Stage av cancer

I det här avsnittet kommer vi att svara på frågor som: Vad är ett cancerfas? Vilka är stadierna av cancer? Vad är den första fasen av cancer? Vad är stadium 4 cancer? Vad är prognosen för varje stadium av cancer? Vad betyder bokstäverna TNM när man beskriver cancerstadiet?


När en person får höra att han har cancer, är det första som han vill veta, scenen och prognosen. Många cancerpatienter är rädda för att lära sig scenen av deras sjukdom. Patienterna är rädda för stadium 4 cancer, tror att detta är en mening, och prognosen är bara ogynnsam. Men i modern onkologi garanterar det tidiga skedet inte en bra prognos, precis som sjukdomens sena stadium inte alltid är synonymt med en ogynnsam prognos. Det finns många negativa faktorer som påverkar prognosen och sjukdomsförloppet. Dessa inkluderar de histologiska egenskaperna hos tumören (mutationer, Ki67-index, celldifferentiering), dess lokalisering, typen av metastaser som detekteras.

Staging av tumörer i grupper beroende på deras prevalens är nödvändig för att ta hänsyn till data om tumörer av en eller annan lokalisering, behandlingsplanering, med beaktande av prognostiska faktorer, utvärdering av behandlingsresultat och övervakning av maligna tumörer. Med andra ord är det nödvändigt att bestämma cancerfasen för att kunna planera den mest effektiva behandlingstaktiken, liksom för arbetet med extrafunktioner.

TNM-klassificering

Det finns ett speciellt system för varje onkologisk sjukdom som antogs av alla nationella hälsokommittéer, TNM-klassificeringen av maligna tumörer, som utvecklades av Pierre Denois 1952. Med utvecklingen av onkologi har den genomgått flera revideringar, och nu är den sjunde upplagan, som publicerades 2009, relevant. Den innehåller de senaste reglerna för klassificering och uppläggning av onkologiska sjukdomar.

Grunden för TNM-klassificering för att beskriva förekomsten av neoplasmer är baserad på 3 komponenter:

  Den första är T (lat. Tumör-tumör). Denna indikator bestämmer tumörens förekomst, dess storlek, spiring i den omgivande vävnaden. Varje lokalisering har sin egen gradering från den minsta tumörstorleken (T0) till den största (T4).

Den andra komponenten - N (Latin Nodus - nod), den indikerar närvaron eller frånvaron av metastaser i lymfkörtlarna. På samma sätt som för T-komponenten är det olika regler för bestämning av denna komponent för varje tumörlokalisering. Gradation går från N0 (inga drabbade lymfkörtlar), till N3 (vanlig lymfkörteln).

 • Den tredje - M (grekiska Metastasis - rörelsen) - indikerar närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser till olika organ. Numret bredvid komponenten anger graden av förekomst av en malign neoplasma. Så, M0 bekräftar frånvaron av avlägsna metastaser och M1 - deras närvaro. Efter beteckningen M är vanligtvis namnet på orgelet där den avlägsna metastasen detekteras skrivet i parentes. M1 (oss) betyder till exempel att det finns avlägsna metastaser i benen, och M1 (brα) betyder att metastaser finns i hjärnan. För de övriga kropparna använd symbolerna i tabellen nedan.
 • Bröstcancerbehandling

  Arbetets nyhet ligger i individualiseringen av behandlingsmetoder för patienter med bröstcancer, med hänsyn till många faktorer som påverkar valet av behandlingsplan. Faktorer som påverkar valet av behandlingsplan för patienter med bröstcancer. Enligt vår mening påverkas valet av en behandlingsplan för bröstcancer av 10 huvudfaktorer som karaktäriserar tumörens och kroppens biologiska egenskaper: 1. etapp av sjukdomen. 2. Formen av cancerväxt.

  3. Lokalisering av tumören. 4. Växthastigheten hos tumören. 5.

  Patogenetisk form av cancer. 6. Tumörhistotyp, graden av differentiering. 7.

  Gormonozavisimoot. tumör. 8. Förekomsten av endokrin och gineko logisk patologi, U.

  Allmänt tillstånd hos patienten. 10. Immunsystemets tillstånd. Steg av sjukdomen.

  Sjukdomens stadium är en avgörande faktor för utvecklingen av taktik för behandling av patienter med bröstcancer. Tumörens storlek, närvaron och svårighetsgraden av metastatiska lesioner av lymfkörtlarna, närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser bestämmer i stor utsträckning sjukdomen prognosen. A. P. Bazhenova (1985) indikerar att den femåriga överlevnadshastigheten är 80% och i närvaro av metastaser till regionala lymfkörtlar minskar till 26%.

  Samtidigt konstaterades att med en ökning av antalet drabbade lymfkörtlar försämras överlevnaden signifikant. I det tidiga skedet av tumörprocessen (stadium 1-Na) lyckas patienterna genomföra en oral kylning, den så kallade radikalresektion, som tillåter ett antal patienter att undvika mutilering (fullständigt avlägsnande av körteln). Detta problem är extremt viktigt för patienter med relativt ung och medelålders ålder psykologiska och sociala aspekter. Behandla patienter. Bröstcancer i början.

  scenen kräver mycket mindre materialkostnader, förlust av funktionshinder, bidrar till snabb rehabilitering av patienter. Å andra sidan indikerar spridningen av cancer i supraklavikulära lymfkörtlar en generalisering av tumörprocessen och kräver en långsiktig, omfattande kemoterapi för stadium IV. Mastektomi hos sådana patienter förlänger inte livet. Med ökande tumörmassa ökar aggressiviteten.

  Med en tumörstorlek på mer än 3 cm i diameter ökar intensiteten av lymfogen (med 20%) och hematogen (med 4-5%) metastasering dramatiskt (V. P. Demidov, 1995). Patienter med metastaser i regionala lymfkörtlar behandlas i ett komplex med inkludering av kemohormonbehandling, kirurgisk behandling, hormonbehandling.

  Formen av tumörtillväxt. Enligt typen av utveckling finns det nodala, diffusa och blandade former. Vissa författare skiljer inte blandad tillväxt av bröstcancer (V. Demidov et al., 1995).

  Diffusinfiltreringsformen är i sin tur uppdelad i primära edematösa och sekundära edematösa. Typen av tillväxt karaktäriserar graden av tumör aggressivitet, om nodalformen är en indikation för kirurgisk behandling, då är edematös infiltrativ cancer en indikation för konservativ terapi. Med monokirurgisk behandling är 5-års överlevnad för denna cancerform bara 3-5%, därför är terapeutisk polykemoterapi med antracin i första hand. Dess mål är induktionen av remission. För det andra är effektiviteten strålbehandling i en total dos av 70 grå.

  Syftet med preoperativa terapeutiska åtgärder med en blandad form av tillväxt är att minska den infiltrativa komponenten. Detta uppnås genom utnämning av icke-adjuverande kemoterapi och preoperativ strålbehandling. Efter det att den kirurgiska fasen av behandlingen är möjlig. Lokalisering av tumören. Lokalisering av cancer i bröstkörteln. Det har förutsägbart värde och bör beaktas vid planering av behandling.

  Eftersom tumörens placering i den centrala kvadranten i steg 1-11a av tumörprocessen är en kontraindikation för att utföra radikal resektion, eftersom det i detta fall inte kommer att observeras radikalismens principer. Avlägsnande av den centrala kvadranten vid radikal resektion negerar den kosmetiska karaktären av denna operation. Placeringen av tumören i bröstkörtens övre yttre kvadrant leder till snabb metastasering av cancer i närliggande axillära lymfkörtlar. tumörer; som ligger i de mediala kvadranterna kan metastasera till irasterala lymfkörtlar tillsammans med metastasering till den axillära gruppen av lymfkörtlar. Enligt våra data är frekvensen av metastaser i axillära lymfkörtlar med en medial plats för tumören 9,2%.

  Tillväxten av tumören. Denna parameter karakteriserar först och främst graden av tumör aggressivitet, det är känt att det finns en kinetik av tumörtillväxt. Från ögonblicket av tumörfokus (cell) i kroppen, tar det från 1,5 till 18 år för kliniska manifestationer. En sådan skillnad i utvecklingen av ett tumörfokus bestäms av tumörmassans fördubblingstid. Denna indikator är strikt individuell och beror på många faktorer, och naturligtvis behandlingen. Kliniskt bestäms tillväxthastigheten ungefär med användning av anamnestic data på ökningen av tumörstorlek under vissa tidsperioder, i enlighet med röntgenundersökningsdynamiken.

  Med en snabb tillväxthastighet (dubbleringstid 1-3 månader) av en tumör är det att föredra att förskriva icke-co-inducerad polykemoterapi, en metod för systemisk exponering, eftersom snabb tillväxt av tillväxten åtföljs av snabbare metastaser. Patogenetisk form av cancer. Det finns fyra huvudsakliga patogenetiska former av bröstcancer (Dymarsky L.

  S.7 19S2). 1. Thrheoid. formen.

  Patogenesen är ogynnsam, det finns en snabb utveckling av metastaser. Kemoterapi är effektiv för att förbättra behandlingsresultaten. 2. Äggstocksform. Effektiv hormonbehandling med antiestrogener, kemoterapi.

  Prognosen är ogynnsam på grund av sjukdomens uttalade aggressivitet. 3. Biverkningsform. Kemoterapi behandling är mindre effektiv, men effektiv är hormonbehandling. 4. Involutiv form. Kemoterapi är inte bara effektiv, men kan till och med förvärra sjukdomsförloppet.

  Hormonbehandling förbättrar resultaten av behandlingen. Histotomitumörer. Bröstcancer är en av de svåraste delarna av oncomorfologi, som i första hand är förknippad med mångfalden av histologiska former av bröstcancer. Samtidigt är den histologiska typen av en tumör utan tvekan en signifikant prognostisk faktor, vars roll ökar med genomförandet av ekonomiska kirurgiska ingrepp (Frank GA, 1997). I den histologiska klassificeringen av brösttumörer (WHO, 1984) är den mest talrika gruppen infiltrerande (invasiv) cancer.

  Den morfologiska uppdelningen i infiltrativ och icke-infiltrativ cancer är associerad med typen av Rosg och spridningen av tumörceller. I gruppen infiltrerade (invasiva) cancerformer finns tre huvudundergrupper: 1. Infiltrativt duktalt karcinom utan tecken på specificitet; 2. Infiltrerande prostatacancer med övervägande av intraprogram-komponenten; 3. Särskilda cancerformer. Inflammatorisk duktal cancer innefattar tumörer som tidigare kallades adenokarcinom eller enkel, fast, ekirrozny intraduktal cancer.

  Deras frekvens är 75% eller alla cancer i bröstkörteln, alla infiltrerande duktala cancer är uppdelade i tre foppor enligt graden av malignitet: I grad -3-5 poäng. II grad - 6 - 7 poäng, III grad - 8 - 9 poäng. Bestämning av punkter utförs enligt följande egenskaper: bildning av tubuli, hyperkromatos av kärnorna, mitoser. Enligt WHO-uppgifter, med grad I-malignitet är femårsöverlevnad 75-81%, med grad II-54% och grad III-34%. Tioårsöverlevnaden är respektive 45, 27 och 18%.

  Grad I-malignitet förekommer hos 17-31% av observationerna, grad II i 53-70%, UI-grad i 9-29% (GA Frank, 1997). Det infiltrativa duktalkarcinom med dominans av den intraduktala komponenten innefattar de cancerformer där invasionen är begränsad till ett eller flera synfält och tumörens största del representeras av den intraduktala komponenten, som kan vara mycket varierad men ofta korsad eller ålliknande. Skadans tvärvikt uppträder i B 46% och den primära multipliciteten i 56% av fallen. Det anses tvivelaktigt att utföra radikala resekutioner av bröstkörteln i denna gastrotyp, eftersom i den återstående delen av bröstkörteln i mer än hälften av observationerna hittas tumörelement. Bland de speciella formerna av bröstcancer är lobular, cricoid-glenlik, slemhinnor, medullär, papillär, tubuar, adenocystisk utmärkande.

  apokrin, cancer med metaplasi, Pagets cancer. Frekvensen av lobulär cancer är 10-15%. Lobulärt karcinom är mycket multicentrisk. Med en frekvens på upp till 50% observeras synkron eller metakron bilateral skada. Ringcellscancer karakteriseras av intracellulär slembildning.

  Cricoidcellerna finns i en tredjedel av all bröstcancer, men denna form kan sägas om området är minst 20%. Prognosen för cricoidcancer är ogynnsam: 75% av patienterna har regionala metastaser, som kännetecknas av tidig avlägsen metastasering. Slemhinnan finns i 5% av all bröstcancer. Enligt G. A.

  Franca (1997), metastaser till regionala lymfkörtlar finns hos 45% av patienterna, frekvensen av avlägsen metastas är 14%, 5 års överlevnad är 75%. Medulär cancer förekommer i 5 - 8 ° / o fall. Kursen är gynnsam: 5 års överlevnad på 50-100%, 20-30 årig - 50%. I 30% av tumören utvecklas multicentrisk, upptäcker 6% av patienterna metastaser i de regionala lymfkörtlarna.

  5-års överlevnad - 80 - 90%, 30-årig - 65%. Cystisk cancer finns i 1% av fallen. Återkommande och metastaser är extremt sällsynta. Metaplastisk cancer står för 5% av all bröstcancer.

  Prognosen är ogynnsam: 5 års överlevnad överstiger inte 35%. Pagets cancer - en lesion där stora blekfärgade celler, Pagets celler, definieras i bröstvårtepidermis, huvudsakligen i djupa sektioner. Prognosen är gynnsam. Tubulär cancer är ett starkt differentierat adenokarcinom.

  Dess frekvens är 5-10%. 5 - 15 års överlevnad är 100%, med blandade former - 75%. Sekretorisk (juvenil) cancer förekommer i barndomen och ungdomar, men kan också vara hos vuxna. Prognosen är gynnsam. Tonsidcancer finns i 1% av fallen.

  Prognostiskt visar dessa tumörer sig extremt aggressiva. De flesta patienter vid diagnosetiden är metastaser i de regionala lymfkörtlarna, hälften av patienterna dör 2 år efter diagnosen. Apokrin cancer förekommer i 1% av fallen. Prognosen är något bättre än med infiltrativt duktalt karcinom. Det bör noteras att 30-50% av all bröstcancer har en kombinerad struktur.

  Med kombinerade former av cancer bestäms kursen av den mindre differentierade delen av tumören. Låg. Differentierad cancer varierar i aggressivitet och tidig metastasering, vilket kräver att polykemoterapi införs i behandlingsplanen för sådana patienter. Hormonberoende tumörer.

  Många forskare associerar fortfarande förekomst av bröstcancer med överproduktion av östrogener eller deras fraktioner. - Flera kliniska exempel och experiment bekräftar detta: • Beatson och Slilezinger för 100 år sedan med kirurgisk avlägsnande av äggstockarna, vilket ledde till regression av bröstcancer, visade estrogenernas etiologiska betydelse; © Introduktionen av östrogen i ett experiment på djurmodeller ledde till utvecklingen av en tumör och avlägsnandet av äggstockarna till dess resorption; e bröstcancer utvecklas oftare i icke-gravid, icke-gravid, få och sena växter, den tidiga början (före 12 år) och sena uppsägning (efter 50 år) av menstruationsfrågor; • En ökning av förekomsten av bröstcancer är förknippad med en ökning av reproduktionsperioden (från 20 till 40 år) och en minskning av antalet födda. Risken för bröstcancer minskar vid tidig uppkomst av klimakteriet (inklusive artificiell); • Joniserande strålning leder endast till en ökning av bröstcancer hos flickor och unga kvinnor (12-30 år gamla); • Den terapeutiska effekten av antiestrogener.

  Det är emellertid nu klart att östrogener inte är cancerframkallande i klassisk mening. Det finns inte en enda övertygande vetenskaplig studie (reproducerbar) där den var - skulle visa en ökning av östrogen hos bröstcancerpatienter jämfört med friska kvinnor i samma ålder. S-trogennaya-teorin om bröstcancer har tagit in. dödlöser många studier på.

  etiopathogenes av bröstcancer (Semig Lazov et al., 1993). Till stöd för detta bör följande argument ges: "Studien av kinetiken för tumörtillväxt visar att värdet av östrogener vid tidpunkten för den första tumörutvecklingen (1,6-18 år) inte kan utvärderas; • Receptor-positiva tumörer är känsliga för antinestrogenbehandling hos endast 60% av patienterna. Receptor-negativa tumörer hos 10-15% är också mottagliga för antiestrogener; "Nivån av östrogen i bröstcancer är inte större än i kontrollgruppen. Den högsta frekvensen av bröstcancer kommer till 7 - 8 - ett årtionde av livet, vilket innebär att tumörens förekomst och tillväxt uppträder under en period med relativt låg östrogenutsöndring.

  En expert Evhalge data indikerar att karcinogenes är en multistepprocess (S. Moolgavkar, 1980; K. MantoE, 1980).

  Och igen bröstcancer: analys av steg 1

  Bröstcancerstadiet 1 - bildandet av cancerceller i epitelskiktet. Hittade ganska tidigt, vilket är extremt sällsynt. Tumören i första etappen utvecklas ca 1 år. Cancer i första etappen har ett annat namn - invasiv bröstcancer. Denna cancer under de senaste åren är ganska vanlig, och är i första hand inom onkologi hos kvinnor.

  Naturligtvis är kvinnor mer benägna att lida än män. Enligt statistiken tar det inte sista platsen - 30% av alla onkologiska sjukdomar faller på bröstcancer. I det första steget utmärks symtomen inte, så det är svårt att känna igen fienden. I den här artikeln kommer du att lära dig om orsakerna, diagnosen, behandlingen och prognosen.

  De första tecknen på rmzh

  • Bröstsvullnad.
  • Rödhet i någon del av körteln
  • Återföring av bröstvårtan och isola.
  • Konsolidering i bröstet.
  • Blod eller purulent urladdning från bröstvårtor.
  • Smärta med tryck eller smärta i hela körteln.
  • Ökad subfiltemperatur.

  OBS! När ett symptomkomplex upptäcks är det nödvändigt att kontakta en av läkarna: en bröstläkare, en onkolog och en allmänläkare.

  skäl

  • ärftlighet
  • strålning
  • abort
  • Sena klimakteriet
  • fetma
  • Hormonal misslyckande
  • Har redan lidit cancer
  • Epitelial hyperplasi
  • Fel kurs i preventivmedel och hormonella droger.
  • Ålder över 45 år
  • Tidig menstruationscykel upp till 12 år
  • Sköldkörtel patologi
  • Bröstskada
  • Långläkande sår på bröstet
  • Alkohol och narkotikamissbruk
  • Sen graviditet

  Etikologin på sjukdomen onkologi har inte studerats, det finns många hypoteser av forskare runt om i världen. Oftast påverkar inte en faktor påverkan av en tumör, men flera faktorer samtidigt.

  Cancerformer

  1. Pagets sjukdom. Hela bröstet är täckt med scarlet fläckar, nippelkonturen har inga klara gränser, fläckar dyker upp på bröstets hud. Det finns sår och eksem. Metastaser sprids snabbt i hela kroppen. Lymfkörtlar vid beröring förstorad, fast, rörlig. Överlevnad i denna form är ungefär två år.
  2. Erysipelatous form. Bröstet blir hyperemiskt, nippelns räckvidd förlorar sitt tidigare utseende, och bröstvårtan deformeras. Prognosen är ogynnsam. Även de högst kvalificerade specialisterna kommer inte att kunna berätta om exakt livslängden, eftersom sjukdomen är mycket aggressiv.
  3. Armored form. Det är denna form som länge har identifierats. Cancer växer aggressivt, om några månader kan det gå vidare till nästa steg. Bröstet är helt deformerat, dimples visas på den. Redan i andra etappen finns cancerceller i lymfkörtlarna.
  4. Mastipodobnaya form. En av de vanligaste formerna, karakteriserad av tumörens aggressiva tillväxt. Det är svullnad och bröst ökning i storlek.

  Understeg 1 grad

  1A - bildandet av högst 2 cm. Ondartade celler sträcker sig inte bortom bröstkorgen, och därför finns ingen metastasering.

  1B - uppdelad i två typer:

  • Tumörens storlek är ca 2-2,5 cm, men det finns redan en ackumulering i lymfkörtlarna.
  • Det finns ingen utbildning i bröstkörteln själv, men maligna celler finns i lymfkörtlarna, med dimensioner på ca 2 mm.

  OBS! Skynda bort myten omedelbart att risken för sjuklighet beror på bröstets storlek. I själva verket beror inget på det.

  diagnostik

  • Mammografi - är den viktigaste diagnostiska metoden, men det ger inte en noggrann diagnos, men endast information om tumörens placering.
  • Ultraljud är en av de första diagnoserna, tittar på brösttillståndet som helhet, hur långt tumören har trängt in och om lymfkörtlarna inte påverkas.
  • Biokemiska och kliniska blodprov - kan visa en liten avvikelse från balansen i den röda vätskan, vilket också kan indikera onkologi.
  • Radiografi - eliminera lungmetastaser.
  • Biopsi - urval av celler eller delar av utbildningen. I första etappen används en fina nålbiopsi för immunhistokemi. Denna metod utförs med hjälp av en speciell nål, det tränger in i neoplasma eller lymfkörtlar och samlar in cellerna. Biopsi är den mest exakta diagnosen cancer.
  • MRI - magnetisk resonansavbildning möjliggör undersökning av en tumör i tre dimensioner - storleken, formen, graden av invasion.

  OBS! I det första steget kanker inte cancern metastasering, och kräver därför inte ytterligare forskning.

  behandling

  Efter standardisering, undersökning av bröstvävnad och andra typer av diagnostik väljer onkologer en behandling för patienten. Terapi kommer vara mild, eftersom det här är det allra första steget. Den maligna tumören är mycket liten och har inte spridit sig över bröstet.

  De huvudsakliga behandlingsmetoderna:

  • Kirurgisk avlägsnande.
  • Kemoterapi.
  • Strålningsterapi.
  • Ibland använder komplexet kemoterapi med hormonbehandling.

  Kirurgisk ingrepp

  I första etappen är hela bröstet inte avlägsnat, som i 3 eller 4 steg. Det finns tre typer av organbesparande operationer:

  1. Lampectomy - borttagning av tumören i bindvävskedjan, som bokstavligen täcker nerverna och blodkärlen.
  2. Tilektomi - tumören skärs ut tillsammans med huden, utan att röra på fascien.
  3. Quadrantectomy - ta bort tumören tillsammans med huden, vidrör ansikterna (bindvävskedjan).
  4. Mastektomi är en annan typ av operation, i det här fallet tas inte bara tumören bort, utan också själva bröstet, tillsammans med lymfkörtlarna, men detta görs oftare vid senare skeden av sjukdomen.

  OBS! När en tumör avlägsnas tas inte bara neoplasmen bort utan även 1-3 cm av den omgivande vävnaden. Efter resektion skickas en bit av tumör eller lymfkörtel för cytologisk eller histologisk undersökning.

  Strålbehandling

  Efter karcinomresektion är kemoterapi nödvändig, trots att detta bara är första etappen. Även i början av bildandet av maligna celler som kan förstöra hela kroppen. Det finns en chans att ett par celler missades någon gång under operationen, strålbehandling kommer hänsynslöst att förhindra deras utveckling.

  kemoterapi

  Liksom strålterapi kan kemoterapi förstöra de kvarvarande maligna tumörcellerna. Ibland används istället för strålbehandling, kemoterapi, detta ordineras individuellt av den behandlande läkaren och används endast när det finns en chans att neoplasmen kommer att återkomma.

  Hormonbehandling

  Utsedd när en kvinnas blodhormonreceptornivåer av progesteron och östrogen är förhöjda. Antiinflammatoriska hormonella läkemedel förhindrar tumörtillväxt. Kvinnor som inte har nått toppen av klimakteriet föreskrivs äggstocksablation för att tillfälligt stoppa produktionen av hormoner.

  utsikterna

  Prognosen för bröstcancerstadiet 1 är mycket fördelaktig - överlevnaden är 97%. Efter behandlingen återställs patientens kropp lätt. Om undersökningen avslöjar gener som muterar, då under behandling, injiceras Herceptin (monoklonala antikroppar), detta läkemedel kan blockera tillväxten av patogena celler.

  Herceptin kan prova dyspné och svullnad i hjärtat, det här är en komplikation, men det är lätt att bli av med, det finns inga allvarliga konsekvenser av detta läkemedel. I inget fall är det omöjligt att vägra detta läkemedel, eftersom det är han som kan minska tumörens storlek och helt bli av med den.

  Efter rehabiliteringsperioden

  Under denna period är det nödvändigt att strikt följa doktors recept och hålla sig till rätt näring. Du kan inte äta:

  • Söt mjöl
  • Oljig mat
  • potatis
  • alkohol
  • Stekt mat
  • Konserverad mat
  • korvar
  • Mat med färgämnen, cancerframkallande ämnen, smakförstärkare.
  • Kolsyrade söta drycker

  Om en kvinna observerar alla regler, kommer tumören att försvinna helt om några år och kommer att kunna leva helt. Senare råder läkare dig att hålla fast vid en anti-cancer diet så att fienden aldrig kommer att återvända.

  Första stadiet av bröstcancer, prognos

  Alla prestationer av medicin, avancerad teknik och de senaste enheterna kan inte klara av denna sjukdom. Men tidig diagnos av en malign tumör räddar livet. Vi berättar vilka tecken på stadium 1 bröstcancer som kan detekteras, vad är behandlingen och prognosen.

  Förekomsten av kvinnor med bröstcancer rankar 3: e i världen (enligt WHO) efter hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer.

  Orsaker till cancer

  Förvisso är de fortfarande oklara, mer exakt kan alla orsaker till bröstsjukdomar som är kända för medicinen i varierande grad väcka cancer:

  • Mekanisk - bröstskada, bära hårt linne, klämma på bröstet.
  • Genetisk. Det märks att risken för denna sjukdom ökar hos kvinnor med förfäder som hade bröstcancer (belastad ärftlig historia).
  • Kemisk - effekter på kroppen av en kvinna av giftiga ämnen vid arbete i farlig produktion eller missbruk av alkohol, tobak.
  • Biologiska. Amerikanska forskare har redan visat att det mänskliga papillomaviruset (dess enskilda typer) kan provocera livmoderhalscancer. De märkte också en länk mellan närvaron av ko leukemivirus i människor och bröstcancer.

  Psykogena och sociala faktorer utesluts inte: det har observerats att bröstcancer är vanligare hos kvinnor i megacities än hos dem som bor i landsbygden. Och i procent är förekomsten högre i industriländerna.

  Markerat beroende av livsstil. Således är den låga förekomsten av japanska kvinnor bröstcancer känd. Anledningen till detta kan bara vara levnadsförhållanden (kök, livsstil) på grund av nationella traditioner. Detta bekräftas av amerikanska studier, vilket avslöjade att förekomststatistiken för japanska kvinnor med många års levande i staterna inte skiljer sig från uppgifterna om de inhemska invånarna i USA, det vill säga ganska höga.

  prognoser

  Sjukdomen är svår att behandla i senare skeden. Endast tidigt erkännande av en malign tumör garanterar en optimistisk prognos - 95% av patienterna är helt härda.

  Det finns emellertid ett problem med tidig diagnos på grund av en nästan asymptomatisk första graders bröstcancer. I detta avseende kommer självdiagnostik framme (tillsammans med obligatoriska undersökningar vid hälsofaciliteter). Varje kvinna borde känna tecknen på stadium 1 bröstcancer och konsultera en läkare om det finns misstankar eller förändringar i bröstkörtlarna.

  Typ av cancer

  Den internationella klassificeringen av bröstcancer skiljer sjukdomsstadierna på tre sätt:

  1. T - bokstaven indikerar den primära tumören och bokstäverna eller siffrorna - dess bedömning. Till exempel kan TX - en tumör inte beräknas, T1 - en neoplasma som motsvarar steg 1 (tumörstorlek högst 2 cm).
  2. N - karaktäriserar graden av skador på regionala lymfkörtlar, siffror och bokstäver indikerar egenskaper och antal metastaser. Till exempel NX: Det är omöjligt att bestämma närvaron av metastaser i regionala lymfkörtlar, N1: metastaser i axillära noder.
  3. M - närvaron av metastaser i andra organ (borttagna), 0 betyder deras frånvaro och 1 - närvaron.

  Den första etappen av cancer är närvaron av en tumör upp till 2 cm utan metastaser till sentinel lymfkörtlar och avlägsna organ (T1N0M0). Smärta är frånvarande, ibland finns det en brännande känsla, färglös urladdning från bröstvårtorna. Att upptäcka en liten tät inklusion i körtelens vävnad kan bara palpation.

  diagnostik

  Här framträder självdiagnos: en gång i månaden ska kvinnor som riskerar att självständigt undersöka bröstkörtlarna medan de står och ligger. En sådan metod möjliggör maximal sannolikhet för att detektera komprimering och tillämpas på en sjukvårdsinrättning (medicinsk institution) för en omfattande undersökning och för att bekräfta eller utesluta en diagnos.

  OBS: Med djup förekomst av den initiala tumören och dess lilla storlek fungerar palpation inte. Kvinnor i riskzonen ska genomgå en ultraljuds- eller bröstm mammografi minst en gång per år.

  Det bör noteras att den slutgiltiga diagnosen malignitet hos bildningen kan göras endast med hjälp av histologisk undersökning - ta en bit av tumören och dess forskning under ett mikroskop.

  Förutom den nodala formen av cancer, som kännetecknas av närvaron av en lesion med en relativt klar gräns och densitet, finns det många maligna lesioner av andra vävnader i bröstet (hud, fettvävnad, bröstvårtor och areola) med en stor variation av kliniska tecken. Här är några typer av oberoende former av bröstcancer:

  • Den inflammatoriska formen - mastit och reproduktiv cancer, förekommer hos kvinnor i fertil ålder. De viktigaste symptomen är lik mastit (ödem) eller erysipelas (rodnad) med lokal och allmän feber.
  • Kräftdjurscancer karakteriseras av en diffus skada av bröstets hud, i utseende som liknar ett skal.
  • Pedzhet's cancer - bröstvårtan med en isola fångst påverkas. Fukt, skalning, utseende av utslag av röd eller rosa färg i detta område - anledningarna till akut behandling till läkaren.

  Det finns cirka 100 former av bröstcancer genom hela deras tecken, besvärets art, lokaliseringsplatsen, graden av malignitet.

  behandling

  Varje form av cancer kräver komplex behandling och ett individuellt tillvägagångssätt. Den huvudsakliga metoden är kirurgisk avlägsnande av tumören:

  • Lampektomi - avlägsnande av det drabbade segmentet med infångning av omgivande vävnad.
  • Mastektomi - borttagning av bröstet.
  • Excision av bröstet med infångning av muskelvävnad och lymfkörtlar.

  Ytterligare behandlingar:

  • Strålbehandling - används för att förstöra cancerceller kvar i kroppen efter avlägsnande av tumören.
  • Kemoterapi föreskrivs efter resultaten av speciella test (FISH), som bestämmer vilka läkemedel cancercellerna i en given patient är känsliga för.
  • Hormonbehandling - patienter med hormonberoende cancerformer föreskrivs mediciner som minskar mängden hormoner i kroppen (som undertrycker ovariefunktionen) eller läkemedel som blockerar absorption av förändrade östrogenceller. Ovariektomi indikeras ibland - kirurgiskt avlägsnande av äggstockarna.
  • Målad terapi används för tumörer som innehåller HER2-proteinet, på grund av vilka muterade celler växer. Läkemedel riktas mot proteinet, varigenom tumörtillväxten hämmas.
  • Immunoterapi - läkemedel stimulerar kroppens försvar att bekämpa sjukdomen.

  Individuellt utvalt behandlingsschema för första skedet av bröstcancer ger en gynnsam prognos. Psykologiskt obehag påverkar kvaliteten på senare liv när bröstet tas bort. Bröstkirurgi löser perfekt detta problem.

  Förhindrande av bröstcancer

  Kvinnor i riskzonen (äldre ålder, hormonavbrott, belastad med anammonamid) bör:

  • Besök regelbundet mammologen.
  • Att utföra varje månad självkontroll av bröstet med palpation.
  • Underhålla en hälsosam livsstil, observera rätt näring.
  • Varje år ska man göra en ultraljuds- eller bröstmobiografi.
  • Avstå från att använda hormonella preventivmedel, aborter.

  Noggrann uppmärksamhet på deras hälsa kommer att rädda liv.

  Bröstcancerstadiet 1

  Den första etappen av cancer är en neoplasma och en samling cancerceller som detekteras i tid i bröstkörteln, i lymfsystemet, som ligger i bröstområdet.

  I medicinska journaler är det skrivet T1N0M0:

  T - betecknar tumörens storlek. Det första steget heter T1, vilket betyder att storleken på en malign tumör inte är mer än två centimeter.

  I sin tur är symbolen uppdelad i:

  • T1mi neoplasma ≤ 1 millimeter;
  • T1a neoplasma ≤ 5 millimeter;
  • T1b neoplasma ≤ 10 millimeter;
  • T1c-neoplasma ≤ 20 millimeter.

  N - Närvaron av drabbade noder i lymfsystemet;

  M - närvaron av metastasering.

  Om experterna inte efter undersökningar avslöjade en tumör i bröstkörtlarna - T0, men fann cancerceller i lymfsystemet, så utvärderas de - N1 (det är fler än 200 cancerceller i lymfkörtlarna).

  Den första etappen av cancer är uppdelad i två mer:

  • Steg 1A - en tumör är inte mer än 20 millimeter, cancerceller sträcker sig inte bortom bröstet;
  • Steg 1B:

  - storleken överstiger inte 20 millimeter, det minsta antalet cancerceller i lymfkörtlarna observeras;

  - En tumör hittades inte i bröstet, ackumuleringen av cancerceller i lymfkörtlarna är inte mer än 2 millimeter.

  Funktioner av cancer

  Steg 1 bröstcancer är en cancer som uppträder hos kvinnor. Bröstcancer står för 30% av alla maligna tumörer.

  Vid det inledande utvecklingsstadiet uppvisar den onkologiska sjukdomen inga speciella tecken, men kvinnor är ganska kunniga om cancer. Därför har diagnosen cancer i första etappen ökat flera gånger.

  Det är i deras intresse att upptäcka en tumör så tidigt som möjligt, eftersom det i första etappen kan botas utan negativa konsekvenser.

  De främsta orsakerna till cancer

  Dessa inkluderar följande:

  • hormonella misslyckanden hos kvinnokroppen. Vilken sjukdom hos kvinnliga bröst beror på hormonbalans. Ofta ökar kvinnor över 40 dramatiskt östrogenhalten (könshormoner), och därmed finns en aktiv utveckling av tumörprocessen i bröstkörteln.
  • genetisk predisposition. Om familjen redan har haft bröstcancerfall, ökar risken för andra kvinnor med 20%.
  • abort är en av de vanligaste orsakerna till bröstcancer, eftersom hormonbalansen störs.
  • ålder, vanligare hos kvinnor över 40 år
  • preventivmedel hormonella läkemedel, användning av hormoner för återupptagande av menstruation;
  • tidigare onkologiska sjukdomar som ovariecancer eller bröstcancer;
  • strålning;
  • atypisk epithelial hyperplasi;
  • kvinnor som inte föder barn är mer benägna att genomgå bröstkorg
  • överviktig (fetma) och sköldkörtelsjukdom;
  • början av menstruationscykeln upp till 11 år;
  • sen klimakteriet;
  • fet mat.

  Utvecklingen av bröstcancer börjar med patologiska processer i vävnaden och upprepade hyperplasier med foci av fibroadenomatos.

  Störningar i bröstvävnaden börjar som en följd av abnorm abort i endokrina systemet. På risk är kvinnor med stora bröst. En förlossning (helst inte ensam) och lång amning kan bidra till att minska risken för cancer.

  Första etappen av cancer: prognos

  I första etappen kan bröstkorg utvecklas, men utgör inte ett hot mot kvinnans liv. Prognosen efter behandling är gynnsam. Behandlingen utförs med hjälp av medicinska läkemedel och kemoterapi.

  I detta skede är okonventionella metoder och självbehandling strängt förbjudna, annars blir patientens liv utsatt.

  I det inledande skedet är cancern uppdelad i flera former som har symtom, kliniska manifestationer och behandling. Beror också på detta och ödet för kvinnor.

  1. Mastitliknande form. Kvinnlig bröstförstoring och svullnad kan uppstå. Temperaturen stiger och hemliga sekret kan märkas. Utvecklas snabbt till steg 2. Behandlingen utförs genom kemoterapi och bröstbiopsi.
  2. Rozhistopodobnaya form. Det finns märkbar röda bröst, nipplarna deformeras. Bröstets kanter blir ojämna. Eventuell negativ prognos. Hormonpreparat och diet är föreskrivna.
  3. Armored form. Experter kan inte lägga 100% prognos. Prostatakörteln ökar, mjölkduksystemet förtar. Det andra steget börjar om några månader. Märkliga dimples, bröstet ändrar form. Tumören är dödlig. Specialister ordinerar förbättrad terapi med cancer mot cancer, tumören avlägsnas kirurgiskt. Rehabilitering i form av rätt näring, fysisk ansträngning och speciella förfaranden.
  4. Pad's Form. Bröstvårtomkretsen har ingen klar form, bröstet är täckt av röda fläckar som skalar av sig. Eventuell utveckling av eksem. Enligt laboratorietester finns noder i lymfkörtlarna och metastatiska bollar. Prognosen är högst två år.

  Bröstcancerdiagnos

  Läkare använder ultraljud för diagnos av bröstkörtlarna. För att kontrollera diagnosen föreskrev läkare mammografi (en röntgenvisning av bröstet).

  En slutlig diagnos kan göras med hjälp av en biopsi med fin nål, och en histologisk undersökning utförs (ett fragment av neoplasmen studeras under ett mikroskop) och en immunohistokemisk (de specifika antigena egenskaperna hos neoplasmen identifieras).

  För att utesluta skador på lymfasystemets regionala nod utförs biopsi hos sentinel eller perifera lymfkörtlar.

  Utför magnetisk resonansbilder av bröstmjukvävnaden.

  Läkare bör undersöka uttrycksnivån av hormonreceptorn. Utför analys för att identifiera genetiska avvikelser. Dessa forskningsmetoder bestämmer den vidare typen av terapi.

  Behandling för Steg 1 Bröstcancer

  Bröstkörteltumören vid första etappen är det första utvecklingsstadiet. Vid denna tidpunkt sträcker det sig inte till orgeln, det tillåter att bota sjukdomen med minimalt hot mot livet.

  Det finns vissa metoder för behandling.

  1. Kirurgisk ingrepp. Små tumörer avlägsnas genom kirurgi. I speciella ögonblick tar läkare bort bröstet och utför plastikkirurgi. Om det finns indikationer, tas noden bort i lymfsystemet. För att förebygga cancer utförs strålningen, hormonell och kemoterapi.
  2. Strålningsterapi. Det utförs efter avlägsnande av en viss del av bröstkörteln. I det första steget börjar abnorma celler att bildas. Om under operationen flera patologiska celler saknas, kan du bli av med strålbehandling. Detta minskar risken för att andra maligna tumörer bildas.
  3. Kemoterapi. För detta ändamål är anticancerläkemedel förskrivna som kan attackera cellen, patogenen. Drogerna väljs efter undersökning av genetiska avvikelser. I grund och botten föreskrivs kemoterapi så att den maligna neoplasmen inte bildas igen. Inte alla patienter är tilldelade denna typ av behandling för det första skedet av en brösttumör.
  4. Behandling med hormonella läkemedel. Hormonbehandling behandlas efter kirurgisk behandling. Denna terapi är indicerad för kvinnor som har högre östrogen- och progesteronnivåer. Antineoplastiska hormonella droger tillåter inte att patogena celler växer. Om en kvinna ännu inte har nått klimakteriet, föreskrivs ovarieablation. Ablation utförs för att stoppa produktionen av könshormoner.

  Prognos för bröstcancerstadiet 1

  Om bröstcancer diagnostiseras i början av utvecklingen och behandlingen startas i tid, är prognosen gynnsam. Även i detta skede kommer kvinnokroppen snabbt till återhämtning.

  Huvudsaken - en kvinna faller inte i depression, eftersom en kvinnas känslomässiga och psykiska tillstånd kan påverka resultatet av behandlingen. Det är nödvändigt att följa rekommendationerna från den behandlande läkaren.

  Effektiviteten av folkmetoder i kampen mot bröstcancer, har läkare inte bevisats. Det finns fall där kvinnor behandlades med folkmedicin, såsom bin och honung, men detta slutade i en för tidig död.

  Tidig behandling av den första etappen av cancer slutar framgångsrikt, och behöver sällan återintegration. Om patienten upptäckte mutationsgener under laboratorieundersökningen injiceras därefter intravenöst monoklonala antitumörantikroppar (Herceptin) under behandling.

  De kan blockera utseendet och tillåter inte muterade gener att multiplicera. Endast Herceptin kan minska i storlek och helt bli av med tumören, men det påverkar kardiovaskulärsystemet.

  Kvinnan har andfåddhet och svullnad. Hjärtrytmen störs, men inga allvarliga konsekvenser observeras.

  Vid första skedet av bröstcancer borde en kvinna hålla sig till rätt näring. Från kosten eliminerar fet mat och livsmedel som innehåller kolhydrater. Söt är förbjudet, men ibland kan du skämma bort dig med en choklad eller söt frukt.

  Det är förbjudet att äta potatis i någon form, det blockerar gener, injicerade droger absorberas inte ordentligt. Naturligtvis börjar kroppen arbeta långsammare, och cancerceller växer nu.

  Om du följer alla regler och medicinska rekommendationer, sedan i genomsnitt om några år är tumören helt botad. Efter behandlingen avslutar doktorn en rutinundersökning för att bestämma resultatet och kvinnan kan leva ett normalt liv.

  Förväntad livslängd för bröstcancerstadiet 1: prognos

  Låt oss se hur den första etappen bröstcancer manifesterar och varför det uppstår - prognos, behandling och diagnostiska metoder. Bröstcancer är en sjukdom som började diagnostiseras aktivt på 21st century. Ökningen av incidensen är förknippad med ökade stress- och stressnivåer. I 97% av fallen är bröstcancer i första etappen framgångsrikt mottaglig för behandling och ger inte ett återfall. Enligt statistiken står 27% av alla onkologiska sjukdomar hos flickor för exakt bröstcancer.

  Hur man förhindrar utveckling av cancer

  Nyligen kämpar medicinska utbildningsorganisationer aktivt med bristen på medvetenhet om de höga riskerna med bröstcancer. Sedan början av 2000-talet har allmänhetens medvetenhet om flickor och kvinnor ökat avsevärt, men det räcker inte. Det enda sättet att förhindra: årliga undersökningar hos bröstspecialisten eller regelbunden självkontroll. Onkologi, identifierad i början av utvecklingen, behandlas framgångsrikt med ett antal moderna droger. Du kan återställa utan allvarliga hälsoeffekter.

  Ju tidigare tumören detekteras desto effektivare blir behandlingen. Redan från andra etappen minskar andelen framgångsrik terapi med kvart.

  • Genomgå regelbundna undersökningar hos bröstspecialisten när de fyllt 45 år.
  • Vid yngre ålder utför självundersökningar varje månad enligt den rekommenderade metoden. Du kan lära dig hur du gör självkontroll vid en specialutnämning eller genom att läsa lämplig handbok.
  • Särskild uppmärksamhet på bröstets hälsa bör ges till tjejer som har nära släktingar som drabbats av cancer.
  • Det är viktigt att utesluta provocerande faktorer, anpassa kost, arbete och vila, bli av med dåliga vanor.

  Det är viktigt att veta orsakerna som kan utlösa utvecklingen av en tumör:

  • Hormonal dysfunktion. Bröstcancer är en hormonrelaterad sjukdom. Detta innebär att varje patologi som hör samman med produktionen av hormoner ökar risken för onkologi flera gånger. Speciellt noggrant övervaka hälsan hos tjejerna bör vara i strid med produktionen av östrogen.
  • Ärftliga faktorer.
  • Artificiell uppsägning av graviditet, långvarig användning av hormonella droger, felaktigt utvalda orala preventivmedel.
  • Ålderdom Risken ökar mer än 3 gånger efter klimakteriet.

  Det är nu allmänt accepterat att vaginal leverans och amning kan minska risken för cancer i viss utsträckning.

  Symtom och tecken på cancer

  Det huvudsakliga diagnostiska problemet är att den första etappen av onkologi är nästan asymptomatisk. Därför kan inte alla tjejer identifiera sjukdomen i tid och söka medicinsk hjälp i tid. Den första etappen av bröstcancer karakteriseras av symptom som lätt kan förväxlas med premenstruellt syndrom, med godartade neoplasmer eller inte alls.

  Experter är överens om att i fall av cancer i 1 grad finns inga specifika kliniska manifestationer, beror symptomen starkt på de enskilda egenskaperna. Därför är det med hög risk för onkologi viktigt att vara uppmärksam på eventuella förändringar i bröstet. Speciellt om patologin observeras endast på ena sidan och inte påverkar den andra bröstkörteln.

  De viktigaste symptomen som borde vara ett skäl att gå till doktorn:

  • Ändra formen eller storleken på bröstet, utseendet av asymmetri.
  • Detektion av tätningar, knutar och kottar under ytan av huden eller i bröstvävnaden. Vid det inledande skedet av cancer framträder förseglingar som inte förändras under menstruationscykeln. Om klumpen blir mindre i mitten av cykeln indikerar detta utvecklingen av en godartad tumör.
  • Förstora axillära lymfkörtlar.
  • Tidig bröstcancer präglas av en förändring i huden: ett utslag förekommer, peeling, hudrödor, klåda är möjligt.
  • I bröstcancerstadiet 1 förändras formen och strukturen hos bröstvårtan. Areola kan vara inflammerad, fläckig, täckt med atypiska veck. Nippeln drar tillbaka.
  • Utsläpp från nippeln blandad med blod. De kan också indikera utvecklingen av mastit.

  Det enda sättet att märka symptomen i tid är genom regelbundna självundersökningar. De måste utföras flera gånger om året upp till 35 år och varje månad efter 35 år.

  Om du finner obehagliga symptom är det viktigt att inte självmedicinera, alla bröstsjukdomar kännetecknas av en liknande klinisk bild. Utan instrumentella studier är det omöjligt att göra en noggrann diagnos och förskriva en effektiv behandling.

  Karakteristik av den första etappen av bröstcancer

  Den första perioden av utveckling av en cancer präglas av en komprimering av en liten storlek, liksom några ytterligare symtom, vilket kan uppstå väldigt svagt. Därför utförs diagnosen inte av patientens klagomål, utan av en speciell algoritm som gör det möjligt att exakt bestämma tumörens natur. Det är viktigt att skilja det första steget från det andra, eftersom bröstcancer behandlas annorlunda i olika steg.

  Diagnosen av bröstcancerstadiet 1, om följande är sant:

  1. Tumörbildningen är malaktig, dess storlek överstiger inte 2 cm i diameter.
  2. Maligna celler finns inte i vävnaderna och är lokaliserade endast i tumören.
  3. Den fullständiga frånvaron av metastaser i vävnaderna, organen och lymfsystemet. I närvaro av metastaser misstänks 2 eller 3 steg automatiskt.
  4. All perifer bröstvävnad är frisk och oförändrad.

  Efter diagnosen börjar behandling av stadium 1 bröstcancer. Tidig onkologi svarar väl på konservativ terapi. Vid behov avlägsnas tumören.

  Diagnostiska metoder

  En screeningmetod är en ultraljudsundersökning av bröstet. Med denna metod kan du identifiera upp till 80% cancerfall i de patienter som inte ens är medvetna om sjukdomen. Om det är fråga om att bekräfta en diagnos används mer komplexa diagnostiska metoder. Den första är ordinerad mammografi, som kan visa lokalisering av tumören, specificera storlek och form.

  Den näst vanligast föreskrivna studien är en biopsi med fin nål aspiration. Det är viktigt att se till att tumörcellerna är maligna. Histologi eller immunhistokemisk studie, som utförs efter en biopsi, låter dig ta reda på faktorerna för celltillväxt, för att ta reda på orsakerna till deras utveckling och spridning. Cellernas natur kan indikera risken för metastasering. Baserat på denna studie sammanställs en individuell projicering.

  Då utförs en lymfkörtelbiopsi för att säkerställa att cancer inte har börjat spridas genom lymfsystemet. Det första steget diagnostiseras endast om alla maligna celler ligger i tumören.

  Behandlingen beror på resultaten av dessa undersökningar. Till exempel bör hormonberoende cancer behandlas med hormonell korrigering. Om en stor risk för metastasering upptäcks kommer en nödoperation att anges. Under förhållandena för modern medicin får varje cancerpatient en individualiserad behandling.

  Moderna behandlingsmetoder

  Eftersom det inte finns några allvarliga symptom, syftar behandlingen till att eliminera nidus av sjukdomen. Det är viktigt att undertrycka eller sakta ner tumörtillväxt så snart som möjligt för att förhindra övergången till andra etappen.

  Behandlingen kan innefatta:

  • Kirurgisk ingrepp. Om det inte finns kontraindikationer försöker de snabbt ta bort tumören. Detta är en mer tillförlitlig och effektiv metod. Efter borttagning utförs en undersökning för att säkerställa att inga maligna celler kvar i vävnaderna. Metoden för ingrepp väljs beroende på tumörens storlek och placering, såväl som på det individuella hälsotillståndet. Det mest godartade alternativet är lumpektomi, den mest radikala är mastektomi, som vanligtvis inte är föreskriven i första etappen.
  • Strålningsterapi. Utnämnd och efter återhämtning för att minska risken för återfall. Enligt moderna medicinska standarder är ett obligatoriskt tillägg till operationen.
  • Kemoterapi. Denna behandling syftar till förstöring av cancerceller med kraftiga farmaceutiska preparat som administreras i allvarliga doser intravenöst. De flesta patienter tolereras dåligt kemoterapi, så om möjligt försöker läkare inte förskriva denna metod om det finns andra behandlingsalternativ.
  • Hormonbehandling. Det används om en hormonberoende tumör detekteras. Förhållandet mellan celltillväxt och koncentrationen av hormoner visar immunhistokemi.

  Det är lika viktigt att hålla sig till läkarens rekommendationer om livsstil. Näring i bröstcancer kan du behålla kroppens försvar, och det korrekta vilotillståndet skyddar mot psykologisk överbelastning.

  Det är viktigt att komma ihåg att en tidig behandling säkerställer fullständig återhämtning i 97% av fallen. Endast 3% av de återvunna kommer att återfalla. Korrekt behandling kan undvika död och återställa livskvaliteten. Bröstcancer är en form av onkologi, som i tidiga skeden inte påverkar andra system och organ, vilket innebär att du snabbt kan återhämta sig från behandling.

  Överlevnad och prognos för bröstcancerstadiet 1

  De mest exakta uppgifterna tillhandahålls av US National Cancer Base. Enligt forskning är en 5-års överlevnad 100%. Naturligtvis räknas bara de patienter som får den rekommenderade behandlingen.

  Det är värt att notera att för onkologi är det vanligt att förvänta sig exakt 5 års överlevnad. Men det betyder inte att patienterna bara har fem år att leva. Tvärtom, för steg 1, är situationen som följer: 5-årsperioden utan återfall indikerar att risken för dödsfall från onkologi senare återvände till genomsnittsnivån. Det viktigaste - att klara provet.

  Det finns data som tyder på att frånvaron av återfall i två år efter återhämtning talar om en kraftig minskning av chanserna för återutveckling av tumören. Det kan finnas en hög risk för andra bröstsjukdomar, men risken för cancer kommer att minska.

  Således är prognosen i första etappen exceptionellt gynnsam. Överlev 100% av patienterna som får lämplig behandling. Och bara 3% har ett återfall. Därför är det viktigt att genomgå förebyggande undersökningar årligen och inte glömma att bibehålla hälsan.