Föregående sjukdomar

En studie av utvecklingen av lungcancer har visat att cancer nästan alltid utvecklas på bakgrund av en kronisk lung- eller bronkialsjukdom.

Bland de precancerösa sjukdomarna i lungcancer är kronisk bronkit (i 90% av fallen det är rökarens bronkit), lunginflammation, polypropa tillväxt på bronkierna, godartade tumörer och brännmärkningstätningar av lungvävnad.

Patienter med dessa sjukdomar bör regelbundet undersökas av en läkare. Kroniska sjukdomar i bronkier och lungor, som regel, kännetecknas av långvarig och lång livslängd, är svåra att behandla och behöver kontinuerlig övervakning.

Kronisk lunginflammation är ett av de vanligaste prekreativa tillstånden i lungorna. Sjukdomen är en inflammatorisk process som åtföljs av irreversibla strukturella förändringar i bronkopulmonärt system. Sjukdomen uppträder vanligen efter akut lunginflammation, speciellt om det har tagit en långvarig kurs.

Vid bildandet av den patologiska processen spelas en speciell roll nedsatt bronkial dränering funktion. Den inflammatoriska processen åtföljs av förändringar i epitel i bronkial slemhinnan (upp till dess keratinisering), nedsatt aktivitet av bronkialkörtlarna. Den inflammatoriska processen i bronkierna stöder inflammationsprocessen i lungorna.

Bronkiektas, i vilken papillomatösa tillväxter uppträder på bruskens slemhinnor, är bördig mark för utveckling av prekancerbetingelser i lungorna. Bronkiektas är som en följd av kroniska inflammatoriska processer i bronkierna. I sin tur kan kronisk bronkit i sig bero på förekomsten av bronkiektas. Papillomatös tillväxt (bronkiektas), enligt många experter, kan leda till tillväxt av atypiska celler.

Naturen av förändringarna kan undersökas med hjälp av röntgenbronkografi, sputumcytologi och bronkosferisk biopsi. Huvudsymptomet av ett preklusivt tillstånd i lungorna, som har en inflammatorisk karaktär, är en hackande hosta utan fysiska förändringar i lungorna. Hosta är vanligtvis torr först, då - med frigöring av sputum. Utseendet i blodet i blodet, anemi, andfåddhet, viktminskning indikerar vanligtvis en allvarlig förändring i lungorna.

De precancerösa tillstånden i lungan innefattar också godartade neoplastiska processer i lungorna. Det finns epitel tumörer (bronxens adenomer, bronchus papillom) och mesodermala tumörer (kavernösa vaskulära tumörer, vaskulärt endoteliom, kapillär hemangiom, fibroma, lipom, myoblastom, hemartom, teratom etc.). Bland godartade lungtumörer är epiteltumörer vanligare, nämligen bronkial adenom (85% av alla godartade tumörer). Adenom i bronkierna är också det mest potentiellt farliga prekära tillståndet i lungorna när det gäller malign transformation.

Symtom på godartade tumörer beror på deras storlek, lokalisering, förhållanden i omgivande vävnader och många andra faktorer. Adenomer av bronkierna, som regel, manifesterar sig som hosta, väsande andning, hemoptys. Alla godartade tumörer måste övervakas. kirurgisk behandling är indicerad för dysfunktion i andningsorganet eller för att upptäcka risken för malignitet. För bronkial adenom rekommenderas kirurgisk behandling, som kan utföras genom ett bronkoskop genom elektrokoagulering.

Populära utländska onkologiska kliniker och centra

Den israeliska Herzliya Medical Center använder endast avancerad teknik för behandling av onkologiska sjukdomar, samtidigt som man använder den senaste medicinsk utrustning. Centret använder i stor utsträckning protonterapi, brachyterapi och andra moderna metoder för behandling och diagnos av maligna tumörer. Gå till sidan >>


EzraMed Medical Center i Israel anser att behandlingen av maligna neoplasmer är en av prioriteringarna i sitt arbete. Till centrumets läkare finns avancerad utrustning och de modernaste teknikerna för effektiv behandling av praktiskt taget vilken cancer som helst. Gå till sidan >>


University Cancer Clinic i London anses vara ett av de mest avancerade medicinska centra i England, specialiserat på behandling av cancer. Klinikernas specialister använder ett integrerat tillvägagångssätt i sitt arbete, vilket ökar effektiviteten i behandlingen av maligna neoplasmer. Gå till sidan >>


Läkare från Elite Medical Clinic i Israel är redo att genomföra en omfattande behandling av nästan alla kända typer av cancer. I sin verksamhet tillämpar kliniken den mest avancerade teknologin och moderna metoder för cancerterapi. Personalen är högkvalificerad och har stor erfarenhet. Gå till sidan >>


Ett italienskt sjukhus i Haifa i Israel diagnostiserar och behandlar praktiskt taget alla kända former av cancer, med hjälp av den mest avancerade medicinsk utrustning för detta: 3D-datorer för behandlingsplanering, linjära acceleratorer Simulator, Terapax, kobolt och annan utrustning. Gå till sidan >>


Den stora Ormond Street Hospital Clinic i Storbritannien är multidisciplinär och erbjuder ett brett utbud av olika tjänster till sina patienter. Bland de viktiga anvisningarna i klinikens arbete är det möjligt att särskilja beteende med hög precisionsdiagnos och behandling av ett stort antal onkologiska sjukdomar. Gå till sidan >>


Helios Berlin-Buch-kliniken i Tyskland har ett välförtjänt rykte för sin tekniska utrustning. Bland klinikens nyaste diagnostiska och terapeutiska utrustning kan vi skilja en digitalkamera för mammografi, moderna kärnmagnetiska tomografer etc. Gå till sidan >>


Israeliska sjukhuset. Edith Wolfson har länge varit inblandad i diagnosen och behandlingen av olika onkologiska sjukdomar. Patienter som lider av njure, bröst, lungcancer, tumörer i mage, matstrupe och tarmar och blodcancer söker behandling i kliniken. Gå till sidan >>

4. Precerala sjukdomar i lungorna och pleura

4. Precerala sjukdomar i lungorna och pleura

Under senare år har läkare noterat en ökning av lungcancerfall. Lungcancer påverkar oftast människor i åldern 50-60 år. Den djupa förekomsten av en tumör inuti bröstet, dess samband med lungorna - det organ som är nödvändigt för andning och därmed för människolivet, närheten av lesionen till hjärtat, gör stora kärl kirurgi för lungcancer ganska komplicerat. Och även om moderna framsteg inom sovjetkirurgi ger patienterna (med tidig läkarvård) en garanti för botemedel mot denna sjukdom, är det klart att det är bättre att förhindra att sjukdomen i synnerhet behandlar det i rätt tid. Precancerösa lungsjukdomar uppträder vanligtvis efter inflammatoriska processer i dem. De återfinns hos män jämfört med kvinnor ungefär i förhållandet 8: 1. Ja, det är män som ofta lider av lunginflammation, pleurisy, lungabscess, bronkialt utvidgning (bronkiektas) och så kallad pneumoskleros, det vill säga bildandet av täta hårda skador i lungorna berövade möjligheten att delta i gasutbytet. I slutet av XIX och början av XX-talet. Det var känt att precancerösa lungsjukdomar vanligen uppstår med olika lungvävnadsirritationer. Det beror på om en person skyddar sig från penetreringen av dessa kemiska och mekaniska stimuli i bronkier och lungor. Naturen har försett människan med en skyddande apparat i form av mycket sinuösa näspassager, täckt inuti med små hår. Luften som passerar genom näspassagen utsätts för naturlig filtrering. En persons näsa ackumulerar en stor mängd mekaniska och kemiska irriterande ämnen, som blandar med slemhinnor, bildar hårda aggregeringar som torkar ut i näsan. Men många andas genom munnen. Sådan andning skyddar inte lungorna från kemiska och mekaniska stimuli. Hos vissa människor är andning genom näsan försämrad på grund av olika sjukdomar i näspassagen: krökningen i nasalceptet, krökningen av formationerna i näsan, de så kallade skalen och också på grund av atrofiska processer i näsgångarnas slemhinnor när dess villösa struktur försvinner och liten slem utsöndras. Vissa människor andas genom munnen på grund av bristen på träning att andas genom näsan och vanan att andas genom munnen. Det bör träna i näsan. Detta är en mycket verklig förebyggande åtgärd mot inflammatoriska sjukdomar i lungorna. Det är nödvändigt att ta hänsyn till att näspassagen inte bara filtrerar farliga orenheter som finns i luften vi andas, men värmer också luften vi andas. Detta skyddar människor mot inflammatoriska katarr på hösten, vintern och de tidiga vårmånaderna. Av stor betydelse i samband med förekomsten av precancerösa sjukdomar och lungcancer är tobaksrök; Speciellt stark irritation i övre luftvägarna och lungorna själva orsakas av tobaks tjär som deponeras från tobaksrök. Bevis för detta är det faktum att 98% av rökarna är bland de som har lungcancer.

En studie av fallhistorier hos patienter med lungcancer har visat att cancer nästan alltid uppträder mot bakgrund av en kronisk sjukdom i bronkier eller lungor. Detta är kronisk bronkit (i 90% av fallen rökarens bronkit), ofta återkommande lunginflammation, fokal lungvävnadsförtjockning, polyposttillväxt på bronkial slemhinnan etc. Patienter som lider av dessa sjukdomar bör vara under systematisk observation av en läkare. Kroniska lungsjukdomar har som regel en mycket envis och långsiktig kurs och är svåra att behandla, därför är deras förebyggande speciellt viktigt.

Kronisk, ofta återkommande lunginflammation (lunginflammation) med sin långvariga existens kan vara ett fokus från vilket lungcancer därefter utvecklas. Speciellt farligt är förekomsten av sådan kronisk lunginflammation hos personer som, oavsett på grund av dåliga vanor eller på grund av långvarig rökning, ständigt utsätter sina lungor för kemiska och mekaniska irritationer. Behandlingen av kroniska lunginflammationer har nu utvecklats i detalj. Fysioterapi och klimatbehandling har en bra effekt. En patient med kronisk, återkommande inflammation i lungan ska vara i dispensären och följa alla instruktioner från läkaren. Med långvarig och noggrann behandling kan en person befria sig från sitt farliga, cancerframkallande, inflammatoriska fokus i lungorna. Allt som har sagts i samband med kronisk lunginflammation, gäller också för pleurisy. Ofta upprepad pleurisy, om den inte orsakas av tuberkulos, men samtidigt befintlig någon sjukdom i lungorna, måste vara ihållande och kraftfullt härdad.

Lungabscesser uppträder hos patienter som ett resultat av långvarig akut lunginflammation när det inflammatoriska fokuset blir en abscess. Detta manifesteras i det faktum att patienten börjar skala en purulent sputum som har en skarp lukt. I svåra lungskador med en inflammatorisk process eller icke-systematisk behandling, men iaktta behandling av patienten självt, kan sådan akut lungabscess bli kronisk.

Vid kronisk lungabscess, patienter med långvarig urladdning av purulent sputum och gradvis vänja sig vid det. Särskilt sådan missbruk händer hos de patienter vars sputum utsöndras i en relativt liten mängd (från 5 till 100 g) och är fri från obehaglig lukt. Omgivande människor blir också gradvis vana vid att en person hostar med purulent sputum. I sådana fall leder sjukdomen inte till någon märkbar funktionsnedsättning, och ofta återkommer patienterna antingen till sitt arbete, eller sänker sina kvalifikationer något, förflyttar sig till lättare arbete. Denna vanliga sputumproduktion orsakar att patienten slutar kontakta en läkare och tror att detta är hans naturliga tillstånd. Rökare som tror att detta är resultatet av irritation av bronkier och lungor med tobak, är särskilt ouppmärksam för den stora sputumproduktionen. Mycket ofta hos sådana patienter drar ökad rökning ut trängseln att hosta och leder till en minskning av sputum. Det finns flera andra former av kronisk varbildning ljus, kännetecknad av att den period av relativ välbefinnande vid normal temperatur med en liten mängd utsläppt purulent sputum följt av en period av exacerbation, när en plötslig temperaturen stiger, ökad hosta, blir sputum mycket lukta dess förändringar och patienten för flera dagar blir avaktiverade. Tidig behandling leder vanligtvis till en dämpning av processen, arbetskapaciteten återställs, patienten känns bättre, han börjar arbeta igen och går in i sin normala rytm. Emellertid kan långvarig kronisk suppuration av lungorna på 10-12 år tjäna som grund för vilken cancer uppstår. Faktorn som bidrar till förekomst av cancer i sådana fall är själva purulenta sputum som irriterar bronkierna och orsakar en bestående hosta. Och den andra anledningen är att tobaksrökning, när bruskens slemhinna, irriterat av det purulenta sputum som passerar genom det, får en annan irriterande effekt, dvs tobaksrök. Således, envis, ihållande, snabb behandling av suppurativa processer i lungorna, fungerar rökningstopp som förebyggande av lungcancer. Nästa lungsjukdom, som också är en precancer, är bronkiektas, där det finns expansion av bronchus (bronkiektas). Exponeringen av bronkierna kan vara medfödd och uppträder ofta också efter att de lider av inflammatoriska processer i lungorna (influensa lunginflammation, bronkopneumoni, kikhosta, kronisk lunginflammation etc.). Bronkiektas kan inte störa patienten länge, tills det skapas tillstånd för förekomst av suppurationer i dem, och suppurativa bronkiektaser är inte bara en precancerös sjukdom utan också mycket allvarligt lidande. Med influensa, som du vet, uppträder svullnad i näsa slemhinnor, struphuvud och trakea med frisättning av en stor mängd utsöndring. Detta leder till att normala näspassager blir slitsliknande, vilket gör det svårt att andas genom näsan. Om inflammationsprocessen av influensa faller genom bronkierna, kan den också nå bruskkardas slemhinnor. medan den senare sväller, avger en stor mängd utsöndring och de bronkiala utsöndringstrumporna, deras slemhinnor svuller också och den hemlighet som ackumuleras i de dilaterade bronkierna kan inte tömmas genom luftstrupen och halsen. Stagnation av hemligheten i de dilaterade bronkierna leder till deras suppuration. Det finns inflammatoriska förändringar i de utvidgade bronkierna och i lungan. Om patienten inte utsätts för en bestående och patientbehandling, ökar bronkiektasinsupptagningen i kronisk form och kan, om det finns länge, tjäna som grund för lungcancer. Det finns en annan väldigt dålig vana hos människor, vilket också kan leda till att bronkiektas sänks - det här är sättet att prata när man äter. I de flesta fall, när detta händer, hostar personen starkt och utmatar matpartiklar från hans bronkier och luftstrupen. Om de har penetrerat mycket djupt, deponeras de i den lilla bronkusen, blockerar dess lumen och orsakar en purulent inflammatorisk process i de omgivande bronkierna i lungvävnaden. Många läkare, särskilt kirurger, observerar sådana patienter. Under operationerna i bronkierna finns frön av nötter, solrosfröer etc. Det finns kirurger som behandlar kroniska suppurativa sjukdomar. I det överväldigande flertalet fall tillåter patienten att bli lindrad av denna sjukdom och därmed förhindra möjligheten av lungcancer på sin jord. Om en enda lunglobe skadas av en kronisk suppurativ process, avlägsnas borttagningen, om hela lungan påverkas, så tas lungan bort. Dessa operationer är nu välutvecklade av sovjetkirurger, och riskelementet minimeras. De ger en slutgiltig och bestående återhämtning. Patienter med kronisk lungtillagning bör därför behandla sin sjukdom med full uppmärksamhet och försiktigt utföra den behandling som doktorn föreskriver och vid receptbeläggning måste de godkänna operationen, för även om dessa purulenta sjukdomar i lungorna utvecklas på grundval av dessa sjukdomar, allt är förlorat, eftersom sådana patienter med lungcancer framgångsrikt arbetar. Av stor betydelse för detektering av precancerösa lungsjukdomar, har de första stadierna av lungcancer en röntgenkropp. Denna metod för profylaktisk diagnos distribueras nu i stor utsträckning i Ryssland.

4,2. Lungcancer: etiologi, patogenes, precancerösa sjukdomar.

1. Definiera: har permanent effekt på människokroppen (kön, ålder, genetisk predisposition)

- avancerad ålder (toppincidens noteras vid 60-75 årsåldern)

- manlig kön (män blir sjuka 3-9 gånger oftare)

- genetisk predisposition (mutationer av suppressorgener är ärvda)

2. Ändra (extern): beror på livsstil, arbets- och levnadsvillkor (rökning, prof. skada etc.):

a) Rökning: 90% av lungcancerpatienterna är rökare (R.Doll, 1994). Risken för lungkarcinom på grund av rökning kan vara 4-120 gånger högre än icke-rökare. Efter att ha slutat minskar risken för lungcancer långsamt. För fullständig eliminering av cancerframkallande är 15-25 år nödvändigt.

b) Inhemska och kemiska karcinogener: asbest, arsenik, polyaromatiska kolväten, vinylklorid, krom, nickel, trädamm.

c) strålning: en hög förekomst av gruvarbetare som arbetar med utvinning av uran, radon - 222, strålbehandling i historien, extern exponering vid strålningsolyckor.

d) infektioner: frekventa respiratoriska virusinfektioner, tuberkulos (inaktiv), HIV-infektion

e) KOL: kronisk obstruktiv bronkit, bronkiektas, bronkial astma.

Funktioner av patogenes: Lungcancer föregås av en lång latent period, även om de ursprungliga förändringarna i bronkierna uppträder nästan omedelbart efter kontakt med cancerframkallande.

Pre-cancer-sjukdomar: pneumoskleros (lokaliserad eller diffus), antracos eller pneumokoni, bronkial främmande kroppar, KOL, tuberkulos (cikatricial förändringar), dystontogenetiska förändringar.

Genom lymfkärlen i bronkiträdet sprids cancerceller i lung- och roten lymfkörtlar, vidare till mediastinala lymfkörtlar, supraklavikulära och livmoderhalsiga lymfkörtlar i bukhålan och retroperitonealutrymmet.

Tre nivåer av metastasering anses regionala:

bronkopulmonell lymfkörtlar (segment, lobar, interlobar) och lymfkörtlar i lungrotten;

pretracheal lymfkörtlar, retrotrakeal, övre mediastinum, trakeobronchial och bifurcation;

supraklavikulära lymfkörtlar och lymfkörtlar i roten av motsatt lunga.

Metastaser i lymfkörtlar i nacken, buken och retroperitoneal betraktas som avlägsen.

Hematogen metastasin påverkar många organ, oftast hjärnan, lever, njurar, binjurar, ben och motsatt lunga.

Småcellcarcinom har den högsta metastatiska potentialen.

Cancer växer ofta in i den viscerala pleura som leder till spridning av cancerceller genom pleuralhålan, deras implantering och utvecklingen av tumörtillväxtfoci på pleuralplåt, perikardium och membran.

förebyggande återfall (postoperativ strålning, kemoterapi eller kemoterapi).

Precancerös lunga

Sådana sjukdomar som lungcyster, kronisk lunginflammation, kroniska suppurativa processer och tuberkulos hör till lungens precancer. För korrekt och snabb diagnos av lungcancer är det nödvändigt att ta hänsyn till förekomsten av dessa sjukdomar.

Lungcyster är parasitiska och icke-parasitiska. Lungcyster är relativt sällsynta, asymptomatiska. Kliniska manifestationer uppträder vid upprepning av en cyste eller genombrott i bronchusen (utsläpp av en betydande mängd flytande eller pulpy transparent sputum samtidigt med echinokocker - med dotterblåsor och membran). Åldern hos patienterna är olika, ofta unga. Därefter utvecklas den suppurativa processen med perifokal lunginflammation i den tömda cysten, vilket gör det svårt att känna igen sjukdomen. I diagnosen sputumanalys och röntgen är avgörande.

Kronisk lunginflammation, som förkroppsligar för lungorna, är det svåraste med avseende på diagnos, eftersom deras kliniska bild liknar i många avseenden lungcancer. Alla patienter med långvarig lunginflammation ska utsättas för en fullständig klinisk och radiologisk undersökning, eftersom kronisk lunginflammation är den främsta "masken" av en cancerös lungtumör.

Fokal lungfibros, lungcirrhosis är också en prekancer i lungan. Oftast är detta ett vanligt resultat av kronisk lunginflammation, eftersom det finns en kompression av bronkierna genom förstorade lymfkörtlar på grund av deras ospecifika inflammation. Inte bara kliniska, men också radiologiska data liknar dem i lungcancer. Diagnosen görs på grundval av en lång historia av sputumundersökning (frånvaro av cancerceller), ofta relativt yngre patienter, resultat av bronkoskopi (närvaro av inflammatoriska förändringar i munen hos den drabbade bronkan) och röntgenundersökning. Den slutliga diagnosen görs dock endast efter snabb borttagning av den drabbade lungan.

Kroniska pulmonella suppurationer med bronkiektas är en förkalkare av lungan, som vanligen förekommer i ung ålder, en lång historia (många år, ofta från barndomen). Perioderna av förvärring av sjukdomen (feber, ökad hosta, ökad sputum) ersätts av långsiktiga remissioner, vanligtvis under sommarmånaderna. Historien och röntgenundersökningen (bronkografi) är avgörande för diagnosen.

Kronisk lungabscess uppträder vid yngre ålder. En stor mängd purulent sputum föregås av ett svårt tillstånd med hög temperatur. Till skillnad från abscess i perifert lungcancer det finns en obalans mellan den radiografiska bilden (i lungan kavitet med varierande väggtjocklek och en liten nivå av vätska) och kliniska symptom (ingen feber eller låg feber, knappa mängden sputum, relativt tillfredsställande övergripande tillståndet hos patienten).

Tuberkulos (tuberkulos lunginflammation), speciellt ett spännande segment eller lungloben, kan inte bara ge en klinisk, men också en radiologisk bild, som har mycket gemensamt med central lungcancer. När diagnos av denna typ av precancerös lunga utgjorde historia (men kan inte utesluta den kombinerade förlusten lungcancer och tuberkulos), patientens ålder (ofta relativt unga), närvaron av berusning tuberkulos detektering av tuberkelbaciller i sputum, bronkoskopiska data (specifik bronkit och frånvaro av tumör i bronk), processlokalisering, samt resultaten av röntgenstudier. När man observerar patienter med denna typ av lungförsvarare beaktas samma punkter som vid lunginflammation.

Lungcancer Survey. Screening för denna sjukdom rekommenderas att utföras profylaktiskt, särskilt om du är i åldern i fyrtiofemtiofem. mer detaljer.

Encyclopedia. Lungans onkologi. Denna cancer är mycket aggressiv, vilket gör det svårt att behandla. mer detaljer.


Lungans onkologi. Symptom. Symptomen på denna sjukdom sammanfaller ofta med symptomen på andra sjukdomar i andningsorganen, särskilt i de tidiga stadierna, eftersom de är icke-specifika. mer detaljer.


Lungans onkologi. Behandling. Det är möjligt att behandla denna sjukdom genom strålbehandling, kemoterapi eller kirurgi. mer detaljer.


Lungans onkologi. Skyltar. Tecken som hemoptys, långvarig hosta, utslag av torr hosta, bör varna dig. mer detaljer.

Lungans onkologi. Undersökningsmetoder. Sådana metoder för undersökning som radiografi, beräknad tomografi och ultraljud särskiljas. mer detaljer.

Ställ en fråga till onkologen

Om du har frågor till onkologer kan du fråga på vår hemsida i samrådssektionen.

Diagnos och behandling av onkologi i israeliska medicinska centra detaljerad information

Prenumerera på Oncology Newsletter och hålla dig uppdaterad med alla händelser och nyheter i onkologins värld.

Förkalkande tillstånd i lungorna

Det är statistiskt bevisat att en malign lesion av lungvävnaden sker mot bakgrund av någon patologisk process i bronkierna eller i lungorna. Lungernas precancerösa tillstånd kan bibehålla en godartad kurs under en lång tid, men när de utsätts för provokerande faktorer börjar maligniteten hos celler och strukturer i en cancerform.

Bland de främre sjukdomarna i andningssystemet är att framhäva de farligaste vad gäller malignitetspatologi. Dessa inkluderar kronisk bronkit hos rökare, produktion bronkit, lunginflammation, bronkiektas och godartade tumörer.

Ledande kliniker utomlands

Symtom och tecken på förkalkning av lungorna

Ofta hostar en av de första tecknen på bronkial eller lungvävnadsskada. Det kan vara singel eller paroxysmal, torr eller våt. Under lång tid observeras hosta med bronkit och bronkiektas. I det senare fallet är hemoptys också möjlig.

Kliniska tecken på kronisk bronkit innefattar utseende av torr eller våt hosta med svårt att separera sputum. Förstärkningen av sjukdomen uppträder när hypotermi eller försvagning av immunsystemet beror på tillsatsen av en sekundär infektion.

Lunginflammation manifesteras av feber, bröstsmärta, hosta episoder, uttalad svettning, frossa och huvudvärk.

Utseendet av purulent sputum indikerar en destruktiv process i bronkiektas. Morgon hosta tjock sputum observeras hos rökare.

Andnöd och bröstsmärta:

Dessutom, med pulmonell patologi, andfåddhet och bröstsmärta uppträder. Med sjukdomsprogressionen ökar andningsfelmen gradvis, manifesterad av brist på luft, ökad andfåddhet, blåa läppar och yrsel på grund av otillräcklig syreförsörjning i hjärnan.

Hur man känner igen lungans precancerösa tillstånd?

Under undersökningen används fluorografi, varigenom förekomst av ett patologiskt fokus i lungorna kan misstänkas.

För ytterligare diagnos utförs radiografin i bröstorganen i två projektioner för att bestämma lokaliseringsprocessen mer exakt.

Beräknad tomografi kan också ordineras, där en studie av lungvävnad utförs i skikt. Bronkografi kan avslöja en tumör i bronkierna och luftstrupen.

En thoraxoscopy utförs för att utföra en biopsi eller undersöka pleurhåligheterna. Dessutom kan en bronkoskopi användas med ett bronkoskop, vilket bidrar till att bedöma trakeobronchialträdet och visualisera patologin.

Spirometri används för att analysera lungfunktionen, och pleural punktering utförs för att studera den ackumulerade vätskan i pleurhålorna. Lungtumörmarkörer och sputumanalyser är också viktiga.

Hur förhindrar utveckling av onkologi?

Förebyggande av malignitet hos lungsjukdomar är deras tidiga diagnos och effektiv behandling. För att minska risken för utveckling och progression av sjukdom rekommenderas att följa följande tips:

 1. Sluta röka eller åtminstone minska antalet cigaretter som röks om dagen.
 2. Göra sport (jogging, simning, cykling). Fysisk aktivitet förbättrar lungfunktionen, aktiverar blodcirkulationen och förhindrar stagnation av sputum.
 3. Utför regelbundet våtrengöring i rummet och lufta det.
 4. Vila regelbundet på platser med "ren" luft, till exempel en skog eller havet. Det har upprepade gånger visat sig att sjöfartsklimatet har en positiv effekt på både andningssystemet och immuniteten.
 5. Vid stillasittande arbete, eller när sängkläder är nödvändiga, bör andningsövningar utföras för att förhindra stagnation i lungorna.
 6. Använd skyddsutrustning vid arbete med asbest, bekämpningsmedel, bomullsspinn eller gruvindustri.

Och det viktigaste i förebyggandet är att genomgå regelbunden fluorografi för tidig diagnos av lungpatogen.

Förkreativa tillstånd i lungorna: hur man känner igen?

Bakgrund och precancerösa sjukdomar

Termen "precancer" föreslogs mer än hundra år sedan av fransk dermatolog Dubreuil. Pre-cancer sjukdomar är de patologiska processer som kan föregå utvecklingen av en malign tumör. Det bör noteras att precancer inte nödvändigtvis blir cancer, men ökar emellertid signifikant risken för uppkomsten.

År 1933 beslöts det att dela precancerösa sjukdomar i fakultativa och obligatoriska förkämpare. I närvaro av obligatoriska precancerösa sjukdomar utvecklas cancer i de flesta fall, medan fakultativa sådana sällan är maligna.

Patienter som har en obligatorisk precancer måste genomgå behandling och registreras hos en onkolog.

Fakultativa förhållanden observeras hos andra specialister beroende på var det finns en patologi (gastroenterolog, dermatolog, gynekolog, etc.).

Separat är bakgrundsfördomar sjukdomar. Det är möjligt att skilja precancerösa sjukdomar från bakgrundsbetingelser endast genom mikroskopisk undersökning (histologi, cytologi).

För histologisk undersökning av vävnader tas en biopsi från det drabbade området (tar en bit av vävnad). Premaligna sjukdomar kännetecknas av allvarliga störningar av keratiniseringsprocesser.

Det finns också tecken på cellatypi.

Bakgrund och precancerösa sjukdomar: patogenes

På cellulär nivå är samma processer grunden för alla pre-cancer och bakgrundstillstånd.

 • Acantos är en förtjockning av epithelialskiktet av slemhinnan hos ett organ på grund av proliferationen av dess prickiga och basala celler. Således uppträder lichenisationer (sekundärt element i utslaget med en skarp förtjockning av huden och en ökning i mönstret) eller knölar.
 • Parakeratos - ofullständig keratinisering av ytliga celler i det spinösa skiktet. Det finns inget granulärt och glänsande skikt, och keratin lämnar cellerna i stratum corneum. Dessa processer leder till en signifikant peeling av epidermis. Eftersom dessa vågar väldigt lätt avvisas, finner man knölar av tillväxt och fläckar.
 • Dyskeratos - ett tillstånd som utvecklas på grund av en felaktig process av keratinisering. Samtidigt bildas en stor mängd keratin i epitelceller, på grund av vilka de förvärvar stora storlekar och specifik granularitet, kallad "Darya-kroppen".
 • Hyperkeratos är en patologisk process som karaktäriseras av förtjockning av epitelets stratum corneum. Detta tillstånd utvecklas som en följd av försenad avkänning av epitelet. Det finns också en intensiv keratinsyntes.
 • Papillomatos är ett tillstånd där det slemhinnans papillära skikt växer och det växer in i epitelet. Sådana patologiska förändringar är oftast resultatet av kronisk vävnadstrauma.

Bakgrund och precancerösa sjukdomar: förebyggande

Pretumörförändringar av olika organ och system kan förekomma länge i människokroppen utan synliga förändringar (progression eller omvänt utveckling).

Om det är möjligt att diagnostisera precancerösa sjukdomar i detta skede, är det möjligt att effektivt förhindra deras eventuella malignitet.

För att uppnå detta resultat är det möjligt att genomföra särskild behandling och eliminera verkan av cancerframkallande faktorer.

Statistiken visar att bakgrund och precancerösa sjukdomar ofta inte upptäcks, eftersom de inte har uttalade symtom (yttre manifestationer).

I samma fall när yttre manifestationer är, orsakar de sällan obehag, förutom en kosmetisk defekt.

Det är av dessa skäl att patienten ofta söker sen vård, när processen redan är igång eller återföds till cancer.

Baserat på det föregående är genomgången av planerade grundliga medicinska undersökningar nyckeln till att upprätthålla hälsan. Behandling av precancerösa sjukdomar är ett tillfälle att förebygga cancer.

Bakgrund och precancerösa sjukdomar: behandling

Bakgrund och precancerösa sjukdomar behandlas oftast kirurgiskt genom borttagning.

Idag finns det många specialteknologier som gör att du kan genomföra denna process så snabbt som möjligt, effektivt och smärtfritt. Dessa inkluderar: laserterapi, kryoterapi, elektrokirurgi.

Om ovanstående metoder inte kan tillämpas, använd konservativa behandlingsmetoder och strålbehandling.

Förkreativt tillstånd - hur man känner igen, förhindrar?

Ett precancerous tillstånd är ett speciellt tillstånd hos kroppen som vid någon tidpunkt kan bli en onkologisk sjukdom.

Det finns två huvudkategorier av precancer:

Obligatoriska precancerösa tillstånd kombineras i en sjukdomsgrupp, vars konsekvens är en cancer tumör.

Fakultativa förkämpare är patologiska tillstånd som under deras utveckling inte nödvändigtvis åtföljs av illamående degenerering av de drabbade vävnaderna.

Sådana precancerösa tillstånd kräver brådskande samråd med en specialist, eftersom patienten, beroende på typen av förkalkare, kan kräva särskild behandling. I vissa fall rekommenderas patienter att genomgå rutinmässiga kontroller för dynamisk observation av denna typ av patologi.

Förkreativt tillstånd: symtom och tecken

Manifestationerna, den kliniska bilden och symtomen på försökspersoner beror först och främst på läget.

Livmoderhalscancer:

En sant precancer i livmodern är epitelial dysplasi, vilket uppenbaras av ökad celldelning av ytskiktet i slemhinnan med närvaron av ett litet antal atypiska element.

Utvecklingen av dysplasi bidrar till den tidigare starten av sexuell aktivitet, frekvent förändring av sexpartner och graviditet i ung ålder.

Prästkärlssystemet i livmoderhalsen i många fall är också associerat med humant papillomavirusinfektion.

Sjukdomen är huvudsakligen asymptomatisk och detekteras av en slump under en rutinmässig gynekologisk undersökning. Diagnos av dysplasi sker på grundval av cytologisk smearanalys, kolposkopi och histologisk undersökning av patologiska vävnader.

Förkreativt tillstånd i magen:

I själva verket kan kronisk gastrit betraktas som en frivillig precancer. Nyligen har en infektiös etiologi av inflammation i magslemhinnan etablerats.

Som det blev känt, efter att Helicobacter pylori-bakterierna trängde in i matsmältningsorganet invaderar de slemhinnan och fäster sig fast vid orgelns vägg. På denna plats bildas en inflammatorisk reaktion i kroppen, vilket i slutändan kan leda till erosion och sår.

Som en följd av sådana processer uppkommer ackumulering av genetiska mutationer i cellerna i mag-tarmkanalen, vilket kan provocera cancerdegenerering av magvävnader.

Förkreativt hudtillstånd:

Hudförstärkare kan ha två huvudformer:

Sjukdomar i tumör naturen:

Senile keratom, som manifesterar sig i form av utbrott av vårtor täckt med korst. Denna bildning är vanligtvis något höjd ovanför hudens yta.

Kutant horn - uppträder som en begränsad proliferation av epitelceller, som senare blir täckt med ett kåt hudskikt.

Detta tillstånd är nästan 90% degenererar så småningom till en malign tumör, det vill säga hudcancer.

Viral epidermodysplasi. Denna patologi bildas som ett resultat av infektion av papillomorganismen med ett virus och, i den kliniska bilden, liknar en vass hudskada.

Giant Kandiloma. Sjukdomen är lokaliserad på könsorganens hud och i anusområdet och uppträder som nodulär komprimering, ofta med sårberoende områden.

Pigment xeroderma. Denna genetiskt bestämda hudreaktion mot exponering för ultraviolett strålning manifesteras av områden med erytematös rodnad i epidermis. Med tiden bildas en pigmentfläck på dessa ställen.

Solig keratos. Lesionen är övervägande observerad hos äldre patienter, där en gul fläck bildas under verkan av ultravioletta strålar. Efter en tid täcker denna bildning med skalor.

Leukoplaki. Detta patologiska tillstånd karakteriseras av atypisk keratinisering av epitel och slemhinna som ett resultat av kronisk mekanisk, kemisk eller termisk skada.

Lungans förkreativa tillstånd:

Följande sjukdomar i andningssystemet kan bidra till utvecklingen av cancer tumörer:

Bronkiektas är ett precanceröst tillstånd av slemhinnan i bronkialsystemet, där atypisk proliferation av cellulära element i form av papillom uppträder. En sådan process är i de flesta fall en följd av en kronisk inflammatorisk process i bronkierna.

Kronisk lunginflammation. En långvarig kurs av inflammatoriska processer i lungvävnaden, enligt vissa forskare, anses vara en valfri form av förkalkare av hela andningsorganen.

Behandling av precancerösa tillstånd

Terapi för precancerösa förhållanden bör vara aktuell och adekvat. Några förkämpare, såsom ålderssjukdomar, är föremål för omedelbar kirurgisk behandling. Detta beror på det faktum att cancer kan uppstå när som helst.

Endometrios och bronkiektas, på grund av utvecklingsspecifikationerna, genomgår konservativ behandling. Vid detektering av en valfri precancer med liten sannolikhet för malign transformation tillåts en dynamisk spårningsmetod.

Förkreativt tillstånd: prognos

Förkalkaren och hans prognos anses vara gynnsamma, och efter en omfattande behandling finns det en fullständig botning av sjukdomen.

Diagnos av lungcancer, hur man identifierar lungcancer symptom

Lungcancer är en tumör i lungvävnads slemhinnor, liksom i bronkierna. Detta är den vanligaste cancer som är svår att behandla med terapeutisk behandling.

Detta beror på att maligna neoplasmer i lungorna utvecklas mycket snabbt och som regel mycket intensivare än i andra organ och system i kroppen.

Tidig diagnos av lungcancer hindras av det faktum att det i början kan detekteras av en slump.

En annan farlig faktor i närvaro av en tumör i lungorna är att vid metastaser kan cancerceller från lungorna genom lungvenen nå de mest avlägsna delarna av människokroppen. Detta försvårar den övergripande bilden av sjukdomsförloppet och gör prognosen för överlevnad ogynnsam.

Diagnostiska metoder för detektering av lungcancer

Modern diagnostik av lungcancer gör det möjligt för läkare att upptäcka en tumör vid något av dess utvecklingsstadier.

Självklart är det bättre för patienten om läkare lyckas identifiera lungcancer i de tidiga stadierna av sin utveckling, och idealt: även i början av omvandlingen av friska celler till cancerceller.

Onkologisymtom på organs kroppsorgan i dag kan diagnostiseras med hjälp av följande metoder:

 • Röntgenpassagen. Det är en enkel och samtidigt samma gamla sätt att bestämma närvaron eller frånvaron av onkologi i lungorna. Det utförs genom att fixera tillståndet av lungorna på en röntgenbild. Om det finns en extern neoplasma inuti orgeln, så kommer den att visas på bilden som en mörk fläck eller en liten mörkare.

Det beror helt på tumörvolymen och densiteten hos dess vävnader. Tyvärr, men den här metoden som upptäcker lungcancer kan inte fullt ut identifiera tumören.

Som mörka fläckar kan det känna igen inflammation eller en helt annan sjukdom som inte är relaterad till onkologi.

Alltid efter att ha utfört fluorografi och detekteringen av lungbildning i lungorna på bilden, utnämns ytterligare diagnostiska åtgärder.

 • Beräknad tomografi. Det är en mer modern lungforskningsmetod. Noggrannheten i diagnostiken är så hög att lungcancer som detekteras av beräknad tomografi kan gå obemärkt på röntgenbilden. Tack vare detta lyckas läkare upptäcka en tumör vid starten av sin första generation, när symtomen är praktiskt taget frånvarande och för att starta tidig medicinsk behandling.
 • Bronkoskopi. Efter att lungcancer har detekterats med hjälp av röntgenbilder eller beräknad tomografi börjar nästa steg i diagnosen cancer. Ett speciellt flexibelt rör sätts in i patientens andningsorgan, i slutet av vilken en videokamera är installerad. Bilden visas på en speciell bildskärm av medicinsk utrustning. Lärarnas uppgift är att hitta tumören inuti lungorna, visualisera den och använd sedan specialverktyg för att välja en del av tumörvävnaden. Ett tumörfragment skickas för biopsi för att fastställa dess maligna eller godartade natur.
 • Nålbiopsi. Denna typ av diagnos, som den föregående, möjliggör penetration i insidan av lungorna, men inte med ett bronkoskop, men med en speciell nål. Det är så tunt att det injiceras genom patientens hud och tränger in i de lilla bronkierna. Dessa är de mest avlägsna och mikroskopiska delarna av luftvägarna i lungorna. Utvalt biologiskt material överförs också till laboratorieundersökningen.
 • Blodtest för markörer. Särskilda preparat införs i patientens kropp, som har en proteinstruktur som cirkulerar genom kroppen tillsammans med blod. Deras uppgift är att signalera närvaron eller frånvaron av cancerceller i lungorna. Om de finns där kommer antalet markörer i de erhållna analyserna att visas med överskott. För varje separat studerat organ finns en typ av markörer.
 • Operation. Denna diagnostiska operation, som endast utförs i extrema fall. Kärnan i detta förfarande är att öppna thoraxen genom thorakotomi, skära lungens del om nödvändigt och extrahera ett fragment av tumören för att utföra en biopsi. Denna metod är extrem och används endast i fall där det inte finns någon möjlighet till bronkoskopi eller nålbiopsi.

Lungcancer Symptom

Symptomen på lungcancer hos varje patient manifesterar sig annorlunda och beror på sjukdomsstadiet. I allmänhet bör följande symtom fungera som de första signalerna för att söka medicinsk hjälp:

 • En bestämd hosta som inte stannar i flera månader. Samtidigt är det torrt, då går det till hacking, och när expektoration släpps sprutum, som har en gulgrön nyans.
 • Hosta upp blod. Dessa symptom är karakteristiska för andra och ibland tredje etappen lungcancer. Blödningen från lungorna tyder på att en irreversibel destruktiv process redan har börjat i bronkierna. Även sådana symtom är möjliga med tuberkulos. Så patienten måste noggrant undersökas för sjukdomen.
 • Smärta i bröstet. Naturligtvis kan en växande neoplasma inte vara fullständigt omärkbar. När tumören växer in i lungorna uppstår en ökande känsla av smärta. Med tiden kan den bara avlägsnas med hjälp av de starkaste smärtstillande medel.
 • Andnöd. Även med elementär fysisk ansträngning börjar patienten med lungcancer att kväva.

Dessutom kan en patient med lungcancer uppleva andra symtom på sjukdomen.

Informativ video

Livmoderhalscancer

Dysplasi av mukosalepitelet, som täcker livmoderhalsen, kallas en förändring i strukturen och följaktligen en kränkning av hur väl cellerna fungerar som utgör slimhinnan i detta organ och vagina.

Både formen av cellerna och cellens form förändras, lamineringen störs. Denna patologi kallas ofta endast som ett precanceröst tillstånd av livmoderhalsen.

En sådan formulering är säkerligen i stånd att kasta patienten till chock och panik, men i själva verket innebär detta att om vi tillåter dysplasi att gå in i en försummelsestillstånd, är en malign tumör möjlig. Dysplasi bör inte förväxlas med erosion.

Under erosion bryter epithelets integritet till följd av mikrotraumas och efterföljande infektioner, medan dysplasi orsakar dess strukturella skador.

Studier har visat att infektion hos en kvinna med HPV (human papillomavirus) leder till utseende av dysplasi, men inte av någon art, utan endast av dess onkogena typer som kan integreras i epitelceller och skadar DNA.

Förutom undersökning i speglarna är det möjligt att diagnostisera livmoderhalsdysplasi med hjälp av ett smet på cytologi, vilket hjälper till att upptäcka atypisk, i strid med cellstrukturen.

Om resultaten av denna analys verkar misstänksam för doktorn, utförs en grundligare undersökning - en kolposkopi, där genitalernas vävnader undersöks noggrant under förstoring med hjälp av en speciell enhet.

Efter denna procedur är utnämningen av en biopsi också möjlig, när skrapvävnad tas för analys.

det är möjligt att diagnostisera cervikal dysplasi med hjälp av ett cytologiskt smet som hjälper till att upptäcka atypiska celler i strid med cellstrukturen

Dysplasi klassificeras enligt svårighetsgrad, som i sin tur kännetecknas av penetreringsdjupet av förändrade celler i slemhinnan.

Om celler med nedsatt struktur och arbete sträcker sig till högst en tredjedel av slemhinnans djup anses dysplasi vara mild; normal och av atypiska celler.

Medan dysplasi i den första graden i de flesta fall kan försvinna, även utan någon yttre ingrepp, så sker det i andra grad av dysplasi bara hos hälften av patienterna. Tredje graders dysplasi är ett tillstånd på gränsen mellan den faktiska dysplasi och den första fasen av cancer.

Symtom på dysplasi och behandlingsmetoder

Tecken på dysplasi kan vara rikligt vaginalt urladdande, inklusive streck av blod, smärtsamma känslor under könet, långvarig smärta i underlivet i en dragande natur.

Om dysplasi diagnostiseras under graviditeten är det lämpligt att börja behandlingen efter leverans, eftersom graviditet och dysplasi inte påverkar varandra. I allmänhet kräver ofta första gradsdysplasi inte behandling, utan kontroll.

Om det efter flera månader konstateras att dysplasien har gått i en mer allvarlig grad, krävs kauterisering. För cauterization används olika metoder. Vätskekväve, laser, elektrisk ljusbåge, radiovågor kan användas.

Vid val av metod vid vilken cauterization utförs bör det beaktas att elektrokoagulering ofta lämnar ärr, och därför rekommenderas denna metod inte för kvinnor som inte har fött barn eller planerat ett barn.

långvarig sår i magen som ett symptom på dysplasi

Maligna tumörer i livmoderhalsområdet

Orsaker till livmoderhalscancer är inte en, men ett antal faktorer:

- infektion med HPV och med högsta onkogen potential

- ålder: äldre och äldre

- långvarig användning av hormonella preventivmedel

- Vanlig förändring av sexuella partners.

Om livmoderhalscancer upptäcks är prognosen om det är möjligt att fullt ut återhämta sig och hur länge patientens liv kan beräknas med ett mindre fördelaktigt resultat svårt att ge, eftersom allt är individuellt. Men chanserna för återhämtning beror på hur långt maligniteten har spridit sig.

Om det vid tidpunkten för detektion är tumören lokaliserad i livmoderhalsen, är full återhämtning inte bara möjlig, men sannolikheten för den är stor och är ca 90%.

Detta stadium kallas första, medan den sista fjärde graden betyder att metastasering redan har dykt upp i andra organ, och därför är sannolikheten att bota i det här fallet inte mer än 15%.

Frekvent förändring av sexpartner som orsak till livmoderhalscancer

Andra patologier i livmodern, vilket ökar risken för cancer

Ett antal sjukdomar kan tjäna som grund för förekomst av maligna tumörer. Till exempel leukoplaki och erytroplakia, som i det första fallet utgör kittinering av epitelet och i det andra dess uttunning. Ektropion eller inversion som ett resultat av födelsetrauma till fodret i livmoderhalsen är också en farlig sjukdom i den meningen.

Erosion av livmoderhalsen kan väl gå in i dysplasi med motsvarande och tidigare beskrivna effekter. Multipla och sträcker sig djupt in i livmoderhålans tillväxt av slemhinnan eller polyperna bidrar till utseendet av maligna tumörer innefattande. En ganska frekvent förekomst är malign degeneration och livmoderfibroider.

Alla listade patologier inom gynekologi är klassificerade som livmoderhalscancer.

Som regel är de flesta av dessa sjukdomar asymptomatiska, så det kan endast detekteras av en gynekologisk undersökning av livmoderns precancerösa tillstånd.

Generellt kan orsakerna till livmodercancer ha följande:

- brist på födelse i det förflutna

Man tror att användningen av hormonella piller som preventivmedel har en skyddande effekt mot livmodercancer.

Man tror att användningen av hormonella piller som ett preventivmedel är skyddande mot livmodercancer. Dessutom minskas risken för livmodercancer hos kvinnor som har vana att röka.

Vi bör dock inte glömma att sådana faktorer som långsiktig användning av orala preventivmedel och rökning, som tidigare nämnts, bidrar till uppkomsten av andra typer av cancer som bland annat påverkar livmoderhalsen.

Om en sjukdom som livmodercancer händer, beror prognosen för en bot för det på vilket stadium av sjukdomen den detekteras.

Ju djupare cancercellerna spridas desto mer avlägsna metastasen är desto mindre sannolikt är det framgångsrika resultatet.

Behandlingar för denna cancer innefattar: kirurgisk metod, strålning, kemoterapi och hormonbehandling. Ofta utförs behandlingen omfattande.

Vad är en precancer?

Termen precancer hänvisar till en persons precancerösa tillstånd. Denna definition används i situationer där den befintliga kroniska sjukdomen går in i ett kritiskt stadium, och sannolikheten för onkopatologi ökar.

I rättvisa bör det noteras att precancer går in i fullfjädrad onkologi är inte alltid. Faren är att personen nästan inte märker övergångsprocessen, de lär sig om det direkt i receptionen med en specialist.

Typer av precancerösa förhållanden

Det precancerösa tillståndet har många typer. Det omfattar alla specifika såväl som icke-specifika inflammatoriska lesioner av kronisk natur. Avvikelser såsom sköldkörtelnukle, leukoplaki och dystrofa processer som orsakas av abnormiteter i ämnesomsättningen kan stimulera det prekreativa tillståndet.

Ofta diagnostiseras precancer hos personer med dermatit som orsakas av ultraviolett bestrålning. Detta tillstånd kan orsakas av vävnadsskador som härrör från radioaktiv exponering. Även regelbundna mekaniska skador som irriterar slimhinnan kan leda till förkalkare.

Den senare typen av skada kan orsakas av felaktig installation av proteser eller enheter som stöder livmoderhålan. Möjliga irritationer av slemhinnorna är också brännskador, vanan att äta heta livsmedel.

I kvinnan

En precancer kan vara i form av mastopati, eftersom den negativt påverkar den hormonella bakgrunden.

Dessutom är en vanlig form av tillståndet i fråga glandulärt hyperplasi hos endometrium, såväl som cervikal erosion.
Det finns ytterligare en sak.

Representanter för det svagare könet bör inte glömma att papillomerna på livmoderhalsen, fostrets intrauterina defekter, ohärdade polyper och alla typer av infektioner också betraktas som en del av precancer.

Oncopathology går igenom 4 steg av progression

• modifierad oregelbunden diffus hyperplasi • gradvis expansion från multicentriska foci; Det finns indikatorer på atypisk och omogenhet; • fusion av foci med bildandet av en nod separerad från närliggande vävnader (detta är en godartad bildning);

• malignitet - att få egenskaper av en malign tumör.

Fasans stadier går in i en annan med nästan inga skilda gränser. Det kan sägas att precancer är ett dynamiskt tillstånd, vilket blir till onkologi på grund av den konstanta förändringen av celler i riktning mot malignitet.


Förkalkaren har inte tillräckligt med tecken som gör att du kan identifiera onkologi på ett korrekt sätt.

Biospecificiteten hos cellelementen i precancerös foci är att de är överkänsliga mot faktorer som stimulerar cellreproduktion.

Det beskrivna tillståndet kan ha olika dynamik.

I vissa fall förekommer en progression och bildande av onkocker, hos andra - en godartad tumör bildas, i den tredje regressionen förekommer.

De exakta orsakerna till sådana metamorfoser är okända för denna dag. Man tror att de är direkt beroende av det immunobiologiska tillståndet, liksom på varaktigheten av exponeringen för oncofaktorer.

Information om valbara och obligatoriska precancerösa patologier

Precancer är en sjukdom som utvecklas till onkologi med stor sannolikhet. Men den precancerösa bakgrunden betyder inte att avvikelsen nödvändigtvis kommer att återfödas till onkologi. Antalet precancerösa sjukdomar är tillräckligt stora.

Dessa innefattar nästan alla kroniska inflammationer av en specifik och ospecifik karaktär: • i magkronisk gastrit hos olika etiologier; • i lungorna - bronkit med kronisk kurs • i levercirros, hepatit (även kronisk); • i bröstkörtlarna - mastopati • hyperplastiska processer inom endometrium - vi talar om glandular hyperplasi; • i livmoderhalsen - leukoplaki, erosion;

• i sköldkörteln - nodular goiter

Dessutom kan kemikalier som framkallar dermatit, brinna slemhinnor, viruslider i könsorganet (till exempel HPV-penetration i livmoderhalsen) kunna ligga till grund för framtida onkologi.

Förkreativa lungsjukdomar "AIRMED

Precancerös lungsjukdom

De flesta forskare känner igen förekomsten av lungcancer i slemhinnan i bronchusen, utsatt för en rad funktionella och morfologiska förändringar, som manifesteras i en slags reaktiv omstrukturering av epitelet - dess metaplasi. Epitelial metaplasi
bronkial slemhinna anses vara en patogenetisk bakgrund för cancerframkallande. Liknande förändringar i bronkial slemhinnan observeras i ett antal kroniska inflammatoriska sjukdomar i lungorna.

Detta gav anledning att rangordna kroniska inflammatoriska processer åtföljd av atypi och proliferation av epitelet som kronisk lungsjukdom, pneumoskleros, kroniska inflammatoriska processer (bronkiektas, kronisk lunginflammation) och vissa former av kronisk tuberkulos som en prekancerös lungsjukdom.

Patienter med kroniska lungsjukdomar anses ha en ökad risk, dvs till en grupp människor utsatta för en mycket större risk för att utveckla lungcancer. Detta är framför allt långrökning män över 45-50 år.

Kronisk bronkit och kronisk lunginflammation betraktas för närvarande som en obligatorisk precancer, d.v.s.

som sjukdomar som nödvändigtvis föregår cancerframväxten, som existerar parallellt med den cancerprocess som har uppstått och maskerar dess första manifestationer.

Det har skett en ökning av förekomsten av lungcancer efter influensapidemier. Det är emellertid fel att tala om influensa som en prekancerös lungsjukdom eller effekten av influensa orsaksmedlet vid förekomst av cancer. Tydligen uppträder dolda, asymptomatiska initiala former av lungcancer hos enskilda patienter mer tydligt på bakgrunden eller efter överförd influensa.

För att identifiera grupper av personer med hög risk för sjukdom, tidig upptäckt av lungcancer, med hänsyn till att den senare hos hälften av patienterna sker utan kliniskt detekterbara tidigare sjukdomar, genomförs masspreventionella fluorografiska studier av lungorna.

Enligt Leningrad Oncological Institute (1970) upptäcktes över 28% av registrerade lungcancerpatienter under förebyggande undersökningar. Varje person över 30 år borde genomgå en profylaktisk fluorografisk undersökning en gång per år, och de med ökad risk bör vara två gånger om året.

Patienter som identifieras samtidigt bör undersökas i speciella lungcentraler som organiserats de senaste åren på grundval av stora tuberkulos och onkologiska institutioner.

Modern diagnostik av lungcancer, hur man identifierar lungcancer - symtom och tecken

Idag är en sådan cancer som lungcancer mycket vanlig. Upptäck början av sjukdomen kan vara karakteristisk för hans symtom och med hjälp av moderna diagnostiska metoder.

Modern medicin kan bota lungcancer, förutsatt att behandlingen påbörjas i tid och modern behandling av lungcancer är effektiv med korrekt diagnos. Ju tidigare sjukdomen finns, desto fler möjligheter att bota det utan konsekvenser.

Dessa symptom är inte specifika för lungcancer. De kan också följa med andra sjukdomar.

Men - de borde definitivt lyssna och genomgå de nödvändiga undersökningarna. Denna åtgärd kommer att bidra till att antingen utesluta förekomst av maligna tumörer i lungan i kroppen eller för att säkerställa deras närvaro. Och sedan - börja omedelbart anti-onkologisk behandling.

Lungcancer är farlig eftersom det kan vara asymptomatiskt vid det inledande utvecklingsstadiet!

Av dessa symtom är hemoptys vanligast för lungcancer. Resten av tecknen kan observeras i andra sjukdomar, inklusive cancer.

Enligt den kliniska klassificeringen som antagits i medicin har lungcancer följande former:

Den centrala formen av maligna lesioner i lungorna är lokaliserade i de stora bronchernas område.

Periferformen påverkar parenkymvävnaderna, alveoler, små bronkier.

Atypiska former av lungkliniken präglas av bristen på exakt lokalisering av primärtumören och multipla metastaser till olika organ:

Med maligna lesioner av lungmetastaser utvecklas mycket snabbt! Den centrala formen av lungcancer är åtföljd av:

Det finns också sekundära tecken på illamående lungskador. De beror på exakt vilka organ som påverkas av metastaser.

Perifer form av lungkliniken kan vara länge utan klart uppenbara symtom, därför är det svårare att identifiera.

Ofta detekteras en perifer tumör endast när dess sekundära symptom uppträder som ett resultat av klämning av kroppens intilliggande strukturer och tumörets spirande i intilliggande organ.

I utvecklingen av sjukdomen påverkas tumören av de stora bronkierna. Deras avstånd smalnar. Den övergripande bilden av sjukdomen ligger nära den centrala formen av lesionen.

Alla dessa tecken indikerar närvaron i kroppen av berusning orsakad av utvecklingen av en malign neoplasma som ger metastaser!

Eftersom symptom på en malign lungskada på många sätt liknar symtomen på andra sjukdomar krävs ofta differentialdiagnos av lungcancer. Det är gjort med målet att göra en noggrann diagnos.

Diagnos gör det möjligt att utesluta sådana sjukdomar som:

Mer än 50 procent av personer som dog av en malign lungtumör diagnostiserades med lunginflammation. Detta förknippas med liknande manifestationer av båda sjukdomarna. I lungkörteln utvecklas en viss form av lunginflammation ofta.

För att skilja lunginflammation, bör du veta att för hennes typiska symtom som:

Vid en noggrann diagnos av lungkliniken är det absolut nödvändigt att genomföra följande laboratorie- och diagnostiska studier:

Detta kommer att eliminera ovanstående sjukdomar med liknande symtom och ge en åsikt om förekomsten av maligna tumörer i lungorna.

Precancer (precancerösa förhållanden): utveckling, lokalisering, prognos

Pre-cancer sjukdomar (tillstånd) är förändringar i vävnader som leder till utseendet av en tumör. Sådana processer är ganska utbredd och kräver tidig diagnos, eftersom sjukdomen i stadium av pretumorprocesser är lättare att förebygga än att bota den utvecklade cancer.

Man tror att det precancerösa tillståndet kan vara både medfödt och förvärvat. Orsaken kan vara genetiska avvikelser, negativa yttre faktorer, karcinogener av kemiskt ursprung, virus, långvariga inflammatoriska processer.

Som regel går någon tumör genom ett stadium av precancer, eftersom det inte finns några förutsättningar för tumörtillväxt i friska vävnader.

Å andra sidan finns det fall av neoplastisk tillväxt de novo, det vill säga i strukturellt oförändrad vävnad men sannolikt kan sådana patienter helt enkelt inte fixera prekancersteget, eftersom tumören bildades och växte snabbt.

Vanligen är precancerösa förhållanden fixerade på slemhinnan, i körtelorganen, integumentära vävnader, det vill säga där själva cancer (en epitelial tumör) växer, medan de inte är mycket karaktäristiska för bindvävskonstruktioner, muskler, ben, hjärna eller hjärta.

Detta är förståeligt: ​​intensivt förnyade celler i huden, slemhinnan i mag-tarmkanalen, livmoderhalsen och livmoderns kropp har närmare kontakt med olika cancerframkallande ämnen, och processen för kontinuerlig reproduktion av celler kan misslyckas, och i ett eller annat skede kommer det att finnas en mutation som kommer att orsaka cancer.

typiska serie omvandlingar av frisk vävnad till tumör

För de flesta epitelala maligna tumörer har de mest karaktäristiska förändringarna av föregångaren identifierats, men icke desto mindre sker en del av neoplasmerna i motsats till kända cancerframkallande stadium, vilket gör det svårt att snabbt diagnostisera och behandla.

Typer av förloppsprocesser

Ur prognosen och risken för illamående hos de befintliga förändringarna är det vanligt att skilja obligatorisk och fakultativ precancer samt bakgrundsförhållanden. Ofta identifieras begreppen bakgrund och precancerös process, men de har fortfarande något annorlunda klinisk betydelse. Vi ska försöka lista ut hur de skiljer sig och hur farliga de är.

Obligatorisk precancer - en förändring som förr eller senare kommer att bli cancer. Vanligtvis är dess orsaker rotade i medfödda defekter eller genetiska abnormiteter (diffus familial polyposis).

I andra fall kan en obligatorisk precancer också förekomma utan en ärftlig faktor, till exempel adenomatösa polyper i magen eller svår cervikal dysplasi på grund av kronisk inflammation eller virusinfektion.

En valfri precancer blir inte alltid en malign tumör, den kan existera i flera år och blir aldrig cancer, men varaktigheten av en sådan process är direkt proportionell mot risken för malign transformation. Valfria processer innefattar sådana vanliga processer som kronisk atrofisk gastrit, mukosala papillom, cervikal pseudo-erosion och mastopati.

Bakgrundsprocesser identifieras inte rätt korrekt med precancer.

Om precancer är en redan existerande strukturell störning, som återspeglar en överträdelse av cellmognad, är bakgrundsbetingelser endast ogynnsamma förhållanden, som i sin tur kan leda till precancer.

Karcinogenes bildas vanligtvis av utvecklingen av bakgrundsförändringar, som i slutändan blir till precancerösa och förvandlas till en malign tumör.

Bakgrundsprocesser innefattar:

 • Kronisk inflammation
 • erosion;
 • Cicatricial förändringar;
 • leukoplaki;
 • atrofi;
 • metaplasi;
 • Några typer av polyper.

Kronisk inflammation är en av de vanligaste bakgrundsprocesserna. Med ålder ökar antalet patienter med inflammatorisk process av en eller annan lokalisering.

Det är svårt att överraska någon med kronisk gastrit, bronkit eller cholecystit, en sällsynt kvinna har inte hört talas om endometrial hyperplasi eller mastopati.

Varje sådant tillstånd, med till synes relativ harmlöshet och möjligheten till många år av dåligt symptom, kräver onkologisk alertness och konstant övervakning.

Bakgrundsprocessen anses vara leukoplaki, där det finns markerad överdriven keratinisering av hudens platta epithel eller utseendet av keratinisering på slemhinnorna (livmoderhalsen, läpparna, tungan, struphuvudet).

Atrofi i samband med många inflammatoriska processer som uppstår inom området ärr, kan kroniska infektiösa lesioner också betraktas som ett tillstånd för tillväxt av cancer.

Metaplasi karakteriserar övergången av en typ av epitel till en annan, till exempel när delar av tarmstrukturen uppträder i magen och omvänt i tarmarna - magen.

Godartade tumörer förtjänar särskild uppmärksamhet, särskilt glandulär struktur. Fara är adenom i slemhinnorna i mag-tarmkanalen, urinvägarna. Adenom är byggt från epitelceller som multiplicerar snabbt och förvärvar tecken på atypi.

Med konstant skada på aggressiv magsaft, tarminnehåll, urin, ökar graden av atypi och hotar att utvecklas till cancer. Endometrial eller bröst adenom påverkas av hormoner, så deras obalans bidrar till tumörtillväxt och ökad risk för malignitet (malignitet).

Sådana "precancerösa tumörer" bör vara föremål för nära uppmärksamhet av läkare, och deras tidiga avlägsnande kan förhindra cancer.

Polyp - en utbredd förändring, som ofta förekommer i mag-tarmkanalen och könsorganen hos kvinnor. Det är ett fokus för vävnadstillväxt under påverkan av inflammatorisk process, kronisk infektion, hormonell förändring. Flera varianter av polyper är kända, men inte var och en av dem är en sann precancer.

Hyperplastiska polyper i magen, som uppstår som svar på kronisk inflammation eller återkommande kroniskt sår, är mer sannolikt ett svar på skador och återspeglar regenerering av slemhinnan. Sådana polyper anses inte som en precancer eftersom de inte visar tecken på atypiska förändringar. I motsats till dem kan adenomatösa polyper betraktas som en precancerös process.

Adenomatös polyp i struktur liknar en glandulär tumör - adenom, benägen för snabb tillväxt, dess celler är utrustade med egenskaper hos atypi, och därför kan denna bild vid något tillfälle bli cancer. Den enda korrekta åtgärden för adenomatös polyp är dess fullständiga excision tillsammans med den matande vaskulära pedikelen.

Från det allmänna till det speciella

Teoretiskt sett kan en eller annan förtäring förändras i någon del av kroppen under ogynnsamma förhållanden, men enskilda organ förtjänar särskild uppmärksamhet. Ofta förekommer precancerösa processer vid gynekologisk övning och i mag-tarmkanalens patologi. Låt oss dölja dem mer i detalj.

De kvinnliga organens precancerösa tillstånd innefattar:

 1. pseudo;
 2. leukoplaki;
 3. erythroplakia;
 4. dysplasi;
 5. polyper;
 6. Cicatricial förändringar.

Pseudo-erosion är en av de vanligaste typerna av cervikal patologi, diagnostiserad hos de allra flesta unga kvinnor. Människor refererar ofta till det helt enkelt som erosion, men det är mer korrekt att använda termen "pseudo-erosion" eller "endocervicosis".

Vid äkta erosion bildar en epiteldefekt på ytan av livmoderhalsen, som snabbt "stänger" med ett nytt lager av celler och försvinner.

Pseudo-erosion är en dyshormonal process, vilket betyder utvecklingen i den yttre delen av livmoderhalsen i stället för det normala stratifierade skvättepitelet, som är karakteristiskt för livmoderhalsen.

Förloppet av pseudo-erosion kompliceras av kronisk inflammation (cervicit), ett glandulärt epitel som uppstår som svar på utsöndringen av slem.

En viktig roll tillhör den kroniska infektionen, både banal och sexuellt överförd. Hormonal obalans, cervicit och infektion tillåter inte normal regenerering.

Pseudo-erosion kan existera i åratal, och vid något tillfälle kommer dysplasi och cancer att uppträda i något område.

Leukoplakia är utseendet av keratinisering på ytan av livmoderhalsen, som ser ut som vita fläckar. Detta tillstånd är mer karakteristiskt för kvinnor i äldre och äldre ålder.

Erytroplastisk är en sällsynt förändring, vanligtvis hos äldre patienter, åtföljd av en gallring av ytskiktet i livmoderhalsen, genom vilket många fartyg lyser igenom. Både leuco och erytroplaki är fyllda med malign transformation.

Scars i livmoderhalsen uppstår som ett resultat av frekvent intrauterin manipulation (abort, curettage), upprepad "cauterization" av pseudo-erosion, kronisk cervicit.

Med rätt inställning till sin hälsa kan kvinnan göra ansträngningar för att undvika dem, vilket eliminerar åtminstone abort.

När det gäller cauterization av pseudo-erosion, kommer en kompetent gynekolog inte råda honom att göra unga tjejer och kvinnor, och preferensen kommer att ges till konservativ behandling eller vid behov användningen av elektrocautery som det minst traumatiska verktyget.

Faktum är att det precancerösa tillståndet i livmoderhalsen med rätta anses vara dysplasi, vilket är den farligaste för malignitet. Dysplasi är förknippad med skador på cervixepitelet med papillomavirus (särskilt högt onkogena stammar 16, 18), det finns inom områdena regenerering av pseudo-erosion vid kronisk cervicit.

Dysplasi är en överträdelse för det första av differentieringen av celler i epitelskiktet som täcker nacken utanför. Atypi av celler vars kärnor blir stora, hyperkroma (mörkfärgade), patologiska mitoser, störningar i storleken och strukturen hos cellulära element kan observeras i sådana områden.

Beroende på omfattningen av lesionen isoleras en mild grad av dysplasi, då förändringarna påverkar en tredjedel av tjockleken hos flerskiktsepitelet, den genomsnittliga graden vid vilken halva eller 2/3 av täckskiktet påverkas och en svår grad som sprider sig till hela epitelskiktet.

Svår cervikal dysplasi betraktas som ett icke-invasivt karcinom ("cancer på plats"), när tumören redan finns men inte ännu utanför det yttre skiktet. Diagnos och behandling av dysplasi i detta skede kan bidra till att undvika spiring av cancerceller i djupet med utvecklingen av invasiv cancer.

Endometrialpolyper och diffus hyperplasi, som påverkar kvinnor i mogen och ålderdom och manifesterar sig som livmoderblödning, är relaterade till förlossningsförändringar i livmoderns kropp. Dessa förändringar kämpar genom livmodern.

Video: om precancerösa sjukdomar hos kvinnor

Pretumorprocesser i mag-tarmkanalen

En annan favorit lokalisering av pretumor förändringar är mag-tarmkanalen, mottaglig för kontakt med cancerframkallande ämnen, skada och inflammation. Polyps i mage och tarmar finns oftast, atrofisk gastrit på bakgrund av Helicobacter pylori-infektion, ärftliga tarmsjukdomar.

Adenomatösa polyper i magen och faktiskt glandulära tumörer (adenom) har stor risk för malignitet, särskilt om de överstiger 2 cm i storlek.

Dessa formationer kräver alltid kirurgisk avlägsnande. Observation i sådana fall är olämplig, men med icke-radikal borttagning finns risk för återtillväxt (återkommande).

Diffus polypos kan vara orsaken till avlägsnande av en stor del eller hela magen.

Noggrann övervakning, radikal behandling och efterföljande pågående övervakning kräver adenomatösa polyper och intestinala adenom, familje polypos, kronisk kolit och analfissurer.

Diffus familiär polyposis, som påverkar nära blodrelaterade personer, är nästan 100% sannolikt att gå in i tarmcancer, och då är det enda möjliga sättet att undvika tumör avlägsnande av hela orgeln. Enstaka kolonpolyper, vanligtvis diagnostiserade hos äldre hos patienter med kolit, är också föremål för omedelbar borttagning.

Video: Föreläsning om precancerösa sjukdomar i mag-tarmkanalen

Munhålan

Munnenhålan, även om den möter den första av alla typer av aggressiva faktorer, är mindre mottaglig för cancer, eftersom maten som konsumeras under lång tid inte dröjer kvar i den.

Vanligtvis observeras en lesion av munslimhinnan, kinderna, läpparna hos rökare som vänder sig till en specialist när leukoplaki, kroniska icke-helande sår eller erosioner uppträder.

En annan anledning till precancerösa processer av denna lokalisering kan vara att ha på sig proteser, felaktigt utvalda eller installerade, och närvaron av carious teeth.

precancerösa förändringar i munhålan (från vänster till höger): leukoplaki, erytroplaki, dysplasi

Således är förloppsprocesser scenen i utvecklingen av sjukdomen där läkemedlets aktiva åtgärder hjälper till att undvika cancer senare, därför är ett besök hos en specialist i detta skede nyckeln till framgångsrikt förebyggande av en tumör.