Kolonkreft - Förutsägelse av överlevnad

Bra tid på dagen! Jag heter Khalisat Suleymanova - jag är en fytoterapeut. När jag var 28 år botade jag mig själv med livmodercancer med örter (mer om min erfarenhet av återhämtning och varför jag blev en fytoterapeut här: Min historia). Innan du kan behandlas enligt de nationella metoder som beskrivs på Internet, kontakta en specialist och din läkare! Det sparar tid och pengar, eftersom sjukdomen är olika, örterna och behandlingsmetoderna är olika, och det finns fortfarande comorbiditeter, kontraindikationer, komplikationer och så vidare. Det finns inget att lägga till ännu, men om du behöver hjälp med att välja örter och behandlingsmetoder kan du hitta mig här genom kontakter:

Thetephone: 8 918 843 47 72

Mail: [email protected]

Tidig identifierad patologi förbättrar behandlingens kvalitet och patientens framtid. I koloncancer beror prognosen för överlevnad efter operationen på omfattningen av den maligna tumörens lesion. Koefficienten bestäms av graden av reproduktion av cancerceller.

Symptom i kolonkliniken

Äldre med försvagade immunförsvar bekräftade utkomsten av onkologi. Det finns fyra kategorier av tumörskador respektive olika överlevnadsnivåer. Tänk på alla infektionsfaser:

 1. Första graden Små områden av malign tumör. Överlevnad på mer än 90% - 5 år. Metastaser är frånvarande.
 2. Avancerad nivå Onkologi gäller för närliggande organ. Livslängden på fem års erfarenhet är mer än 60%.
 3. Tredje graden En malign tumör sprids genom metastaser på bildningsplatsen. Överlevnad på ca 50% - högst fem år.
 4. Fjärde graden Det orsakas av många metastaser, vilket förkortar varaktigheten av femårsintervallet till 6%.

Hur mycket lever tjocktarmscancer efter operationen? Sådan data beräknas individuellt baserat på patientens allmänna tillstånd. Kirurgisk behandling påverkar positivt patientens framtid. Efter operation i fem år finns det risk för återfall. Om detta inte händer, hotar inte någonting personen.

Det finns grundläggande metoder för behandling av maligna tumörer:

 • kirurgisk ingrepp;
 • kemoterapi.

Om patienten är förbjuden att utföra operationen utförs härdningsprocessen med hjälp av cancer mot cancer. Sådana förfaranden föreskrivs flera gånger tills fullständig förstöring av cancerceller. Patienten är ständigt under strikt övervakning av specialister. Parallellt beräknas en balanserad diet före och efter behandlingen. Tack vare rätt diet förnyar en person de näringskomponenter som en svag kropp behöver. Alla behandlingsmetoder syftar till att förlänga patientens liv, förbättra hälsan och stärka immunförsvaret.

Hur många människor bor i koloncancerstadiet 4

När en tumör detekteras vid det sista skedet är patientens liv i stor risk. Läkare försöker maximera patientens välbefinnande. Förstärkning av immunsystemet bidrar också till att förlänga patientens livslängd.

Koloncancer

Yusupov-sjukhuset utför en fullständig cykelbehandling av koloncancer i enlighet med internationella standarder. Prognosen för överlevnad efter operation beror på sjukdomsstadiet, tumörens histologiska typ, patientens allmänna tillstånd, närvaron av samtidig patologi. Patienter får all nödvändig hjälp: diagnos, kirurgisk behandling, strålning och kemoterapi. Högt kvalificerade läkare: patologer, onkologer, kemoterapeuter, radiologer väljer kollektivt taktik för behandling för varje patient. För tidig upptäckt av koloncancer använder de alla möjligheter för modern diagnostik:

 • koloskopi;
 • Fibrorektoromanoskopiyu;
 • Virtuell koloskopi;
 • Beräknad, magnetisk resonans, positronutsläppstomografi;
 • Molekylär analys av neoplasma.

Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt används: taktiken att behandla en patient med koloncancer bestäms vid expertrådets möte med deltagande av kandidater och läkare inom medicinsk vetenskap, läkare av högsta klass. Kirurger utför kirurgi av någon komplexitet. Strålbehandling och radiokirurgisk behandling av koloncancer och metastaser på modern utrustning från ledande tillverkare i USA och europeiska länder.

Efter operationen övervakar den medicinska personalen och arbetar professionellt för patienter med koloncancer, och lär patienter och deras släktingar om kolostomihygienisk vård och hur man använder kolostomiapparaten. Psykologer hjälper patienten att lära sig att leva i nya förhållanden. Patienter med slutstadiecancer får professionell palliativ vård.

Orsaker till kolonkreft

Koloncancer är en av de vanligaste maligna sjukdomarna. Har en kod på ICD10 - C18. Ökningen av incidensen av koloncancer är förknippad med livsstil i det moderna samhället och påverkan av följande riskfaktorer:

 • fetma;
 • Brist på fysisk aktivitet;
 • Överdriven konsumtion av köttprodukter, alkohol;
 • Rökare.

Koloncancer utvecklas i de flesta fall från en polyp (en liten patologisk bildning på tarmslimhinnan). Polyps degenereras inte alltid till maligna tumörer.

De mest signifikanta predisponeringsfaktorerna för utveckling av en malign tumör i tjocktarmen innefattar:

 • Godkännande av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel;
 • Crohns sjukdom och ulcerös kolit;
 • Ärftlig predisposition.

En ökning av buken, diabetes, metabolsk syndrom, hyperglykemi, arteriell hypertoni, låga nivåer av lipoproteiner med hög densitet predisponerar utvecklingen av kolorektal cancer hos män. Ärftlig icke-polypropisk cancer och familjen adenomatös polypos utgör grunden för 5-10% av alla fall av kolonartade tumörer. Påtagligt ökar risken för återbildning av maligna neoplasmer hos personer som har haft kolorektal cancer vid en ung ålder. En bilaga cancer är sällan diagnostiserad.

Stage av tjocktarmscancer

Beroende på tumörens förekomst i kolonväggen är lesionerna i de intilliggande vävnaderna och organen 4 steg i koloncancer:

 • I - påverkar det slemhinniga och submukösa membranet i tjocktarmen
 • IIa - neoplasmen täcker mindre än 50% av kolonns omkrets, men spjälkar inte sin tarmvägg, metastaseras inte till de regionala lymfkörtlarna.
 • IIb - en tumör påverkar mindre än halva omkretsen av kolonens lumen och hela väggen växer utan att gå utöver gränserna för tarmen (det finns ingen metastaser i de regionala lymfkörtlarna).
 • IIIa - en cancerous tumör upptar mer än tarmens halvcirkel, hela väggen växer, det finns ingen metastas i lymfkörtlarna;
 • IIIb - bildandet av vilken storlek som helst med multipla metastaser till regionala lymfkörtlar
 • Steg IV - ett patologiskt fokus av stor storlek, en tumör kan spira närliggande vävnader och organ, ger flera metastaser till regionala lymfkörtlar eller en tumör av vilken storlek som helst med metastaser till avlägsna organ.

Hur många koloncancerpasienter lever? Om det finns uttalade tecken och symtom på sjukdomen beror livslängden på tumörprocessen, patientens allmänna tillstånd, hans beredskap att genomgå en omfattande behandling. I Yusupov-sjukhuset utför onkologer tvärvetenskaplig terapi av kolonartade tumörer. Detta tillvägagångssätt kan förbättra prognosen för återhämtning och patientöverlevnad.

Colon Cancer Symptom

I början av sjukdomen uppvisar koloncancer inga symptom eller symtomen är så knappa och ospecificerade att varken patienter eller läkare tar uppmärksamheten på det. Patienten frågar om sjukvård i närvaro av uttalade symtom på en tjocktarmen:

 • Buksmärtor;
 • Blod i avföring
 • Intestinal blödning;
 • Förändringar i avföringens form och konsistens
 • Förstoppning, alternerande diarré.

Patienten kan vara störd av abdominal distans, flatulens, oförklarlig viktminskning, ökad utmattning. Det finns synliga tecken på anemi: blek hud och synliga slemhinnor, sprött hår och naglar. I blodprovet bestäms ett minskat antal röda blodkroppar, lågt hemoglobin, högt antal vita blodkroppar utan ett inflammatoriskt fokus, hög erythrocytsedimenteringshastighet.

Diagnos av tjocktarmscancer

Med nederlag i rektum och sigmoid kolon utföra sigmoidoskopi. Den huvudsakliga metoden för att diagnostisera koloncancer är koloskopi. Denna endoskopiska studie, som låter läkaren undersöka alla delar av tjocktarmen och ta material för histologisk undersökning. Koloskopi har följande fördelar:

 • Bestämning av tumörens exakta position
 • Specifikation av lesionsvolymen;
 • Detektion av synkrona precancerösa eller cancerala skador;
 • Avlägsnande av polyper under studien.

I sjukhuset Yusupov, för att förbättra noggrannheten i diagnosen, använder läkare av funktionell diagnostik den kromoendoskopiska metoden - slemhinnan är färgad med speciella färgämnen. Detta gör att du kan identifiera patologiska förändringar i ett tidigt skede, välj områden för riktade biopsier.

Om det av anatomiska skäl inte är möjligt att undersöka de högra delarna av tjocktarmen, och hos patienter med flera adenom används en irrigoskopi utöver koloskopi.

Läkare på Yusupov sjukhus för att skärma för precancerösa sjukdomar hos kliniskt friska människor och att upptäcka malign tumörskärm tjocktarmscancer. Eftersom ålder är den viktigaste riskfaktorn utförs screeningsstudier för alla män och kvinnor från 50 till 74 år.

Onkologer använder flera screeningstekniker:

 • Analys av fekalt ockult blod;
 • Fekal immunokemisk studie;
 • Endoskopisk diagnos med sigmoidoskopi och koloskopi.

Läkarna rekommenderar patienter att analysera avföring för ockult blod i intervaller om 1-2 år, koloskopi - var 7-10 år. När du planerar laparoskopisk kirurgi, identifierar sekundära tumörer och adenom hos patienter med stenoserande tumörer i den nedre kolon som förhindrar icke-invasiv forskning, använder Yusupov sjukhus en ytterligare teknik - en virtuell koloskopi (kolon undersökning med hjälp av en datortomografi).

För att bekräfta diagnosen koloncancer och verifiering av tumören är en morfologisk studie av det material som erhålles som ett resultat av en biopsi nödvändig. I Yusupov sjukhus utförs forskningen av högkvalificerade histologer.

Beskrivningen av mikroskopet i närvaro av kolonadenokarcinom innefattar:

 • Histologisk typ av tumör;
 • Grad av malignitet;
 • Nivån av spiring av tumören i tarmväggen och angränsande organ
 • Närvaron av atypiska celler i området mellan tumören och kanten på resektion;
 • Förekomsten eller frånvaron av vaskulär eller perineurisk invasion;
 • Antalet lymfkörtlar avlägsnades och deras nederlag av cancerceller.

Enligt internationella rekommendationer, för att upptäcka avlägsna metastaser och bestämma vidare behandlingstakt hos patienter med diagnostiserad tjocktarmscancer, utförs positron-elektronisk beräknad tomografi hos patienter med diagnostiserad tjocktarmscancer.

Kolonoperationer

Onkologi är en indikation på operationens utförande. Kirurgi är den främsta behandlingen för koloncancer. Undersökning före operation innefattar:

 • Undersökning av en onkolog
 • Allmänt och biokemiskt blodprov med bedömning av lever- och njurefunktion;
 • Bestämning av nivån av en tumörmarkör Rea;
 • Utföra koloskopi;
 • Beräknad tomografi av bäckenet, organen i bröstet och bukhålan.

Verksamhetsmetoden och systemet för den ytterligare hanteringen av patienten i sjukhuset Yusupov väljs kollektivt av kirurger, onkologer, kemoterapeuter och radiologer. I de tidiga stadierna av sjukdomen (0, 1, 2) är behandlingen av koloncancer excision av tumören. Kirurger i Yusupov-sjukhuset skär ut kolonsegmentet tillsammans med lymfkollektor. I koloncancerstadiet 0 utförs lokal excision eller endoskopisk avlägsnande av polypropen eller segmentresektion.

I det första och andra skedet av tjocktarmscancer genomgår lågriskpatienter bred resektion med anastomos. Behandling av andra etappen av hög risk och tredje etappen är också i en bred resektion med påläggning av anastomos följt av kemoterapibehandling.

Mängden resektion beror på lokaliseringen av den primära tumören, egenskaperna hos blodtillförseln och fördelningen av lymfkörtlarna. I vilket fall som helst är det minst 5 centimeter från båda sidor av tumören. Operationer utförs genom laparoskopisk eller laparotomisk metod.

Kirurger på Yusupov sjukhus utför följande operationer för koloncancer:

 • Resektion av ileokalvinkeln, vid vilken del av tunntarmen och cecumet avlägsnas, ålägger en primär anastomos (en anslutning av lilla och tjocktarmen);
 • Högersidig hemikolektomi, under vilken tarmsektionen i tunntarmen och den stigande tjocktarmen med leverböjning avlägsnas;
 • Resektion av den tvärgående kolon med angränsande lymfkörtlar;
 • Vänster hemikolektomi, när mjältböjningen av tjocktarmen och den nedåtgående delen av tjocktarmen avlägsnas;
 • Anterior resektion av ändtarmen med borttagning av sigmoid kolon och rektumets övre ampullar;
 • Låg främre resektion i ändtarmen - borttagning av rektumets övre och mitten ampulära områden med resektion av sigmoid-kolon.

Oftast, i en planerad situation, bildar onkologer primära anastomoser. Surgeons sutur 2 ändar av resekterade tarmfragment. Under en nödoperation består operationen av en ytterligare avlägsnande till den främre bukväggen hos ileostomi eller kolostomi.

När patienten ska genomgå preoperativ neoadjuvant kemoterapi eller strålbehandling i närvaro av tecken på partiell tarmobstruktion, för att bevara excretionsfunktionen, installerar kirurgerna intraintestinala stenter med hjälp av en koloskopi. Efter att neoadjuvantbehandling utförs vid ett expertrådsmötts möte diskuteras frågan om möjligheten till en radikal kirurgisk ingrepp.

I fallet med den initiala närvaron av avlägsna metastaser under operationen avlägsnas den primära tumören. En adjuvansbehandling utförs sedan (kemoterapi, strålbehandling eller en kombination av dessa metoder). Detta tillvägagångssätt hjälper till att förhindra nedbrytning av tumörvävnad eller utveckling av tarmobstruktion.

Prognos för koloncancer

Prognosen för koloncancer beror på djupet av tumörinvasion och inblandning av regionala lymfkörtlar i den patologiska processen. Viktiga prediktorer är:

 • Graden av differentiering av tumörvävnad;
 • Perineural eller vaskulär invasion;
 • Inblandning i den patologiska processen av resektionskanter.

Biverkningar inkluderar perforering av neoplasmen, tarmobstruktion, ökad nivå av tumörmarkörer CA 19.9 och CEA.

Femårsöverlevnad efter kirurgisk avlägsnande av en tumör är 85-95% vid det första steget, 60-80% för det andra, -30-60% vid det tredje steget. Om det finns enstaka metastaser i levern utför kirurger partiell resektion av orgeln. Efter operationen är en femårig överlevnadsprognos 40%. Efter avlägsnande av lungmetastaser varierar femårsöverlevnadsgraden från 35 till 45%. Med ett mycket differentierat adenokarcinom i tjocktarmen är prognosen bättre än med en dåligt differentierad tumör. Prognosen för måttligt differentierat kolonadenokarcinom beror helt och hållet på cancerns stadium. Med tidig tidig diagnos lyckas onkologer från Yusupov-sjukhuset att genomföra en radikal behandling som förhindrar återfall och metastaser. Om en neoplasma detekteras i senare steg, försvårar prognosen.

För att gå till undersökningen med hjälp av modern utrustning för misstänkt koloncancer, ring Yusupov sjukhus. Om läkare utesluter förekomst av en malign neoplasma, kommer koloncancer också att förebyggas. I närvaro av en tumör kommer dess typ och stadium att etableras, ett individuellt patienthanteringsschema kommer att sammanställas och adekvat behandling kommer att utföras. I onkologikliniken väljs patienten optimalt med hjälp av de mest moderna och effektiva medicinerna med minimala biverkningar, individuella hygienprodukter och kostnäring för koloncancer.

Tarmcancer: en femårig överlevnadsprognos

Tarmcancer anses vara en onkologisk sjukdom med en långsam utveckling av den patologiska processen i kroppen. Tyvärr, på grund av raderade symtom, diagnostiseras tarmcancer i slutskedet, när patienten har metastasering i levern och andra organ.

I tarmcancer beror prognosen för överlevnad på omfattningen av metastas och sekundära tumörer. Medicinska specialister anser att det traditionella kriteriet för överlevnad i den onkologiska processen i tarmarna övervinnar en patients tid på 5 år.

Koloncancerstatistik

Som statistiken visar, bildar maligna neoplasmer oftast i tjocktarmen och i den tunna en mycket mindre ofta. Varje år diagnostiseras koloncancer världen över hos 1 miljon patienter, varav cirka 50 procent av patienterna dör varje år från denna sjukdom.

Enligt statistiken är mankolons onkologi mer mottaglig.

Tumörer i tjocktarmen diagnostiseras oftast hos patienter mellan åttio och sjuttio år. Mer mottaglig för onkologin hos hankolon.

Som den nedslående statistiken visar, ökar dödsgraden från denna patologiska process. Enligt information från WHO kommer 2030 människor att dö av cancer över hela världen. Denna typ av cancer kännetecknas av snabbt utvecklande metastaser, prognosen är därför inte tröstande.

Överlevnadsprognos vid olika stadier av tarmcancer

Alla cancerformer har 4 grader utveckling:

 • Tumören av liten storlek, som inte gick utöver slemhinnan, upptäcktes metastasering inte. Vid första etappen är 5-års överlevnadsfrekvens åttio femtiofem procent. Naturligtvis, med effektiv behandling.
 • Cancer påverkar tarmarnas muskler, tumören är en betydande mängd, men metastasering till de regionala noderna är inte. Tumörstadiet 2 behandlas också framgångsrikt, den femåriga överlevnadshastigheten är cirka 75 procent.
 • I den tredje graden sprider den onkologiska processen till alla kolonens väggar, cancercellerna metastaserar till närmaste lymfkörtlar. Överlevnad i tarmcancer i grad 3 mer än 5 år är 45 procent.
 • Maligna tumörer påverkar alla delar av tarmen, metastaser förekommer i andra organ och vävnader. Tyvärr är överlevnadstalet för den sista etappen av cancer inte mer än 6 procent.

Behandling och prognos av tarmcancer

En malign neoplasma i tjocktarmen anses vara en farlig patologi, eftersom många patienter dör flera månader efter diagnosen har upprättats. Drogterapi utförs beroende på cancerstadiet. Detta är oftast det tredje eller fjärde steget.

I det första skedet indikeras kirurgiskt ingrepp. Patienten avlägsnar själva neoplasmen såväl som närliggande tumörvävnad. Överlevnadsprognosen efter operationen är mycket hög. Efter operationen observerar onkologen patienten under en tid: om så krävs föreskrivs han konservativ behandling (förstärkning och immunostimulerande läkemedel, kemoterapi, etc.).

Behandling innebär vanligen kirurgi och kemoterapi.

I andra etappen kan cancerterapi kombinera radikala och konservativa tillvägagångssätt. Om det finns närliggande metastaser i lymfkörtlarna, föreskriver onkologen initialt kemoterapi och sedan operation.

Behandlingen sker i flera steg:

 • Förberedelse före operation: kemoterapi, strålbehandling eller strålbehandling är föreskriven. Dessa aktiviteter utförs för att minska lesionen. Det mest gynnsamma alternativet - lokalisering av karcinom eller annan typ av cancer på ett ställe.
 • Kirurgisk avlägsnande av en neoplasma. Dessutom finns det två typer av operation: endast en cancer tumör avlägsnas; själva kroppen och lymfkörtlarna i närheten avlägsnas.
 • Återställande av patienten efter operationen. Patienten som förebyggande åtgärd kan visas för att kontrollera strålterapi. I processen att ta bort en tumör måste en onkolog kirurg ta en bit av vävnad belägen runt en malign neoplasma. Då utförs en biopsi.

Om de visuellt friska cellerna redan är drabbade visas patienten en kemoterapi.
En cancerpatient måste vara tydligt medveten om att cancer inte kan besegras av ett enda kirurgiskt ingrepp eller en enda behandling av kemoterapi. Detta är en lång process. Men om du följer alla rekommendationer från en onkolog, är det riktigt att hantera onkologi även i de sista stegen!

Vilka är de första tecknen, symptomen och behandlingarna för koloncancer?

För närvarande upptar maligna onkologiska sjukdomar andra platsen i dödligheten i världen. En av de vanligaste typerna av karcinom är tjocktarmscancer. Denna term hänför sig till bildandet av maligna epiteltumörer i tarmen av olika former, lokalisering och histologisk struktur.

Varje år ökar antalet patienter. I Ryssland tar koloncancer den 4: e plats bland andra onkologiska sjukdomar. Forskare tror att den snabba tillväxten av kolorektala karcinom kan utlösas av ökad konsumtion av nötkött, fläsk, animaliskt fett och minskad mängd fiber i kosten. Sådana antaganden har gjorts, eftersom fallen av cancerutveckling hos vegetarianer inte observerades så ofta. De flesta patienter är folk i ålderdom och invånare i utvecklade länder med hög levnadsstandard.

Koloncancer utvecklas oftast från adenom, vilket anses vara en godartad tumör och består av glandulära celler. Den ligger på ytan av tarmen, men maligna celler kan växa inuti tarmen. Adenom har olika storlekar. En stor neoplasm har sannolikt cancerceller i den. En liten malign tumör kan inte visa sig själv och inte störa patienten i flera månader eller år.

Hur utvecklar tjocktarmscancer?

Med felaktig näring i matsmältningen bildade cancerframkallande ämnen som bidrar till tumörutvecklingen. När förstoppning karcinogener har en negativ effekt på kolonens väggar, som ett resultat av vilka normala celler kan förvandlas till cancerceller.

Cancerceller delar sig snabbt och växer i storlek. Över tiden är den resulterande tumören lumen i tarmarna och utvecklar tarmobstruktion, blödning, förstöring av blodkärl. Om du inte omedelbart söker medicinsk hjälp kan tumören påverka andra vitala organ och nya metastaser kan inträffa. I slutändan kan det vara dödligt.

Sjukdomsklassificering

I modern medicin finns flera specifika klassificeringar av koloncancer baserat på olika egenskaper hos den histologiska strukturen och naturen av tillväxten.

Med tanke på tillväxten av en malign tumör är cancer uppdelad i:

 • exofytisk form (tumören växer i tarmlumen);
 • endofytisk (neoplasm ligger i tjockleken på tarmväggen);
 • skålformad (det är en sår-tumör, som kombinerar de två tidigare formerna).

Det finns också flera andra typer av tumörer som anses vara dåligt differentierade (intraparetal tillväxt av cancerceller):

 • slemhinnan malignt adenom, vilket orsakar slim eller kolloidal cancer. Denna art kännetecknas av riklig utsöndring av slemsekretioner och dess ackumulering. Detta är den vanligaste typen av tjocktarmscancer.
 • Ringformigt eller mukocellulärt karcinom är en intraparetaltumör utan tydliga gränser. Det träffar ofta ungdomar. Det är farligt eftersom det snabbt orsakar metastasering av koloncancer och påverkar omgivande organ och vävnader.
 • Plättcellscancer har huvudsakligen påverkat den distala tredje delen av ändtarmen och finns också i andra delar av tjocktarmen.
 • Det finns också en pladecellstumör, men det finns sällan.

Stage av tjocktarmscancer

Koloncancer utvecklas och utvecklas gradvis. Det sprider sig till tarmväggarna och kan påverka intilliggande vävnader och organ. Det är väldigt viktigt att märka det initiala utvecklingsstadiet av tumörer, eftersom prognosen och behandlingen kommer att vara gynnsamma. I medicin används denna klassificering av utvecklingsstadiet av koloncancer:

 • Första etappen. Vid detta skede noteras den primära tumören, som är lokaliserad på tarmens slemhinna och submukösa membran.
 • Andra etappen (A). Neoplasmen tar upp mindre än halva omkretsen av kolonns lumen. Det sträcker sig inte utöver tarmen och spjälkar inte sin vägg. Förekomsten av lymfkörtlar metastas.
 • 2: a (B) scenen. Tumören är lika stor som i föregående steg, det sträcker sig inte bortom kolon, men växer in i hela sin vägg. Lymfkörtlar utan metastaser.
 • Tredje (A) -fasen. Tumören växer i storlek och tar redan upp mer än halvcirkeln i tarmlumen. Det växer genom hela tarmväggen, men orsakar inte metastaser i de regionala lymfkörtlarna.
 • 3: e (B) scenen. En malign neoplasm diagnostiseras i vilken storlek som helst, ett stort antal lymfkörtelmetastaser noteras.
 • Fjärde etappen. Vid detta stadium finns en omfattande tumörskada. Carcinom groddar inte bara tarmväggen utan även bindväven, de proximala organen. De diagnostiserar många metastaser, som de ofta möter avlägsna. Steg 4 tjocktarmscancer i avsaknad av allvarlig behandling kan leda till patientens död.

Läkaren kan exakt bestämma scenen för cancerutveckling efter undersökning, olika studier, samt efter en biopsi av det drabbade området av kolon och en speciell studie av lymfkörtlar.

De främsta orsakerna till sjukdomen

Orsakerna till koloncancer kan vara mycket många. Bland alla skiljer sig sådana grundläggande som:

 • genetisk predisposition;
 • felaktig kost (för det mesta överdriven konsumtion av kött och animaliskt fett, mjölätter och livsmedel av vegetabiliskt ursprung undantaget från menyn);
 • dåliga vanor (alkohol, rökning);
 • inaktiv livsstil
 • störning i matsmältningsprocessen;
 • olika sjukdomar i tjocktarmen;
 • ålderdom

Forskare noterar att en enda orsak inte är en faktor för utvecklingen av koloncancer, men deras kombination leder till negativa effekter. En viktig roll spelas av näringsfaktorer, den yttre miljön, kroniska sjukdomar i kolon och ärftlighet.

Forskare har inte det första året bevisa den negativa inverkan på kroppen av undernäring. Bristen på den nödvändiga mängden växtfibrer och ett överskott av köttmat ökar koncentrationen av fettsyror, vilket i slutändan tränger kroppen med karcinogener. Som ett resultat påverkar de cellerna och provar dess förändring (mutation). Därefter blir cellerna med proto-onkogener aktiva onkogener, och själva cellen blir tumör efter syntesen av onkoproteiner. Vetenskapliga bevis visar att i länder där växtbaserade livsmedel föredras är nivån på cancerutveckling mycket låg.

Kroniska inflammatoriska sjukdomar i tjocktarmen är mer benägna att orsaka maligna tumörer. Ju längre sjukdomen fortskrider desto större är risken för utveckling. Om sjukdomen varar mindre än 5 år, då är sannolikheten för koloncancer upp till 5%, och om över 30 år är den cirka 50%. Den vanligaste kroniska inflammationen är ulcerös kolit, Crohns sjukdom är mindre farlig.

I området med risk för maligna neoplasmer är nära släktingar till en patient med kolorektal cancer. Ärftliga sjukdomar kan också utlösa tjocktarmscancer. För att skydda dig måste du ta bort tarmpolyperna eller det egna.

De första tecknen och symptomen på koloncancer

Vid de första stadierna av utvecklingen av karcinom störs inte patienten och sjukdomen fortsätter utan några obehagliga känslor. De första symptomen på tjocktarmscancer börjar manifestera sig vid andra stadier av sjukdomsprogression. Patienten börjar märka följande negativa symtom:

 • obehag och / eller långvarig tråkig eller värkande smärta i buken;
 • långvarig akut tarmobstruktion (ibland efter manifestation av detta symptom krävs brådskande kirurgiska ingrepp);
 • brist på aptit och viktminskning;
 • uppblåsthet;
 • generell svaghet, illamående, pallor;
 • ökad kroppstemperatur;
 • blodig urladdning med avföring och blödning noteras hos alla patienter. Ett tydligt tecken är avföring blandat med blod och slem.

När tumören växer framstår tecknen starkare. Yrsel, medvetslöshet, takykardi, missfärgning av avföring läggs till ovanstående symtom.

De olika symptomen och tecknen på tjocktarmscancer kan manifestera sig på olika sätt. Det beror allt på sjukdomsstadiet, naturen (på ytan, intraparetalt, kombinerad typ) och malignitetens tillväxthastighet. De sista etapperna av cancer karakteriseras av kraftig blödning och urladdning av pus, slem tillsammans med blod. Inspelade fall av hepatomegali och ascites.

Intestinal blödning blir farligare. Vid den minsta misstanken är det nödvändigt att konsultera en läkare. Doktorn behöver också hjälp med stark och långvarig förstoppning. Detta problem löses genom kirurgi.

Möjliga komplikationer och överlevnadsprognos

Tarmkarcinom är en mycket farlig cancer. Om du inte startar behandling vid den tiden kan tumören påverka andra viktiga organ. Det finns komplikationer i form av en abscess, phlegmon, peritonit. Beroende på tumörens placering innefattar de också:

 • perforering av tarmen med paraproctit;
 • utvecklingen av enteriskblåsa och enteriska vaginala fistler.

Alla komplikationer kräver ytterligare undersökning och särskild behandling. Vid de avancerade stadierna av patienterna kan flera komplikationer kombineras, vilket som ett resultat förvärrar prognosen för cancerbehandling. För att förhindra utveckling av komplikationer är det nödvändigt att diagnostisera maligna tumörer i tid.

Prognosen för överlevnad i koloncancer är tyvärr inte alls tröstande. En tredjedel av patienterna dör. Diagnos i de tidiga stadierna av sjukdomen bidrar till att rädda liv. Huruvida den kirurgiska behandlingen kan bestämmas effektivt baserat på tumörtillväxtens storlek och djup i vävnaden, närvaron av metastaser i närliggande eller avlägsna organ.

Enligt läkare finns sannolikheten för återkommande tjocktarmscancer vanligtvis under de första 5 åren efter operationen. Om det inte finns någon återkommande efter denna period är risken för cancer låg. Detta kan betraktas som en bra indikator på behandlingen.

Naturligtvis påverkas den positiva prognosen för överlevnad också av sjukdomsfasen vid vilken patienten sökte medicinsk hjälp, såväl som antalet drabbade lymfkörtlar. Om en person med cancer i stadium 1 genomgår behandling, kommer sannolikheten för överlevnad och icke-återkommande tumör att vara 74%. Steg 4 tjocktarmscancer har mycket liten chans att överleva: upp till 6%.

När återfall inträffar, påverkar metastasering av tjocktarmscancer oftast regionala lymfkörtlar och lever. Enligt medicinska journaler diagnostiserades mer än 70% av fallen av återkommande cancer med en drabbad lever.

Diagnos av tjocktarmscancer

Vilken sjukdom som helst, särskilt en tumör, är lättare och effektivare att behandla när den är liten. Därför är det mycket viktigt för vuxna och ungdomar att ständigt undersökas av en gastroenterolog och donera avföring för dold blod. Med ålder rekommenderas sådana undersökningar att hållas en gång vart tredje år, och en gång om året för att få avföring för analys.

Den moderna medicinen har i sin arsenal innovativ utrustning och teknik, nya metoder som gör att du kan diagnostisera koloncancer vid något tillfälle och för olika typer av sjukdomar.

Om en patient har märkt de första symptomen på tjocktarmscancer, behöver han snarare rådgöra med en läkare. I receptionen måste läkaren följa en specifik algoritm för att diagnostisera en malign neoplasm. Han måste utse och utföra:

 • full historia, i en konversation med patienten för att ta reda på alla sina klagomål, för att analysera dem;
 • klinisk och digital undersökning av kolonns nedre del;
 • samla blod för klinisk analys
 • definition av dold blod i avföring
 • Röntgenundersökning, som kan upptäcka koloncancer, även i avsaknad av tydliga kliniska tecken, ger också en bild av lindring av tarmslemhinnan.
 • sigmoidoskopi hjälper till att inspektera den nedre delen av tarmen upp till 30 cm. Förfarandet utförs med en speciell enhet som sätts in i anuset;
 • koloskopi har en liknande princip för undersökning, tillåter dig bara att inspektera upp till en meter av tarmarna;
 • irrigoskopi kan ersätta tidigare undersökningar eller ge mer exakta uppgifter. En röntgen av tarmen utförs, vilken är fylld med en specifik substans med en avundsjukdom;
 • Ultraljud av buken och bäckens organ samt endorektal ultraljud;
 • En neoplasmbiopsi utförs utan undantag av de som har tarmpolyper. En liten del av tarmslimhinnan undersöks under ett mikroskop och dess malignitet bestäms.

behandling

Den viktigaste effektiva behandlingen för koloncancer är kirurgi. För närvarande är det i moderna läkemedel flera typer av operativval, vilket beror på placeringen av den initiala tumören, dess storlek. Mestadels tillgripa dessa typer av operation:

 • Reumtion i bukhinnan i buken.

Denna metod utplånade tarmområdet, vilket påverkas av tumören. Därefter sys ändarna (anastomos) med en speciell häftapparat eller manuellt. Ibland, om nödvändigt, ta bort ena änden av tarmen på bukväggen (kolostomi).

 • Hartmann metod operation.

Om det är omöjligt att anastomos eller hög risk att inte läka, utför en sådan operation. Tumören avlägsnas, och en del av tarmen ("övre") bringas till bukväggen och den andra änden sutureras. Över tiden utförs en andra operation, där kolostomin också sutureras.

Efter excision av det område som påverkas av neoplasmen sys båda ändarna samman, och extra tjockan sträckt in i anusen skärs ut.

Mycket populärt nyligen. Det har många fördelar och bidrar till att stoppa utvecklingen av tumörprocessen, såväl som att förbättra patientens livskvalitet.

Dessutom används förutom operationer olika terapier också:

Det har använts i stor utsträckning i kampen mot koloncancer. Det kan inte ersätta kirurgi, men kan användas både före och efter det. Om strålterapi utförs innan operationen kan det minska tumörens storlek. Detta kommer att förenkla den kommande operationen. Därefter används denna terapi för att minska risken för återfall.

Gäller även före och efter operativa åtgärder. Dess syfte är att ta bort metastaser och förhindra återkommande cancer. Kemoterapi kan förlänga och förbättra livskvaliteten för patienterna. För hennes användning av läkemedel baserade på platina och 5-fluorouracil i kombination med leucovarin eller kalciumfolinat. Med den aktuella användningen av sådan terapi är prognosen för överlevnad för koloncancer mycket fördelaktig. I detta skede i utvecklingen av kemoterapi används de senaste, kraftfulla drogerna.

Vilka åtgärder bör användas för att förebygga sjukdomen?

För att skydda dig mot utvecklingen av koloncancer måste du tillämpa vissa förebyggande åtgärder:

 • Periodiskt granskas av en läkare, för att bli testad för närvaro av blod i avföringen, särskilt om du är i riskzonen. Varje person över 40 år borde genomgå proctosigmoidoskopi eller koloskopi varje 3 år.
 • Omedelbart behandla tarm polypos, kolit och andra inflammatoriska sjukdomar för att förhindra övergången av dessa sjukdomar i kronisk form.
 • Normalisera näring. Ompröva kosten, ta bort köttprodukternas överflöd, inkludera i dietmat som förhindrar bildandet av förstoppning. Det finns mer växtfoder och komplexa kolhydrater.
 • Ge upp dåliga vanor.
 • Håll i kroppen innehållet av vitaminerna A, C, Betacaroten, antioxidanter.
 • Flytta mer och led en riktig och hälsosam livsstil.

Dessa enkla regler kommer att bidra till att förebygga utvecklingen av koloncancer, undvika komplex och långsiktig behandling. Det är viktigt att komma ihåg att vid första tecken på ångest bör du söka hjälp. Medicinsk behandling med moderna metoder i de tidiga stadierna av karcinomprogression ger bra resultat. Cancer kan inte botas med piller, lokala läkemedel eller bad. Och den förlorade tiden kommer slutligen att påverka den terapeutiska effekten.

Kolorektal cancer - prognos för metastasering och utan metastaser

Moderna metoder ger en bedömning av chansen att en person med en upptäckt malign tumör överlever de närmaste 5 åren. I fall av tjocktarmscancer - med snabb och snabb behandling - når möjligheten att överleva fem år över 90%. Detta värde minskar vid oanvändbara tumörer, där behandlingen är symptomatisk och bör ge patienten en förbättring av livskvaliteten och minskad smärta.

Koloncancer - utveckling

Kolorektal cancer är en malign tumör, oftast bildad från tarmvägsepitelet. Ursprungligen utvecklas den direkt in i epitelet, som gradvis täcker de efterföljande skikten: källarmembranet, submukosa, muskeln och peritoneum som täcker detta organ.

Den utvecklande tumören tränger in i blodkärlens väggar, vilket leder till penetration av tumörceller i blodet. De kommer till levern, och sedan - genom hjärtat - till lungorna. Därför är de vanligaste ställena för metastatiska förändringar lever och lungor. Mindre vanligt förekommer metastasering av koloncancer i benen eller hjärnan.

Cancerceller sprider också från lymf, det vill säga, nå lymfkörtlarna. De kan bosätta sig och bilda nya metastatic foci. Under cancer är det en gradvis utarmning av kroppen och svår anemi (på grund av malabsorption, gastrointestinal blödning och accelererad metabolism i tumören vilket orsakar förbrukning av stora mängder näringsämnen).

Bedömning av cancer och prognos

Grunden för formuleringen av en prognos för koloncancer är bedömningen av patientens kliniska tillstånd. För att göra detta, enligt TNM-systemet godkänt och erkänt av onkologer, där T (tumör, ödem) är den lokala utvecklingen av den primära tumören i tarmen är N (noder, noder) antalet och volymen av förändringar i lymfkörtlarna och M (metastaser) bestämmer Närvaron och karakterisering av metastaser i avlägsna organ.

Ett extra mycket viktigt kriterium är bedömningen av graden av malignitet hos cancer. Under den histologiska undersökningen bestäms de karakteristiska parametrarna för cancerceller, såsom graden av differentiering (dvs likhet med normala celler), storlek, bildning av en vanlig struktur eller kaotisk reproduktion, förmåga att skapa nya blodkärl i en tumör och så vidare.

Observation av dessa egenskaper är det möjligt att bestämma hur snabbt tumören kommer att utvecklas, vad dess aggressivitet är, vilken behandling som är mest effektiv. När det gäller koloncancer, talar vi först om känslighet mot kemoterapi, eftersom radio- och hormonbehandling inte som regel har kliniskt signifikanta effekter.

Prognosen beror också på patientens allmänna tillstånd. Om samtidiga sjukdomar (till exempel svår andningssvikt) inte tillåter omfattande kirurgisk behandling, kan det inte vara möjligt att göra en radikal behandling.

Vissa sjukdomar kan också komplicera eller förhindra användningen av effektiv kemoterapi, som använder ämnen med farliga biverkningar.

Koloncancer - Behandling

Behandling av tjocktarmscancer beror på svårighetsgraden av sjukdomen. Förändringar lokaliserade i tarmens endometrium kan helt avlägsnas med ett koloskop. Mer omfattande förändringar avlägsnas (om möjligt) av operativa sökaktiviteter, med ett stort segment av kolon och närliggande lymfkörtlar. Förfarandet kan utföras med hjälp av den klassiska metoden eller i sällsynta fall laparoskopiskt. Behandlingen kompletteras med komplex kemoterapi, som före operationen kan minska tumörens massa och därefter förstöra resten av de cancerceller som finns närvarande vid operationsplatsen eller i mikrometastaser.

Kirurgisk behandling stoppas när tumören tränger in i närliggande organ eller det finns avlägsna metastaser. I sådana fall kan kemoterapi sakta sjuka progressionen och minska smärta och sannolikheten för komplikationer (till exempel tarmperforering, inflammation i bukhinnan, farlig blödning). En allvarlig komplikation är också tarmobstruktion orsakad av tumörhyperplasi.

Prognos för lever- eller lungmetastaser

Metastaser av tjocktarmscancer i lever, lung eller andra organ tyder på en hög grad av sjukdom. Deras närvaro förvärrar prognosen.

En enda lesion kan avlägsnas kirurgiskt om fullständigt avlägsnande av den primära tumören är möjlig med en tillförsel av hälsosam vävnad. Förekomsten av många metastaser leder som regel patienten till kemoterapi och palliativ behandling.

Kolonkreft - Allmän prognos

Prognosen för koloncancer bestäms på grundval av all insamlad information om patientens tillstånd. Detta kan endast göras av en erfaren onkolog, med tanke på egenskaperna hos en viss sjukdom. Så ingen specifik statistik kan ges för alla patienter.

Efter 50 års livstid bör regelbundna förebyggande undersökningar utföras (om det finns fall av tjocktarmscancer i familjen, rekommenderas att genomföra den första studien efter 40 års liv). Tidig diagnos och snabb behandling kan stoppa sjukdomen och uppnå full återhämtning.

De första symptomen på tjocktarmscancer: egenskaper vid behandling, operation, prognos överlevnad

Stor tarm - nedre delen av matsmältningsorganet, ansvarig för absorptionen av vatten och bildandet av fekala massor. Denna del av tarmen är uppdelad i tjocktarmen (stigande, tvärgående och nedåtgående), sigmoid och rektum.

Koloncancer är en utbildning av dålig kvalitet som är en polyetologisk sjukdom som har många orsaker. Sjukdomen utvecklas från slemhinnorna i den inre epitelvävnaden i tjocktarmen.

I Ryssland, enligt statistiken, registreras över 50 tusen nya sjukdomssjukdomar varje år. Hos män äldre än 50 år diagnostiseras patologi 1,5 gånger oftare än hos kvinnor. Sjukdomen kan påverka ännu yngre organismer, eftersom 70% av patienterna har sen upptäckt. Sjukdomen finns i 3-4 utvecklingsstadier.

Orsaker till patologi

Koloncancer är inte en ny sjukdom, men sprider sig snabbt. Långsiktiga forskare och analys av sjukdomen avslöjade de viktigaste orsaker som ökar graden av utveckling av sjukdomen i kroppen:

 • Genetisk predisposition, inklusive en ärftlig mutation i APC-genen, som är ansvarig för beständigheten av antalet celler i vävnaderna och för tillräckligheten för reaktionerna hos dessa celler. Brott i det, starta processen med vävnadsproliferation, inklusive framväxten av familjen adenomatös polyposis. Med denna sjukdom är risken för att få en tjocktarmtumör vid 40 års ålder lika med 90%.
 • Pre-cancerous sjukdomar är patologiska förändringar i ett organs vävnader, som föregår bildandet av en malign tumör men inte alltid översättas till den. I det normala tillståndet är tarmväggen slemhinnor ständigt uppdaterad tack vare den fördelaktiga mikrofloran. Om några patologier eller abnormiteter uppstår störs denna process, och konformliknande tillväxt (polyps) bildas på organets väggar. I framtiden kan de återfödas till maligna neoplasmer.

De sekundära faktorer som ökar chanserna att utveckla tjocktarmscancer är:

 • åldersfokus på canceraktivitet hos människor över 50 registreras mycket oftare;
 • inflammatoriska processer;
 • nutrition;
 • dåliga vanor
 • hypodynami (stillasittande livsstil).

Inflammatoriska processer

Sjukdomar som åtföljs av svår, långvarig inflammation i tjocktarmen har en skadlig effekt på organs mikroflora. Cellarna i slemhinnan förändrar gradvis sin struktur och egenskaper, återföds, ärr eller sår uppträder. Med tiden kan neoplasmer utlösa uppkomsten av koloncancer, expandera och omvandlas till dödliga tumörceller.

mat

Forskare har visat att den dagliga menyn, som består av produkter med mycket protein, fett och med en minsta halt av vegetabilisk fiber, ökar möjligheten att utveckla tumörer av dålig kvalitet flera gånger. Detta påverkas direkt av cancerframkallande ämnen. De bildas under inflytande av mikroorganismer som bryts ner i tarmarna, rester av mat kommer dit.

Under inflytande av mikroskopiska bakterier uppstår flera reaktioner i organet: fenoler, nitrosaminer bildas, ammoniak frigörs etc. Inklusive primära gallsyror bearbetas av bakterier till sekundära. De är den ideala grunden för utveckling av cancerceller i tjocktarmen. Koncentrationen av dessa syror beror på maten som konsumeras av människan. Följaktligen är den mer "onormala" maten närvarande i menyn, desto högre koncentration av sekundära syror och risken för bildande av cancerceller.

Dåliga vanor

Enligt statistiken registreras fall av koloncancer hos kroniska rökare 30% oftare än hos icke-rökare. Vid rökning, förutom nikotin, avsätts en stor mängd giftiga gummin och cancerframkallande ämnen i lungvävnaden. De går in i blodet och sprider sig genom hela kroppen och faller i alla organ och vävnader. Dessa ämnen påverkar hela livsuppehållssystemet som helhet och kan provocera cancerutveckling i något organ, och inte bara i tjocktarmen.

Missbruk av alkohol leder till bildandet av giftiga ämnen i levern, som inte har tid att ta bort dem och de kommer in i tjocktarmen. Deras frekventa effekter på normala kolonceller omvandlar den senare till cancerceller, och påverkar även skadligt tillståndet i själva tarmslimhinnan, irriterar det och stör dess förnyelse.

fysisk inaktivitet

Människor med otillräcklig fysisk aktivitet är mer benägna att bilda cancerceller i tjocktarmen. Detta förklaras av det faktum att låg rörlighet stör den normala peristaltiken och tonen i organets muskelvävnad. Detta leder till stagnation av mat, kränkning av bildandet av fekala massor, frekvent förstoppning, förändringar av tarmmikrofloran och som ett resultat leder till flera komplikationer.

Typer av maligna tumörer

Det finns flera former av cancer:

 • exofytisk - en tumör uppträder på tarmarnas inre väggar och, som gradvis ökar, blockerar sin passage;
 • endofytisk - tumören växer i tjockleken på kroppens väggar, skada den;
 • blandad (tallrikformad) - ulcerös neoplasma med tecken på exofytiska och endofytiska former.

Enligt cellstrukturen är de uppdelade i:

 • slemhinnan (slemhinnor) adenokarcinom - en neoplasma som utvecklas från ett organs glandulära celler;
 • Den mukocellulära (ringcelliga) typen är en intensivt växande ny tillväxt som skadar organets slemhinnor i en mycket begränsad mängd vilket komplicerar diagnosen.

Den vanligaste typen av tjocktarmscancer är adenokarcinom. Det förekommer i 80% av fallen. Mukocellulär typ finns exklusivt hos äldre. Oftast det detekteras med metastaser, tränger inte bara in i tarmarna utan även i andra organ.

Koloncancer kallas ofta kolorektal cancer. Detta gäller inte någon form av sjukdomen. Med detta begrepp menas ett komplex av cancer tumörer av den direkta, sigmoid och tjocktarmen.

Stage av tjocktarmscancer

Enligt de etablerade standarderna är alla maligna tumörer av en malign natur uppdelad i fyra grupper:

 1. Steg I - cancerceller infekterar det yttre lagret i slemhinnan, vilket delvis påverkar dess submucösa skikt.
 2. Steg II - har två underarter: IIa - cancerceller infekterar mindre än halva omkretsen av orgelväggen; IIb - en tumör påverkar mindre än hälften av orgelväggen, men börjar redan växa till djupet. Det finns ingen regional metastas i båda underarterna.
 3. Steg III - har också två underarter: IIIa - celler infekterar mer än hälften av tarmväggen, som spirer genom sin tjocklek. Det finns inga regionala metastaser; IIIb - tumören växer genom tjockleken på tarmväggen. Cancermetastaser finns i isolerade fall.
 4. Steg IV är en omfattande lokalisering av tumören, vilket ger metastaser till närliggande organ och regionala lymfkörtlar.

För närvarande, för mer exakt klassificering av kolorektal cancer i medicin används ett ytterligare klassificeringssystem för maligna tumörer TNM. Varje bokstav motsvarar en specifik egenskap hos tumören:

T-prevalens, lokaliseringen av den första tumören:

 • T0 - Utbildning av dålig kvalitet upptäcktes inte.
 • Tis - tumörceller identifierade i organs slimhinna
 • T1 - tumören började spridas vidare. Vid detta stadium påverkas submukosa av kolon, sigmoid eller rektum med kollagen och retikulära bindfibrer av cancerceller;
 • T2 - maligna foci är närvarande i muskelvävnaden som omger tarmarna. Det näst sista läget, varefter risken för cancer i närliggande organ och lymfkörtlar ökar;
 • T3 - tumören passerar genom alla lager i tjocktarmen. Chanserna att snabbt bilda nya foci av cancer på grund av spridningen av metastaser är mycket höga.
 • T4 är det stadium där det är fast att de maligna cellerna flyttar till närliggande vävnader och organ och bildar nya foci där.

N-tillståndet, som ligger nära neoplasmen av perifera organ i lymfsystemet, närvaron av metastasering i dem:

 • N0 - intilliggande lymfkörtlar påverkas inte av maligna celler;
 • N1 - metastaser som finns i 1, 2, 3 - inte mer än regionala lymfkörtlar;
 • N2 - cancerfoci identifierad i 4 eller fler lymfkörtlar.

M - Förekomsten och arten av spridningen av cancerfoci i avlägsna organ.

 • M0 - Dåliga kvalitetsceller i avlägsna organ detekteras inte;
 • M1 - maligna celler i avlägsna organ är närvarande.

Alla dessa indikatorer och stadium av koloncancer hjälper till att fastställa sjukdoms svårighetsgrad, identifiera foci och spridningsriktningen för stackars celler i kroppen och bestämma den preliminära bilden av den nödvändiga behandlingen.

Cecumcancer - tecken, diagnos och behandling.

Vad är en rektocele hos kvinnor. De första symptomen och terapin.

Vad är behandlingarna för sigmoidit? Läs mer här.

Symtom och kliniska manifestationer

I början av sjukdomen kan tumören inte ge sig bort och växa asymptomatisk. När patientens storlek ökar, ger de kännedom om de karakteristiska tecknen på sjukdomen, beroende på vilken typ av cancer och platsen för lokaliseringen. Alla är indelade i allmänna och lokala. För den förstnämnda finns störningar i kroppens funktion och livsstödssystem i kroppen, för sistnämnda, smärta och obehag i bukområdet.

Cancer är en sjukdom i tjocktarmen, som påverkar andra organs arbete, vilket återspeglar de allmänna symtomen på sjukdomen. Detta tillstånd kännetecknas av ett antal specifika patologier.

Anemi (anemi)

Blodnivån för hemoglobin minskar kraftigt på grund av den samtidiga minskningen av koncentrationen av röda blodkroppar. Detta beror på det faktum att progressiv tjocktarmscancer stör den naturliga tarmmotiliteten. Slimhinnan i kroppen upphör att absorbera de spårämnen som är nödvändiga för bildandet av erytrocyter: järn och vitamin B12.

Anemi uttrycks av generell svaghet, sjukdom, plötslig yrsel. Patientens utseende förändras också: integgena blir blek och börjar avta. Håret blir matt och sprött och naglarna är svaga och bräckliga.

Skarp viktminskning, vägran att äta

Multiplicera och öka i volym snabbt, cancerceller bryter ut alla reserver av människokroppen. Matförtunning är en fysiologisk process som kräver mycket energi och styrka, vilket inte är det. Därför vägrar koloncancerpatienter ofta att äta och snabbt gå ner i vikt.

När det gäller snabb viktminskning är den karakteristisk för sjukdomen i senare utvecklingsstadier. Den nedsatta slemhinnestrukturen förändras: den återföds och omvandlas till cancerceller som inte kan absorbera nödvändiga substanser och spårämnen som är avgörande för hela kroppen. Först upplever han, att han upplever en brist på vitaminer och mineraler, extraherar dem från reservreserver, men i slutändan hamnar de också.

Uppenbarelsen av symptom av generell natur beror på tumörens placering. Förekomsten av cancer i den slutliga uppdelningen av tjocktarmen, som är liten, förefaller mycket snabbare. Den stigande delen av tjocktarmen är mycket bredare, så tillväxten av tumören under lång tid kvarblir obemärkt. När en förstorad neoplasm börjar klämma på organets väggar, uppenbarar sig sjukdomen sig med ett antal lokala tecken.

Magsmerter och obehag

Maligna cancerceller stör mikrovågens intestinala kropp och dödar fördelaktiga bakterier. En person känner av svag smärta, uppblåsthet, tyngd och överbeläggning i magen, lider av ökad gasbildning. Tillsammans med detta störs stolen: ofta förekommer förstoppning eller diarré. På en kort tid kan en malign tumör delvis eller fullständigt blockera tarmkanalens lumen och framkalla intestinal obstruktion.

Blod i avföring

Detta symptom är karakteristiskt för cancer i rektum och sigmoid-kolon. I avföring kan du märka blodproppar, slem, pus. Samtidigt verkar de omsluta de fecala massorna. Och om tumören ligger i de första delarna av tjocktarmen, blir blodet direkt blandat med avföring och har en rödbrun färg.

Patienten kan också uppleva skarp smärta under tarmrörelserna. I händelse av tumörspridning längs organs väggar förlorar de sin rörlighet och förmåga att komma i kontakt, bli tjock, minska smältan i tarmröret. Som ett resultat har patienten tejpformade avföring på grund av passagerna som avtages av tumören.

Beroende på de kliniska symptomen som följer med koloncancer finns det flera typer av tumörer:

 • toxisk-anemic - hos patienter dominerade av vanliga symtom: ökad kroppstemperatur, hypokromi (anemi, på grund av brist på hemoglobin);
 • enterocolitic - tarmsjukdomar som bidrar till förekomst av maligna tumörer dominerar: kolit, enterit, enterokolit, dysenteri;
 • dyspeptisk - patienten upplever symptom som kännetecknar manifestationerna av gastrit, magssår, cholecystitis;
 • obstruktiv - progressiv tarmobstruktion;
 • pseudoinflammatorisk - patienten har tecken på allvarlig inflammation i bukorganen, svåra smärtor (skarpa med hjälp av tidsmässiga relationer eller ihållande, värkande, kortvarig kortslutning);
 • atypisk - en neoplasma detekteras genom palpation på bakgrund av en gynnsam klinisk bild.

Diagnos av sjukdomen

Diagnos av tjocktarmscancer består av flera steg. Detta gör att du kan identifiera kritiskt farliga hälsosymtom som kan indikera dålig hälsa och gynnsamma förutsättningar för tumörtillväxt (till exempel närvaron av polyppar i orgeln), för att upptäcka redan existerande i kroppscancerläkningarna, även i avsaknad av klagomål från patienten.

Vid diagnos får läkaren värdefull information under följande procedurer:

 • palpation undersökning av ändtarmen, buken;
 • endoskopiska undersökningar
 • röntgenundersökningar;
 • testning för tumörmarkörer (genetisk undersökning);
 • allmänna laboratorietester;
 • ultraljud;
 • MSCT i bukhålan.

Palpation undersökning av tjocktarmen, buken

Med denna typ av undersökning sondar en specialist först ytan av bukområdet i olika riktningar för att bestämma bukväggarnas egenskaper (spänning, känslighet). Flytta sedan till en djupare palpation av organ. I studien av tarmarna bestämmer specialisten att dess överensstämmelse med de normala indikatorerna på diametern, väggens densitet och deras elasticitet, bestämmer närvaron eller frånvaron av peristaltik samt smärta som svar på väggarnas palpation.

För proceduren tar patienten en bekväm kroppsställning för doktorn: ligger på hans sida och böjer knäna eller tar knä-armbågsställning. Specialpekfinger undersöker den undre delen av kolon för förekomsten av patologier och defekter.

Denna metod för att upptäcka koloncancer är smärtfri och säker för patienten. Men när det är omöjligt att upptäcka mikroskopiska polyper på rektumets väggar, såväl som att undersöka övre tarmen.

Endoskopiska undersökningar

Dessa studier inkluderar:

 1. Rektoromanoskopi - används för att undersöka främst de nedre delarna av tjocktarmen (för detektion av rektalcancer och sigmoidkolon). Ett flexibelt rektoromanoskop, som i slutet har en mikroskopisk diodlampa och förstoringsoptik, sätts in i anuset, som tidigare har smörjats med en speciell gel. Inspektion avslöjar närvaron av mikroskopiska polyper, maligna tumörer i kärnans initiala steg.
 2. Koloskopi - En flexibel optisk sond infogas i anus och främjar gradvis längs hela längden av rektum, sigmoid och sedan kolon. Det hjälper till att upptäcka organcancer i början, polyps, kolit etc. Under proceduren visas bilden på skärmen, inspelad. Tvivelaktiga tarmområden är markerade på bilderna med speciella markörer. Dessutom kan en specialist ta en vävnad för analys eller ta bort mikroskopiska tumörer.

Röntgenundersökningar

Det innehåller en hel rad diagnostiska förfaranden:

 1. Bariumema - detta ämne är en utmärkt röntgenabsorberare. Vätskesuspensionen injiceras i tarmarna med enema och en serie skott tas med röntgenstrålar. Ämnet fördelas jämnt längs tarmväggarna. Förekomsten av några patologier kan ses i bilderna. De kallas "fyllningsdefekt".
 2. MR - med hjälp av magnetisk strålningspersonal gör en serie skikt-för-lager bilder av patientens interna struktur. Denna metod används oftast för att bestämma närvaron av metastaser i avlägsna organ.
 3. Fluorografi är en röntgen på bröstet. Det rekommenderas att göra det till alla, utan undantag, en gång per år. Denna procedur hjälper till att upptäcka förekomsten av maligna cancerceller i lungorna. Tarmarna - organet med omfattande blodtillförsel och metastasering till blodflödet kan sprida sig mycket snabbt i hela kroppen. I de flesta fall påverkas lungorna och andningsorganen först.

Testning för tumörmarkörer, genetisk undersökning

Oncomarkers är kemiska föreningar vars koncentration i den mänskliga kroppens biologiska vätska indikerar närvaron och tillväxten av en malign neoplasma. Genetisk undersökning utförs nödvändigtvis i fall där patienten har släktingar som lider av tjocktarmscancer. Dessa människor står i riskzonen eftersom deras kropp är mer benägna att ha antigener som kan orsaka att normala celler förvandlas till cancerceller. Utvecklingsprocessen kan börja med ålder. En ogynnsam social och psykologisk miljö, okontrollerad användning av mediciner och självbehandling av olika sjukdomar kan också driva gener till handling.

Allmänna laboratorietester

I laboratoriestudier ordineras patienten för att klara följande typer av test:

 • slutföra blodräkning - för att identifiera befintlig anemi och nivån av cancer-embryonalt antigen;
 • avföring analys - att upptäcka i avföring av dold blod, blodproppar av slem eller pus. Indikatorn är mycket ungefärlig, eftersom en sådan bild kan observeras med hemorrojder och analfissurer;
 • biopsi - om en neoplasma undersöks, en mikroskopisk bit kläms av och skickas till laboratoriet för att bestämma tumörens art: malign eller godartad. Vävnad för undersökning tas under en koloskopi eller rektomomanoskopi.

Under proceduren visar doktorn på bildskärmen en bild av strukturen hos inre organ som erhålls vid exponering för ultraljudsvågor. Denna undersökning hjälper till att identifiera befintliga tumörer, för att fastställa deras storlek, placering och utveckling (till exempel koloncancer med tumörspiring genom tarmväggen).

MSCT i bukhålan

Multislice computed tomography - en innovativ teknik med en liten mängd strålningsbelastning på människokroppen och en kort studietid. Med hjälp av proceduren rekonstrueras 2-D och 3-D bilder av tarmarna, magsäcken och leveren, vilket hjälper till att bedöma graden och omfattningen av den maligna processen.

Vid identifiering av koloncancer är all information som varje metod bidrar till att erhålla viktiga. Men den mest tillförlitliga är en biopsi - en mikroskopisk undersökning av tumörstycken.

Funktioner av behandlingen

Metoden för behandling av en malign tumör i koloncancer väljs beroende på storlek, plats, utvecklingsstadium och patientens allmänna välbefinnande. Idag finns det fyra sätt att organisera behandlingen av cancerpatienter:

 1. Kirurgisk ingrepp.
 2. Radioterapi (strålning).
 3. Kemoterapi.
 4. Målad eller molekylär riktad terapi.

Operativ ingripande

Kirurgiska operationer är mycket effektiva i början av sjukdomsutvecklingen: I, II och början av III, då metastaser ännu inte hittats. Maligniteten avlägsnas tillsammans med de drabbade vävnaderna och de regionala lymfkörtlarna för att säkerställa fullständig postoperativ remission.

För koloncancer tumörer är det möjligt att utföra både engångs-och steg-för-steg-operationer. Dessa inkluderar:

 • colectomy - avlägsnande av en del av kolon sjuka cancerceller;
 • hemikolektomi - kirurgi för att ta bort kolon (hälften av dess totala längd);
 • sigmodektomi - borttagning av del eller hela sigmoid kolon;
 • lymfadenektomi - avlägsnande av lymfkörtlar som påverkas av cancerceller.

Om patienten behöver ta bort henne och sfinkteren i rektumets cancer, genomförs operationen i flera steg: först avlägsna tumören och ta sedan ut en del av ändtarmen (kolostomi). Det kan vara tillfälligt eller permanent. I det första fallet, efter 3-9 månader, stängdes öppningen som togs ut operativt, tarmarnas kanter sys. I det andra fallet måste patienterna använda speciella plastpåsar (väskhållare) under hela livet. De är fastsatta runt kolostomi och förändras regelbundet.

Modern utrustning möjliggör användning av endoskopisk mikrokirurgi för avlägsnande av maligna tumörer. Detta ger en sparsam effekt på patientens kropp. Under operationen torkar kirurgen mycket noggrant ur vävnaden av en malign formation. Enligt statistiken tillhandahålls med denna operationsteknik en låg andel av återfall och en snabb urladdning av patienten från sjukhuset (1 dag på sjukhusvistelse, i motsats till 7 dygns vistelse efter den vanliga operationen - ett stort snitt i den främre bukväggen).

Beroende på utvecklingsstadiet av koloncancer och patientens postoperativa välbefinnande kan kirurgisk behandling kombineras med strålbehandling och kemoterapi sessioner.

Radioterapi (strålning)

Metoden är baserad på röntgenstrålningsåtgärder som förstör maligna tumörer. Strålningsterapi används före och efter operationen. I det första fallet för att minska storleken på den befintliga tumören, i det andra fallet för att förstöra de återstående celler av dålig kvalitet som kan förbli efter excision av de drabbade vävnaderna. Speciellt när preoperativa studier visade närvaro av cancer i de regionala organen (i bäckenregionen).

kemoterapi

I denna metod använder man specialiserade droger. Kemoterapi behandling av koloncancer ordineras till patienten i fall där tumören har gått bortom kolon, och i regionala och avlägsna lymfkörtlar och organ har flera centra av aktiva cancerceller uppträtt. Men även kemoterapi kan appliceras direkt och före operation för att förstöra mikroskopiska tumörceller med tumörkärlscancer.

Men oftast används denna metod i postoperativ period för att förhindra eventuella återfall. Läkemedel injiceras intravenöst. Används av:

 • fluorouracil - sänker metabolismen mellan celler, hämmar deras aktivitet;
 • Capecitabine - ett innovativt kemoterapeutiskt medel. Efter inmatning förblir kroppen inaktiv tills den finner en plats för lokalisering av tumörceller. Så fort han finner det omvandlas det omedelbart till fluorouracil, vilket har en destruktiv effekt.
 • leucovorin - det ordineras i samband med cancer mot cancer. Det är en derivat av folsyra som är nödvändig för kroppens normala funktion. Leucovorin minskar skadlig effekt av kemoterapi läkemedel på organ och vävnader som inte skadas av cancerceller.
 • oxaliplatin är ett derivat av platina, ett sätt att stoppa multistepprocessen för proteinsyntes i vävnader som påverkas av tumörceller.

Plocka upp drogen och beräkna den nödvändiga kursen av att ta droger för koloncancer kan bara den närvarande läkaren. Dessutom måste varje patient vara förberedd för de biverkningar som kemoterapi ger: illamående, kräkningar, svår yrsel, generell svaghet, intestinal störningar, håravfall.

Målad terapi

Innovativ metod för behandling riktad åtgärd. De använda metoderna förstör endast cancerceller utan att utgöra en skadlig effekt på andra organ, vävnader och system. Läkemedel för sådan behandling är gjorda enligt genteknikstekniken. Dessutom har var och en sina egna specifika åtgärder: det undertrycker enzymens funktion, undertrycker signaler för celldelning, förhindrar bildandet av nya kärl som är nödvändiga för tumörtillväxt, etc.

rehabilitering

Efter att ha lider av kolorektal cancer i något stadium är människokroppen kraftigt försvagad. Kirurgisk ingrepp och postoperativ behandling av koloncancer i form av kemoterapi påverkar även patientens tillstånd:

 • tarmsjukdomar observeras under de första 2 månaderna;
 • Under en halvårsperiod anpassar personen sig gradvis till de nya livsvillkorna (särskilt om en kolostomi utfördes).

Full anpassning sker som regel inte tidigare än 1 år efter den uppskjutna operationen. Vid denna tidpunkt ska patienten genomgå undersökningar och en rutinundersökning av en onkolog och bör systematiskt provas. Även efter fullständig eftergift måste en person som har genomgått koloncancer besöka onkologen en gång per år för att utesluta möjligheten till återfall.

förebyggande

Tyvärr är det omöjligt att påverka de ärftliga faktorerna och genmutationerna som framkallar tillväxten av cancerceller. Men du kan minska möjligheten att utveckla sjukdomen med hjälp av enkla förebyggande åtgärder:

 • regelbundna undersökningar och läkarundersökningar, särskilt om det finns de som har koloncancer i deras släktingar.
 • personer i den äldre åldersgruppen bör granskas varje år av en gastroenterolog
 • snabb behandling av tarmkolit och avlägsnande av polyper;
 • rätt näring: färska grönsaker och frukter, avvisande av dåliga vanor, snabbmat, för fet, salt och kryddig mat;
 • mobil livsstil.

Överlevnadsprognos

Överlevnaden för patienter som diagnostiserats med koloncancer är direkt beroende av det allmänna hälsotillståndet och sjukdomsfasen. Enligt statistiken är den totala genomsnittliga överlevnaden i 5 år efter identifiering av en tumör och startbehandling 50% för alla stadier av sjukdomen. Med obotlig cancer, med flera cancerfoci i avlägsna organ och drabbade lymfkörtlar, lever patienterna inte mer än 1 år.

Ju tidigare foci av en cancerous tumör detekteras och behandlingen påbörjas, desto mindre är sannolikheten för metastasering i andra organ och ju högre sannolikt andel av patientens överlevnad. Det är därför det är väldigt viktigt att besöka en specialist när de första symptomen som kännetecknar koloncancer framträder, samt att genomgå en rutinmässig läkarundersökning och årliga undersökningar.

Koloncancer är en allvarlig och farlig sjukdom som fortfarande kan undvikas med vederbörlig hänsyn till din hälsa. Men även om en sådan diagnos är gjord, är det inte en anledning till förtvivlan. Moderna mediciner idag hanterar ganska framgångsrikt denna diagnos.