Hur länge lever T-celllymfom efter en diagnos?

T-celllymfom är en malign sjukdom som kännetecknas av utseendet hos återfödda T-lymfocyter i blodet och orsakas av ett specifikt virus.

De viktigaste tecknen på sjukdomen är skador på ben- och muskelvävnad, inre organ, vilket ökar koncentrationen av kalcium i blodet.

Lymfoblastiskt lymfom registreras oftast i Japan, Sydamerika, Afrika och Nordamerika.

Det är uppenbart att män blir sjuka oftare. Den onkologiska processen utvecklas huvudsakligen hos vuxna.

härkomst

Det är känt att sjukdomen har en specifik patogen-T-cellvirus typ 1. Efter penetration i blodet förvärvar mänskliga lymfocyter förmågan att obegränsad reproduktion. Ärftliga faktorer och yttre karcinogener i utvecklingen av lymfom är inte uteslutna.

Manifestationer av sjukdomen

T-celllymfom kan förekomma i olika former: akut, lymfomatisk, kronisk, smoldering. Vanliga tecken på denna maligna process är:

 • perifer lymfadenopati, förstorad lever och mjälte;
 • nederlag av ytepitelet - hudfläckar, papiller, tumörliknande tillväxt, sårbildning;
 • osteolys är förstörelsen av benvävnad.

På grund av förstörelsen av ben i blodet ökar kalciumnivån. Senare utvecklas sekundär immunbrist, så patienter dör av smittsamma komplikationer. Det finns också en kronisk form där antalet atypiska celler i blodet är låga.

Det kännetecknas huvudsakligen av hudskador. Lymfkollektorer och centrala lymfoidorgan påverkas inte. Prognosen för den kroniska formen är relativt gynnsam, eftersom överlevnadsgraden når flera år.

Akut form

I denna sjukdomsform ökar symtomen mycket snabbt, prodromalperioden minskar till 2 veckor och livslängden efter den första manifestationen av lymfom överskrider inte 6 månader. Statistik visar att kursen registreras hos 60% av patienterna.

Symtom är förändringar i huden, lungskador, destruktion av ben med hyperkalcemi. Förstörelsen av benmärgselement är sällsynt, så blodbilden är normal.

Huden i T-celllymfom ser ut som en svampinfektion, så det är viktigt att utföra en differentialdiagnos. I benen kan du upptäcka foci av förstörelse, som innehåller osteoklaster - celler som absorberar benstrålar, och det finns praktiskt taget inga cancerceller.

I lungvävnaden avslöjar foci infiltration på grund av penetration av leukocyter och lunginflammation orsakad av villkorligt patogen mikroflora. Smittsamma komplikationer har samma spektrum som för HIV-infektion.

En liten andel patienter har en specifik komplikation - leptomenerit. Dess symptom är huvudvärk, psykiska störningar och känslor. Denna sjukdom åtföljs inte av en ökning av proteinhalten i cerebrospinalvätskan, vilket gör att den kan särskiljas från andra lymfom.

Lymfomatisk form

Den har en klinisk kurs liknande den ovan beskrivna formen, men i detta fall finns en ökning av lymfkörtlar. Det observeras i 20% av fallen.

Kronisk form

Den kroniska kursen kännetecknas av bevarande av centrala nervsystemet, ben och mag-tarmkanalen. Livslängden är cirka 2 år. Eventuell övergång från kronisk till akut.

Smoldering form

Det hör till sällsynta typer och är ca 5% av lymfomfall. Cancerceller finns i blod i små kvantiteter. Symtom på lung- och hudskador kan uppstå. Patienternas överlevnadstakt är ca 5 år.

diagnostik

För diagnos utförs en klinisk undersökning, ett fullständigt blodantal (en ökning av antalet lymfocyter, atypiska lymfocyter), en hudbiopsi (infiltrering av de övre skikten av cancerceller).

Också bestämmer onkologer nivån av kalcium i blodet, utför forskning på antikroppar mot T-lymfotropa virus typ 1 (molekylär genetisk studie).

terapi

Behandling av patienter med T-celllymfomkomplex. Eftersom tumören har låg känslighet för alla terapimetoder administreras kemoterapeutiska läkemedel tillsammans med interferoner vilket avsevärt förbättrar resultatet.

Utsikter för återhämtning och förebyggande

Livslängden beror på nivån av kalcium i blodet.

Med normala indikatorer är prognosen relativt gynnsam - patienterna lever i ca 50 månader, med hyperkalcemi - 12,5 månader (2 veckor - 1 år). Dödsorsaken är smittsamma komplikationer och blödningsstörningar (DIC).

Metoder för specifikt förebyggande av lymfom existerar inte. Människor som bor i endemiska regioner, där sjukdomsfall är vanliga, måste vara försiktiga med lymfom och söka medicinsk hjälp i tid.

Allt om T-celllymfom

T-celllymfom är en cancer som påverkar hudvävnad och lymfkörtlar. Den har sitt namn på grund av att den patologiska processen härstammar från T-lymfocyter - blodceller som utför en skyddande funktion i kroppen. Fall av T-celllymfom är mindre vanliga än B-celler, men har en snabbare och aggressiv kurs.

form

T-celllymfomer är icke-Hodgkins typer av onkologi (cancer i lymfsystemet) och kan förekomma i flera former. För den akuta formen kännetecknas den snabba utvecklingen av den patologiska processen - från början till utseende av metastaser tar det flera veckor.

Ett specifikt tecken är avsaknaden av förstorade lymfkörtlar.

I lymfomatisk form liknar banan den kliniska bilden av akut T-celllymfom, men bland tecknen finns en ökning av lymfkörtlar. Kroniska symtom utvecklas under en längre tid, mindre uttalad, och comorbiditeter utvecklas inte om sjukdomen inte blir akut.

Slutligen är den glödande formen en sällsynt variant av patologin. Sådant T-lymfom förekommer hos 5 patienter av 100. Tumörprocessen är inte så snabb som i andra former av sjukdomen, men påverkar huden och lungsystemet.

Grupper och riskfaktorer

Baserat på egenskaperna hos utveckling, lokalisering och symptom har T-celllymfom många alternativ och underarter, som vanligtvis kombineras i flera grupper.

 1. T-lymfoblastisk sjukdom. Det kännetecknas av närvaron i vävnaderna hos omogna celler med en oregelbunden formad kärna, som multiplicerar snabbt.
 2. T-cell-angioimmunoblastiskt lymfom. I studien av vävnader med denna typ av tumör förtjockas lymfkörtlarna, följt av slitning av strukturen och bildandet av onormala blodkärl.
 3. T-perifert lymfom. Den mest omfattande gruppen, som inkluderar alla maligna processer som härrör från T och NK-celler, förutom T-leukoblastnogo leukemi och neoplasmer av omogna lymfocyter. Det innefattar både tröga former av sjukdomen - till exempel ett pannikulitliknande T-celllymfom, vars prognos oftast är gynnsam och snabbt utvecklar neoplasmer.
 4. T-celllymfom i huden. Den växer från T-lymfocytceller, som börjar slumpmässigt dela på grund av mutationer. Det anses vara den vanligaste typen av patologi.

Anna Ponyaeva. Graderad från Nizhny Novgorod Medical Academy (2007-2014) och bostad i klinisk laboratoriediagnostik (2014-2016). Ställ en fråga >>

Primärkutan anaplastisk storcellslymfom påverkar hudens hud, den nasala typen av extranodalt NK / T-celllymfom utvecklas i näsens bihålor, det mediastinala T-lymfom är området mellan båren och ryggraden.

Människor över 50 år är mest mottagliga för utvecklingen av en illamående process, men vissa av dess sorter finns hos unga och barn. De flesta patienterna är medelålders män som bor i länderna i Asien och Karibien, men invånarna i något land har risk för att bli sjuk. Faktorer som bidrar till utseendet av T-celllymfom inkluderar:

 • genetisk predisposition;
 • autoimmuna störningar;
 • virus (särskilt Epstein-Barr och herpes typ 6);
 • långvariga inflammatoriska processer;
 • negativt inflytande av yttre faktorer på huden;
 • kirurgi för transplantation av njure eller stamceller
 • immunbristtillstånd.
Epstein-Barr-viruset och herpesbärarna, som ofta ses hos personer som diagnostiserats med T-celllymfom i huden och lymfsystemet, har en särskild risk.

Vad händer i kroppen?

T-celllymfom utvecklas på grund av mutationer av speciella celler i lymfsystemet - T-lymfocyter.

Deras huvudsakliga funktion är att bekämpa parasiter som kommer in i kroppen, men ibland börjar de dela okontrollerbart, vilket orsakar den patologiska tillväxten av vävnader inuti kroppen.

Onormala T-lymfocyter med blodflöde och lymf sprids till olika organ, som i sin tur börjar öka och upphör att utföra sina funktioner.

Detta leder till allvarliga försämringar av mänsklig aktivitet och oftare till döden.

Titta på en viktig video om detta ämne.

orsaker till

Den exakta orsaken till utvecklingen av T-celllymfom har ännu inte blivit upplyst, men det finns flera teorier som förklarar mutation av celler. Enligt en av dem inträffar cellmutation under bildandet av T-lymfocyter, vilket uppträder i tymusen. Den andra versionen tar hänsyn till virusens negativa påverkan på lymfocytkvaliteten, vilket leder till att de delar sig. Bland orsakerna till sjukdomen är fel i immunsystemets funktion, vilket leder till multiplikation av lymfocyter och en minskning av aktiviteten hos antitumörceller.

Steg och symtom

T-cell lymfom i huden kännetecknas av fyra utvecklingssteg, som var och en har sina egna egenskaper.

 1. Vid det inledande skedet påverkar den patologiska processen ett område av lymfkörtlarna.
 2. Sjukdomen påverkar två eller flera områden av lymfkörtlarna som ligger på ena sidan av phrenic-linjen.
 3. Skadorna observeras i lymfkörtlarna, lokaliserade på båda sidor med avseende på membranet.
 4. Den maligna processen sprider sig och tar inte bara lymfkörtlarna utan även andra organ.
Den första etappen av sjukdomen behandlas bäst, och stadium 4 T-lymfom har en mycket dålig prognos.

Symptom på T-lymfom inkluderar:

 • Utseendet på fläckar, plack, sår och papiller på olika delar av kroppen, som åtföljs av klåda och obehag.
 • ihållande utvidgning och förtjockning av lymfkörtlarna;
 • matsmältningsstörningar
 • oförklarlig viktminskning
 • kronisk trötthet;
 • subfebril (37-37,5 grader) feber av okänd etiologi;
 • ökad svettning, speciellt under natten vila;
 • slöhet och apati.
De återstående symtomen kan variera beroende på sjukdoms plats, form och typ.

diagnostik

Den kliniska kursen av T-celllymfom liknar manifestationerna av andra sjukdomar och patologier, därför är en hel rad åtgärder nödvändiga för att klargöra diagnosen.

 1. Inledande undersökning av en läkare. Diagnos börjar med insamling av klagomål och anamnese, bedömning av patientens hud, palpation av lymfkörtlar och organ som ofta påverkas - lever, mjälte, bukorgan.
 2. Klinisk blod och urintester. I den kliniska analysen av blod i T-lymfom finns en ökning av ESR (upp till 38 enheter och högre), låga nivåer av lymfocyter och hemoglobin (ibland upp till 50 och lägre) och leukocytformeln skiftas på grund av ökad koncentration av eosinofiler och neutrofiler. Tecken på inflammation (protein, salt) finns i urinen, speciellt om sjukdomen har påverkat njurarna.
 3. Blodbiokemi. I den biokemiska analysen av blod finns ökningar som indikerar metaboliska störningar - alkaliskt fosfatas (från 260 U / l), kreatinin (över 120 μmol / l), LDH och om den patologiska processen påverkar lever och njurar ökar innehållet av ALT och AST.
 4. Biopsi. Vid genomförande av en biopsi tas ett prov av lymfkörtelvävnad från en patient, som därefter analyseras för innehållet av atypiska T-celler.
 5. Ultraljud, MR, CT. Studier utförs för att bedöma lymfkörtlarnas tillstånd, deras struktur och densitet, identifiera foci av tumörprocessen i andra organ, tecken på skador på ben, njurar, lever, mjälte etc.
 6. Kroppscreening Omfattande undersökning, som innefattar analys av tumörer och fläckar på huden, blodprov för tumörmarkörer, samt MR och ultraljud, och låter dig diagnostisera T-lymfom även i början av utvecklingen.
 7. Immunofenotyp studie. Metod för att studera lymfkörtelceller, blod och benmärg med monoklonala antikroppar för att bestämma typen av tumör och graden av dess mognad.
 8. Molekylära genetiska analyser. Tillåt att klargöra diagnosen genom att studera DNA från de drabbade lymfocyterna, vilket är inbäddat DNA-T-lymfotrovirus.
 9. Cytogenetisk analys. Studien av benmärgsceller för att bestämma kromosomala abnormiteter, som har prognostiskt värde och i hög grad bestämmer behandlingens taktik.
 10. Andra metoder. Beroende på lokaliseringen av skadan av de associerade komplikationerna ges patienter med diagnos av T-celllymfom en röntgenundersökning, gastroduodenoskopi etc.
Differentiell diagnostik utförs med hudsjukdomar (seborré, psoriasis, dermatit), immunbristtillstånd, liksom andra typer av onkologiska sjukdomar i lymfsystemet - Hodgkins lymfom, B-celllymfom.

behandling

T-celllymfom i huden kräver komplex behandling med användning av ett antal droger, i svåra fall - kirurgisk ingrepp.

kortikosteroider

Syntetiska steroidhormoner ordineras för allvarlig inflammation i lesionerna för att eliminera den patologiska processen och stoppa oskälig celldelning.

interferoner

Antivirala läkemedel (interferoner) i kombination med andra läkemedel undertrycker tumörprocessen och stimulerar kroppens immunförsvar.

Monoklonala antikroppar

Innovativa läkemedel för behandling av lymfom, som undertrycker maligna processer utan att påverka friska vävnader och organ.

Andra droger

För att lindra symtomen på sjukdomen och förbättra tillståndet för patienter med diagnos av T-cells hudlymfom används smärtstillande medel och läkemedel för att förbättra njure, lever, mag-tarmkanalen och förbättra immunsystemet - vitaminterapi.

Kirurgiska metoder och transplantation

Kirurgiskt ingripande för att avlägsna tumörvävnad utförs endast med små skador, vanligtvis när tumören är lokaliserad i mag-tarmkanalen. I allvarliga fall behöver patienten en benmärgstransplantation, som utförs i flera steg.

kemoterapi

Kemoterapi för T-lymfom kan utföras på olika sätt med flera droger samtidigt.

De kan administreras oralt, intravenöst eller i ryggraden. I svåra fall (när tumören är resistent mot läkemedlets effekter) används så kallad [R] -CHOP-kemoterapi tillsammans med läkemedel baserade på monoklonala antikroppar.

Elekta Sinergy

Elekta Sinergi är ett nytt ord i strålbehandling av lymfom. Behandlingen utförs med hjälp av en speciell apparat, som säkerställer korrekt bestrålning av tumören och minimerar skadan på friska vävnader.

Kvaliteten på exponeringen övervakas av ett visuellt inspektionssystem i flera lägen.

Strålbehandling

Strålbehandling för T-celllymfom rekommenderas i kombination med andra behandlingsmetoder, som varar 20-40 dagar. Strålning är inriktad, det vill säga det skadar inte frisk vävnad, och läkaren bestämmer exponeringstid och intensitet.

Andra behandlingar

En av metoderna för behandling av sjukdomen - exponering för patientens hud med ultraviolett ljus. För detta kan UV-B-vågor användas, såväl som ultravioletta strålar i kombination med en speciell substans (PUVA-terapi). Kärnan i PUVA-terapi är att en speciell substans appliceras på patientens hud, varefter den bestrålas med ultraviolett ljus.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att minska antalet foci av lymfom på huden med 90%.

Vilka kliniker specialiserar sig på behandling?

Behandling av T-lymfom utförs bäst i utländska kliniker, där ett innovativt tillvägagångssätt för behandling och effektiva droger används.

 1. Clinic Ichilov (Israel). Kostnaden för kemoterapi är 620 dollar, strålterapi - från 7 tusen dollar.
 2. Clinic Assuta (Israel). Kostnaden för kursen varierar från 560 till 1000 dollar.
 3. Clinic Nordwest (Tyskland). Kostnaden för en kemoterapi är 2,170 dollar, medan strålterapi kostar 6,520 dollar.
 4. Centrum "Medical Park" (Turkiet). Kostnaden för kemoterapi är 1300 dollar, immunterapi - från 5 tusen dollar, benmärgstransplantation - 50 tusen dollar.
 5. Clinic San Rafael (Italien). Kemoterapi kostar från 2000 euro, benmärgstransplantation - från 100 tusen euro.

prognoser

Prognosen för T-celllymfom beror på typen av tumör, sjukdomsstadiet och patientens allmänna tillstånd. Aggressiva former av sjukdomen har en ogynnsam prognos - i genomsnitt inträffar döden sex månader efter symptomens början. Början av behandlingen i sjukdoms tidiga skede ger en bra effekt och stabil remission hos 80-90% av patienterna, med den mest fördelaktiga prognosen för barn.

Bristen på återkommande lymfom i 5 år indikerar en fullständig återhämtning och frånvaron av ett hot mot patientens liv.

förebyggande

Förebyggande åtgärder för att förebygga utvecklingen av T-celllymfom existerar inte - för att minska risken för sjukdomen rekommenderas det att stärka immunförsvaret, att ge upp onda vanor och regelbundna undersökningar av en onkolog.

T-cell lymfom i huden är en farlig sjukdom som kan vara dödlig, men med noggrann uppmärksamhet åt din egen hälsa kan du snabbt identifiera den och ordinera lämplig behandling.

T-celllymfom

Lymfom är en malign process som påverkar lymfsystemet. Det finns många typer av denna patologi, som skiljer sig från symptom och arten av sjukdomen. T-celllymfom representeras av aggressiva perifera tumörer, med undantag av svampmykos.

Beskrivning och statistik

T-celllymfom tillhör gruppen icke-Hodgkins lymfomer. Bland de patologier av denna typ står det för cirka 15% av fallen. Ofta är diagnosen gjord till äldre, mestadels män. Men det kan inte kallas äldres öde, eftersom barn och unga också är föremål för denna patologi.

Sjukdomen kännetecknas av den epidermotropa typen, vilket indikerar lokalisering i huden, inre organ och lymfkörtlar som ligger i närheten av epidermis. Detta beror på nedsatt immunitet som svar på slumpmässig syntes av T-lymfocyter. Som ett resultat ackumuleras okontrollerat uppdelade kloner av lymfceller i epitelet, vilket medför bildning av mikroabscesser på huden.

En vanlig typ av sjukdom är svamp mykos och hud T-cell lymfom. Lymfom rekommenderas inte som cancer, eftersom dessa två definitioner inte är synonymt. Cancer utvecklas från epitelceller, och lymfom leder till malignitet av lymfocyter.

ICD-10 kod: C84 Perifer och kutan T-celllymfom.

skäl

De viktigaste faktorerna som orsakar utvecklingen av denna sjukdom:

 • autoimmuna patologier;
 • infektion med herpesvirus, hepatit, HIV, etc.;
 • effekten av cancerframkallande ämnen;
 • transplantation av inre organ
 • exponering för strålningsbakgrund
 • ärftliga mutationer
 • kronisk dermatos, vilket leder till en minskning av immunförsvaret och långvarig närvaro av lymfocyter i epitelet, vilket ibland blir stimulansen för utvecklingen av maligna kloner.

Dessa orsaker kan kombineras med varandra och förvärras på grund av påverkan av stressfaktorer och neuropsykisk överbelastning, obalanserad näring, arbete i farlig produktion etc.

symptom

Eftersom sjukdomen har sin egen klassificering är dess manifestationer variabla. T-cell lymfom representeras oftast av svampmikos och Sesari syndrom. Låt oss mer ingående överväga hur dessa patologier går vidare.

Symptom som kännetecknar svamp mycosis:

 • hudutslag;
 • lymfkörtel tillväxt;
 • förtjockning av huden på fötterna och palmerna
 • eversion och inflammation i ögonlocken.

Syesary syndrom kännetecknas av följande symtom:

 • kliande utslag som påverkar minst 80% av kroppen
 • subkutana humör och tumörformationer;
 • inflammatoriska förändringar i ögonlocken;
 • dramatisk viktminskning
 • Gastrointestinala störningar.

De vanliga tecknen på T-celllymfom är som följer:

 • svettning, särskilt på natten
 • svaghet;
 • hypertermi;
 • viktminskning
 • hudutslag av en enda och stor karaktär
 • förstorad lever och mjälte.

stadium

T-celllymfom betraktas av Ann Arbors internationella klassificering i flera steg. Tänk dem mer i detalj i tabellen.

Indikerar sjukdomsfasen kompletterar experter det med bokstäverna "A" och "B". "A" indikerar frånvaron av vanliga symptom, såsom hypertermi, svaghet etc. Brevet "B" indikerar motsatsen - det indikerar närvaron i kroppen av de angivna tecknen på patologi.

Typer, typer, former

Sjukdomen kan variera beroende på kursens karaktär, och därför är det vanligt att utesluta följande former:

 • Akut. Det observeras i 50% av fallen, den patologiska processen fortskrider snabbt, från de första manifestationerna till avslöjandet av alla symptom du behöver omkring 2 veckor. Lymfkörtlar, som regel, ökar inte, och det dödliga resultatet kommer från de uppkomna komplikationerna inom 6 månader efter sjukdomsuppkomsten.
 • Lymfomatös. Det har mycket gemensamt med föregående formulär, med undantag av dynamiken i tillväxten av lymfkörtlar - de ökar till imponerande storlek. Det förekommer hos 20% av patienterna.
 • Kronisk. Lymfogen process utvecklas långsamt, dess kliniska tecken uttrycks i svag grad. Trots detta, när som helst av okända skäl kan sjukdomen bli en akut form. Det förekommer i 25% av fallen. Patienterna lever upp till 2 år.
 • Smoldering form. Extremt sällan diagnostiserad, endast 5% av fallen. Atypiska T-lymfocyter upptäcks ibland mindre, deras uppdelning sker långsamt. Trots detta motsvarar hudsymptomen den övergripande bilden av cancer. Den genomsnittliga livslängden är 5 år.

Typer av T-celllymfom:

 • Perifer icke-specifik. Det utvecklas mot bakgrunden av mutationer i T- och NK-celler, vilka bildar antitumörimmunitet. Oncoprocess förändrar blodets kvalitativa och kvantitativa sammansättning, påverkar huden, benen och benmärgen. Tumören snabbt metastaserar till de inre organen. De viktigaste symptomen är svullna lymfkörtlar, mjälte och leveröverväxt, andningssvårigheter. Perifert T-celllymfom detekteras sällan.
 • Angioimmunoblastisk nodal. Ursprungligen representeras tumörprocessen av en enda lymfkörtel, i vilken immunoblaster är koncentrerade. Med patologins progression sönderbryts noden och bildas i dess ställen kärl som bidrar till utvecklingen av nya komplikationer. Angioimmunoblastiskt T-celllymfom kännetecknas av en akut kurs och vanliga symtom, såsom hudutslag, hypertermi och svaghet. Prognosen är ogynnsam.
 • T-cell lymfom i huden (hud). Som kännetecknas av ackumulering av skadade T-celler i epitelet grund av exponering för irriterande ämnen, såsom strålning, virus och liknande. D. hudutslag visas polymorfa (bilden) med framskridandet av patologi hos den patient som försämrats. Den snabba spridningen av metastaser påverkar livslängden negativt - i genomsnitt går det inte över 2 år.
 • T-lymfoblastisk. Framkallad från omogna T-lymfocyter sprider sig till omgivande vävnader på grund av den snabba celluppdelningen. Naturen hos sjukdomen liknar akut lymfocytisk leukemi. Det förekommer sällan, men det har en gynnsam prognos om behandling utförs innan lymfoblasterna påverkas av benmärgen.

Förutom ovanstående former av T-celllymfom är en separat typ av sjukdom nederlag för mediastinum - det område där bröstorganen är belägna. Patologi är farlig genom snabb metastasering, eftersom de förändrade cellerna rör sig fritt genom kärlen som tvätter de olika inre organen.

När mediastinum lesioner observer huvudsakligen vanliga symptom -.. Andnöd, svaghet, hypertermi, etc. En specifik sjukdom symptom är tillväxten av cervikala och axillära lymfknutor, med tryck, vid vilket ingen smärta som inte innebär någon inflammation, och av maligna förändringar i deras struktur.

Det finns också en klassificering av hud-T-celllymfom. Vi erbjuder att överväga det mer detaljerat.

Aggressiva lymfom utvecklas snabbt och sprider metastaser. Dessa inkluderar:

 • Syesary syndrom. Det kännetecknas av tre huvudsymptom: erythroderma (ett utslag i form av stora röda fläckar), lymfadenopati och blodcirkulation i celler med vikta kärnor.
 • T-cell leukemi. Sjukdom som orsakas av retrovirus HTLV-1. Kliniska tecken: lesion av dermis och lymfkörtlar, benresorption i bakgrunden av osteolys - ett tillstånd som orsakats av metastasering av tumören.
 • Nasal form av extranodalt lymfom eller polymorf retikulos. Utvecklar från NK-leukocyter, påverkar huden, lungorna, mag-tarmkanalen, benen i ansiktsskallen och centrala nervsystemet. Utslag uppträder i form av täta blåaktiga plack från stadium III av oncoprocess;
 • Perifer ospecificerad. Karakteriseras av utvecklingen av epidermala lesioner, varefter den maligna processen rusar in i de inre organen.
 • Primär aggressiv epidermotropisk CD + 8. externt manifesterad av polymorfa utslag med specifika sår i mitten. Neoplasmer påverkar epidermis, slemhinnor och lungor, centrala nervsystemet, människornas yttre könsorgan, i synnerhet testiklarna.

Detta är inte hela listan över sorter av T-celllymfom hos huden av snabbt progressiv typ. Under alla dessa förhållanden överstiger inte en persons livslängd 2 år. De snabbaste framsteg perifera former av lymfom, troligen på grund av förflyttning av lymfa rika sjuka celler, som härrör från periferin till centrum, så elakartade element kommer att visas i strukturerna för friska organ, där de kan få fotfäste och börjar förstärkt division.

Men oncoprocess är ibland trög. Tänk på vilka fall det uppstår:

 • Svamp svamp De flesta människor förvirrar denna sjukdom med kronisk dermatos. Förutom hudsymtom som liknar psoriasis, är det svullnad, förtjockning av fotsulorna och palmerna, eversion och inflammation i ögonlocken.
 • Primäranaplastik. Det kännetecknas av enstaka utbrott i form av röda knölar upp till 10 cm i diameter, oftare finns det ett pluralummer som inte påverkar sjukdomsförloppet.
 • Pannikulitliknande subkutan. Utvecklat i subkutan vävnad. Huvudsymptom: Hudutslag och klåda, hypertermi, puffiness, gulsot, plötslig viktminskning.
 • Primär CD4 + pleomorphic. Det kännetecknas av utseende av ett infiltrerat, vars struktur består av småcells- och storcellskomponenter. Utsprång lokaliseras huvudsakligen i ansiktet och bröstet.

Med dessa T-celllymfom kan en person leva i ca 5 år.

diagnostik

Om du misstänker att en person har ett icke-Hodgkin T-cell lymfom, måste du undersökas. Under det första besöket hos en läkare bedriver en specialist anamnese, en inspektion av de påstådda skadorna. Eftersom patologin nästan alltid orsakar hudutslag, är sjukdomsdiagnosen inte åtföljd av särskilda svårigheter.

Efter undersökning av patienten föreskrivs följande laboratorietekniker:

 • Allmänt kliniskt blodprov;
 • blodbiokemi;
 • test för hepatit C och B.

Om avvikelser diagnostiseras i test, anges en biopsi av hudskador och en förstorad lymfkörtel. På grundval av detta utförs ett histologiskt test som bekräftar eller motbevisar förekomsten av onkologi.

Vid körning av steg rekommenderas radiologiska metoder:

De angivna metoderna tillåter att bestämma exakt lokalisering och omfattning av oncoprocess för valet av optimala terapeutiska metoder.

behandling

Långsamt framskridande T-celllymfom kräver inte i alla fall behandling. I en sådan situation rekommenderas användning av glukokortikoider och interferonpreparat samt dynamisk observation av en hematolog.

Från det ögonblick då den patologiska processen börjar sin aktiva utveckling och spridning, bör behandlingen påbörjas omedelbart.

De huvudsakliga behandlingsmetoderna:

 • PUVA-terapi - appliceras på huden på patienten psoralen - en fotoaktiv substans och efterföljande bestrålning av dermis med ultraviolett ljus. Psoralen är en örtberedning som syntetiseras från medicinalväxter som kärlek och psoralea, samt från citrusfrukter, baljväxter och fikon;
 • UV-vågor minskar området av lesioner på huden med upp till 90% som ett resultat av DNA-förstöring av skadade T-lymfocyter;
 • Biologisk terapi är en fundamentalt ny metod baserad på användningen av substanser av naturligt ursprung eller motsvarande antikroppar som produceras genom mänsklig immunitet. Biologisk terapi består av användning av monoklonala ämnen, kolonistimulerande faktorer, interferon och interleukin, genteknik;
 • Radioterapi är effektiv i de tidiga stadierna, medan lesionerna ligger nära epidermis. Med patologins spridning i kroppen, i sina interna anatomiska strukturer, kommer bestrålningsprocedurerna inte att ha den önskade effekten;
 • extern kemoterapi - läkemedel appliceras direkt på huden utsatt för lymfogena effekter. Metoden, som den tidigare, är effektiv i de tidiga stadierna;
 • Systemisk kemoterapi är ordinerad i de sena stadierna, läkemedel med en cytostatisk effekt administreras intravenöst, oralt eller direkt in i ryggradskanalen. Om den patologiska processen karakteriseras av en aggressiv natur, rekommenderas det att genomföra polykemoterapi baserat på användning av flera droger samtidigt. Dessutom är denna metod ofta associerad med benmärgstransplantation;
 • kirurgisk behandling - används sällan i jämförelse med andra onkologiska sjukdomar, eftersom dess användning kan vara olämplig på grund av cancerprocessens skala.

Således kan behandlingsmetoden vara variabel och bero på patologins placering och fördelning. Till exempel, i kampen mot svamp mykos är ibland glukokortikoider och interferon tillräckliga. I andra former av sjukdomen kan behandlingen vara både lokal och systemisk.

Strålningsterapi genomförs med en kursmetod i upp till 40 dagar. Hon har ett lokalt fokus, det vill säga att strålarna bara påverkar de skadade områdena i huden utan att påverka den friska vävnaden. Tiden och dosen av strålning bestäms av en radiolog som är inriktad på arten av den maligna processen.

I glödande lymfom förskriver läkare sällan behandling, föredrar observation och väntetaktik. Samtidigt ska patienten regelbundet besöka onkologen och i händelse av en inspelad förvärring får han tilldelas lämpliga terapeutiska åtgärder.

Benmärg / stamcellstransplantation

Stamcellstransplantation kan vara en lovande metod för att bekämpa T-celllymfom. Med spridningen av patologi i benmärgen är det möjligt att endast använda donatorbiomaterialet.

Transplantation utförs i flera steg:

 • uppnå friska celler från en immunologiskt kompatibel donator eller från patienten själv från perifert blod;
 • kemoterapi som syftar till att bekämpa maligna element i kroppen;
 • införande av celler i kroppen, vars uppgift är att återställa immun- och hematopoietiska system, liksom förstörelsen av de återstående atypiska cellerna;
 • rehabilitering - varar från 2 till 4 veckor, under denna tid måste de transplanterade stamcellerna multiplicera för att ge en terapeutisk effekt. Under denna period är sannolikheten för anslutning av sekundära infektioner och blödningsutvecklingen. Därför skapas speciella förhållanden för patienten, baserat på sterilitets- och asepsisläget.

Tyvärr är priserna för transplantation knappast överkomliga - i Moskva börjar kostnaden för förfarandet från 1 miljon rubel, i Israel - från 70 tusen dollar, i Tyskland - från 100 tusen euro.

Vilka kliniker kan jag kontakta?

 • Institutet för biologisk medicin (IBMED), Moskva.
 • Institutet för transplantologi och konstgjorda organ, Moskva.
 • Klinik "Charite", Berlin, Tyskland.
 • Universitetssjukhuset Solingen, Tyskland.
 • Medicinsk centrum "Ichilov", Tel-Aviv, Israel.

Återvinningsprocessen efter behandling

En viktig del av behandlingen är ordentligt organiserad rehabilitering. Iakttagande av patienten noterar läkarna hur kroppen regenererar och kontrollerar den för lymfomfallets återfall. Dessutom är moraliskt stöd från släktingar och vänner till patienten nödvändig, eftersom en negativ attityd och ständig kvarhållande stress oundvikligen minskar risken för återhämtning.

Efter avslutad behandling ska läkaren prata med patienten om de komplikationer som lymfom har lett till. Om det behövs föreskriver han en lämplig behandling och behandling som kan förbättra patientens välbefinnande och påskynda sin rehabiliteringsprocess.

Efter urladdning från sjukhuset rekommenderas det att regelbundet besöka onkologen för undersökning och diagnostiska åtgärder med sikte på tidig upptäckt av återfall. Under undersökningen utför läkaren palpation av levern och mjälte, undersöker lymfkörtlarna, föreskriver blodprov, röntgenstrålar, lymfkörtelografi och CT. Vid behov utförs en biopsi igen. Att ignorera råd från en specialist kan orsaka utelämnande av patologins återfall och en ny progression av lymfom.

Kursen och behandlingen av sjukdomen hos barn, gravida kvinnor och äldre

Barn. T-celllymfom påverkar ofta människor som är äldre än 40 år, men ibland förekommer de i barndomen. Symptom på sjukdomen hos små patienter under lång tid präglad av latent latent kurs, och bara i patologins senare stadier, blir de uppenbara.

Trötthet, sömnighet och svettning, särskilt i sömnen, är de första tecknen på T-celllymfom. Med tiden uppträder hudutslag, kännetecknas av svullnad och klåda, lymfkörtlarna ökar, kroppstemperaturen stiger - det är svårt att inte uppmärksamma allt detta. Tyvärr vänder många föräldrar till specialister i de senare skeden av sjukdomen.

Ett barn med misstänkt någon form av lymfom sätts på sjukhus på sjukhuset. Den huvudsakliga behandlingsmetoden kommer att vara cytostatika eller intensiv kemoterapi, som förstör de maligna elementen i kroppen. I avancerade fall kan strålbehandling och resektion av de drabbade lymfkörtlarna ordineras.

Generellt är prognosen för överlevnad i barndomen gynnsam, särskilt under förutsättning att diagnosen gjordes i tid.

Gravid. Under graviditeten detekteras kvinnor med T-lymfoblastiska lymfomer i huden oftare, även om andra former av patologi också kan diagnostiseras. Vad gäller orsakerna till sjukdomen är de fortfarande oförklarliga, men i framtida mammor är den virala genetiska faktorn inte utesluten.

Symptomatologi av lymfom kommer att vara vanligt, liksom för andra patientgrupper, medan diagnosen är komplicerad av kontraindikationer för vissa typer av undersökning och likhet med tecken som är karakteristiska för graviditet. Vid bekräftelse av sjukdomen ges patienten individuella rekommendationer om fostrets bevarande och behandlingsprinciperna.

Om lymfom inte är aggressivt, kan graviditeten inte avbrytas, medan patienten aktivt övervakas av specialister. Vid sjukdomsprogression är det nödvändigt att fortsätta med radikala behandlingsmetoder, varav många är kontraindicerade för förväntade mödrar. I sådana situationer rekommenderar läkare artificiell abort eller tidig leverans av kejsarsnitt från den 32: e veckan av svangerskapet.

I vilket fall som helst hjälper läkarna att bestämma behandlingstaktiken och ta rätt position. Lymfom är inte en sjukdom, den kamp som du kan fördröja. Om behandling behövs är det bättre att lyssna på experternas uppfattning.

Äldre. Med ålder är T-celllymfomer vanligare. Om barnet uppträder i 0,7 fall per 100 tusen personer, ökar den här siffran med 20 gånger hos äldre. Den kliniska bilden av patologin i inledningsskedet döljs ofta av andra relaterade sjukdomar, och dess behandling i senare skeden är förknippad med en hög andel misslyckanden.

T-celllymfom i åldern kräver således tidig diagnos och aktuell terapeutisk tillvägagångssätt. Behandling kräver lång tid, men även äldre människor, för vilka sjukdomen är ett överhängande hot, bidrar högkvalitativa tekniker till att förbättra livskvaliteten och förlänga den under flera år framöver.

Behandling av T-celllymfom i Ryssland och utomlands

Vi erbjuder att lära oss att bekämpa T-celllymfom i olika länder.

Behandling i Ryssland

Lymfom behandlas i alla medicinska institutioner som har onkolog i sin personal. Vid diagnosering av lymfsystemet lider denna läkare en person på rekord. Sådana specialister arbetar numera på onkologiska sjukhus av offentlig och privat typ.

Efter att ha bekräftat diagnosen väljer läkare en individuell behandlingsplan, med beaktande av alla riskfaktorer som påverkar patientens överlevnadsprognos. Kirurgi för T-celllymfom utförs sällan, endast när enskilda oncores är lokaliserade i levern eller i magen. De huvudsakliga behandlingsmetoderna är kemoterapi och strålning.

Om en patient väljer en privat klinik betalar han själv kostnaderna för sjukvården. Priserna på kemoterapi i Moskva varierar från 12 tusen rubel. exklusive droger per dag. I genomsnitt kostar den totala behandlingen av lymfom patienten 150 tusen rubel.

Vilka medicinska faciliteter kan jag kontakta?

 • Klinik "Medicin 27/7", Moskva. Kliniken på onkologin hjälper patienter med maligna sjukdomar i alla utvecklingsstadier. Den har intensivvård, kemoterapi och palliativ vård.
 • Medical Center "SM-Clinic", Moskva. Betalda samråd av onkologer i centrum utförs dagligen, utan helgdagar och helger. Här kan du få expert hjälp i kampen mot lymfom.
 • City Clinical Oncologic Dispensary (GKOD), S: t Petersburg. Den har hela utbudet av nödvändig utrustning för att tillhandahålla kvalitetshjälp till befolkningen.

Tänk på recensioner av listade kliniker.

Behandling i Tyskland

Vid tillträde till den tyska onkologiska kliniken genomgår patienten en omfattande undersökning, även om den utfördes tidigare i hemorten. Detta beror på att de tyska specialisterna bara tror på egna undersökningsmetoder och styrs av deras professionalism.

Om diagnosen bekräftas bildas ett behandlingsprotokoll som är lämpligt för det enskilda fallet. I de flesta fall börjar kampen mot lymfom i tyska kliniker med kemoterapi. I händelse av en försummad form av patologi eller brist på positiv dynamik tillgriper specialister en kombination av cytotoxiska effekter med bestrålning. Samtidigt förskrivs patienter de starkaste drogerna som uteslutande utvecklats för behandling av lymfogena lesioner.

Det svåraste behandlingsalternativet är benmärgstransplantation, vilket ger bra resultat för de flesta patienter och en gynnsam prognos. Denna procedur är inte billig, men erfarenheten av läkare och händelsens effektivitet kan uppnå högsta resultat.

Kostnaden för onkodiagnos i Tyskland varierar från 7 till 11 tusen euro, en kurs av kemoterapi - från 8 tusen euro, stamcellstransplantation - från 100 tusen euro.

Vilka kliniker kan jag kontakta för hjälp?

 • Universitetssjukhuset Heidelberg. Genom att kontakta denna medicinska institution kan patienter få hjälp i kampen mot cancer av något slag.
 • Klinik "Charite", Berlin. Inom det medicinska institutets väggar finns en aktiv vetenskaplig och praktisk verksamhet, vars uppgifter innefattar kvalitativ diagnostik och behandling av sjukdomar i lymfatiska och hematopoietiska systemet.
 • Universitetssjukhuset i München. Erkänt som en av de bästa i Europa. Den medicinska institutionen behandlar lymfom, leukemi och andra sjukdomar av malign natur.

Tänk på recensioner av listade kliniker.

Behandling av T-celllymfom i Israel

Bland de prioriterade behandlingsområdena är:

 • aktiv övervakning
 • radioterapi;
 • riktade terapi;
 • kemoterapi;
 • immunterapi;
 • benmärgstransplantation.

Kostnaden för behandling i Israel är 30% lägre jämfört med europeiska kliniker. Tänk på den grundläggande prisklassen för att säkerställa deras demokratiska politik:

 • Onkolog konsultation - $ 600;
 • tester - $ 180;
 • biopsi - $ 600;
 • kemoterapi med medicinska läkemedel - från $ 11100 + $ 360;
 • stamcellstransplantation - från $ 98 tusen;
 • immunterapi - från 2 tusen dollar.

Vilka medicinska institutioner i Israel kan jag kontakta?

 • Medicinsk centrum "Ichilov", Tel-Aviv. Enligt lokalbefolkningen anses det vara det bästa sjukhuset i landet, det var de som kallade det "hälsoorten". Priserna här är 20-50% lägre än i andra israeliska kliniker.
 • Klinik "Assuta", Tel Aviv. Privat sjukhus, känd främst för sitt kirurgiska komplex. Det ger hjälp för alla maligna sjukdomar, oavsett utvecklingsstadiet.
 • Sheba State Hospital, Tel Aviv. Prisvärda priser och högkvalitativ tillhandahållande av medicinsk service - denna klinik är känd bland israeliska medborgare och utlänningar. När du vänder dig här, kan du inte bara spara på behandlingen, utan också få högkvalitativ cancervård för lymfom.

Tänk på recensioner av listade kliniker.

Komplikationer och metastaser

Enligt experter är T-celllymfomer farliga inte bara av deras närvaro i kroppen utan av de komplikationer som de kan provocera.

I de första skeden av sjukdomen, när den maligna processen påverkar endast huden och lymfsystemet, åtföljs patologin av ett litet obehag för patienten. Men tumörens tillväxt och dess aktiva metastasering till de inre organen och benmärgen leder till nedbrytningen av alla funktioner hos människokroppen, fram till avslag på många av dem, vilket oundvikligen leder till hans död.

De förstorade lymfkörtlarna klämmer överlägsen vena cava, som är ansvarig för blodflödet i hjärtmuskeln, luftvägarna och urinvägarna, mag-tarmkanalen etc.

Vid lymfvägarna sprider maligna celler fritt till benmärg, lever och andra organ, vilket resulterar i bildandet av metastaser. Nya tumörer börjar också öka i storlek, vilket minskar den inre volymen hos de drabbade anatomiska strukturerna och förstör dem, vilket leder till utvecklingen av lika farliga konsekvenser.

Upplösningen av onkockerna slutar med berusning, som det mänskliga lever- och hematopoietiska systemet inte kan klara av. Som en följd av detta stiger patientens kroppstemperatur till höga värden, allvarlig svaghet uppstår, ackumulering av urinsyra i lederna, etc. Många dör av rusning om kroppen inte klarar av det.

Dessutom är någon onkologisk sjukdom resultatet av immunbrist, vilket tillåter olika bakteriella och virala medel att fritt tränga in i människokroppen och leda till sådana smittsamma komplikationer som lunginflammation, hepatit etc.

Konsekvenserna av T-celllymfom bestäms direkt av typen av cancer, dess natur, diagnosens och behandlingens aktuella tid.

återfall

Återfall i T-celllymfom kan uppträda när som helst hos både barn och vuxna, så glöm inte detta problem. Efter utskrivning från sjukhuset bidrar försummelse av egen hälsa och vägran av regelbunden medicinsk övervakning till sjukdoms tidig återkomst.

I genomsnitt förekommer återfall i 30-50% av fallen inom 5 år efter den primära behandlingen av patologi. Ju tidigare de uppstår, desto sämre är prognosen för patienten. Under de första 2 åren efter behandlingen kännetecknas upprepade onkologiska processer av en hög grad av aggression, i samband med vilka några terapeutiska åtgärder visar sig vara praktiskt meningslösa - patienten dör på kort tid.

I andra fall kan och bör man kämpa mot återfall. Oftast sker detta med hjälp av högdos polykemoterapi och stamcellstransplantation - detta protokoll slutar framgångsrikt i 80% av fallen, naturligtvis, i avsaknad av kontraindikationer.

Prognosen vid olika stadier och former

Förutsägelse av T-celllymfom kan inte kallas regnbåge, speciellt när det gäller dess aggressiva former, där läkare inte har mer än 6 månader att ta radikala behandlingsåtgärder. Ju tidigare patologin diagnostiseras, desto större är risken att klara det. Vid stadium I av oncoprocess kan en person leva mer än 5 år med en total sannolikhet på 85-90%.

Det värsta kommer att vara prognosen för angioimmunoblastiska och T-lymfoblastiska lymfom, förutsatt att de maligna förändringarna har passerat in i benmärgsstrukturen eller metastasen har inträffat i de inre organen. I båda fallen överskrider patienterna oftast inte tröskeln för överlevnad vid 3 år.

I svampmykos är patientens livslängd cirka 10 år, medan patienterna i Sézary syndrom sällan passerar 2-3 års tröskelvärde.

diet

Under sjukdomsperioden och rehabilitering rekommenderas en person att äta en balanserad och rätt diet. Dieten bör inriktas på att stärka immunförsvaret och återställa kroppen.

Före och efter kemoterapi och strålning är kost en vital nödvändighet. Marinater, snabbmat, stekt och rökt rätter är förbjudna. Patienten kan äta skaldjur och fisk, en stor mängd grönsaker och frukter, mejeriprodukter, slaktbiprodukter, samt fjäderfä och kaninkött. All denna mat syftar till att förbättra blodbildning och immunitetsprocesser - segern över lymfom beror på deras tillstånd.

Förutom tillåtna rätter är det viktigt att överväga att mat ska vara högkalori och så hälsosamt som möjligt, menyn välkomnar tillräckligt med protein och vitaminer A och E. Denna mat ger dig maximal energi som helt enkelt är nödvändig för människor som försvagats av sjukdomen.

Diet väljs av doktorn inte bara under behandlingen utan även rehabilitering. Måltiderna kan delas med jämna mellanrum, och disken själva är vackert inredda och förberedda från de produkter som patienten föredrar - så kan man klara av brist på aptit hos många patienter.

Principer av kost kan inte glömmas efter utsläpp från sjukhuset. I framtiden kommer det att bli en av de bästa förebyggande åtgärderna som syftar till att förebygga återkommande sjukdom.

förebyggande

Hur man förhindrar malign sjukdom som karaktäriseras av en hög grad av dödlighet, som inkluderar T-celllymfom, ingen vet. Forskare har ännu inte utvecklat en tydlig sekvens av åtgärder som kan förhindra utvecklingen av cancer i kroppen.

Om några skadliga faktorer kan uteslutas från ditt liv, till exempel för att ge upp aktiv rökning, missbruk av alkoholhaltiga drycker och skräpmat, då kommer det inte att vara möjligt att skydda dig från andra orsaker som är predisponerade för onkologi. En person kan inte påverka den ärftliga tendensen till cellmutationer eller medfödd immunbrist, så han måste lägga mycket ansträngning för att undvika ödet hos de nära och kära som fick möta cancer.

Det är viktigt att förstå att sannolikheten för att utveckla lymfom, sarkom och cancer är lägre för de individer som är försiktiga med sin egen hälsa, besöker en läkare för förebyggande undersökningar, behandlar omedelbart infektions- och inflammatoriska processer i kroppen, vilket förhindrar att de blir kroniska. Det minimerar också möjligheten till onkologi hos personer som bor i ekologiskt rena områden, och äter uteslutande naturliga och fördelaktiga produkter som inte är i kontakt med cancerframkallande ämnen i hushålls- och arbetsförhållanden, vilket undviker solbränna och andra UV-inflytande. Således har var och en av oss någonting att överväga, om det finns en önskan att leva ett långt hälsosamt liv.

I slutet av artikeln skulle jag vilja notera att många lymfom som finns i de inledande skeden inte är mottagliga för terapeutiska effekter. Inget behov av att slösa tid och vända sig till traditionella healare, varav många är enkla charlataner. Vid eventuella tecken på oskärpa är det viktigt att konsultera en läkare och få kvalificerad hjälp som ger dig chanser till eftergift och återhämtning.