Frågor och svar

Hej, Jana. Det handlar om stadium 1 av bröstcancer, enligt immunohistokemiska studier, är tumören hormonberoende, okänslig för målinriktad terapi, ett högt värde av det proliferativa aktivitetsindexet. I ett sådant fall, efter operationen, skulle jag överväga frågan om kemoterapi. Utnämning av zoladex vid stadium 1 av bröstcancer är också mycket kontroversiellt, jag skulle utse tamoxifen. I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej, Lena. Det handlar om stadium 1 bröstcancer. Enligt immunhistokemiska studier är tumören hormonberoende, okänslig för målinriktad terapi, ett medelvärde av det proliferativa aktivitetsindexet. I princip skulle jag föreslå att man började behandlingen med en operation, då skulle jag föreskriva ytterligare behandling. Frågan om vilken operation som ska utföras - måste behandlas vid samråd på plats. Om det bara finns en tumör i bröstkörteln, då kan en orgelskyddsoperation utföras, men om vi talar om multicentrisk bröstcancer, ska en mastektomi utföras med eller utan enstegs rekonstruktion av bröstkörteln. Frågan om organ-bevarande kirurgi bör diskuteras personligen också för att du behöver se dig, för att förstå hur en sådan operation kommer att vara kosmetiskt fördelaktig för dig.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att det efter en organhushållningsoperation är absolut nödvändigt att utföra strålterapi för att minska risken för lokal återkommande och det är högre efter sådana operationer. Strålbehandling är inte alltid slät, och det finns ofta komplikationer i form av hudbrännskador, skador på mjukvävnader och lungor. Strålningsterapi påverkar hjärtat negativt.

När det gäller adjuverande kemoterapi kan vid stadium 1 och luminala bröstcancer begränsas till 4 kurser av AS (doxorubicin och cyklofosfamid) och sedan ordinerad hormonbehandling (tamoxifen) i 5 år. Kom till vår verksamhet, det finns kvoter för din region. Du kan kontakta mig om denna fråga via telefon eller via vatsapp.

I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej, Larisa. Vi talar om bilateral bröstcancer, förresten, vilket är en indikation för att genomföra molekylärgenetiska studier för att utesluta en ärftlig form av bröstcancer. Enligt immunohistokemiska studier är tumören hormonberoende och en av dem är känslig för riktade terapi. Jag tror att din behandlande läkare, med tanke på 20 procent av det proliferativa aktivitetsindexet i en av tumörerna, rekommenderade kemoterapi. Jag håller med det här beslutet. När det gäller utnämning av hormonbehandling är det också omöjligt att vara oense. I allmänhet håller jag helt med din läkare.

Det är nödvändigt att uppmärksamma en regelbunden bedömning av hjärtaktiviteten (EKG och ekkokardiografi), så länge du får trastuzumab. Om tamoxifen är föreskriven, skulle jag också rekommendera att utföra bäckens ultraljud med en bedömning av endometrialtjockleken under det första året, så länge som detta läkemedel orsakar ökad risk för livmodercancer på grund av endometrial hyperplasi. När det gäller undersökningen för bröstcancer menar jag att jag skulle rekommendera standardlägesundersökningen, lungens strålning, ultraljud i buken, ultraljud av rekonstruerade bröstkörtlar och regionala lymfkörtlar 1 gång per år.

I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej Natalia. Vi talar om stadium 1 av bröstcancer (scenen måste klargöras, eftersom även med liten tumörstorlek kan det finnas tecken på lokal spridning, vilket kan hänföras till scen 3). Enligt immunohistokemiska studier är tumören hormonberoende, okänslig för målinriktad behandling (trastuzumab, pertuzumab) och har ett lågt värde av proliferativt aktivitetsindex. I allmänhet är situationen, om vi talar om etapp 1, gynnsamt. När det gäller operationen - sektorsresektion är en icke-radikal operation och jag rekommenderar att man utför en radikal operation - antingen en organskyddsoperation följd av strålterapi för att minska risken för lokal återkommande eller mastektomi med eller utan enstaka bröstkonstruktion. Efter operationen kan du bara använda hormonbehandling (tamoxifen i 5 år). I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej Irina. Det handlar om stadium 1 bröstcancer. Enligt immunhistokemiska studier är tumören hormonberoende, känslig för målinriktad terapi, ett högt värde av det proliferativa aktivitetsindexet. I princip, med den föreskrivna behandlingen, håller jag med om. Tydligen kommer du inte att möta denna sjukdom längre och jag tror att du inte borde oroa dig för det.

När det gäller strålbehandling, efter en organskyddande operation, bör det verkligen utföras för att minska risken för lokal återkommande. För att minska risken för biverkningar av strålterapi är det vettigt att hålla den i Tyskland. Detta är självklart en dyr händelse, men det är vettigt.

När det gäller episoden av en ökning av kroppstemperaturen under kemoterapi var det troligtvis en fråga om febernutropeni - förekomsten av infektion mot bakgrund av en minskad nivå av vita blodkroppar. Vanligtvis, efter sådana episoder, föreskrivs profylaktisk administrering av filgrastim. Men förmodligen är detta irrelevant i ditt fall.

För observation, se svar på frågor om observation efter radikal behandling av bröstcancer. I det här fallet skulle jag välja standardläget.

I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej galina Det handlar om stadium 1 bröstcancer. Enligt immunhistokemiska studier är tumören hormonberoende, har ett högt värde av indexet för proliferativ aktivitet, men känsligheten för riktade terapi har inte bestämts. I princip skulle jag börja med att uppfylla FISH för att bestämma känsligheten för riktade terapi. Om tumören är känslig för den (trastuzumab, pertuzumab), då efter operationen skulle jag rekommendera paklitaxel- och trastuzumab 6-kurser och då bara aromatashämmare. Om tumören är okänslig för riktade terapi är i princip endast 4 kurser av kemoterapi enligt AU-systemet tillräckliga och det är därför lämpligt att utföra hormonbehandling under 5 år.

När det gäller aromatashämmare är deras effektivitet densamma, jag brukar bara rekommendera att patienter, om möjligt, köper importerade droger. I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej, Larisa. I princip är det vettigt att genomföra en undersökning för att utesluta avlägsna metastaser - lungens strålning, buk ultraljud, du kan ersätta dessa två undersökningar med beräknad tomografi på bröstkorg och bukhålighet. När det gäller vidare behandling - efter en organhushållningsoperation är det nödvändigt att planera strålbehandling (i St. Petersburg för invånarna i regionerna, allt kan ordnas enligt en kvot) och då, med hänsyn till immunohistokemiska data (en hormonberoende tumör har ett lågt proliferativt aktivitetsindex) endast hormonbehandling.

Du måste också ta itu med her2neu, en parameter som säger om en tumör är känslig för riktade behandlingar eller inte. För att göra detta är det nödvändigt att utföra FISH (utfört i ett oberoende laboratorium, i stora federala institutioner, till exempel, det ryska vetenskapliga centret för radiologi och kirurgisk teknik). Om data enligt denna studie visar tumörens känslighet för riktade terapi, är det nödvändigt att komplettera behandlingen med målriktad behandling (Trastuzumab).

När det gäller observation, efter att ha utfört en organskyddande operation, brukar jag rekommendera ett expanderat observationsläge, eftersom risken för lokal återkommande efter en organskyddsoperation är högre än efter att ha utfört en mastektomi - jag brukar rekommendera att utföra ultraljud av bröstkörtlarna, regionala lymfkörtlarna 1 var tredje månad och sedan 1 gång per år. Vid förskrivning av tamoxifen rekommenderar jag oftast att utföra en bäckes ultraljud som undersöker tyngden av endometrium i 1 år var tredje månad, på grund av att tamoxifen orsakar endometriehyperplasi och ökar risken för livmodercancer. När det gäller "allmän undersökning" vid stadium 1 av bröstcancer, årlig undersökning, lungens strålning och ultraljud i bukhålan är tillräckliga.

I princip, om en ytterligare undersökning krävs (CT) och en operation krävs, kan du göra allt detta med kvoten med oss ​​(du måste kontakta mig via telefon eller via vatsapp). Skicka till strålterapi i en federal institution. I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej Tatiana. Om tumören är belägen i den centrala zonen, så om det är en orgelskyddsoperation, använder du thoracodorsalfliken (fliken från baksidan), eftersom när tumören är belägen i den centrala zonen är det ganska svårt att ersätta den avlägsna volymen. Det är dock nödvändigt att titta på dig för att tala definitivt. En stor nackdel med organ-bevarande behandling är behovet av att genomföra strålbehandling efter operationen. Jag är en supporter av mastektomi med samtidig återuppbyggnad av expanderaren. I princip finns det kvoter för din region, kom och ha en operation i vilken variant som helst. Kontakt kan vara via vatsapp. I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej Alexandra. Det handlar om stadium 1 bröstcancer. Tyvärr gav du inte data om immunhistokemi, men det måste antas att tumören är beroende av data enligt hormonberoende. I princip är det möjligt att komma överens med den föreskrivna behandlingen. När det gäller strålbehandling är det verkligen visat i syfte att minska risken för lokal återkommande, vilket är högre efter att ha utfört organsparande kirurgi. I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Hej, Lera. Om det finns kontraindikationer för utnämningen av tamoxifen, och de verkar ha, då skulle jag överväga frågan om utnämningen av zoladex. Zoladex - ett läkemedel för att stänga av ovariefunktionen. Naturligtvis har avstängning av ovariefunktionen ett ganska stort antal biverkningar, men påverkar inte livmodern och spridningen av åderbråck i nedre extremiteterna. När det gäller observation, skulle jag rekommendera standardregimen (se svar på frågor om uppföljning efter radikal behandling av bröstcancer). I vilket fall måste du fokusera på den närvarande läkarens uppfattning.

Bröst T1n0m0 behöver kemi?

Är det möjligt att ringa en sådan tumör "högt differentierad" Nej, G3 - dåligt differentierad.

Vad är tumörens exakta storlek?

min historia med uppföljaren. Jag var en mycket lydig patient som fullföljde 4 kurser av PCT doxorubicin, cyklofosfamid, även om det kan vara förgäves? Strålbehandling, tamoxifen. Som en följd av detta, gynekologi-hyperplasi av indometri och återföll runt den kirurgiska suturen. Vad är fel, varför hände det? I det regionala onkologiska centret säger de att operationen på stadssjukhuset inte är ren. I staden tror sjukhuset att det i onkologicentralen innehöll primitiv kemoterapi. Jag skulle vilja höra din åsikt.

10/13/10 tog bort bröstet helt. I extraktet: Sjukdom C50.4 på den övre yttre kvadraten på vänster bröstmottagning.
Ingenting mer om storlek, varken om grad eller om jag. Säg "retsediv" som i sig innebär?

Idag mottagna data är immunohistokemi en tumör av en annan typ. Så det är inte återfall?
Slutsats: Infiltrerande östrogen-progesteron okänsligt, c-erbB2 / HER2 / neu- svagt positivt (+) karcinom i bröstkörteln.
Vad rekommenderar du tack! De säger att det är nödvändigt att revidera glaset. Men var? Letar du efter ett annat labb? Vad händer om den inledande diagnosen är fel?

Vilken kemoterapi kommer det att finnas med denna diagnos? Jag har bara ett möte för en kemoterapeut den 11/24/10 - vi har en lång kö. Varför vara redo? På internet talar de om Herceptin, men det är väldigt dyrt!

konsultationer

SKVORTS VITALY ALEKSANDROVICH, kmn, onkolog, mammolog, plastikkirurg SVARAR FRÅGORNA

Fråga: Hej, Vitaly Alexandrovich! Jag 34goda, en liten tumör 0,8 cm under nippeln. Enligt resultatet av cytologi, invasivt lobulärt karcinom. IHC: östrogen och progesteron 4b 6b, HER2 +, Ki-67 3%.Vrach beslutat att göra en mastektomi och sedan kemoterapi (doxirubicin och cyklofosfamid) och tamoxifen. Jag är intresserad av din åsikt. Tack. Valentina. Moskva.

SVAR: Hej! Du nämnde mig indikatorerna för bröstcancerstadiet 1, luminal typ A, om det inte var för ung ålder, då kunde du inte göra kemoterapi !! Fortfarande en kontroversiell fråga, och ändå är det viktigaste att stänga av ovaries funktion, till exempel inte genom kemoterapi, utan av Zolodex! Men det är viktigt att få materialet efter operationen och bestämma taktiken efter att ha fått denna fullständiga histologiska undersökning! Jag vet inte om operationen! Allt beror på din kirurg, om bredvid nippeln betyder det att du behöver göra en mastektomi. Men kanske under en mastektomi sätta en expander eller senare! Men för det slutliga beslutet måste du titta!

Fråga: God eftermiddag! Min diagnos är multifokal blastom i höger bröst T1N0M0. Tumör 11 mm IHC östrogen 8 poäng, 6 poäng progesteron, HER2 +++, ki67-45% G3 invasiv cancer-typ ospecifik dominans intraduktal komponent och lobulär cancer. Lymfkörtlar borttagna 12, de är rena. 26/12/2017 Implemented sektors resektion bevarande kirurgi i fjärr materialet fortfarande detekteras två fokus karcinom 1mm och 6mm. Kanterna på resektion är rena. Jag är 38 år gammal. Tilldelad kemoterapi enligt 4AC-ordningen, sedan strålning Herceptin och hormoner. Frågan är - är prognosen försämrad med en multifokal tumör? Och vad är din prognos? Vilket system kemoterapi produktivt AC (doxorubicin + cyklofosfamid) eller kemoterapi med taxaner? Min läkare insisterar på att jag inte behöver kemoterapi med paklitaxel, eftersom det inte finns någon skada på lymfkörtlarna. Ska jag göra en annan operation och ta bort bröstet helt? Hur man förstår om kemoterapi fungerade eller inte? Ska jag leta efter avlägsna metastaser? Är det vettigt att göra en ultraljud av bröstkörtlarna nu efter 2 månader efter operationen, kommer det att vara informativt? Smärtor i den opererade körteln stör det är normalt?

FRÅGA: Hej! Det är inte nödvändigt att göra en mastektomi igen, du kan helt enkelt utföra strålterapi och observera att om det finns ett återfall i körteln är det aldrig för sent att ta bort körteln. Det finns tillräckligt med 4 högtalare med trastuzumab (istället för doxorubicin kan epirubicin användas, bättre för hjärtat). Nu ska ultraljud göras, men efter 6 månader borde det göras efter strålbehandling. Smärta är normalt! Att göra en gång om året med bröstceller och bukhålan! Kemoterapi efter operationen anses vara adjuvans och det är inte nödvändigt att förstå huruvida det fungerar eller inte, det är profylaktiskt!

Fråga: God eftermiddag. Jag är 40 år gammal. Jag har en multi-centrerad invasiv cancer (karcinom) hormonberoende. Har mastektomi, i brösttumörer var något, alla storlekar runt 1 cm. Har ett steg av cancer. Undersökning av kroppen vid metostazy inte passerat (om det är nödvändigt, om lymfkörtlar metastaser påträffades) Behandling utsedd - kemoterapi (6 röd) och 5 veckors strålbehandling. Är detta rätt behandling för steg 1?

SVAR: Hej! Viktigt i det här fallet, immunohistokemi och Ki 67, om det är mer än 20%, är kemin krävs om mindre än så, behöver inte och behöver bara hormonbehandling med strålbehandling! Om g3 krävs kemoterapi också!

Fråga: God morgon, Vitaly Alexandrovich. Tack så mycket för att svara på frågor, hjälpande. Jag är 40 år gammal. Diagnoz multicentric invasiv cancer i en examen i bakgrunden fibroadenomatosis var mastektomi. Imunogistologiya: negativ tumör Her2 / neo (0), Ki 67-20%, östrogen sinnet (+) Hscore 100 70%, progesteron sinnet (+) Hscore 140 70%. Denna hormonberoende cancer är föreskriven behandling: kemi 6 FAC, strålbehandling i 5 veckor, hormoner i 5 år. Är det rätt I förväg tack för svaret.

SVAR: Hej! Det tycks mig att i detta fall, för att ha tillräckligt med mottagning Tamoxifen 20 mg i 5 år och strålbehandling kemoterapi! Du har hormonberoende luminal typ A bröstcancer, och i detta fall kan du utan kemoterapi! Helst är det önskvärt att lägga till Tamoxifen avstängningsfunktion av äggstockarna opereras om du inte föda i framtiden, och om du planerar att föda, är det bäst att stänga av äggstockarna med hjälp av Zoladex!

FRÅGA: Hej! Min läkare, en kemoterapeut, ordinerad kemoterapi enligt FAC-ordningen 6, har jag stadium 1, luminal i hennes positiva. Jag läste på Internet att detta system inte har utsetts i två år redan eftersom det är aggressivt, men ökar inte överlevnaden. Hur kan du kommentera det här systemet? Tack.

SVAR: Hej! Du har helt missförstått informationen, det här systemet är väldigt populärt nu över hela världen, det ordineras i avsaknad av metastaser i lymfkörtlarna, så din läkare har rätt och lyssnar på det.

Fråga: Hej, Vitaly Alexandrovich! Jag är 55 år (tidig menopaus på 44) i maj i år hittades i vänster bröst oden utan tydliga gränser brosk densitet 1.3h1,4h1,5 gjorde sektors resektion av bröstet (med eksperess analys diagnosen invasiv mikropapillär carcinoma, G3); Samma dag hölls radikal kirurgi för att avlägsna bröst av Madden (l / y och andra vävnader i brösttumörceller och metastaser har detekterats). Resultatet av studien IHH: uttryckt uttryck av ER - 90%; uttalat uttryck av RP är 90%, HER2 är negativt (uttryck är inte
avslöjade), ki-67-uttryck i 25% av tumören. Diagnos vid urladdning pT1N0M0, steg 1A. Kan det finnas ett IHI-fel på ki67? Ska jag ompröva glaset (kanske är det en typ A-luminalkreft?). Vilken behandling för mitt fall kommer att fungera enligt din åsikt? Tack så mycket på förhand för ditt svar!

SVAR: Hej! Enligt min åsikt svarade jag dig redan den här frågan! IHH redoing är inte nödvändigt om det utfördes på ett specialiserat onkologiskt sjukhus! Fel bör inte vara på scenen och resultatet av IHC tillräckligt tamoxifen eller anastrozol, eftersom du har gränsen mellan luminala A och B, har att göra med ett skede av kemoterapi.

Fråga: Hej Vitaly Alexandrovich! Jag är 51 år gammal. 17.04.2018- sektors resektion, enligt resultaten av histologi detekterade fokus 0.5cm infiltrerande lobulär cancer, en mycket differentierad typ.24.04.2018-radikal mastektomi.Igh: Her2 / neu (negativ), EstrR-80-90% Progr-90-100%, Ki-67 mindre än 5%. Ta bort 8 lymfkörtlar alla rena. Infiltrerande lobulärt karcinom. G1, ST: 1T: 1N: 0 M: 0. Jag skulle vilja höra en prognos från dig, för Hon insåg att den infiltrerande cancer är farligt eftersom det lämnar mikrometastaser, som kan återvända efter 10 år sjukdomen i en mer aggressiv form.

SVAR: Hej! Jag vill välkomna dig och upprörd! ! Upprörd: någon invasiv cancer ger metastaser att behaga - din cancer luminal typ A och i detta skede, och biologisk typ det förekommer mindre aggressivt och kvinnor i denna åldersgrupp dryck endast Tamoxifen! För mer information kan jag ge dig råd!

Fråga: Hej, Vitaly Alexandrovich! Jag är 55 år gammal, i maj i år upptäcktes bröstcancer, en Madden mastektomi utfördes, diagnosen gjordes vid urladdning pT1N0M0, steg 1A. Jag har redan ställt en fråga till dig, tack så mycket för svaret! Under översynen av glaset och deras olika tolkningar fanns det frågor. Jag hoppas att få din professionella rådgivning den här gången också.
Att verka i KB №5, i Moskva, på samma ställe som gör fönstren och IHC (en dag sektors resektion och mastektomi av vänster bröst Madden) Denna anläggning (som jag förstår det) är inte en specialiserad cancer, så jag bestämde mig för att granska alla fönster (IHC, tumör, järn) i departementet histopatologi PMA programvara från Andrejeva Yu Yu (Ph.D., pofessor, "Frank school"). Som ett resultat var det skillnader i glaset.
I CB №5 IHC-resultat: uttalat uttryck av östrogenreceptorer - 90%; progesteronreceptorer - 90%, Ki-67 - 25%; HER-2 negativ, inget uttryck detekterat. Molekylär typ luminal B (negativ). Mikro tumörer: diagnos av invasiv mikropapillär karcinom, G3, bestående av multipla mikropapillär strukturer med områden av skleros och hyalinosis centrala delarna av tumörstället och närvaron av mikroförkalkningar. Cellelement är måttligt polymorfa med måttlig mitotisk aktivitet. Måttlig fokal perifokal lymfoidcellinfiltrering. Fokuserna på vaskulär invasion och mikrofokus av perineurala tumörtillväxt avslöjades. Kanterna på resektion i ett av områdena är högst 1 mm. Makroskopisk beskrivning: nej tydliga gränser nod 1,3h1,4h1,5 cm för brosk densitet lysande vit färg. Mikro bröst och detekteras 10 och lymfkörtlar: i en sektorzon resektion fokal lymfocytisk infiltration foci gimosideroza. Inga tumörelement upptäcktes. I andra delar av MF-vävnaden finns en bild av icke-proliferativ fibrocystisk mastopati. Bröstvårtan har en normal histologisk struktur. I alla 10 lymfkörtlarna upptäcktes inte cancermetastaser vid reaktiva hyperplastiska förändringar. Enligt resultatet av IHC föreskrevs kemoterapi (4 kurser).
Resultatet av revisionen av IHC-glaset i Andreeva Yu.Yu.: Ki-67 - 18%, HER-2 ++. På grund av signifikanta skillnader ändrades alla operativa glasögon och en ny IHC-studie genomfördes, resultatet: ki-67-10%, HER-2 ++; östrogen - 90%; progesteron - 90%. Producerad av SISH - studie med en uppsättning informera HER-2 Dual ISH DNA Probe Coctail-analys (Roshe-Ventana). Hennes 2-amplifiering detekteras inte (HER-2 / CEP 17 = 1. Mikroskopisk beskrivning: Infiltrativ cancer i bröstet av en blandad struktur, en del av en icke-specifik typ, delmikropillär, G2, med perineurala invasionen, utan nekros och tillförlitliga tecken på vaskulär invasion. I den omgivande vävnaden finns fibros cystisk mastopati. Kanten på resektion är intakt. Ingen tumörtillväxt hittades i bröstvårtan. Det fanns ingen sinushistiocytos och ingen metastas i lymfkörtlarna undersöktes. Slutsats: MI-infiltrationscancer med bröst i en blandad struktur av ospecifik typ och mikropilli molekylvikt, G2, luminal En typ.
Enligt resultatet av översynen av glaset (nytt IHC) föreskrevs hormonbehandling. Inget specifikt möte än.
Vitaly Alexandrovich, det fanns frågor: 1) Varför en sådan skillnad i revisionen av glas och IGH? 2) Vilket resultat ska man fokusera på? 3) Endast hormonbehandling visas för mig: som i mitt fall är att föredra för tamoxifen eller förstärkt (en onkolog säger - tamoxifen, den andra - förstärkt, ännu inte specifikt föreskriven; 55 år gammal, tidig klimakteriet på 44 år finns det en allergi i form av urtikaria för acetylsalicylsyra, NSAID, neurodermatit i eftergift)?
Jag hoppas att du kommer att skingra alla mina tvivel och oro för att din behöriga åsikt är korrekt. Tack på förhand för ditt svar. Hälsningar till dig.

SVAR: Hej! Detta fall är typiskt, revision i en specialiserad institution är ett plus för dig och du måste fokusera på det! Inledningsskedet och luminaltypen Och detta är bara en mottagning av tamoxifen 20 mg, i det här fallet är tamoxifen bättre än arimidex! Skillnaden är att i en institution är specialister och sjukhusets budget seriösa och antikroppsmarkörer är nya och resultatet är mer informativt än inte i en specialinstitution!

Fråga: Vitaly Alexandrovich, hej! Tack så mycket för dina svar, de förklarar mycket, tvivel är borta! Det enda jag vill klargöra är varför det är bättre att ta tamoxifen i stället för armimex (55 år gammal, tidig klimakteriet i 44 år, det finns en allergi i form av urtikaria mot aspirinhaltiga läkemedel, NSAID, neurodermatit i remission)? Är det relaterat till co-morbiditet (allergier)? Jag klargör också för att jag kommunicerar med en kvinna av ungefär min ålder och med samma diagnos (luminal typ A, 1: a stadium, klimakteriet, hon har diabetes, låg vision), hon har också hormonbehandling och hon är också intresserad av dina kriterier välja dessa droger. Det antas att tamoxifen är giftigare och används i "första linjen" för premenopausala kvinnor och att för postmenopausala patienter (jag har ett klimax - 11 år) används armidex i "första linjen"; den har färre biverkningar och har visat sig vara effektivare än tamoxifen. Om vi ​​tar hänsyn till valet av dessa läkemedel och förekomsten av samtidiga sjukdomar har jag: förhöjt kolesterol (med normal vikt och fysisk aktivitet - 7,8 och efter operationen - 9,14); kronisk tonsillit, bronkit, smärta i höftledet (ej undersökt); IRR (respiratoriska spasmer, lågt tryck 100 till 60, låg kroppstemperatur 35,5). Om du fortfarande råder tamoxifen, vilken tillverkare och vad skulle du vilja säga om drogerna i denna grupp - raloxifen och thorimifen? De skriver att de har mindre riskfaktorer för cancerframkallande biverkningar. än tamoxifen.
Vitaly Alexandrovich, jag skulle vara tacksam för svaren på mina frågor. Tack på förhand! Hälsningar till dig.

SVAR: Hej! För att svara dig fullständigt, kommer jag att bli tvungen att ge en föreläsning vid 3.)) Jag kommer att svara kortfattat! Alla biverkningar av tamoxifen är överdrivna, och Arimidex är diskret! I själva verket är tamoxifen ett bra läkemedel och biverkningar är sällsynta! Vanligtvis tar en kvinna 2-3 månader och om allt är bra, är hon kvar på detta läkemedel i 5 år! Anastrozol är också ett bra läkemedel, men rekommenderades tidigare som en andra linje av endokrinoterapi, nu rekommenderas det i adjuvansläge (efter operation)! Det finns färre biverkningar men föreskrivs för postmenopausala kvinnor som ofta har problem med osteoporos eftersom det är en vanlig postmenopausal tillstånd! Och anastrozol på bekostnad av dess verkan försvårar denna process och benöverföringen förekommer ibland, därför är benproblem när man använder anastrozol och stör ofta kvinnor! När det gäller effektivitet kan jag inte säga att anastrozol är effektivare för att vara ärlig. Med ett högt stadium är deras effekter desamma, och med ett lågt stadium är samma sak lika effektiv! Därför rekommenderar jag att du tar tamoxifen, om allt fortsätter utan biverkningar, byt till anastrozol i händelse av komplikationer eller ta anastasol om det var tromboflebit eller hjärtinfarkt, strokehistoria! Tamoxifen är billigare och billigare, det ger det fördelar, anastrozol är dyrare, men poängen är inte priset, men tillgången på drogen! Thorimifen och andra är bra droger, men det finns ett problem med tillgången på detta läkemedel och priset är väldigt annorlunda, effekten av behandlingen är densamma och biverkningarna är desamma i praktiken! Om du vill komplicera livet, kan du börja ta dem! Därför är det bättre att ta tamoxifen och inte hänga på tillverkaren och köpa tillverkaren, som ständigt säljs i närmaste apotek.

Fråga: Doktor, god eftermiddag! Ålder 39 år, bröstcancer T1N0M0, steg 1. G2, IHC: hormonberoende (8 poäng vardera), Her2neo positiv (3+), Ki67-40%. 11/12/2018 En organskyddsoperation utfördes. 19 lymfkörtlar undersöktes, alla är rena. Före operationen utfördes undersökningar av bröstkorg, buken och bäckenorganen - alla utan patologier. Vad tycker du borde vara den efterföljande behandlingen. Villkor, droger, etapper. Kemoterapi, strålterapi, riktade terapi, hormonbehandling? Din förutsägelse? Tack för ditt jobb!

SVAR: Hej! Du har Luminal typ B Her2NEU positiv. Behöver få strålbehandling. Du kan också få EC-kemoterapi (epirubicin och cyklofosfamid) med målinriktad behandling med Trastuzumab i minst 6 månader (det finns andra kemoterapi-regimer som kan användas: med trastuzumab är det bättre att ge epirubicin eftersom det är mindre kardiotoxiskt), då Börja ta Tamoxifen 20 mg dagligen, om möjligt, stäng av ovariefunktionen med droger. I princip bör allt vara bra, som ett lågt stadium, men HEr2neu-positiv cancer, farlig under de första två åren, kommer vanligtvis långsiktigt eftergivenhet. All kemoterapi efter operationen ska utföras inom 60 dagar efter operationen. Strålning till 6 månader.

Fråga: Doktor! God eftermiddag Min fru (40 år) - bröstcancer. Den 10 december 2018 utfördes en organhushållningsoperation: pT1cN0M0. tumör - 16 mm. i den största dimensionen. Steg 1A., G2., 18 lymfkörtlar är rena. IHH: ER-90% (7 poäng), PR-60% (7 poäng), Here2neo - 3+, Ki - 40%. Tilldelad AHT: från 01.01.2019 - 4P / 12 + trastuzumab (paklitaxel i veckodrift x12 + herticader i veckodrift x 12). Därefter - strålbehandling, sedan hormonbehandling + herticater 13 gånger 1 var tredje vecka). Följande frågor har mognat: 1. Är det inte tillräckligt? Kanske 4 fler talare behövs? Liksom 4P / 12 (som rekommenderas av Russco) är endast tilldelad för T1a och T1b, har hon T1c ?? 2. Vilken hormonbehandling ska passera? När allt förstår jag rätt att tamoxifen är "inte vänlig" med Her2? Då måste du stänga av äggstockarna och ta hämmare? Hur länge ska hormonterapin vara? 3. Vad är din nuvarande inställning till Herticad? Kommer kursen med honom att vara effektiv eller leta efter möjligheter att ta Herceptin? 4. Vilka är dina förutsägelser för detta stadium, ålder och IHC? Tack så mycket för ditt arbete.

SVAR: Hej! Din kone har behandlats mycket bra och det här är nog. Steg 1 och mer kemi är inte nödvändiga, det är viktigt att fortsätta Gertikad, allt är redan bra för honom och resultaten av behandlingen ger inga tvivel, även om vi inte behandlade det här läkemedlet förrän, men vi ser att detta läkemedel inte är sämre än det ursprungliga Trastuzumab. Tamoxifen och Trastuzumab har ingen koppling och Tamoxifens administrering tillsammans med Trastuzumab tillåts av internationella experter och resultaten är bra. Det är bättre att börja behandlingen med Tamoxifen! Att stänga av äggstockarna är en självständig process från tamoxifen, den måste övervägas på lokal onkologisk nivå och sättet att stänga av äggstockarna från läkemedlet till operationen bestäms, eftersom äggstocksundertryckningen är visad. Prognosen för detta stadium är vanligtvis gynnsam!

Fråga: God eftermiddag! Min diagnos är medial bröstcancer T1aN0MO. IHH - tre gånger negativ, i67 30%. Tumörstorlek 0,9 cm. Ålder 48 år. En radikal mastoektomi utfördes. Tror du att jag behöver x / t behandling?

SVAR: Hej! Enligt alla rekommendationer, både ryska och internationella, visas kemoterapi och strålterapi. Kemoterapibehandlingen bestäms av den lokala kemoterapikommissionen.

Fråga: God eftermiddag! Tycker du att strålterapi är nödvändig för denna diagnos, eftersom jag har haft en autoimmun sjukdom PSORIAZ från 13 års ålder och för närvarande en exacerbationskondition. (I bröstområdet finns psoriasisplakor). Diagnos Ca mamma sin pT1cN0 (sn) M0 I A st, psoriasis anamnesis En patient i åldern 43 år. Tvärvetenskaplig provision - Börja behandling med operation. En brett typ IIO organisk bevarandeskirurgi utförd med mammoplaster "Omega", med akut röntgen och histologisk undersökning, bröstvårtransposition, biopsi hos sentinellymfknuden (Tc99). Slutlig patologisk diagnos: 1. Fibrocystiska bröstförändringar, sklerosande adenos, kolumnära förändringar med apikal utsöndring (CCAPS), apokrin metaplasi. 2. Bröstvävnad. 3. Väl differentierat duktalt karcinom i bröstkörteln (NOS (ospecificerat)), G1 (Nottingham-poäng 5), TNM: pTlc, (sn) N0 (0/3), LVI2. Östrogenreceptorer: stark (+++) reaktion i 95% av tumörceller. Progesteronreceptorer: stark (+++) reaktion i 95% av tumörceller. HER2: negativ (1+). Ki67: proliferativt index på 8%. In situ duktalt karcinom (DCIS / DIN2) (mellanliggande graden av atypisk atypi, fast, cryribriform-typ). In situ lobarkarcinom (LCIS). Duktal adenom. Fibrocystic bröst förändras. 4. Reaktiv lymfadenopati (3 lymfkörtlar). EKG-studier utfördes - sinusrytm. Blodprover, urin, biokemiska studier - utan patologiska avvikelser. Före operationen: En detaljerad undersökning utfördes: CT-skanning av hela kroppen, ultraljud av bröstkörtlarna, MG och MRI hos bröstkörtlarna. Distributionsprocessen inte upprättad. De vanligaste genetiska mutationerna i BRCA I, II finns inte. Jag skulle vara tacksam för ditt svar.

SVAR: Hej! Strålningsterapi föreskrivs för närvarande av en radiolog, och han avgör om det visas för dig eller inte. Enligt min mening är lokal psoriasis i detta område inte en kontraindikation för strålbehandling. Psoriasis är en systemisk sjukdom och det är osannolikt att det förvärras psoriasisbanan med en lokal behandling för bröstcancer (strålbehandling). Rådgör fortfarande med en radiolog och en hudläkare.

Bröstcancer. kemoterapi

Relaterade och rekommenderade frågor

1 svar

Sök webbplats

Vad händer om jag har en liknande, men annorlunda fråga?

Om du inte hittade den nödvändiga informationen bland svaren på den här frågan, eller om ditt problem är något annorlunda än det som presenteras, försök att fråga läkaren ytterligare en fråga på den här sidan om det står på huvudfrågan. Du kan också ställa en ny fråga, och efter ett tag kommer våra läkare att svara på det. Det är gratis. Du kan också söka efter nödvändig information i liknande frågor på den här sidan eller via sidans sökningssida. Vi kommer vara mycket tacksamma om du rekommenderar oss till dina vänner på sociala nätverk.

Medportal 03online.com utför läkarundersökningar i korrespondens med läkare på webbplatsen. Här får du svar från verkliga utövare på ditt område. För närvarande kan sajten får samråd om 45 områden: allergolog, venereologi, gastroenterologi, hematologi och genetik, gynekolog, homeopat, hudläkare barns gynekolog, barnneurolog, barnkirurgi, barnendokrinolog, näringsfysiolog, immunologi, infektionssjukdomar, kardiologi, kosmetika, speech therapist, Laura, mammolog, medicinsk advokat, narkolog, neuropatolog, neurokirurg, nephrologist, onkolog, onkolog, ortopedkirurg, ögonläkare, barnläkare, plastikkirurg, prokolog, Psykiater, psykolog, pulmonolog, reumatolog, sexolog och androlog, tandläkare, urolog, apotekare, fytoterapeut, phlebologist, kirurg, endokrinolog.

Vi svarar på 95,61% av frågorna.

Behandling av bröstcancerstadiet 1

Bland cancer av det rättvisa könet leder bröstcancer, det diagnostiseras i en fjärdedel av alla fall. Det utvecklas oftare efter 30 år, en av anledningarna är ett hormonellt hopp. Östrogenivåerna ökar, vilket leder till utvecklingen av en tumör. Andra orsaker: genetisk predisposition, abnormiteter efter abort.

Hur man behandlar bröstcancer

Vid stadium 1 av onkologisk bröstsjukdom, en neoplasma av liten storlek, inte mer än 2 cm, utan metastaser. Prognosen är vanligtvis gynnsam. Efter en snabb behandling av bröstcancerstadiet 1 återvinns kvinnan snabbt. Ju tidigare förekomsten av en tumör bestäms, ju högre är sannolikheten för fullständig eliminering. Att fastställa tecken på tumörprocessen möjliggör mammografi - studien av bröstet på röntgenstrålen.

En modern diagnosmetod är fisketestet (in situ fluorescenshybridisering - "på plats"). Detta test identifierar genetiska abnormiteter som orsakar en malign tumör. Med den bekräftar de diagnosen och får information om det möjliga resultatet av sjukdomen, möjligheten att använda kemoterapi. En biopsi av bröstvävnaden görs för forskning, analysen avgör förekomsten av kopior av her2-genen (ett protein som påverkar tillväxten av maligna celler) i dem.

Behandling av bröstcancerstadiet 1 i vår tid blir mer progressiv. Förutom de klassiska teknikerna visas minimalt invasiva ingrepp (utan snitt och suturer), ablation. Sist - förstörelsen av tumören sker med hjälp av energi av olika slag. Ablation är uppdelad i:

 • radiofrekvens;
 • mikrovågsugn;
 • cryoablation;
 • ultraljud;
 • laser.

Kirurgisk ingrepp

Behandling av bröstcancer genom kirurgi är ett vanligt sätt att bekämpa en malign tumör. Om ett litet område påverkas utförs en lumpektomi genom att avlägsna de onormala cellerna och några intilliggande vävnader. I vissa situationer är mastektomi mer effektivt, vilket tar bort hela bröstet. Av medicinska skäl avlägsnas lymfkörtlarna genom kirurgi. För att minimera risken för återfall, används strålning, hormonell eller kemoterapi som ytterligare behandling.

Avlägsnande av lymfkörteln

Lymfkörtlar är filter för lymfkärl, genom vilka lymfflödor strömmar från vävnader. Mikrober och cancerceller kan samlas i föreningarna. För att bedöma sjukdomsfasen är det viktigt att undersöka dessa "filter" för förekomsten av patologiska element. Noder avlägsnas och deras histologiska analys utförs. Operationen kallas lymfadenektomi. När diagnosen visar närvaron av bröstcancer, uppmärksammas följande lymfkörtlar:

 • supraklavikulär, cervikal, subklavisk;
 • axillär.

En relativt ny teknik är borttagningen av signallymfknutor. Dessa är lymfkörtlar som är de första som svarar på cancerceller på ett mycket tidigt stadium. Under operationen skär kirurgen lymfkörtlarna närmast det drabbade bröstet. I stället för att extrahera dussintals noder och undersöka dem för cancerceller tas en bort, vilket är mer benägna att bli påverkad.

mastektomi

I denna operation skärs bröstkörteln tillsammans med fettvävnaden innehållande lymfkörtlarna. Typer av mastektomi:

 • Av Halstead: utförs när en tumör tränger in i den stora muskeln i pectoralis.
 • Utvidgad radikal: Förutom det fullständiga kirurgiska avlägsnandet av bröstet och fettvävnaden öppnas bröstkorgen. Lymfkörtlarna avlägsnas från insidan av båren.
 • Enligt Peyti: bröstkörteln avlägsnas med en liten pectoral muskel.
 • Enligt Madden: pectoral muskler påverkas inte.
 • Enkelt: Bröstmusklerna och axillär fettvävnad skärs inte ut, bara bröstkörteln är avlägsnad och fascien som täcker den stora muskeln i pectoralis är ett tunt membran.

Kemoterapi för stadium 1 cancer

Systemisk behandling, kemoterapi för bröstcancer, innefattar användning av läkemedel som kan attackera cancerceller. Denna metod kompletterar ofta kirurgi eller strålterapi. Behandling med kemoterapi ordineras både före och efter operationen. I det första fallet bidrar det till att minska storleken på en malign tumör för att få den att fungera, i det andra fallet minskar möjligheten till återfall av cancer, det förstörde dolda metastaser.

Hormonbehandling

Efter operationen föreskrivs ofta läkemedelskurser som förhindrar att hormonerna växer från att levereras till patogena celler. Hormonbehandling för bröstcancer har framgångsrikt använts vid behandling av kvinnor som har östrogen eller progesteronreceptorer i tumören. I vissa fall rekommenderas patienter som inte har nått klimakteriet att avlägsna (undertrycka funktionen) äggstockarna så att de inte producerar könshormoner.

Hormonbehandling för bröstcancer utförs med läkemedel som tamoxifen och dess analoger, dessa läkemedel kallas antiöstrogener och hjälper till att bota cancer. Vid hormonbehandling är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt näring. Tamoxifen (i tablettform) släpps ut:

 • kvinnor med hög risk för onkologi som inte tidigare varit sjuk
 • in situ duktala karcinom patienter;
 • med en invasiv hormon-positiv tumör.

Målad terapi

Behandling av bröstcancerstadiet 1 läkemedelspunktseffekter kallad målbehandling. Dessa är läkemedelsstyrda åtgärder. De kallas även immun och molekylär riktade terapier. Denna typ av behandling dödar bara tumörcellerna och har nästan ingen negativ effekt på andra vävnader, nästan utan att orsaka obehagliga biverkningar. "Target drugs" används ensamma och i kombination med klassiska typer av bröstcancerbehandling. Ibland används de för förebyggande åtgärder.

Målmedicin påverkar molekylära strukturer - det här är receptorer, externa och intracellulära, proteiner som producerar tumörceller, blodkärl som växer runt neoplasmen. Alla dessa strukturer är viktiga för den väsentliga aktiviteten hos patogena celler, exponering för dem leder till att en malign tumör dör. Uppdelningen av cancerceller stannar, tumören utvecklas inte, processen för dess förstörelse börjar.

Beambehandling av onkologi

Efter lumpektomi används Steg 1 bröstcancerbehandling som strålterapi. Detta är standard. Efter operationen kan kroppen förbli onormala celler, missade av kirurgen, det är inte alltid möjligt att helt avlägsna tumören. Strålbehandling, som också är strålterapi, hjälper till att bli av med dem, vilket minskar sannolikheten för ett återfall, utvecklingen av en ny tumör.

Behandlingen använder röntgenstrålar som förstör cancerceller utan att orsaka betydande skador på friska. Ibland används strålterapi oberoende, utan kirurgi. Denna teknik kan ha biverkningar:

 • rodnad i huden
 • illamående;
 • trötthet.

Efter avslutad kurs försvinner dessa obehagliga symptom. Trötthet kan kvarstå i flera månader. Det rekommenderas inte att använda aromatiska tvål, krämer, deodoranter under kursen: detta försvårar irritation. Rekommendationer om hur man bryr sig om huden i strålningsområdet ges i början av behandlingen. Behandlingen kan i vissa fall orsaka en åtdragning av bröstvävnaden. Under flera år kan bröstkörteln komma lite att ingå. Ibland kvarstår små röda fläckar som orsakas av blodkärlsbrott på huden.

Bröstcancerstadiet 1

Den första etappen av cancer är en neoplasma och en samling cancerceller som detekteras i tid i bröstkörteln, i lymfsystemet, som ligger i bröstområdet.

I medicinska journaler är det skrivet T1N0M0:

T - betecknar tumörens storlek. Det första steget heter T1, vilket betyder att storleken på en malign tumör inte är mer än två centimeter.

I sin tur är symbolen uppdelad i:

 • T1mi neoplasma ≤ 1 millimeter;
 • T1a neoplasma ≤ 5 millimeter;
 • T1b neoplasma ≤ 10 millimeter;
 • T1c-neoplasma ≤ 20 millimeter.

N - Närvaron av drabbade noder i lymfsystemet;

M - närvaron av metastasering.

Om experterna inte efter undersökningar avslöjade en tumör i bröstkörtlarna - T0, men fann cancerceller i lymfsystemet, så utvärderas de - N1 (det är fler än 200 cancerceller i lymfkörtlarna).

Den första etappen av cancer är uppdelad i två mer:

 • Steg 1A - en tumör är inte mer än 20 millimeter, cancerceller sträcker sig inte bortom bröstet;
 • Steg 1B:

- storleken överstiger inte 20 millimeter, det minsta antalet cancerceller i lymfkörtlarna observeras;

- En tumör hittades inte i bröstet, ackumuleringen av cancerceller i lymfkörtlarna är inte mer än 2 millimeter.

Funktioner av cancer

Steg 1 bröstcancer är en cancer som uppträder hos kvinnor. Bröstcancer står för 30% av alla maligna tumörer.

Vid det inledande utvecklingsstadiet uppvisar den onkologiska sjukdomen inga speciella tecken, men kvinnor är ganska kunniga om cancer. Därför har diagnosen cancer i första etappen ökat flera gånger.

Det är i deras intresse att upptäcka en tumör så tidigt som möjligt, eftersom det i första etappen kan botas utan negativa konsekvenser.

De främsta orsakerna till cancer

Dessa inkluderar följande:

 • hormonella misslyckanden hos kvinnokroppen. Vilken sjukdom hos kvinnliga bröst beror på hormonbalans. Ofta ökar kvinnor över 40 dramatiskt östrogenhalten (könshormoner), och därmed finns en aktiv utveckling av tumörprocessen i bröstkörteln.
 • genetisk predisposition. Om familjen redan har haft bröstcancerfall, ökar risken för andra kvinnor med 20%.
 • abort är en av de vanligaste orsakerna till bröstcancer, eftersom hormonbalansen störs.
 • ålder, vanligare hos kvinnor över 40 år
 • preventivmedel hormonella läkemedel, användning av hormoner för återupptagande av menstruation;
 • tidigare onkologiska sjukdomar som ovariecancer eller bröstcancer;
 • strålning;
 • atypisk epithelial hyperplasi;
 • kvinnor som inte föder barn är mer benägna att genomgå bröstkorg
 • överviktig (fetma) och sköldkörtelsjukdom;
 • början av menstruationscykeln upp till 11 år;
 • sen klimakteriet;
 • fet mat.

Utvecklingen av bröstcancer börjar med patologiska processer i vävnaden och upprepade hyperplasier med foci av fibroadenomatos.

Störningar i bröstvävnaden börjar som en följd av abnorm abort i endokrina systemet. På risk är kvinnor med stora bröst. En förlossning (helst inte ensam) och lång amning kan bidra till att minska risken för cancer.

Första etappen av cancer: prognos

I första etappen kan bröstkorg utvecklas, men utgör inte ett hot mot kvinnans liv. Prognosen efter behandling är gynnsam. Behandlingen utförs med hjälp av medicinska läkemedel och kemoterapi.

I detta skede är okonventionella metoder och självbehandling strängt förbjudna, annars blir patientens liv utsatt.

I det inledande skedet är cancern uppdelad i flera former som har symtom, kliniska manifestationer och behandling. Beror också på detta och ödet för kvinnor.

 1. Mastitliknande form. Kvinnlig bröstförstoring och svullnad kan uppstå. Temperaturen stiger och hemliga sekret kan märkas. Utvecklas snabbt till steg 2. Behandlingen utförs genom kemoterapi och bröstbiopsi.
 2. Rozhistopodobnaya form. Det finns märkbar röda bröst, nipplarna deformeras. Bröstets kanter blir ojämna. Eventuell negativ prognos. Hormonpreparat och diet är föreskrivna.
 3. Armored form. Experter kan inte lägga 100% prognos. Prostatakörteln ökar, mjölkduksystemet förtar. Det andra steget börjar om några månader. Märkliga dimples, bröstet ändrar form. Tumören är dödlig. Specialister ordinerar förbättrad terapi med cancer mot cancer, tumören avlägsnas kirurgiskt. Rehabilitering i form av rätt näring, fysisk ansträngning och speciella förfaranden.
 4. Pad's Form. Bröstvårtomkretsen har ingen klar form, bröstet är täckt av röda fläckar som skalar av sig. Eventuell utveckling av eksem. Enligt laboratorietester finns noder i lymfkörtlarna och metastatiska bollar. Prognosen är högst två år.

Bröstcancerdiagnos

Läkare använder ultraljud för diagnos av bröstkörtlarna. För att kontrollera diagnosen föreskrev läkare mammografi (en röntgenvisning av bröstet).

En slutlig diagnos kan göras med hjälp av en biopsi med fin nål, och en histologisk undersökning utförs (ett fragment av neoplasmen studeras under ett mikroskop) och en immunohistokemisk (de specifika antigena egenskaperna hos neoplasmen identifieras).

För att utesluta skador på lymfasystemets regionala nod utförs biopsi hos sentinel eller perifera lymfkörtlar.

Utför magnetisk resonansbilder av bröstmjukvävnaden.

Läkare bör undersöka uttrycksnivån av hormonreceptorn. Utför analys för att identifiera genetiska avvikelser. Dessa forskningsmetoder bestämmer den vidare typen av terapi.

Behandling för Steg 1 Bröstcancer

Bröstkörteltumören vid första etappen är det första utvecklingsstadiet. Vid denna tidpunkt sträcker det sig inte till orgeln, det tillåter att bota sjukdomen med minimalt hot mot livet.

Det finns vissa metoder för behandling.

 1. Kirurgisk ingrepp. Små tumörer avlägsnas genom kirurgi. I speciella ögonblick tar läkare bort bröstet och utför plastikkirurgi. Om det finns indikationer, tas noden bort i lymfsystemet. För att förebygga cancer utförs strålningen, hormonell och kemoterapi.
 2. Strålningsterapi. Det utförs efter avlägsnande av en viss del av bröstkörteln. I det första steget börjar abnorma celler att bildas. Om under operationen flera patologiska celler saknas, kan du bli av med strålbehandling. Detta minskar risken för att andra maligna tumörer bildas.
 3. Kemoterapi. För detta ändamål är anticancerläkemedel förskrivna som kan attackera cellen, patogenen. Drogerna väljs efter undersökning av genetiska avvikelser. I grund och botten föreskrivs kemoterapi så att den maligna neoplasmen inte bildas igen. Inte alla patienter är tilldelade denna typ av behandling för det första skedet av en brösttumör.
 4. Behandling med hormonella läkemedel. Hormonbehandling behandlas efter kirurgisk behandling. Denna terapi är indicerad för kvinnor som har högre östrogen- och progesteronnivåer. Antineoplastiska hormonella droger tillåter inte att patogena celler växer. Om en kvinna ännu inte har nått klimakteriet, föreskrivs ovarieablation. Ablation utförs för att stoppa produktionen av könshormoner.

Prognos för bröstcancerstadiet 1

Om bröstcancer diagnostiseras i början av utvecklingen och behandlingen startas i tid, är prognosen gynnsam. Även i detta skede kommer kvinnokroppen snabbt till återhämtning.

Huvudsaken - en kvinna faller inte i depression, eftersom en kvinnas känslomässiga och psykiska tillstånd kan påverka resultatet av behandlingen. Det är nödvändigt att följa rekommendationerna från den behandlande läkaren.

Effektiviteten av folkmetoder i kampen mot bröstcancer, har läkare inte bevisats. Det finns fall där kvinnor behandlades med folkmedicin, såsom bin och honung, men detta slutade i en för tidig död.

Tidig behandling av den första etappen av cancer slutar framgångsrikt, och behöver sällan återintegration. Om patienten upptäckte mutationsgener under laboratorieundersökningen injiceras därefter intravenöst monoklonala antitumörantikroppar (Herceptin) under behandling.

De kan blockera utseendet och tillåter inte muterade gener att multiplicera. Endast Herceptin kan minska i storlek och helt bli av med tumören, men det påverkar kardiovaskulärsystemet.

Kvinnan har andfåddhet och svullnad. Hjärtrytmen störs, men inga allvarliga konsekvenser observeras.

Vid första skedet av bröstcancer borde en kvinna hålla sig till rätt näring. Från kosten eliminerar fet mat och livsmedel som innehåller kolhydrater. Söt är förbjudet, men ibland kan du skämma bort dig med en choklad eller söt frukt.

Det är förbjudet att äta potatis i någon form, det blockerar gener, injicerade droger absorberas inte ordentligt. Naturligtvis börjar kroppen arbeta långsammare, och cancerceller växer nu.

Om du följer alla regler och medicinska rekommendationer, sedan i genomsnitt om några år är tumören helt botad. Efter behandlingen avslutar doktorn en rutinundersökning för att bestämma resultatet och kvinnan kan leva ett normalt liv.