnaden (cervikal cancer 2 grader, undergrupp A), som påverkar andra delar av livmodern, äggstockarna och vagina (undergrupper B, C). Överlevnadsnivå över 5 år - hos 65-75% av kvinnorna. Analysen utförs en gång varannan dag.
 3. Tredje. Metastasering av tumören observeras i den nedre delen av skeden, på väggarna i det lilla bäckenet och äggstockarna. Kräftan i livmoderhalsen uterus grad 3 undergrupp C distribueras till lymfkörtlarna hos andra inre organ. Livet i 5 år sparas av högst 40% av patienterna. Analysen utförs dagligen. Det kräver också test inte bara på onkocytologi utan även allmänna analyser av kroppen (blod, urin, etc.). I dynamiken.
 4. Fjärde. Det finns avlägsna metastaser i tarmarna, urinblåsan, lymfkörtlarna och äggstocksväggarna. Överlevnadshastighet - 8-15%. I de flesta fall observeras återfall av livmoderhalscancer redan under behandlingsåret. Analysen utförs flera gånger om dagen. Konstant övervakning av blodparametrar över tiden är nödvändig.

Uterus Cancer Behandlingar

I frågan om hur man behandlar livmoderhalscancer, fattas beslut av doktorerådet. Valet av terapimetod eller deras kombination bestäms av graden av utveckling av en malign tumör och graden av dess progression samt av resultaten av analyser.

Pre-cancerförhållanden genomgår laserterapi, kryokirurgi, användningen av manipuleringar av slingelektroscission och kryokonisering. Om en kvinna inte planerar att föda längre, föreslås en operation - en hysterektomi som förskrivs efter många (men smärtfria) tester.

Steg 1 livmoderhalscancer innefattar excision av en orgelplats. Om tumören har trängt in i lymfsystemet utförs ett totalt borttagande av livmodern och närliggande lymfkörtlar, såväl som strålbehandling eller brachyterapi. På detta stadium är svaret på patientens fråga "det möjligt att bota livmodercancer". Är oftast positiv.

Hur man behandlar livmoderhalscancer i etapper 2 är utan tvekan: De utför en radikal operation, 1-2 kurser av kemoterapi och lokal bestrålning av bäckenorganen. Om en kvinna har för avsikt att få barn tas endast lymfkörtlar bort, varefter livmodern behandlas med höga doser strålbehandling.

På steg 3 och 4 är frågan om hur man botar livmoderhalscancer snarare en längre livslängd för en kvinna. Efter operationen rekommenderas långa kurser av strålning och kemoterapi.

Konsekvenser av livmoderhalscancer - video

Typer, diagnos och komplikation av livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är en onkologisk sjukdom, under vilken en cancer tumör uppträder och utvecklas aktivt.

Sjukdomen anses vara vanlig bland kvinnor. Bland cancer sjukdomar, livmoderhalscancer tar 3: e plats i frekvensen av hänvisning till läkare. Malign tumör detekteras hos kvinnor i åldern 30 till 60 år.

Under de senaste åren (10 år) har unga kvinnor behandlats med livmoderhalscancer. Maligna tumörer är lätta att upptäcka och diagnostisera. Det detekteras i de sena utvecklingsstadierna.

Medicin steg framåt, läkare kan bota cancer i livmodern reiki med hjälp av speciella metoder. Tidig behandling kan läka kroppen och göra huvudorganet intakt. Efter full återhämtning kan en kvinna få barn.

Cervical cancer börjar utvecklas på grund av olika infektioner. Om vi ​​försummar vår hygien eller ignorerar infektionssjukdomar som är sexuellt överförda, kan cancer börja utvecklas på sin bakgrund.

På risk är de tjejer som börjar ha ett tidigt sexliv. Saken är att i en tidig ålder (upp till 16 år) är epitelceller inte mogna, de kan förvandlas till cancerceller. Förekomsten av dåliga vanor (alkohol, rökning), strålningsexponering, hormonavbrott eller slemhinneskador - alla faktorer kan orsaka cancer, som livmoderhals och andra organ.

Orsaker till livmoderhalscancer

I enskilda fall kan symtomen på sjukdoms manifestationen variera. I sjukdomens olika lopp, orsaken till inflammationen, kommer det alltid att finnas friska celler. Orsaker till livmoderhalscancer inkluderar:

 • Brist på vitaminerna A och C i en kvinnas kropp.
 • Minskad funktionalitet i immunsystemet.
 • Livmoderns yttre vävnader är ärrade.
 • Skador på huvudorganet.
 • Infektion med papillom.
 • Infektionssjukdomar hos könsorganen (HIV, klamydia, herpes).
 • Erosion, dysplasi. Mer exakt, sjukdomen i livmoderhalsen.
 • Tidiga aborter.
 • Stressfulla situationer och psyko-emotionella störningar.
 • Oskyddat sexliv med täta förändringar av partners.
 • Strålning av strålning eller kontaminering av kroppen med kemiska toxiner.

Det största hotet mot den sjuka organismen är virussjukdomar som framkallar mutationen av friska celler. Olika stadium av livmoderhalscancer börjar.

När en frisk cell blir cancer, överförs de till lymfbindningen och bildar metastaser där. Även om sjukdomen utvecklas snabbt och producerar förändringar i kroppen, kan symtomen vara osynliga för människor, och i vissa fall är de frånvarande.

Typer av livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är av två typer: skvätt och adenokarcinom. Dess utveckling beror helt på typen av drabbat epitel.

 1. I livmoderhalsceller i blodplättcancer uppstår bildandet av en tumör från friska celler i skvättepitelet (plavocellkarcinomantigen). De täcker helt vagina. Så snart en stark uppdelning av DNA-strukturen uppstår, uppträder inte helt mogna cancerceller, som börjar multiplicera.
 2. Till skillnad från föregående art, med adenokarcinom växer en malign tumör till ett djupare lag i endokervixen.

Onkologer särskiljer sådana grupper av plavocellkarcinom i livmoderhalsen, keratiniserad, dåligt differentierad och icke-keratiniserad.

I det första fallet (keratiniserat) har den resulterande tumören en keratiniserad struktur, varför namnet är. I det andra fallet (dåligt differentierat) växer tumören mycket snabbt, och i sig är det väldigt mjukt. Det tredje fallet (icke-spännande) hänför sig till ett mellanstadium mellan den keratinerade och dåligt differentierade.

Stages av livmoderhalscancer

Med denna typ av cancer ställer onkologer 5 utvecklingsstadier (i normala fall finns det bara 4).

0-steget. Det kallas ett precancerous tillstånd. Vid denna tidpunkt såg kvinnan i kroppen bara cancerceller som inte bildar en tumör och växer inte in i livmoderhalscancerns vävnad.

Steg 1 Vid detta skede uppträder en tumör upp till 5 millimeter i storlek. Cancerceller penetrerar redan djupa vävnader, men hittills har de inte flyttat inuti lymfkörtlarna.

Steg 2 Detta stadium kännetecknas av en stor storlek av en malign tumör. Hon hade redan vuxit i livmodern och haft tid att gå längre än organets gränser. Beroende på tumörens svårighetsgrad kan den påverka bäckens väggar och delar av vagina.

Steg 3 På detta stadium kan läkare observera hydronephrosis. Tumören har kraftigt expanderat, når vagina och väggarna i bäckenet.

Steg 4 Scenen är allvarlig, eftersom tumören har ganska imponerande dimensioner. Nu ligger den på alla sidor av livmoderhalsen och nått helt till lymfkörtlarna. Mest troligt gör det ont organen närmast det.

Symtom på livmoderhalscancer

Symtom visas inte omedelbart, även om det inte är så svårt att upptäcka cancer. Onkologer kan inte entydigt säga vilka specifika symptom på livmoderhalscancer som kan uppstå.

De är inte tillräckligt ljusa och i de tidiga stadierna av tumörbildning är frånvarande. I de tidiga stadierna är tumören ofarligt, som det kan tyckas. En liten tumör har en negativ effekt på närliggande organ. Läkarna rekommenderar att kvinnor genomgår granskning av en gynekolog.

Senare blir symtomen på livmoderhalscancer igenkännliga. De viktigaste tecknen på sjukdomen är:

 • Orimlig blödning efter: samlag, menstruationscykel, undersökning av läkare, kvinnor med klimakteriet.
 • Obehaglig lukt från slidan, som åtföljs av utsläpp av pus.
 • Skärpningar i buken.
 • Problemet med matsmältningssystemet och avföring.
 • Möjlig stark svullnad i benen.
 • Cheesy urladdning med blod.
 • Obehag under samlag.
 • Den månatliga cykeln varar mer än 7 dagar.
 • Patienterna går ner i vikt. På 2 veckor kan du förlora 15-20 kilo.
 • Svaghet och trötthet i kroppen.
 • Hög feber, inga tecken på sjukdom (ont i halsen, hosta).

När man undersöker livmoderhalsen och identifierar en cancer kommer det att bli en förändring i livmoderhalsens färg.

Symtom visar inte nödvändigtvis. Symtom kan indikera förekomsten av andra sjukdomar (venerala eller svampiga). Dessa är vanliga symtom och säger att på alla dessa områden går inte alla processer bra. Om du har märkt något av fenomenen är det bättre att konsultera en gynekolog. Diagnostiserande cancer hjälper till att bota.

Diagnos av livmoderhalscancer

Vi rekommenderar att du besöker en läkare för korrekt diagnos av sjukdomen. Om du misstänker cancer, kommer du att tilldelas forskning:

 • Ta en skrapning från livmodern, kommer att utföra cytologisk undersökning.
 • En biopsi av livmodervävnad är föreskriven.
 • För att förebygga och upptäcka någon gynekologisk sjukdom, inklusive cancer, är det bättre att besöka gynekologen var sjätte månad (minimum).
 • Ibland föreskrivs en ultraljud. Med hjälp av ultraljud undersöktes en kvinnas bäcken. Tilldela det för att bestämma alla ställen för spridningen av en malign tumör. Tack vare ultraljudet kan du berätta på vilket stadium av utveckling tumören är.
 • Följande tester kan tilldelas: Schiller test eller PAP test.

I alla fall (när det finns misstanke om livmoderhalscancer) ordineras flera typer av undersökningar av en läkare för korrekt undersökning och erkännande av information om tumören.

Komplikationer av livmoderhalscancer

De säger att sjukdomen inte kan förutsägas, det kan utvecklas snabbt eller försenas ett tag utan att visa symtom.

Under alla omständigheter kan sjukdomskomplikationerna inte undvikas.

I livmoderhalscancer, kanske manifestationen av faktorer:

 • manifestationer och utveckling av hydronephrosis;
 • urin börjar stagnera
 • urinledarna komprimeras av en utvecklad tumör;
 • könsorganet blöder (det blöder tumören);
 • På grund av stagnation kommer det att finnas en purulent infektion i urin på exakta kanaler.
 • Fistler i urinvägarna förekommer.

Hur man behandlar livmoderhalscancer?

För behandling av livmoderhalscancer, doktorer föreslår sätt att:

 • Konisk amputation. Operationen är så kallad eftersom kirurgen tar bort den konformade delen av livmoderhalsen och slemhinnan.
 • Hög amputation. Operationen innefattar borttagning av livmoderhalsen. Ibland (allvarligt försummad) kan läkaren ta bort en del av slidan och lymfkörtlarna i bäckendelen.
 • Avlägsnande av drabbad livmodervävnad kan avlägsnas med en elektrisk kniv. Operationen kallas elektrosurgical loop excision. Kärnan i proceduren i den totala cautery-vävnaden. På deras plats växer nya friska celler.
 • Tilldelad till delvis eller fullständig amputation av äggstockarna.
 • Chemo och radioterrasser används.
 • Vid de första stadierna av tumörutveckling kan läkare ordinera medicinering.

Förebyggande av sjukdomar

Förhindra förekomsten av dåliga symtom och komplikationer som föreslår livmoderhalscancer. För att inte få kroppen till ett sådant tillstånd är det nödvändigt att utföra förebyggande metoder:

 • Regelbunden granskning av gynekolog. Ibland är det tillräckligt att veta hur cancer uppträder som en kvinna.
 • Läkare rekommenderar olposkopi en gång om året.
 • Du kan identifiera atypiska celler med hjälp av PAP-testet.
 • Permanent partner och skyddad samlag.
 • Alla sjukdomar som är sexuellt överförda måste behandlas och inte fördröjas.

Alla rutiner bör ordineras av din gynekolog efter en undersökning. Självmedicinering kan skada din hälsa.

Prognos för livmoderhalscancer

Trots det faktum att livmoderhalscancer är lätt att upptäcka, kan behandlingen inte påverka kvinnans standardfunktioner (bära barn). Sjukdomen är allvarlig, det är nödvändigt att svara på behandlingen på ett ansvarsfullt sätt. Om manifestationerna av sjukdomen och inte skadar kroppen kommer de framväxande komplikationerna att göra det för honom.

Om du börjar en sjukdom kan prognosen vara ledsen. En kvinna kan ha en livmoder amputerad, vilket leder till infertilitet. Kemoterapiproceduren påverkar kroppen, så de administrerade läkemedlen har ökad toxicitet.

Det gynnsamma resultatet av behandlingen beror på ålder, behandlande läkare, patientens hälsa, formen och det identifierade stadium av livmoderhalscancer.

Liksom i fallet med andra organers cancer, om tumören detekteras i ett tidigt skede, är prognosen gynnsam. Kirurgisk ingrepp leder inte nödvändigtvis till infertilitet. Ändå måste barnets födelse vänta (cirka 3-5 år efter återhämtning).

Inverkan, typer och indikationer för livmoderhalscanceroperation

Det huvudsakliga sättet att hantera olika maligna neoplasmer är kirurgisk excision av lesionen. Detta gäller även livmoderhalscancer. I de flesta fall tillåter denna taktik kvinnan att rädda sitt liv, men till ett pris som förlust av reproduktiva funktioner. Kirurgi för livmoderhalscancer innebär som regel att borttagandet av inte bara organet, utan också de närliggande lymfkörtlarna, som gör att du kan stoppa den ytterligare spridningen av tumören.

Vad är indikationerna för operation?

Beslutet om behovet av kirurgisk ingrepp i livmoderhalsområdet av en specialist görs individuellt. I regel föregås detta av en omfattande undersökning av kvinnan och differentialdiagnosen. Den erhållna informationen gör att vi kan skilja mellan godartade och maligna tumörer.

Huvudindikationerna för livmoderhalsborttagning:

 • Det tidiga stadiet av oncoprocess - en operation för livmoderhalscancer kan öka risken för återhämtning avsevärt, förbättra prognosen för överlevnad.
 • Om cancerfokusen är lokaliserad endast i organs nackeområde, på ytan och kvinnan planerar att bli en mamma i framtiden är det möjligt att genomföra den maximala orgelskyddsoperationen - trachelectomy;
 • vissa former av cervikal hypertrofi - ett liknande tillstånd provoceras av olika patologiska processer, till exempel livmoder prolaps, störning i livmoderhalsen, kronisk inflammation i slemhinnan, fibroider med lokalisering i livmoderhalsen;
 • allvarlig endocervicit, med återkommande cervical polyps;
 • Konsekvenserna av livmoderhalsbrist i svåra förlossningar eller sena aborter - mot bakgrund av eversion av livmoderhalsen bildas sårbildning i vaginalkaviteten som kan ozlokachestvlyatsya;
 • medfödda eller förvärvade livmoderhalsdeformiteter;
 • icke-konservativ behandling av leuko- och erytroplaki.

Som framgår av ovanstående är indikationerna för kirurgisk ingrepp många och förutom livmoderhalscancer. De flesta av dessa skäl innebär emellertid förebyggandet av bildandet av atypias fokus i kroppen.

Typer av ingrepp för cancer i citu

I en situation där ett tvivelaktigt cytologiskt smöresultat erhölls hos en kvinna eller vid diagnos av det tidiga skedet av tumörbildning i livmoderhalsområdet, görs en specialist för att förhindra konisering genom att förhindra en ytterligare progression av patologin.

Förfarandet är borttagande av en malign lesion. Samtidigt liknar den avlägsna delen av livmoderhalsen och livmoderhalsen en kotte, vilket var namnet på proceduren. Det erhållna biomaterialet måste noggrant studeras i laboratoriet - för att detektera närvaron av atypiska celler eller, vid bekräftelse av en cancer, att uppskatta djupet av dess penetration. Konisering är därför samtidigt en diagnostisk procedur och en medicinsk.

I många avseenden liknar den ovanstående cervikala konisationen, men slingelektrokonisering har sina egna egenskaper. I stället för en skalpell använder en specialist en bred metallslinga, genom vilken en elektrisk ström passeras under manipulationerna. Koagulering av vävnader i kontakt med en slinga uppvärmd till den maximala temperaturen har en skärande effekt. Detta gör det möjligt för dig att säkert och praktiskt taget smärtfritt avlägsna malignitetsplatsen.

Minimalt invasiva behandlingstekniker

Under bildandet av en tumörskada i epithelets cellmembran, liksom med precancerösa förändringar i livmoderhalsens slemhinna, används de senaste minimalt invasiva behandlingsmetoderna med framgång. De består i lokal tillämpning av olika fysiska faktorer som kan förstöra atypiska celler.

Till exempel, en av dessa framgångsrika tekniker, baserade på flytande kväve, som fryser och fullständigt förstör en begränsad del av epitelet i malignitet av livmoderhalscryodestruktion. Efter fullständig avlägsnande av den ytliga formen av cancerläsningen uppstår behovet av kirurgisk ingrepp inte längre. Varaktigheten av rehabiliteringsperioden är minimal.

Förutom denna teknik kan du tillgripa laserkirurgi. Dess väsen reduceras till riktningseffekterna av en medicinsk laser, vilket orsakar koagulering av de atypiska vävnaderna.

Sådana minimalt invasiva metoder för att bli av med livmoderhalscancer i de flesta fall påverkar inte kvinnans reproduktiva förmåga - hon kan väl bli en mamma med tiden. Dessutom ökar cryodestruction och laserkirurgi inte risken för livmoderhalsbrist vid tidpunkten för förlossningen.

Taktik för behandling av progressiva former av cervikala neoplasmer

Försvårandet av situationen - överföringen av cancerceller till närliggande vävnader och organ, oftast bäckens lymfkörtlar, kräver mer radikala åtgärder från onkologer. Behandlingens taktik appliceras nödvändigtvis komplex, där förutom excisionen av primär och sekundär fokus också används strålning och kemoterapi.

Kirurgiska förfaranden som används vid metastaser av atypiska element från livmoderhalsområdet kommer att vara av följande typer:

 1. Avlägsnande av livmodern genom vaginal åtkomst, utan att göra snitt i bukområdet - vaginal gastrektomi.
 2. Avlägsnande av inte bara livmodern och dess livmoderhals, men också bilagorna, och närmaste lymfkörtlar - radikal hysterektomi.
 3. Modifierad hysterektomi skiljer sig från det ovan beskrivna radikala förfarandet med en mindre grad av ingrepp. Intact kan förbli bilagor eller lymfkörtlar - enligt specialisternas bedömning, i varje fall beslutet individuellt.
 4. Bilateral eliminering av livmoderhängen - bilateral salpingophoretamia, utförd som ett öppet förfarande och med hjälp av laparoskopisk teknik.

Prestationerna från modern medicin kan rädda kvinnornas liv genom att använda ovanstående metoder för kirurgisk ingrepp i situationer som tidigare ansågs oanvändbara. Men även radikal hysterektomi, när utöver livmodern, adder och lymfkörtlar ges, kräver nödvändigtvis exponering för kemoterapi, såväl som biologiska och riktade läkemedel. Denna taktik förbättrar upprepade prognoser för överlevnad.

Konsekvenserna av kirurgisk behandling

I varje fall diagnostiserar livmoderhalscancer väljer specialister det mest optimala alternativet för kirurgisk ingrepp - maximalt organisk avskärmning. Men vid metastasering kan sekundära lesioner kräva avlägsnande inte bara av livmoderhalsen, men också för hela orglet, liksom lymfkörtlar, delar av blåsan, tarmarna och vagina.

I den andra etappen av en malign neoplasm tas endast livmoderns del av tumören bort, äggstockarna försöker bevaras så att ett hormonellt misslyckande inte uppträder hos en kvinna.

Ett bra alternativ är erkänt om cancerläsningen detekteras i citu, när atypien ännu inte lyckats gå bortom epitelskiktet. I det här fallet är det möjligt att utföra enbart konisk avlägsnande av en del av nacken, men den reproduktiva funktionen bevaras. Sexuella relationer efter exciering av livmoderhalscancer är möjliga om vagina har bevarats eller det har återställts med hjälp av en intim plast.

I den tidiga postoperativa perioden bör de möjliga komplikationerna indikera:

 • inflammatoriska lesioner inom interventionsområdet;
 • vaginal blödning av varierande intensitet och varaktighet
 • infektion i urinröret, urinblåsan;
 • tromboembolism, vilket är ett hot inte bara för ischemi i något organ, utan även i dödsfallet.

I den sena postoperativa perioden kan en kvinna uppleva obehag och smärta i skelettets och äggstockarnas perineum. Dessutom klåda och domningar i sömnadens område, periodisk blödning.
Under alla omständigheter är det inte värt att förlora optimism - för idag är livmoderhalscancer inte en mening alls.

Kvinnor som har genomgått operation för gynekologiska sfärens neoplasmer är ganska aktiva sexliv, tänker på graviditet och blir mödrar.

Vilka är prognoserna efter operationen

En operativ excision av den primära tumörplatsen, som bildas i området av livmoderhalsen, vid stadium 1-2 av sitt utseende, har en gynnsam prognos. Återhämtningen av patienter når 85-90%. I detta fall avlägsnas äggstockarna och slidan sällan, så hormonerna påverkas inte praktiskt - kvinnan känner sig fullvärdig.

Ibland kan det bara göras genom att ta bort livmoderhalsen. Situationen anses vara en stor framgång, eftersom det i framtiden även är möjligt att bära graviditeten.

Med den mest negativa prognosen, när metastasering diagnostiseras, inte bara i angränsande vävnader och organ, utan också i avlägsna delar av kroppen, och då ska du inte ge upp - efter kirurgisk avlägsnande av allt som är möjligt, utför experter sedan långsiktiga rehabilitering, kosmetiska och plastrekonstruktioner. Naturligtvis är det omöjligt att återfå tidigare hälsa, men livet kommer att fortsätta, om än med begränsningar.

Vid sen behandling av patienten, när metastaser från huvudfokus har lyckats slå många organ, är prognosen mest ogynnsam.

Alla aktiviteter är palliativa i naturen - för att maximera livskvaliteten hos cancerpatienten, för att stoppa smärtssyndromet. På många sätt beror allt på kvinnan själv - hennes inställning till återhämtning, mål i livet, ekonomisk säkerhet och, naturligtvis, stöd från släktingar och vänner.

Vi kommer vara mycket tacksamma om du betygsätter det och delar det på sociala nätverk.